Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Esittely
Riitta Peltonen ja Maria Virtanen esittelevät Finnan käytön trendit -raportin ja ajankohtaisten käyttäjätutkimusten keskeisiä tuloksia.
Tausta-aineisto 1: Finna trendiraportti 2018 Tausta-aineisto 2: Finna ja e-aineistot käyttäjätutkimus korkeakouluissa Tausta-aineisto 3:Finna Finnan_käyttäjäkysely2019_kk-kirjastot_e-aineisto.pptxpdf Tausta-aineisto 4: Finna - Korkeakoulukirjastojen hakujen käyttö 2018.pdf

...

Esittely
Jussi Kärki ja Sari Palén kertovat erikois- ja korkeakoulukirjastojen järjestelmänvaihdoksista ja -uudistuksista.
Liite 5:
Jussi Kärjen esitys, pdf
Liite 6: Sari Palénin esitys, pdf


Esitys

Keskustellaan.


8. Näyttö- ja käyttörajoitetut metatiedot ja aineistot -projekti (NKR)

...