Uudet ja päivitetyt linjaukset

RDA Toolkitin heinäkuun 2024 julkaisuun:

 • Pituusaste
  • Poistetaan pakollisuuslinjaus ja muut linjaukset tarvittaessa. Siirretään linjaukset pituus- ja leveysasteet -elementtiin
 • Leveysaste
  • POistetaan pakollisuuslinjaus ja muut linjaukset tarvittaessa. Siirretään linjaukset pituus- ja leveysasteet -elementtiin
 • Kohta: korjataan linjaus
  • Nyt: Noudatetaan MARC 21 -sovellusohjeen kentän 502 esimerkkien mukaista merkitsemistapaa välimerkkeineen.
  • Korjattu teksti: Noudatetaan  RDA-sovellusohjeen kentän 502 esimerkkien mukaista merkitsemistapaa välimerkkeineen.
 • Kohta: korjataan linjaus:
  • Nyt: Pakollinen laajan tason kuvailussa liikkuvaa kuvaa sisältävässä aineistossa, äänikirjoissa, verkkoaineistoissa sekä teoksissa, joissa merkintälähde ei ole nimiösivu. 
  • Jatkossa: Pakollinen laajan tason kuvailussa liikkuvaa kuvaa sisältävän aineiston, äänikirjan tai verkkoaineiston päänimekkeessä tai jos päänimekkeen merkintälähde ei ole ensisijainen tiedonlähde. 
 • Kohta: korjataan linjaus:
  • Nyt: Pakollinen laajan tason kuvailussa.
  • Jatkossa: Pakollinen laajan tason kuvailussa päänimekkeen osalta.

RDA Toolkitin maaliskuun 2024 julkaisuun:

 • TÄHÄN

RDA Toolkitin tammikuun 2024 julkaisuun:

 • TÄHÄN

RDA Toolkitin syyskuun 2023 julkaisuun:

 • TÄHÄN

RDA Toolkitin kesäkuun 2023 julkaisuun:

 • TÄHÄN

Maaliskuun 2023 julkaisu

Teoksen hakutieto:

 • Kohta 70.24.17.40:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa, jos hakutieto on poimittavissa teosauktoriteettitietokannasta.
 • Kohta 64.71.24.30:
  • Noudatetaan Teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennettua ohjetta kohdassa Lähteet: Käyttäjäyhteisöjen tarkennetut ohjeet.
 • Kohta 37.66.87.64:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa.
 • Kohta 50.13.98.11:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.
 • Kohta 27.10.95.10: väärässä kohtaa tiedostoa
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.
 • Kohta 65.45.62.74: väärässä kohtaa tiedostoa
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.

Teoksen auktorisoitu hakutieto:

 • Merkitseminen:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta 64.68.17.93:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa, jos hakutieto on poimittavissa teosauktoriteettitietokannasta.
 • Kohta 31.96.71.05:
  • Noudatetaan Teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennettua ohjetta kohdassa Lähteet: Käyttäjäyhteisöjen tarkennetut ohjeet.
 • Kohta 38.07.64.32:
  • Noudatetaan Teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennettua ohjetta kohdassa Lähteet: Käyttäjäyhteisöjen tarkennetut ohjeet 
 • Kohta 86.64.52.48:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa, jos aggregoivalla teoksella (konaisuudella) on kokoava nimeke. Auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa ja merkitsemisessä noudatetaan Teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennettua ohjetta kohdassa Lähteet: Käyttäjäyhteisöjen tarkennetut ohjeet 
 • Kohta 31.53.52.11:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa ja merkitsemisessä noudatetaan Teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennettua ohjetta kohdassa Lähteet: Käyttäjäyhteisöjen tarkennetut ohjeet. 
 • Kohta 62.57.23.81:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa ja merkitsemisessä noudatetaan Teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennettua ohjetta kohdassa Lähteet: Käyttäjäyhteisöjen tarkennetut ohjeet. 
 • Kohta 20.49.29.75: siirrä tähän seuraavat linjaukset:
  • Kohta 46.05.92.21: Yhteistyössä tehdyn teoksen tunnistaa seuraavista ominaisuuksista:
   • 1. aineistossa ei ole selkeästi ilmaistu, kuka tekijöistä on päävastuussa
   • 2. aineisto ei koostu erillisistä teoksista, joilla on omat tekijänsä.
  • Kohta 69.70.95.65: Eri tekijöiden teoksista koostuvan kokoomateoksen tunnistaa mm. seuraavista ominaisuuksista:
   1. aineistossa on ilmaistu, kuka on tehnyt minkäkin osan teoksesta
   2.  aineistossa on usein mainittu kokoaja tai toimittaja
   3. tekijöinä on mainittu henkilöitä, jotka eivät ole voineet tehdä teosta 
 • Kohta 81.25.99.52: siirrä tähän linjaus:
  • Kohta 30.55.54.91:
   • Teoksen päävastuullinen toimija merkitään teoksen auktorisoituun hakutietoon.

   • Jos teoksen päävastuullisina tekijöinä on kaksi tai useampia toimijoita, ensimmäisenä mainittu toimija merkitään teoksen auktorisoituun hakutietoon.

   • Jos yhteistyössä tehdyn teoksen päävastuullista tekijää ei ole osoitettu, ensimmäisenä mainittu toimija merkitään teoksen auktorisoituun hakutietoon.

   • Jos yhteistyössä tehdystä teoksesta vastuussa olevien toimijoiden järjestys vaihtelee joko teoksen sisältävissä manifestaatioissa tai tietolähteissä, ensimmäisenä saadussa manifestaatiossa ensimmäisenä mainittu toimija merkitään teoksen auktorisoituun hakutietoon.

   • Auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa ja merkitsemisessä noudatetaan Teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennettua ohjetta kohdassa Lähteet: Käyttäjäyhteisöjen tarkennetut ohjeet. (LINKKI)
 • Kohta 30.55.54.91:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.
 • Kohta 40.34.18.09:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.
 • Kohta 49.21.35.33:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.
 • Kohta 00.18.49.67:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.
  • Linjaus poistetaan, sillä asia selitetään Teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennetussa ohjeessa.
 • Kohta 74.75.87.56:
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.

Aihe (merkitseminen)

 • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.

Merkitseminen (aihe)

Aiheena oleva yhteisö (merkitseminen)

Aiheena oleva suku (merkitseminen)

Aiheena oleva henkilö (merkitseminen)

Aiheena oleva ajanjakso (merkitseminen)

Teoksen kategoria (merkitseminen)

 • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.

Kokoelman kartuttamisen linja: tiedosto puuttuu CMS:stä

 • Pakollinen suppean tason kuvailussa.
 • merkitseminen
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Vaihtoehto:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa.

Kokoelman kartuntamenetelmä : tiedosto puuttuu CMS:stä

 • Pakollinen suppean tason kuvailussa.
 • Merkitseminen:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Vaihtoehto:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa.

Järjestämisperiaate (merkitseminen): tiedosto puuttuu CMS:stä

 • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu.

kokoelma muodostaja (henkilö): tiedosto puuttuu CMS:stä

kokoelman muodostaja (yhteisö): tiedosto puuttuu CMS:stä

kokoelman muodostaja (suku): tiedosto puuttuu CMS:stä

kokoelman luetteloija (henkilö): tiedosto puuttuu CMS:stä

kokoelman luetteloija (yhteisö): tiedosto puuttuu CMS:stä

kokoelman luetteloija (suku): tiedosto puuttuu CMS:stä

edustavan ekspression kieli:

 • Pakollinen aggregoivan teoksen laajassa kuvailussa.

edustavan ekspression sisältötyyppi

 • Pakollinen aggregoivan teoksen laajassa kuvailussa.

edustavan ekspression tallennusajankohta

 • Pakollinen aggregoivan teoksen laajassa kuvailussa.

edustavan ekspression tallennuspaikka

 • Pakollinen aggregoivan teoksen laajassa kuvailussa.

edustavan ekspression musiikin esityskokoonpano

 • Pakollinen aggregoivan teoksen laajassa kuvailussa.

edustavan ekspression kesto

 • Pakollinen aggregoivan teoksen laajassa kuvailussa.

edustavan ekspression  kartografisen sisällön projektio

 • Pakollinen aggregoivan teoksen laajassa kuvailussa.
 • Merkitseminen
  • Noudatetaan samaa merkitsemistapaa kuin elementillä Ekspressio::  kartografisen sisällön projektio

teoksen tunniste (merkitseminen):

 • Ensisijainen merkitsemistapa on tunniste.

teoksen ensisijainen nimeke (merkitseminen)

 • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu,

luettelo manifestaatiolle: tiedosto puuttuu CMS:stä

 • Pakollinen suppean tason kuvailussa.
 • Merkitseminen
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu.
Alkuperäisen RDA:n linjausten siirtäminen uudistuneeseen RDA Toolkitiin

Eteneminen

Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu työstää alustavat linjaukset ao. taulukkoon.

Kumea kommentoi linjauksia ja tuottaa tarpeelliset esimerkit teoksen kuvailua varten.

Muusa käsittelee Kansallisdiskografian esikäsittelemät musiikkilinjaukset. Muusan uudet linjausehdotukset tummanoranssilla.

Sisku käsittelee teoksen aiheeseen liittyvät kohdat.

Vihreällä vanhat linjaukset

Punaisella huomioitavat asiat

Purppuralla esimerkit

Linjaukset ja esimerkit

Suhde-elementtien linjaukset (Tapani (Kuvailusääntöpalvelu) kohdistaa linjaukset):

 • Kaikkiin teosten välisiin suhde-elementteihin linjaus: Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu. Tunnistetta ei merkitä yksinään.
 • Kaikkiin elementin preceded by work suppeampiin elementteihin linjaus kohtaan prerecording: Pakollinen sarjamaisen teoksen laajan tason kuvailussa.
 • Kaikkiin elementin succeeded by work suppeampiin elementteihin linjaus kohtaan prerecording: Pakollinen sarjamaisen teoksen laajan tason kuvailussa.
 • Kaikkiin elementin part of work suppeampiin elementteihin linjaus kohtaan prerecording: Pakollinen sarjamaisen teoksen laajan tason kuvailussa.
  HUOM. Elementillä part of work ei ole suppeampia elementtejä, joten linjaus on lisätty tämän elementin yhteyteen.
 • Kaikkiin elementin part work suppeampiin elementteihin linjaus kohtaan prerecording: Pakollinen sarjamaisen teoksen laajan tason kuvailussa.
  HUOM. Elementillä part work ei ole suppeampia elementtejä, joten linjaus on lisätty tämän elementin yhteyteen.
 • Kaikkiin teoksen ja henkilön/suvun/yhteisön välisiin suhde-elementteihin linjaus: Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu. Tunnistetta ei merkitä ilman auktorisoitua hakutietoa.
 • Kaikkiin elementin creator agent of work alaelementteihin linjaus prerecording-kohtaan: Pakollinen suppean tason kuvailussa päävastuullisen tekijän osalta. Jos teoksen tekijöitä on useampia kuin yksi, vaaditaan ainoastaan pääasiallinen vastuullinen teoksen tekijä, joka on mainittu ensimmäisenä teoksen sisältävissä aineistoissa tai tietolähteissä; jos pääasiallista vastuullista teoksen tekijää ei ole ilmoitettu, vain ensin mainittu teoksen tekijä vaaditaan. Teoksen muu tekijä vaaditaan, jos tämän tekijän auktorisoitua hakutietoa on käytetty teoksen auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa.
  HUOM. Linjausta muutettu hieman (poistettu maininta henkilöistä, suvuista ja yhteisöstä; teokseen liittyvä muu henkilö, suku ja yhteisö muutettu teoksen muuksi tekijäksi). Linjaus kohdistettu vain elementtien creator corporate body of work, creator family of work ja creator person of work suppeampiin elementteihin.

teos (=teoksen pääsivu):

Kohta: 98.54.26.88

 • Teokselle ei tehdä soveltamisprofiilia.

Kohta: 39.90.90.13

 • Suomalaisissa kirjastoissa noudatetaan tehokasta kuvailua.
  • KUMEA: toivomme termin yhteyteen määritelmää, "tuloksekas ja aineistojen löytyvyyttä edistävä kuvailu"
  • Kuvailusääntöpalvelu: Tehokas kuvailu on määritelty jo RDA-tekstissä sekä teos-entiteetin pääsivulla että tehokkaan kuvailun luvussa.

Kohta: 65.45.12.96

 • Ensisijainen merkitsemistapa teoksen identifioimiseksi tai nimeämiseksi on rakenteistettu kuvailu.
 • Suomalaisia esimerkkejä:

  100 1# ‡a Oksanen, Sofi, ‡d 1977- ‡e kirjoittaja. ‡0 (FIN11)000115003 
  240 10 ‡a Puhdistus (romaani)
  245 10 ‡a Puhdistus / ‡c Sofi Oksanen.
  500 ## ‡a Pohjautuu tekijän samannimiseen näytelmään.
  700 1#  ‡i Romaanimukaelman perustana (teos): ‡a Oksanen, Sofi, ‡d 1977-  ‡t  Puhdistus (näytelmä). ‡ 0 (FIN11)000115003

Kohta: 03.65.76.70

 • Ei noudateta vaihtoehtoa, jos sarja-aineistossa vaihtuu vain ilmestymistiheys.


related work of work:

  • Suomalaisia esimerkkejä:
   100 1# ‡a Raassina, Marko, ‡e sarjakuvantekijä.

   245 10 ‡a Kalevala / ‡c Marko Raassina.
   730 0# ‡i Sarjakuvaversio teoksesta: ‡a Kalevala.

dissertation or thesis information:

 • Kohta : 70.22.63.26
  • Kuvailuun ei merkitä akateemista oppiarvoa eikä oppiarvon myöntämisvuotta. Myöntämisvuoden sijaan merkitään opinnäytteen julkaisuvuosi. Oppiarvon sijaan merkitään opinnäytteen taso, esim. väitöskirja tai pro gradu -tutkielma.
  • Suomalaisten kirjastojen kuvailussa merkitään opinnäytteen taso osaksi elementtiä. Käytetään sopivaa Metatietosanaston termiä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m91.
 • Kohta: 72.11.74.92
  • Ensisijainen merkitsemistapa rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 33.81.90.43
  • Noudatetaan MARC 21 -sovellusohjeen kentän 502 esimerkkien mukaista merkitsemistapaa välimerkkeineen.
  • 502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, ‡d 2016.

preferred title of work:

 • Kohta: 87.84.15.79 (recording)
  KUMEA: mukaan tavallisia esimerkkejä
  • Hamlet
   Ensisijainen nimeke William Shakespearen teokselle, joka on alun perin julkaistu nimekkeellä: The tragicall historie of Hamlet, Prince of Denmarke. Tunnetaan yleisesti myöhemmissä julkaisuissa ja tietolähteissä nimekkeellä: Hamlet
  • Suomalaisia esimerkkejä:

   100 1# ‡a Mustajoki, Pertti, ‡d 1943- ‡e kirjoittaja. ‡0 (FIN11)000052695
   240 10 ‡a Paahtoleipäkatastrofi
   245 10 ‡a Berliininmunkki ja muita kirjoituksia painonhallinnasta / ‡c Pertti Mustajoki.

   100 1# ‡a Kivi, Aleksis, ‡d 1834-1872 ‡e kirjoittaja. ‡0 (FIN11)000068031
   240 10 ‡a Seitsemän veljestä
   245 10 ‡a Seitsemän weljestä : ‡b kertomus / ‡c tehnyt A. Kiwi.

   041 1# ‡a fin ‡h eng
   100 1# ‡a Shakespeare, William, ‡d 1564-1616, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FIN11)000058866

   240 10 ‡a Hamlet, ‡l suomi
   245 10 ‡a Hamlet / ‡c William Shakespeare ; suomentanut Matti Rossi ; esipuhe: Ralf Långbacka.

   130 0# ‡a Bedtime stories, ‡l suomi.
   245 10 ‡a Kuun loisteessa / ‡c kuvitus: Disneyn taiteilijat ; suomennos: Jenni Rapelo.


 • Kohta: 24.68.77.87
  • Vakiintuneen nimekkeen valinnassa voidaan käyttää erikielisiä tietolähteitä. Voidaan merkitä sepitetty nimeke.
  • Ei käytetä termiä Käsikirjoitus sepitettynä nimekkeenä.
 • Kohta: 72.52.76.34
  • Noudatetaan vaihtoehtoa vuoden 1500 jälkeen luotuihin teoksiin ja ennen vuotta 1501 luotuihin ei-anonyymeihin teoksiin.
  • Suomalaisia esimerkkejä:

   100 0# ‡a Homeros, ‡e kirjoittaja.
   240 10 ‡a Odysseia, ‡l suomi
   245 10 ‡a Odysseia / ‡c Homeros ; suomentanut Pentti Saarikoski ; saatesanat kirjoittanut Hannu Riikonen.
   Odysseia (ei Odyssée) on Homeroksen teoksen ensisijainen nimeke

   100 0# ‡a Bodhidharma, ‡e kirjoittaja.
   240 10 ‡6 880-01 ‡a Damo silun, ‡l suomi
   245 10 ‡a Zenmestari Bodhidharman opetukset / ‡c suomentanut Tero Tähtinen ; esipuhe: Mitra Virtaperko.
   880 10 ‡6 1240-01/$1 ‡a 達摩四論, ‡l suomi

 • Kohta: 39.99.91.07
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   130 0# ‡a Tuhat ja yksi yötä, ‡l saksa.
   245 10 ‡a Tausend und eine Nacht  / ‡c ... übertragen von Max Henning.
 • Kohta: 39.99.91.07
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. TÄMÄ MUUTETTU 2.9.2021

preferred title of musical work: (NÄMÄ MUOTOILLAAN UUDESTAAN COMMUNITY REFINEMENTS -OHJEISSA)

 • Kohta: 21.90.92.63
  • Peruslukua pidetään erottamattomana osana nimekettä, jos lukusanaa seuraa jokin muu sijamuoto kuin nominatiivi.
 • Kohta: 90.94.82.66
  • Noudatetaan vaihtoehtoa kielen ja kirjoitusjärjestelmän valinnasta. Sävellystyypin nimi merkitään vakiintuneessa muodossa kuvailevan yhteisön käyttämällä kielellä.
  • Sävellystyypin nimi valitaan musiikkiteosten ensisijaisessa nimekkeessä käytettävien sävellystyyppien nimien listalta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1800
 • Kohta: 79.14.13.62
  • Sävellystyypin nimen hyväksytty muoto merkitään aina monikkomuodossa.
 • Kohta: 87.20.82.19
  • Ei noudateta vaihtoehtoa nimekkeen merkitsemisestä yksikkömuodossa.
 • Kohta: 36.27.47.81
  • Noudatetaan vaihtoehtoa numeron merkitsemisestä. Jos osat identifioidaan sekä numerolla että erottuvalla nimekkeellä tai muulla sanallisella määritteellä ja teoksen osien numeroita pidetään tärkeänä osien identifioimiseksi, merkitään sekä osan numero että nimeke tai muu sanallinen määrite. Jos kuitenkaan teoksen kaikilla osilla ei ole tunnisteena omaa numeroa, merkitään vain nimeke tai muu sanallinen määrite.
 • Kohta: 56.42.19.66
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • Marche hongroise
    Ballet des Sylphes
    Menuet des Follets
    • Ensisijaiset nimekkeet Hector Berlioz’n teoksen La damnation de Faust kolme osaa sisältävän kokonaisuuden osille
 • Kohta: 34.84.16.86
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • Otteita
    • Vakiintunut kokoava nimeke Hector Berlioz’n teoksen La damnation de Faust osat Marche hongroise, Ballet des Sylphes ja Menuet des Follets sisältävälle kokonaisuudelle
 • Kohta: 77.04.61.32
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Sen sijaan merkitään vakiintunut kokoava nimeke Sävellykset.

   Huom. Musiikkiteosten koosteen auktorisoidussa hakutiedossa teoksen ensisijaisen nimekkeen jälkeen lisätään alkuperäiseen esityskokoonpanoon perustuva elementin Teos: edustavan ekspression musiikin esityskokoonpano arvo.

   Kontekstiesimerkki

   Teos
   teoksen ensisijainen nimeke Sävellykset

   teoksen auktorisoitu hakutieto Sävellykset, orkesteri

 • Kohta: 19.29.72.50
  • Noudatetaan vaihtoehtoa sävellystyypin merkitsemisestä. Sävellystyypin nimi valitaan musiikkiteosten ensisijaisessa nimekkeessä käytettävien sävellystyyppien nimien listalta soveltuvin osin: http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1800.

preferred title of religious work: (NÄMÄ MUOTOILLAAN UUDESTAAN COMMUNITY REFINEMENTS -OHJEISSA)

 • Kohta: 50.90.01.53
  • Sovelletaan vaihtoehtoa. Jos kuvailtava aineisto on Raamatun kirjan osa ja se ei ole yksittäinen katkelma, joka identifioidaan omalla nimekkeellään, silloin lisätään luku ja jae kuvailevan yhteisön suosimalla numerointitavalla. Merkitään luvun numero arabialaisin numeroin ja luvun ja jakeen numerot erotetaan toisistaan kaksoispisteellä. Lisätään linkki ohjeisiin KUMEAn sivuilla
  • Raamattu. Psalmit, 8
   Ensisijaisen nimekkeen merkinnyt vuoden 1992 Raamatun suomennosta käyttävä kuvaileva yhteisö
   Raamattu. Korinttilaiskirje, 1., 13:12
   Ensisijaisen nimekkeen merkinnyt vuoden 1992 Raamatun suomennosta käyttävä kuvaileva yhteisö
   Raamattu. Aikakirjat, 3:1–8
   Ensisijaisen nimekkeen merkinnyt vuoden 1992 Raamatun suomennosta käyttävä kuvaileva yhteisö
   Raamattu. Hoosean kirja, 4–14
   Ensisijaisen nimekkeen merkinnyt vuoden 1992 Raamatun suomennosta käyttävä kuvaileva yhteisö

preferred title of legal work: (TÄMÄN ELEMENTIN OHJEET MUOTOILLAAN UUDESTAAN COMMUNITY REFINEMENTS -OHJEISSA)

 • Kohta: 80.83.02.78
  • Juridisten teosten ohjeita ei noudateta Suomessa.

category of work: SISKU vai KUMEA? Kiti: Ensimmäisen kohdan toinen pallura olisi kai Kumean heiniä teoksen muoto- ja vakiintuneen kollektiivisen nimekkeen merkinnässä. Teoksen muoto liittyy bibliografisen kuvailun teos- tai ekspressiokohtiin eli KUMEAlle. Genre/muoto liittyy taas sisällönkuvailun piiriin, joten SISKUlle.

 • Kohta: 20.46.80.49
 • Kohta: 06.57.26.84
  • Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto merkitään muodossa slm/fin suomenkielisen termin yhteydessä ja slm/swe ruotsinkielisen termin yhteydessä. SISKU

access point for work:

 • Kohta:
  • Teoksen nimekkeen alussa oleva artikkeli merkitään silloin, kun sen ohittaminen indeksissä on mahdollista (esim. MARC 21 -formaatin indikaattoria käyttäen).
 • Kohta:
  • Teoksen nimekkeen alussa oleva artikkeli jätetään pois silloin, kun sen ohittaminen indeksissä ei ole mahdollista (esim. MARC 21 -formaatin indikaattoria käyttäen).
 • Kohta:
  • Suomalaisia esimerkkejä hakutiedon lisäyksistä:
   Penguins of Madagascar (videopeli) / Penguins of Madagascar (elokuva : 2014)
   Star Wars: Rebellion (videopeli) / Star Wars: Rebellion (peli)
   Esimerkki pelien auktorisoiduista hakutiedoista

authorized access point for work:

 • Kohta: 20.49.29.75
  • Pakollinen suppean tason kuvailussa.
 • Kohta: 38.07.64.32
  • Teoksen ajankohta (ensi-iltavuosi) on pakollinen lisäelementti elokuvan auktorisoidussa hakutiedossa. (Linjaus tullaan ehkä siirtämään sopivampaan kohtaan englanninkielisen RDA Toolkitin päivittymisen myötä (SES-uudistus))
 • Kohta: 81.25.99.52
  • Yhteistyössä tehdyn teoksen tunnistaa seuraavista ominaisuuksista:
   1. aineistossa ei ole selkeästi ilmaistu, kuka tekijöistä on päävastuussa
   2. aineisto ei koostu erillisistä teoksista, joilla on omat tekijänsä.
   Kohdistusta muutettu, aiempi kohta poistunut.

 • Kohta: 30.55.54.91
  • Teoksen päävastuullinen toimija merkitään teoksen auktorisoituun hakutietoon.
   Muotoilua ja kohdistusta muutettu, aiempi kohta poistunut.
  • Jos teoksen päävastuullisina tekijöinä on kaksi tai useampia toimijoita, ensimmäisenä mainittu toimija merkitään teoksen auktorisoituun hakutietoon.
   Muotoilua ja kohdistusta muutettu, aiempi kohta poistunut
  • Jos yhteistyössä tehdyn teoksen päävastuullista tekijää ei ole osoitettu, ensimmäisenä mainittu toimija merkitään teoksen auktorisoituun hakutietoon.
   Muotoilua ja kohdistusta muutettu, aiempi kohta poistunut.
  • Jos yhteistyössä tehdystä teoksesta vastuussa olevien toimijoiden järjestys vaihtelee joko teoksen sisältävissä manifestaatioissa tai tietolähteissä, ensimmäisenä saadussa manifestaatiossa ensimmäisenä mainittu toimija merkitään teoksen auktorisoituun hakutietoon.
   Muotoilua ja kohdistusta muutettu, aiempi kohta poistunut.
 • Kohta: 69.70.95.65
  • Eri tekijöiden teoksista koostuvan kokoomateoksen tunnistaa mm. seuraavista ominaisuuksista:
   1. aineistossa on ilmaistu, kuka on tehnyt minkäkin osan teoksesta
   2. aineistossa on usein mainittu kokoaja tai toimittaja
   3. tekijöinä on mainittu henkilöitä, jotka eivät ole voineet tehdä teosta yhteistyössä esim. elinajan perusteella.

 • Kohta: 00.18.49.67
  • Jos teos on eri toimijoiden teosten kooste, teoksen auktorisoitu hakutieto muodostetaan käyttämällä koosteen ensisijaista nimekettä.
 • Kohta: 85.38.55.27
  • Auktorisoituun hakutietoon valitaan aina teosten tekijä. Musiikkiteosten koosteissa auktorisoituun hakutietoon valitaan pääesittäjä (NÄMÄ MUOTOILLAAN UUDESTAAN COMMUNITY REFINEMENTS -OHJEISSA)
 • Kohta: 17.45.53.88
 • Kohta: 46.91.92.56
  • sanan Valikoima merkitsemisestä musiikkiteoksissa
   (NÄMÄ MUOTOILLAAN UUDESTAAN COMMUNITY REFINEMENTS -OHJEISSA)
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Jos mikään mainituista termeistä ei sovi, käytetään sopivaa Metatietosanaston termiä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1374 tai http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1800. Jos sopivaa termiä ei löydy Metatietosanastosta, tee termiehdotus Metatietosanaston ylläpitäjille, [email protected]Noudatetaan vaihtoehtoa sanan Valikoima merkitsemisestä musiikkiteoksissa.
   (NÄMÄ MUOTOILLAAN UUDESTAAN COMMUNITY REFINEMENTS -OHJEISSA)

authorized access point for musical work: (NÄMÄ MUOTOILLAAN UUDESTAAN COMMUNITY REFINEMENTS -OHJEISSA)

 • Kohta: 18.27.49.97
  • Esityskokoonpano merkitään tässä järjestyksessä:
   a) lauluäänet
   b) kosketinsoitin, jos kokoonpanossa on lisäksi vähintään kaksi muuta soitinta
   c) muut soittimet partituurin mukaisessa järjestyksessä (ensisijaisesti noudatetaan teoksen omaa tai teoksen lajille tyypillistä partituurin järjestystä, mutta jos tällaista ei ole käytettävissä, noudatetaan vakiintunutta orkesterin partituurin järjestystä)
   d) continuo.

 • Kohta: 24.89.56.74
  • Noudatetaan vaihtoehtoa seuraavasti: esityskokoonpanoa ei merkitä, jos esityskokoonpano ilmenee nimekkeestä. Esityskokoonpanon katsotaan ilmenevän nimekkeestä, kun tämä on jokin seuraavista:
   Anthemit (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Concerto grossot (oletuskokoonpano jousisoitinäänet, jousiorkesteri)
   Conductukset (oletuskokoonpano lauluäänet)
   Intermediot (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Kantaatit (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Magnificatit (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Messut (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Oratoriot (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Organumit (oletuskokoonpano lauluäänet)
   Passiot (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Requiemit (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Sinfoniat (oletuskokoonpano orkesteri/kamariorkesteri lauluäänillä tai ilman)
   Vesperit (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
   Villancicot (oletuskokoonpano lauluäänet säestyksellä)
 • Kohta: 24.88.82.07
  • Ei noudateta vaihtoehtoa, vaan vaihtoehtoiset tai sivusoittimet ja -lauluäänet merkitään. 
 • Kohta: 18.09.51.76
  • Ei noudateta vaihtoehdon toista virkettä. Sen sijaan, jos tiettyä soitinta tai äänialaa kohti on enemmän kuin yksi stemma, niiden lukumäärä lisätään aina, vaikka tämä ilmenisi ensisijaisesta nimekkeestä. 
 • Kohta: 03.05.63.57
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Jos kokoonpano sisältää kuoron, soololauluäänet merkitään.
 • Kohta: 51.57.95.52
  • Ei noudateta vaihtoehtoa. Sooloääntä säestävän esityskokoonpanon merkitsemisessä sovelletaan yleisiä ohjeita esityskokoonpanon merkitsemisestä.
 • Kohta: 95.93.67.33
  • Ei noudateta ohjetta termin säestämätön merkitsemisestä.

authorized access point for religious work: (NÄMÄ MUOTOILLAAN UUDESTAAN COMMUNITY REFINEMENTS -OHJEISSA)

 • Kohta: 31.61.87.67
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Kun uskonnollisen teoksen osat ovat numeroimattomia tai numeroituja toisiaan seuraavina osina, auktorisoitu hakutieto muodostetaan uskonnollisen teoksen auktorisoidusta hakutiedosta javakiintuneesta kokoavasta nimekkeestä Valikoima.

authorized access point for legal work: (NÄMÄ MUOTOILLAAN UUDESTAAN COMMUNITY REFINEMENTS -OHJEISSA)

 • Kohta: 08.52.34.18
  • Noudatetaan vaihtoehtoa. Jos laki tai lait sekä niistä johdetut säännökset jne. julkaistaan yhdessä, käytetään lakiin tai lakeihin soveltuvaa auktorisoitua hakutietoa. Tätä hakutietoa käytetään riippumatta siitä, onko laki, lait tai säännökset jne. mainittu kuvailtavan manifestaation ensisijaisessa tiedonlähteessä ensimmäisenä.
 • Kohta: 70.35.51.64 KOhta: 33.48.98.83 Kohta: 79.37.12.18
  • Kuvailusääntökohdissa esiintyvä jaottelu ja esimerkit on rakennettu common law -järjestelmän pohjalle. Siinä oikeustapauksilla on oikeutta luova vaikutus toisin kuin esim. Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja Manner-Euroopassa vallitsevassa siviililakioikeusjärjestelmässä (Civil law). Suomalaisten oikeustapausten osalta tämänlainen kuvailu ei sovellu.

serial number of musical work

 • Kohta: 74.58.38.76
  • Pakollinen kansallisbibliografisessa kuvailussa.
 • Kohta: 68.35.68.92
  • Järjestysnumero merkitään arabialaisilla numeroilla.
 • Kohta: 41.68.05.50
  • Jos teoksen ensisijainen nimeke on muodostettu suomenkielisestä sävellystyypin nimestä ja järjestysnumeron yhteydessä esiintyvä termi merkitsee muuta kuin numeroa, merkitään termi suomenkielisenä. Muissa tapauksissa järjestysnumeron yhteydessä oleva termi (esim. book, livre, collection) merkitään sillä kielellä kuin se on tiedonlähteessä.

opus number: (Muusa?)

 • Kohta: 63.29.96.28
  • Pakollinen kansallisbibliografisessa kuvailussa. 
 • Kohta: 51.99.32.99
  • Opusnumero merkitään kirjoittamalla kirjaimet ja numerot yhteen ilman lyhenteen pistettä (esim. op3).

thematic index number: (Muusa?)

key of representative expression:

 • Kohta:
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa. Käsitellään vielä Muusassa. Original Toolkitissä ja vanhassa linjauksessa tämä on pakollinen (aina kuin mahdollista), mutta sovellusohjeessa ei.
   Muusan päätös 9.3.2022: Poistetaan linjausehdotus

authorized access point for work group:

 • Kohta: 43.09.87.25
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.

aspect ratio of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkitsemistapaa kuin elementissä Ekspressio: kuvasuhde.

colour content of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkitsemistapaa kuin elementissä Manifestaatio: värisisältö.

content type of representative ekspression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkitsemistapaa kuin elementissä Ekspressio: sisältötyyppi.

date of capture of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkitsemistapaa kuin elementissä Ekspressio: tallennusaika.

date of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkitsemistapaa kuin elementissä Ekspressio: ajankohta.

duration of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkitsemistapaa kuin elementissä Ekspressio: kesto.

extent of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkitsemistapaa kuin elementissä Ekspressio: ekspression laajuus.

intended audience of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkitsemistapaa kuin elementissä Ekspressio: ekspression kohderyhmä. 

language of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkitsemistapaa kuin elementissä Ekspressio: ekspression kieli. 

medium of performance of choreographic content of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkitsemistapaa kuin elementissä Ekspressio: koreografisen sisällön esityskokoonpano.

medium of performance of musical content of representative expression: 

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkitsemistapaa kuin elementissä Ekspressio: musiikin esityskokoonpano.

place of capture of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkitsemistapaa kuin elementissä Ekspressio: tallennuspaikka.

projection of cartographic content of representative expression:

 • Kohta:
  • Noudatetaan samaa merkitsemistapaa kuin elementissä Ekspressio: kartografisen sisällön projektio.

date of work: luomisaika

 • Kohta:
  • Pakollinen suppealla tasolla elokuvan auktorisoidussa hakutiedossa (ensi-iltavuosi) ja laajalla tasolla musiikkiaineistossa.

 • Kohta:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu. HUOM! MUUTETTU
 • Kohta:
  • Noudatetaan ISO-standardin 8601 extended-tasoa 1, esim. VVVV-KK-PP. Poistettu viittaus MARC 21 -formaattiin.
  • Suomalaiset esimerkit:
   046 ## ‡k 1953 ‡l 1954 ‡2 edtf
   388 1# ‡a 1950-luku ‡2 yso/fin

degree granting institute:

 • Kohta:
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa.
  • Oppiarvon myöntäväksi yhteisöksi merkitään yliopisto ja haluttaessa tiedekunta.
 • Kohta:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu, kun elementti merkitään osana elementtiä Teos: tieto väitöskirjasta tai muusta akateemisesta opinnäytteestä.
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu, kun elementti merkitään itsenäisenä elementtinä.

year degree granted: Väittelyvuosi tai muun opinäytteen valmistumisvuosi

 • Kohta :
  •  Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta:
 • Rakenteistettuun kuvailuun opinnäytteen julkaisuvuosi merkitään ISO-standardin 8601 basic-muodossa (VVVV).
  • KUMEA: Vuosi merkitään ISO-standardin 8601 basic-muodossa (VVVV).
  • Suomalaiset esimerkit:
   502 ## ‡a Väitöskirja : ‡c Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, ‡d 2016.
   509 ## ‡a Opinnäytetyö (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto)  :  ‡c  Oulaisten ammattiopisto, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, lähihoitaja, ‡d  2016.

expression of work:

 • Kohta:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.

extension plan:

 • Kohta: 92.25.95.56
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 65.12.83.45
  • Merkitään soveltuva arvo MARC 21 -formaatin bibliografisen tietueen nimiön merkkipaikasta 07. MUUTETTU

frequency:

 • Kohta:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 29.54.58.32
  • Ei noudateta vaihtoehtoa.

key title:

 • Kohta:
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa.
 • Kohta:
  • Avainnimeke otetaan seuraavista lähteistä (tärkeysjärjestyksessä):
   1. ISSN-rekisteri
   2. jokin manifestaatioon sisältyvä lähde
   3. mikä tahansa muu lähde. 

ISSN:

 • Kohta:
  • Sarja ja alasarja ISSN-tunnukset ovat pakolliset suppean tason kuvailussa.

identifier for work:

 • Kohta:
  • Pakollinen suppean tason kuvailussa.

identifier for work group:

 • Kohta:
  • Pakollinen suppean tason kuvailussa.

longitude and latitude:

 • Kohta:
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa.
 • kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa, kun merkintä esiintyy tässä muodossa tiedonlähteessä.

longitude:

 • Kohta:
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa, kun merkintä esiintyy tässä muodossa tiedonlähteessä.

latitude:

 • Kohta:
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa.
 • Kohta:
  • Noudatetaan vaihtoehtoa pituus- ja leveyspiirien merkitsemisestä desimaaliasteina, kun merkintä esiintyy tässä muodossa tiedonlähteessä.

manifestation of work:

 • Kohta:
  • Pakollinen suppean tason kuvailussa. Merkitään, jos tallennusformaatti sen sallii.

place of origin of work:

 • Kohta:
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa musiikkiaineistossa.
 • Kohta:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 62.88.25.18

recording source:

 • Kohta: 00.45.79.59
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu
 • Kohta; 68.49.10.12
  • SL: Ei sovelleta vaihtoehtoa / Ei käytetä RDA-termejä: Lisätty elokuussa 2022 (Kuvailusääntöpalvelu)
 • Kohta: (Record a term from another suitable vocabulary encoding scheme.)

source consulted:

 • Kohta: 72.65.08.71
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa.
  • Ei-toistettava elementti.
  • Suomalaisia esimerkkejä: 

   Source consulted = Manifestaatio, johon kuvailu tukeutuu. Kolme alinta ovat kuitenkin esimerkkejä tietolähteestä (reference source), joka liittyy nomeniin. Tietolähde (reference source) = Manifestaatio, joka antaa todisteen nomenin käytöstä. https://access.rdatoolkit.org/fi-FI_ala-52d1592c-8e0a-30c1-8791-fa79491270a7

   → 670-kenttää pitäisi käyttää teosauktoriteeteissa 
   → teosauktoriteettiryhmä voisi pohtia tätä vielä
   → voiko käytetyn lähteen sijoittaa MARC- formaatissa BIB-tietueen 588-kenttään?

   670 ## ‡a Allende, Isabel. La casa de los espíritus, 1982.

   670 ## ‡a Wikipedia 16.6.2020 ‡b Canth, Minna. Hanna (romaani)

   670 ## ‡a Internet Movie Database (IMDb) 16.6.2020 ‡b Tuntematon sotilas (elokuva : 2017)

   670 ## ‡a Internet Movie Database (IMDb) 16.6.2020 ‡b Tuntematon sotilas (televisiosarja : 2018)

creator agent of work:

 • Kohta: 40.33.55.22
  • Pakollinen suppean tason kuvailussa päävastuullisen tekijän osalta. Jos teoksen tekijöitä on useampia kuin yksi, vaaditaan ainoastaan pääasiallinen vastuullinen teoksen tekijä, joka on mainittu ensimmäisenä teoksen sisältävissä aineistoissa tai tietolähteissä; jos pääasiallista vastuullista teoksen tekijää ei ole ilmoitettu, vain ensin mainittu teoksen tekijä vaaditaan. Teoksen muu tekijä vaaditaan, jos tämän tekijän auktorisoitua hakutietoa on käytetty teoksen auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa.
  • Kaikkien teoksen tekijöiden merkitseminen on pakollista laajan tason kuvailussa. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan tai tapauskohtaisesti.
 • Kohta: 87.58.94.72
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu. Tunnistetta ei merkitä ilman auktorisoitua hakutietoa.
 • Kohta: 42.75.97.08
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • Teoksen tekijänä yksi henkilö:
    • Jos on valta, on myös vastuu : Asmo Kalpalan elämä / [haastatellut ja koonnut] Helinä Hirvikorpi

     • Tekijän auktorisoitu hakutieto: Kalpala, Asmo, 1950-

    • Aikuisten jatko- ja sarjakirjat / toim. Ulla Mononen

     • Tekijän auktorisoitu hakutieto: Mononen, Ulla

    • Tervikin salakirjoitus : Erkki Palen työpaperit. (Yksityisarkisto)

     • Tekijän auktorisoitu hakutieto: Pale, Erkki

    • Lehemäkaupunki : tulipahan tuumattua Nivalassa : 100 kuvitteellisten nivalalaisten lausahdusta monenlaisten elämäntilanteiden edessä Ramin kuvittelemana.-(Rami on Raimo Österbergin nimimerkki)

     • Tekijän auktorisoitu hakutieto: Rami, nimimerkki, 1949-

    • Vainooja : rikosromaani / Lars Kepler ; suomentanut Kari Koski. (Lars Kepler on Alexander Ahndorilin ja Alexandra Coelho Ahndorilin nimimerkki)

     • Tekijän auktorisoitu hakutieto: Kepler, Lars

   • Teoksen tekijöinä kaksi tai useampia henkilöitä, sukuja tai yhteisöjä samassa roolissa:

    • V. 1944 asutuskomitean mietintöjen arvostelua : komitean mietintöön II liitetty eriävä mielipide / M. Heikkilä, Juho Jännes, Henrik Kullberg

     • Tekijöiden auktorisoidut hakutiedot:
      Heikkilä, M.
      Jännes, Juho
      Kullberg, Henrik

   • Teoksen tekijöinä kaksi tai useampia henkilöitä, sukuja tai yhteisöjä eri rooleissa:

    • Fidel Castro : elämäni / [Fidel Castro] ; [toimittaja:] Ignacio Ramonet ; suomentaneet Jyrki Lappi-Seppälä, Matti Brotherus.

     • Tekijöiden auktorisoidut hakutiedot:
      Castro, Fidel
      Ramonet, Ignacio
      Lappi-Seppälä, Jyrki
      Brotherus, Matti

   • Henkilöt, suvut tai yhteisöt vastuussa teoksesta, joka perustuu aiemmin ilmestyneeseen teokseen:

    • Asiakirjakaavoja selityksineen / Esko Hakkila ; uusinut Heikki Simola.

     • Tekijöiden auktorisoidut hakutiedot:
      Hakkila, Esko, 1893-1953
      Simola, Heikki, 1926-1997

    • Kunnon sotamies Švejkin seikkailuja / Yleisradiolle sovittanut Hannes Häyrinen ; ohjaus: Risto Aaltonen.

     • Tekijän auktorisoitu hakutieto:
      Häyrinen, Hannes, 1914-1991

issuing body corporate body:

 • kohta: 54.77.49.75
  • Suomalaisia esimerkkejä:
   • Suomen fenomenologinen instituutti

    • Niin & näin -lehteä julkaisevan Suomen fenomenologisen instituutin auktorisoitu hakutieto.

artist person:

 • Kohta: 26.69.58.35
  • Teoksen tekijäksi merkitään taiteilija, kun teoksen pääosassa ovat taiteilijan luomat teokset, esim. näyttelyluettelo tai muu kooste taiteilijan maalauksista tehdyistä kuvajäljenteistä.

designer person:

 • Kohta: 57.12.96.11
  • Elementti koskee myös roolipelien ja lautapelien suunnittelijoita.

designer corporate body:

 • kohta: 47.57.47.97
  • Elementti koskee myös roolipelien ja lautapelien suunnittelijoita.

creator corporate body of work:

 • kohta: 62.45.06.73
  • Yhteisöä ei katsota tekijäksi, jos tässä kohdassa mainitut kriteerit eivät täyty ja jos henkilö on mainittu tekijänä ensisijaisessa tiedonlähteessä.
  • Jos yhteisö käyttää konsulttifirmaa tms. toimijaa, jolle on ulkoistettu itse teoksen tuottaminen, katsotaan konsulttifirma tms. toimija teoksen tekijäksi ainoastaan silloin, kun se on sisällyttänyt teokseen suosituksia, linjauksia tai muita toimenpide-ehdotuksia. Jos konsulttifirma tms. toimija ei ole tuottanut mitään lisäsisältöä teokseen aineiston kokoamisen lisäksi, katsotaan toimeksiantava yhteisö teoksen tekijäksi.

creator person of work:

 • Kohta: 54.52.70.62
  • Saranana / Matti Mattila.

   • Saranana-blogin tekijän auktorisoitu hakutieto: Mattila, Matti

description of work:

 • Kohta: 49.03.68.82
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä. Kuuluu sovellusohjeeseen, ei linjaukseen?

analysis of work:

 • Kohta: 65.48.87.61
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä. Kuuluu sovellusohjeeseen, ei linjaukseen?

commentary on work:

 • Kohta: 04.74.30.45
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä. Kuuluu sovellusohjeeseen, ei linjaukseen?

critique of work:

 • Kohta: 59.66.05.58
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä. Kuuluu sovellusohjeeseen, ei linjaukseen?

evaluation of work:

 • Kohta: 41.00.44.19
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä. Kuuluu sovellusohjeeseen, ei linjaukseen?

review of work:

 • Kohta: 85.81.75.70
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä. Kuuluu sovellusohjeeseen, ei linjaukseen?

work described in:

 • Kohta: 18.89.28.20
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä. Kuuluu sovellusohjeeseen, ei linjaukseen?

work analysed in:

 • kohta: 95.13.05.21
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä. Kuuluu sovellusohjeeseen, ei linjaukseen?

work commentary in:

 • Kohta: 63.80.10.68
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä. Kuuluu sovellusohjeeseen, ei linjaukseen?

work critique in:

 • Kohta: 23.14.66.30
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä. Kuuluu sovellusohjeeseen, ei linjaukseen?

work evaluated in:

 • Kohta: 21.50.52.28
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä. Kuuluu sovellusohjeeseen, ei linjaukseen?

work reviewed in:

 • Kohta: 27.33.55.98
  • Elementtiä ei käytetä toistaiseksi aihetta osoittavana suhteena (MARC 21 -formaatin 6XX-kentissä). Aihetta osoittavaa suhdetta aletaan käyttää, kun MARC 21 -formaatti mahdollistaa i-osakentän käytön 6XX-kentissä. Kuuluu sovellusohjeeseen, ei linjaukseen?

description of place:

 • Kohta: 35.36.00.11
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 93.30.05.62

subject timespan:

 • Kohta :
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta :
  • Tuleeko aikaontologia? Jos kyllä, viitattava siihen

subject place:

 • Kohta: 79.65.70.81
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta: 06.79.29.20

subject:

 • Kohta: 22.10.06.59
  • Pakollinen tekstiaineiston suppean tason kuvailussa.
 • No labels