Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu työstää alustavat linjaukset ao. taulukkoon. Kumea kommentoi linjauksia.

Kumea tuottaa tarpeelliset esimerkit teoksen kuvailua varten.


Linjausten korjaukset: (Tapani korjaa ja kohdentaa ao. linjaukset)

 • 6.23.2.9.5.2: korjattava suomalaiset esimerkit niin, että luvun ja jakeen välillä olevan kaksoispisteen jälkeinen tyhjämerkki poistetaanKohta Option
 • 6.27.1.3 ja 6.27.1.4: selvyyden vuoksi SKL:n mukaiset määritelmät ”Yhteistyössä tehdyn teoksen tunnistaa seuraavista ominaisuuksista” ja ”mistä koosteen tunnistaa” olisi hyvä siirtää linkeiksi otsikkotasolle, koska ne koskevat koko sääntökohtaa. Nyt niitä ei löydä, ellei osaa katsoa Vaihtoehtoon kuuluvaa linjausta.
 • 6.27.1.4 tekstissä on kaksi Vaihtoehtoa, joista vain toiseen otetaan kantaa (jälkimmäiseen) eli SKL saattaa puuttua ensimmäisestä.
 • 6.27.1.9: Penguins of Madagascar (videopeli) / Penguins of Madagascar (elokuva) →  Penguins of Madagascar (videopeli) / Penguins of Madagascar (elokuva : 2014) 

Olemassa olevat linjaukset

 • Teosten välinen osa-kokonaisuussuhde on lisäydinelementti kokoomateoksissa, poikkeuksina runot, virret, konferenssiesitelmät, päiväkirjat, haastattelu- tai kirjekokoelmat ja vastaavat aineistot. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi. → linjaus siirretään elementin work manifested kohdalle
 • Teosten välinen suhde on lisäydinelementti myös sarjasuhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.): ks. suhde-elementtien linjaukset
 • Sarja-aineiston merkintätavat: tunniste ja rakenteistamaton kuvailu

Ks. myös nykyisen RDA:n jäädyttämisen jälkeen tehdyt linjaukset:


Linjaukset ja esimerkit

Suhde-elementtien linjaukset (Tapani kohdistaa linjaukset):

 • Kaikkiin teosten välisiin suhde-elementteihin linjaus: Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kaikkiin elementin preceded by work suppeampiin elementteihin linjaus kohtaan prerecording: Pakollinen elementti sarjamaisen teoksen ydin- ja peruskuvailutasoilla.
 • Kaikkiin elementin succeeded by work suppeampiin elementteihin linjaus kohtaan prerecording: Pakollinen  elementti sarjamaisen teoksen ydin- ja peruskuvailutasoilla.
 • Kaikkiin elementin part of work suppeampiin elementteihin linjaus kohtaan prerecording: Pakollinen elementti  sarjamaisen teoksen ydin- ja peruskuvailutasoilla.
 • Kaikkiin elementin part work suppeampiin elementteihin linjaus kohtaan prerecording: Pakollinen  elementti sarjamaisen teoksen ydin- ja peruskuvailutasoilla.
 • Kaikkiin teoksen ja henkilön välisiin suhde-elementteihin linjaus: Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.

teos (=teoksen pääsivu):

 • Kohta Prerecording Option:
  • Teokselle ei tehdä soveltamisprofiilia.
 • Kohta Recording Minimum description of a work:
 • Kohta Recording:
  • Ensisijainen merkintätapa teoksen identifioimiseksi tai nimeämiseksi on rakenteistettu kuvailu.

related work of work:

 • Kohta Recording:
  • Elementin ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.

dissertation or thesis information:

 • Kohta Prerecording:
  • Suomalaisten kirjastojen kuvailussa merkitään opinnäytteen taso osaksi elementtiä. Termi otetaan Metatietosanastosta.
 • Kohta Recording structured description:
  • Elementin ensisijainen merkintätapa rakenteistettu kuvailu.
  • Option 1: Noudatetaan MARC 21 -sovellusohjeen kentän 502 esimerkkien mukaista merkintätapaa välimerkkeineen. Esim. 502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, ‡d 2016.

academic degree:

 • Ei linjauksia

source consulted:

 • Pakollinen perustason kuvailussa.
related person of work:

 • Kohta Recording:
  • Elementin ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu. Ks. nyk. RDA:n luvut 18-21
 • Ks. miten nykyisessä RDA:ssa linjataan useamman teoksen tekijöiden aht:n merkitsemistäpreferred title of work:

 • Kohta Prerecording:
  • Pakollinen elementti ydin- ja peruskuvailutasoilla.
 • Kohta preferred title of religious work:
  • Option: Ei noudateta vaihtoehtoa.

  • Option: Noudatetaan vaihtoehtoa. Merkitään luvun numero arabialaisin numeroin, ja luvun ja jakeen numerot erotetaan toisistaan kaksoispisteellä.

authorized access point for work:

 • Kohta Prerecording:
  • Pakollinen elementti ydin- ja peruskuvailutasoilla.
 • Kohta Additional elements and designations in authorized access point for work:
  • Noudatetaan ISO-standardin 8601 tapaa merkitä määrittelemättömiä (X), epävarmoja ( ? ) ja epätarkkoja (~) aikamääreitä.
   • ESIMERKKEJÄ

coverage of content:

 • Kohta Recording:
  • Elementin ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu.

year degree granted:

 • Kohta Recording a structured description:
  •  Merkitään päivämäärä ISO-standardin 8601 basic-muodossa (VVVVKKPP).
   • ESIMERKKEJÄ

date of work:

 • Kohta Recording a structured description:
  • Merkitään päivämäärä ISO-standardin 8601 basic-muodossa (VVVVKKPP) MARC 21 -formaatin sallimissa rajoissa:
   • ISO-standardin mukaista muotoa käytetään formaatin kiinteämittaisissa kentissä.
   • Vaihtuvamittaisissa kentissä käytetään joko ISO-standardin mukaista muotoa (mm. auktorisoitujen hakutietojen kentät) tai YSO-ontologiasta otettuja termejä (kenttä 388).

 date of representative expression:

 • Kohta Recording a structured description:
  • Merkitään päivämäärä ISO-standardin 8601 basic-muodossa (VVVVKKPP).
   • ESIMERKKEJÄ

 date of capture of representative expression:

 • Kohta Recording a structured description:

  • Merkitään MARC 21 -formaatin suosittelemassa muodossa.

   • ESIMERKKEJÄ

subject timespan:

 • Kohta prerecording:
  • Pakollinen elementti ydin- ja peruskuvailutasoilla.
 • Kohta Recording:
  • Elementin ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta Recording a structured description:
  • (viitataanko linjauksessa ISO 8601 -standardiin vai aikaontologiaan? voiko MARCin kenttään 648 merkitä muuta kuin asiasanan?)

duration of representative expression:

 • Kohta Recording:
  • Elementti merkitään ISO-standardin 8601 mukaisessa muodossa MARC 21 -formaatin sallimissa rajoissa:
   • Elementti merkitään rakenteistamattomassa muodossa MARC 21 -formaatin kenttään 300.
   • Elementti merkitään rakenteistetussa muodossa ISO-standardin 8601 mukaisessa muodossa MARC 21 -formaatin kenttään 306.
    • ESIMERKKEJÄ


 

 • No labels