Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KUMEA-ryhmä on tehnyt esimerkkejä RDA-tallennusalustoista eri aineistotyypeille, katso sivu RDA-tallennusalustoja.

Minitietueen ja tallennusalustan yhdistäminen

...