Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Linjataan vain ne option-kohdat, jotka ovat todellisia vaihtoehtoja toisilleen ja joihin liittyy olemassa oleva tai joihin tarvitaan uusi linjaus. Muiden option-kohtien noudattaminen on kuvailijan harkinnan varassa.
 • Pakollisuus linjataan ydin- ja perustasoille erikseen. Pakollisuuslinjaus kohdistetaan luvun alkuun, kohtaan prerecording.
 • Merkintätavan valintaan liittyvä linjaus merkitään kohtaan Recording.
 • Toistettavuutta ei linjata paitsi, jos elementin toistettavuudessa on jotain poikkeavaa.
 • Konkretisoidaan linjausta tarvittaessa esimerkillä vastaavasta MARC 21 -formaatin kentästä. 
 • Linjauksia tehtäessä huomioita myös nykyiset linjaus (RDA Toolkitissa) ja niiden mahdolliset ristiriidat uusien linjausten kanssa sekä jo hyväksytyt linjausmuutokset (Kuvailusääntöpalvelun sivulla).
 • Linjauksia tehtäessä huomioitava vaikutukset takautuviin konversioihin. Linjauksen vaatima takautuvan konvertoinnin tarve merkittävä selkeästi linjauksen yhteyteen.
 • Linkkien toimimattomuuden tai epätarkan kohdistumisen vuoksi on hyvä muotoilla linjaus siten, että linjaus kertoo myös linjattavan asia. Lisäksi kannattaa käyttää tunnisteita (citation, 8-numeroinen tunniste), jotka löytyvät maalaamalla tekstikohta ja painamalla risuaitaa RDA Toolkitissä.
 • Sisällytetään linjaukseen viittaus Metatietosanastoon silloin, kun termiä ei löydy RDA:sta.
 • Linjauksissa käytettävät fraasit:
  • Pakollisuuslinjaus: Pakollinen perustason/ydintason kuvailussa.
  • Merkintätapalinjaus: Ensisijainen merkintätapa on rakenteistettu kuvailu.
  • Viittaus sanastoon: Käytetään sopivaa Suomalaisen lajityyppi- ja muotosanaston termiähttp://finto.fi/slm/fi/.
  • Linjaus Option-kohtaan: Noudatetaan vaihtoehtoa./ Ei noudateta vaihtoehtoa.
  • Linjaukseen sisällytetyt esimerkit otsikoidaan: Suomalaisia esimerkkejä:

...