Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Jäsenet: Ari Muhonen (puheenjohtaja), Eeva Klinga-Hyöty, Sari Palén ja Pekka Uotila

Asiantuntijat: Esa-Pekka Keskitalo, Arto Aniluoto ja Mia Kujala (sihteeri, asiantuntijaryhmän pj.)

...

 • Alustapalvelun kehittäminen CSC:n kanssa, suunnittelu:
  KK ja CSC ovat  aloittaneet keskustelun ja alustapalveluiden sekä muiden palveluiden kehittämisen tarkastelun. Asiaan palataan, kun tarkemmat vaihtoehdot ovat selvillä.  Myös reaaliaikasta palvelinten tilan seurantaa pyritään kehittämään niin, että myös KK voisi seurata sitä. Kohan vikatilaviestit laitetaan jatkossa myös Foorumille: https://foorumi.kiwi.fi/t/kohan-palvelukatkot-koha-service-breaks/1823, josta ne tulevat muidenkin kuin pääkäyttäjien tietoon.
 • Prioriteetti 1-kehitystehtävät:
  Elasticsearch-tiedonhaun parantaminen - indeksointi toteutettu ja nro 37 Elasticsearch-tiedonhaun parantaminen työn alla, Kuljetustilaisten varattujen niteiden lainaaminen automaatilla korjattu ja tulee seuraavassa päivityksessä.       
 • Formaattien automaattinen päivitys / myöhässä:
  Tulossa ennen kesää
 • EDI/EDI-X
  Esa-Pekka selvittää Melindan tilanteen

...

Päätös: Koha-yhteenliittymän kokouksen asialista


6 Muut asiat

 • Kysyttiin CSC:n laskujen tuloa. Laskut tulevat tämän viikon aikana (maaliskuun loppuun mennessä).
 • Signumiin tulossa juttu sekä Kohasta että Almasta

...