Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kohta:
  • Pakollinen ydintason kuvailussa. Merkitään, jos tallennusformaatti sen sallii.

subject timespan:

 • Kohta :
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta :
  • Tuleeko aikaontologia vai ei? Viitataanko linjauksessa ISO 8601 -standardiin vai aikaontologiaan? voiko MARCin kenttään 648 merkitä muuta kuin asiasanan?

place of origin of work:

recording source:

...

 • Kohta: 27.33.55.98
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä.

description of place:

subject timespan:

 • Kohta :
  • Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta :
  • Tuleeko aikaontologia vai ei? Viitataanko linjauksessa ISO 8601 -standardiin vai aikaontologiaan? voiko MARCin kenttään 648 merkitä muuta kuin asiasanan?

subject place:


TÄSTÄ ETEENPÄIN (aakkosjärjestykset elementtilistauksessa): Päästiin kohtaan sound content of r. e.

...