Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tidpunkt för ändring

Tidigare termform

Ändringstyp

Korrigering till katalogerna

10/2019

mousserande viner

termändring

mousserande vin

10/2019

andliga sånger

termändring (precisering)

andliga sånger (kristendom) ELLER religiösa sånger

10/2019

retinopati

termändring

näthinnesjukdomar

10/2019

mongoloider

raderat begrepp

Downs syndrom

10/2019

ulkussjukdom

termändring

peptiskt sår

10/2019

orkidéer (tropiska växter)

parentesändring

orkidéer (prydnadsväxter)

10/2019

hotellanställda

termändring

hotellreceptionister

10/2019

disinformation

termändring

desinformation

10/2019

luleåsamiska

termändring

lulesamiska

11/2019

beståndsutveckling

termändring

samlingsarbete

11/2019

auktoritär personlighet

termändring

auktoritarism ELLER auktoritet

11/2019

sjukgymnastik

sammanslagning av begrepp

fysioterapi

11/2019

restauranganställda

termändring

restaurangarbetare

11/2019

honungsbin

raderat begrepp

honungsbi ELLER bin och humlor

11/2019

ljudinspelning och -lagring

termändring

ljudinspelning (aktivitet)

11/2019

hallar

termändring (precisering)

hallar (byggnader) ELLER tamburer ELLER salar

11/2019

vattenskidning

termändring

vattenskidåkning

11/2019

kökspersonal

termändring

köksarbetare

12/2019

dokumentärlitteratur

termändring (precisering)

dokumentärromaner ELLER annat lämpligt begrepp

12/2019

belgisk vallhund

termändring

belgiska vallhundar

12/2019

arbetsrelaterade sjukdomar

sammanslagning av begrepp

yrkessjukdomar

12/2019

ursprungsbeteckningar

termändring

ursprungsmärkningar

12/2019

infektionssjukdomar

raderat begrepp

smittsamma sjukdomar

12/2019

dekolonisation

termändring

avkolonisering

12/2019

elektricitet (laddning)

raderat begrepp

statisk elektricitet OCH/ELLER elektrisk laddning ELLER elektricitet

12/2019

fälttävling

termändring

fälttävlan (ridning)

12/2019

skogsbrukslägenheter

raderat begrepp

skogsfastigheter

12/2019

kommunberättelser

termändring

kommunalberättelser

12/2019

parvovirus (Parvoviridae)

termändring

parvovirus

12/2019

livländare

termändring

liver

12/2019

teamåkning

termändring

synkroniserad konståkning

12/2019

abborrfiskar

termändring

abborrartade fiskar

12/2019

mörtfiskar

termändring

karpfiskar

12/2019

karpfiskar

termändring

karpartade fiskar

12/2019

Salpausselän kisat

termändring

Lahtisspelen

12/2019

naturvetenskaplig världsbild

termändring

vetenskaplig världsbild

1/2020

kommissioner

parentestillägg

kommissioner (organ)

1/2020

frågesport

termändring

frågesporter

1/2020

senioruniversitetet

termändring

senioruniversitet

1/2020

aktiviteter

termändring

funktioner (aktiviteter) ELLER aktivitet ELLER verksamhet

1/2020

coping

termändring

klara sig

1/2020

diskussionsspalter

termändring

diskussionsforum

1/2020

björnloka

termändring

lokor

1/2020

högteknologisk industri

termändring

teknologiindustri

1/2020

ämnen

parentestillägg

ämnen (områden) ELLER materia

1/2020

omsättning på arbetskraft

termändring

arbetskraftsomsättning

1/2020

modeskapare

termändring

modedesigner

1/2020

kunskapsöverföring

termändring

kompetensöverföring

1/2020

kunskapsledning

termändring

kompetensledning

1/2020

aktiesparande

termändring

aktieplacering

1/2020

ballader

delning av begrepp

ballader (instrumentalmusik) ELLER ballader (litteratur) ELLER ballader (sånger)

1/2020

affärsverksamhetsplaner

termändring

affärsplaner

2/2020

vide

termändring

viden

2/2020

Börshuset

parentestillägg

Börshuset (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

Fiskartorpet

parentestillägg

Fiskartorpet (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

Marskin maja

termändring

Marskens stuga

2/2020

ekonomibyggnader

delning av begrepp

produktionsbyggnader ELLER ekonomibyggnader

2/2020

odlad champinjon

termändring

trädgårdschampinjon

2/2020

brännässlor

termändring

nässlor ELLER brännässla

2/2020

institutionalisering

parentestillägg

institutionalisering (samhällsförändring)

2/2020

Kulturhuset Grand

parentestillägg

Kulturhuset Grand (Borgå)

2/2020

elever med speciella behov

termändring

elever med särskilda behov

2/2020

kundkontakt

sammanslagning av begrepp

kundrelation

2/2020

energiförbrukning

parentestillägg

energiförbrukning (energiteknik) ELLER energiförbrukning (ämnesomsättning)

2/2020

huvudstadsregion

termändring (precisering)

huvudstadsregionen (Finland) ELLER huvudstäder OCH/ELLER storstadsområden, stadsregioner

2/2020

ritning

termändring (precisering)

teckning (konstnärlig aktivitet) ELLER teknisk ritning (aktivitet) ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

struktur

parentestillägg

struktur (egenskaper)

2/2020

stationer

parentestillägg

stationer (trafik) ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

utmattning

termändring (precisering)

materialutmattning ELLER trötthet, utbrändhet, ansträngning, belastning

2/2020

beredskap

raderat begrepp

färdigheter, förutsättningar, förmåga ELLER krisberedskap

2/2020

björk

termändring

björkar

2/2020

åldringar

sammanslagning av begrepp

äldre

2/2020

bark (växtdelar)

termändring

trädbark

2/2020

sjukdom

sammanslagning av begrepp

sjukdomar

2/2020

bål (kroppen)

sammanslagning av begrepp

kroppen OCH/ELLER kroppsdelar

2/2020

funktionsnedsatta

raderat begrepp

partiellt arbetsföra ELLER personer med funktionsnedsättning

2/2020

arbetshandikappade

sammanslagning av begrepp

partiellt arbetsföra ELLER svårsysselsatta ELLER arbetsförmåga

2/2020

internat

raderat begrepp

studentbostäder, elevhem ELLER servicebostäder, boendeservice, stödboende ELLER natthärbärgen ELLER mottagningscentraler ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

himmel

delning av begrepp

himmel (religion) ELLER himmel (atmosfär)

2/2020

omskärelse

delning av begrepp

omskärelse (män) ELLER könsstympning

2/2020

mjölk

delning av begrepp

mjölk (komjölk) ELLER mjölk (sekret) ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

kungörelser

termändring

officiella kungörelser

3/2020

orenhet

termändring

orenheter

3/2020

Ekudden

parentestillägg

Ekudden (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

Eriks gård

termändring

Eriksgård (Kyrkslätt) ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

primitivism (stilar)

termändring

primitivism

3/2020

dödlighet

parentestillägg

dödlighet (filosofi) ELLER mortalitet

3/2020

det heliga

sammanslagning av begrepp

helighet

3/2020

stuvning (transport)

termändring

stuveriarbete

3/2020

artefakter

raderat begrepp

föremål ELLER fornföremål ELLER forskningsmetoder ELLER medicinska fynd + fel (misstag)

3/2020

avlidna

termändring

döda

3/2020

naturläkemetod

sammanslagning av begrepp

naturläkekonst

3/2020

datacentraler

raderat begrepp

serverhallar ELLER informationsteknik ELLER adb-stöd ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

damidrott

raderat begrepp

kvinnor + idrott

3/2020

restaurationen

delning av begrepp

Bourbonska restaurationen (Frankrike) ELLER Meijirestaurationen ELLER engelska restaurationen

3/2020

fertilitetsbehandling

sammanslagning av begrepp

assisterad befruktning ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

religion (tro)

sammanslagning av begrepp

religion och religioner

3/2020

religioner

sammanslagning av begrepp

religion och religioner

4/2020

informationsgrafik

termändring

infografik

4/2020

steel drums

termändring

steel pan

4/2020

oljepalmer

delning av begrepp

oljepalmssläktet ELLER oljepalm

4/2020

jätteloka

delning av begrepp

jättelokor (växtgrupp) ELLER jätteloka (art)

4/2020

kylbehandling

delning av begrepp

kallbearbetning ELLER kylbehandling

4/2020

nya arter

termändring

invandrade arter

5/2020

Kiiskilä

termändring (precisering)

Kiiskilä gård ELLER lämpligt platsbegrepp

5/2020

Satulinna

parentestillägg

Satulinna (Hirvensalmi) ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

Atrium

parentestillägg

Atrium (Åbo) ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

Lilla parlamentet

parentestillägg

Lilla parlamentet (Riksdagshuset) ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

Junnila

parentestillägg

Junnila (Björneborg) ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

Jyväskylän suojeluskuntatalo

termändring

Valtiontalo (Jyväskylä)

5/2020

sällskapsliv

termändring

socialt liv

5/2020

lättåg

termändring

snabbspårvagnar

5/2020

Gamla Akademihuset i Åbo

sammanslagning av begrepp

Akademihuset i Åbo

5/2020

Kuhlefeltska huset

sammanslagning av begrepp

Villa Boström

5/2020

karaktärsstörningar

sammanslagning av begrepp

personlighetsstörningar ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

värmespill

sammanslagning av begrepp

spillvärme ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

domkyrkor

termändring

katedraler och domkyrkor

5/2020

receptorer

delning av begrepp

sinnesceller ELLER receptorer (biokemi)

5/2020

vallar

sammanslagning av begrepp

avsatser och vallar

5/2020

terassering

termändring

avsatser och vallar

5/2020

insemination

delning av begrepp

insemination (djur) ELLER inseminationsbehandling

5/2020

trubadurer

parentestillägg

trubadurer (medeltiden) ELLER sångare

5/2020

mikrobläkemedel

termändring

antimikrobiella läkemedel

5/2020

NPM

termändring

new public management

5/2020

didgerido

termändring

didjeridu

5/2020

Johannesparken

parentestillägg

Johannesparken (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

elbehandling

delning av begrepp

elektroterapi ELLER elektrokonvulsiv behandling

6/2020

statsbudgeten

sammanslagning av begrepp

statsbudgeter

6/2020

rensning

parentestillägg

rensning (livsmedel) ELLER röjning ELLER årensning ELLER iståndsättningsdikning

6/2020

Ala-Lemu

termändring

Ala-Lemu gård

6/2020

Königstedt

termändring

Königstedt gård

6/2020

spolmaskar

termändring

spolmask

6/2020

Sandbergin talo

termändring

Sandbergs hus (Tammerfors) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

Riddarhuset

parentestillägg

Riddarhuset (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

barnträdgårdar

sammanslagning av begrepp

daghem

6/2020

skrädderiarbete

raderat begrepp

skräddare (yrken) OCH/ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

distributionsstationer

sammanslagning av begrepp

servicestationer

6/2020

trafikstationer

sammanslagning av begrepp

servicestationer ELLER stationer (trafik) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

rotsvamp

termändring

rottickor

6/2020

Kumlingesjukan

sammanslagning av begrepp

fästingburen hjärninflammation

6/2020

Sveaborg

parentestillägg

Sveaborg (sjöfästningar) ELLER Sveaborg (stadsdel) i fält 651

6/2020

enklare byggnader

raderat begrepp

byggnader ELLER byggande ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

konstruktioner (strukturer)

parentesändring

konstruktioner (byggnad)

6/2020

psykiska utvecklingsstörningar

termändring

intellektuella funktionsnedsättningar

6/2020

hökar

delning av begrepp

hökartade rovfåglar ELLER hökar

6/2020

humanoider

termändring (precisering)

rymdvarelser ELLER robotar

6/2020

humlen

delning av begrepp

humlesläktet ELLER humle

6/2020

dopning

parentestillägg

dopning (idrott)

6/2020

frysbehandling

delning av begrepp

kylbehandling ELLER frysbehandling

6/2020

Lindö

termändring

Lindö gård (Tenala) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

myllyhoito

sammanslagning av begrepp

Minnesotamodellen

6/2020

mentala störningar

termändring

psykiska störningar

6/2020

konfessionalism

parentestillägg

konfessionalism (religion)

6/2020

sjukhusansluten hemsjukvård

termändring

hemsjukhus

6/2020

arbetscentra

termändring

arbetscentraler

6/2020

beckasiner

termändring

snäppor ELLER enkelbeckasin OCH/ELLER dubbelbeckasin

6/2020

triangulering

parentestillägg

triangulering (forskning)

8/2020

bankväsen

termändring

bankbranschen

8/2020

socialläroinrättningar

termändring

läroanstalter för det sociala området

8/2020

lantbrukssektorn

termändring

lantbruksbranschen

8/2020

transportsektorn

termändring

transportbranschen

8/2020

hantverkssektorn

termändring

hantverksbranschen

8/2020

rock steady

termändring

rocksteady

8/2020

traditionell musik

sammanslagning av begrepp

folkmusik

8/2020

substitutionsterapi

raderat begrepp

entsymersättningsbehandling ELLER nikotinersättningsbehandling  ELLER opiatsubstitutionsbehandling ELLER hormonbehandling ELLER dialysvård ELLER annat lämpligt begrepp


8/2020

förklädning

raderat begrepp

kamouflage (militärväsen) ELLER maskeraddräkter ELLER kamouflagedräkter ELLER mimikry, skyddsfärg

8/2020

bioteknikbranschen

raderat begrepp

bioteknik OCH/ELLER bioekonomi OCH/ELLER bioindustri OCH/ELLER biomedicin OCH/ELLER biovetenskaper

8/2020

finansieringsbranschen

sammanslagning av begrepp

finansbranschen

8/2020

textilmönster

termändring

mönster (på yta) ELLER annat lämpligt begrepp

10/2020

andlig musik

parentestillägg

andlig musik (kristendom)

10/2020Kirjola gårdparentestilläggKirjola gård (Halikko)