Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • mietittävä taulukon rakenne: ilmaistaan eri aineistotyyppien pakollisuudet eri välilehdillä + mitä muita näkökulmia ilmaistaan välilehdillä (esim. KB-kuvailu?)
  • Mietittävä muiden kuin aineistoentiteettien listaukset
  • Käytävä läpi vanha taulukko, T/E-taulukko, uudet linjaukset sekä sovellusohjeet