You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Ydintaso:

  • Elementti määritelty pakolliseksi uusissa RDA-kuvailusäännöissä eli minimitaso ja koherenttitaso on täytyttävä
  • Elementti määritelty pakolliseksi vanhoissa RDA-kuvailusäännöissä eli ns. ydinelementti
  • Elementti määritelty merkittäväksi aina jonkin kuvailun kansallisen asiantuntijaryhmän sovellusohjeessa joko kaikkiin aineistoihin liittyen tai johonkin tiettyyn aineistoon tai näkökulmaan liittyen,
    • Kerättävä eri sovellusohjeissa olevat pakollisuus- ja toistettavuusmääritykset: pyydetään kunkin ryhmän yhteyshenkilöä huolehtimaan asiasta

Perustaso:

  • Elementti määritelty pakolliseksi kuvailuryhmien linjauksella vanhoissa RDA-kuvailusäännöissä eli ns. lisäydinelementti
  • Elementti määritelty pakolliseksi ehdollisesti, esim. jos sitä tarvitaan erottamaan kaksi samannimistä entiteettiä toisista.


TAULUKKO

  • mietittävä taulukon rakenne: ilmaistaan eri aineistotyyppien pakollisuudet eri välilehdillä + mitä muita näkökulmia ilmaistaan välilehdillä (esim. KB-kuvailu?)
  • Mietittävä muiden kuin aineistoentiteettien listaukset
  • No labels