Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu työstää alustavat linjaukset ao. taulukkoon. Kumea kommentoi linjauksia.

Kumea tuottaa tarpeelliset esimerkit teoksen kuvailua varten.

 

Linjaukset

 

Tarvitaanko soveltamisprofiilia tai linkkiä kohtaan Work → prerecording → option ?

Linjaus kohtaan Work → recording → Minimum description of work: Viitataan Effective descriptionin lukuun ja laitetaan sinne linkki toolkitissa julkaistavaan kuvailutaso-ohjeeseen. Linjauksen sanamuoto: Suomalaisissa kirjastoissa noudatetaan tehokasta kuvailua.

Ks. related work of work suhteessa relationship matrixin work to workiin: mille tasolle tehdään yleinen suhdelinja?

Linjausten korjaukset: Tapani korjaa ja kohdentaa ao. linjaukset

  • 6.23.2.9.5.2: korjattava suomalaiset esimerkit niin, että luvun ja jakeen välillä olevan kaksoispisteen jälkeinen tyhjämerkki poistetaan: ks. muotoilu taulukossa
  • 6.27.1.3 ja 6.27.1.4: selvyyden vuoksi SKL:n mukaiset määritelmät ”Yhteistyössä tehdyn teoksen tunnistaa seuraavista ominaisuuksista” ja ”mistä koosteen tunnistaa” olisi hyvä siirtää linkeiksi otsikkotasolle, koska ne koskevat koko sääntökohtaa. Nyt niitä ei löydä, ellei osaa katsoa Vaihtoehtoon kuuluvaa linjausta.
  • 6.27.1.4 tekstissä on kaksi Vaihtoehtoa, joista vain toiseen otetaan kantaa (jälkimmäiseen) eli SKL saattaa puuttua ensimmäisestä.
  • 6.27.1.9: Penguins of Madagascar (videopeli) / Penguins of Madagascar (elokuva) →  Penguins of Madagascar (videopeli) / Penguins of Madagascar (elokuva : 2014) 

Olemassa olevat linjaukset

  • Teosten välinen osa-kokonaisuussuhde on lisäydinelementti kokoomateoksissa, poikkeuksina runot, virret, konferenssiesitelmät, päiväkirjat, haastattelu- tai kirjekokoelmat ja vastaavat aineistot. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi. → linjaus siirretään elementin work manifested kohdalle
  • Teosten välinen suhde on lisäydinelementti myös sarjasuhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.).: hajautettava linjaus broader elementtien tasolle + related work of work -elementin alla suoraan oleviin elementteihin
  • Sarja-aineiston merkintätavat: tunniste ja rakenteistamaton kuvailu: onko avainnimeke rakenteistamaton kuvailu?
  • Tapani kohdentaa muut olemassa olevat linjaukset: voiko saman linjauksen kohdentaa suppeampiin elementteihin helposti CMS:ssä?

 

RDA-entiteetin tai -elementin nimi (+IRI)Elementin pakollisuus P (ydintaso / perustaso)Elementin ei-toistettavuus (ET)MerkintätapaTietosisältöä määrittävä sanasto tai standardi Muut linjaukset

Muuta

teos  Recording: Ensisijainen merkintätapa teoksen identifioimiseksi tai nimeämiseksi on rakenteistettu kuvailu.   
related work of work (http://rdaregistry.info/Elements/w/P10198) ja kaikki suppeammat elementit  Recording: Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.  Tapani kohdistaa linjaukset alaelementteihin, jos se on helppo tehdä kerralla

 preceded by work

http://rdaregistry.info/Elements/w/P10156

Ja kaikki suppeammat elementit

Pakollinen sarja-aineistoissa ydin- ja perustasolla (P / P)     Tapani kohdistaa linjaukset alaelementteihin, jos se on helppo tehdä kerralla

succeeded by work

http://rdaregistry.info/Elements/w/P10170

Ja kaikki suppeammat elementit

Pakollinen sarja-aineistoissa ydin- ja perustasolla (P / P) Tapani kohdistaa linjaukset alaelementteihin, jos se on helppo tehdä kerralla

preferred title of work

http://rdaregistry.info/Elements/w/P10223

    

preferred title of religious work

Option: Ei noudateta vaihtoehtoa.

Option: Noudatetaan vaihtoehtoa. Merkitään luvun numero arabialaisin numeroin, ja luvun ja jakeen numerot erotetaan toisistaan kaksoispisteellä.

Esimerkki korjattavasta linjauksesta (Tapani tekee korjaukset):

Kohta Option: korjattava suomalaiset esimerkit niin, että luvun ja jakeen välillä olevan kaksoispisteen jälkeinen tyhjämerkki poistetaan

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Esimerkit

 

  • No labels