Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ks. related work of work suhteessa relationship matrixin work to workiin: mille tasolle tehdään yleinen suhdelinja?

Linjausten korjaukset: Tapani korjaa ja kohdentaa ao. linjaukset

  • 6.23.2.9.5.2: korjattava suomalaiset esimerkit niin, että luvun ja jakeen välillä olevan kaksoispisteen jälkeinen tyhjämerkki poistetaan: ks. muotoilu taulukossa
  • 6.27.1.3 ja 6.27.1.4: selvyyden vuoksi SKL:n mukaiset määritelmät ”Yhteistyössä tehdyn teoksen tunnistaa seuraavista ominaisuuksista” ja ”mistä koosteen tunnistaa” olisi hyvä siirtää linkeiksi otsikkotasolle, koska ne koskevat koko sääntökohtaa. Nyt niitä ei löydä, ellei osaa katsoa Vaihtoehtoon kuuluvaa linjausta.
  • 6.27.1.4 tekstissä on kaksi Vaihtoehtoa, joista vain toiseen otetaan kantaa (jälkimmäiseen) eli SKL saattaa puuttua ensimmäisestä.
  • 6.27.1.9: Penguins of Madagascar (videopeli) / Penguins of Madagascar (elokuva) →  Penguins of Madagascar (videopeli) / Penguins of Madagascar (elokuva : 2014) 

...