Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Linjataan vain ne vaihtoehdot, joita ei noudateta. Mutta jos noudatettavaan vaihtoehtoon liittyy linjaus, merkitään linjaus tietenkin noudatettavan vaihtoehdon kohtaan.
 • Linjauksia ei kohdisteta luvun pääotsikkoon eikä määritelmään/soveltamisalaan.
 • Linjataan vain ne option-kohdat, jotka ovat todellisia vaihtoehtoja toisilleen ja joihin liittyy olemassa oleva linjaus tai joihin tarvitaan uusi linjaus. Muiden option-kohtien noudattaminen on kuvailijan harkinnan varassa.
 • Pakollisuus linjataan ydin- ja perustasoille erikseen. Pakollisuus perustasolla tarkoittaa pakollisuutta myös ydintasolla, sillä ydintaso on perustasoa suppeampi kuvailutaso. Pakollisuuslinjaus kohdistetaan luvun alkuun, kohtaan prerecording.
 • Merkintätavan valintaan liittyvä linjaus merkitään kohtaan Recording. Jos elementillä on vain yksi sallittu merkintätapa, ei linjausta merkintätavasta tehdä.
 • Toistettavuutta ei linjata, paitsi jos elementin toistettavuudessa on jotain poikkeavaa.
 • Konkretisoidaan linjausta tarvittaessa esimerkillä vastaavasta MARC 21 -formaatin kentästä. 
 • Suomalaisia esimerkkejä voi kohdistaa itse tekstiin tai linjauksiin. Englanninkieliset esimerkit voi joko kääntää suomeksi tai jättää pois.
 • Linjauksia tehtäessä huomioitava myös nykyiset linjaus (RDA Toolkitissa) ja niiden mahdolliset ristiriidat uusien linjausten kanssa sekä jo hyväksytyt linjausmuutokset (Kuvailusääntöpalvelun sivulla).
 • Linjauksia tehtäessä huomioitava vaikutukset takautuviin konversioihin. Linjauksen vaatima takautuvan konvertoinnin tarve merkittävä selkeästi linjauksen yhteyteen. Tietokannoissa arvioidaan konversiota vaativan linjauksen toteuttamismahdollisuudet teknisesti priorisoiden.
 • Linkkien toimimattomuuden tai epätarkan kohdistumisen vuoksi on hyvä muotoilla linjaus siten, että linjaus kertoo myös linjattavan asia. Lisäksi kannattaa käyttää tunnisteita (citation, 8-numeroinen tunniste), jotka löytyvät maalaamalla tekstikohta ja painamalla risuaitaa RDA Toolkitissä. 8-numeroisella tunnisteella voi hakea ko. sääntökohdan kirjoittamalla tunniste RDA Toolkitin hakukenttään.
 • Sisällytetään linjaukseen viittaus Metatietosanastoon silloin, kun termiä ei löydy RDA:sta.
 • Uuden RDA:n haussa voi käyttää myös nykyiset RDA:n lukujen numeroita: esim. jos kirjoittaa uuden RDA Toolkitin hakulaatikkoon 6.8 (luvun Teoksen tunniste numero), saa tulokseksi luvun identifier of work.
 • Linjauksissa käytettävät fraasit:
  • Pakollisuuslinjaukset: Pakollinen ydintason kuvailussa. TAI Pakollinen perustason kuvailussa.
  • Merkintätapalinjaus: Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu. TAI Ensisijainen merkintätapa on rakenteistamaton kuvailu.
  • Viittaus sanastoon: Käytetään sopivaa Suomalaisen lajityyppi- ja muotosanaston termiähttp://finto.fi/slm/fi/.TAI Käytetään sopivaa Metatietosanaston termiä: ...
  • Linjaus Option-kohtaan: Noudatetaan vaihtoehtoa. TAI Ei noudateta vaihtoehtoa.
  • Linjaukseen sisällytetyt esimerkit otsikoidaan: Suomalaisia esimerkkejä:

...