You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Jäsenet: Ari Muhonen (puheenjohtaja), Eeva Klinga-Hyöty, Sari Palén ja Pekka Uotila

Asiantuntijat: Mia Kujala (sihteeri, asiantuntijaryhmän pj.)

Aika: 29.3.2021 klo 8.30 - 8:58

Paikka: Teams-etäkokous


1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.32


2 Osallistujien toteaminen

Kaikki ryhmän jäsenet osallistuivat kokoukseen.


3 Kohan tilannekatsaus ja asiantuntijaryhmän kuulumiset

Esittely: Asiantuntijaryhmä keskusteli kehitystoiveista ja pääkäyttäjiä on pyydetty tekemään prioriteetilla 3 olevista kehitystoiveista tiketti Koha-yhteisön Bugzillaan.  Tietopyynnöstä on Koha-yhteisössä tiketti tilassa: Keskustelussa. https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20028

Keskustelu: Todettiin tietopyynnöstä olevan tiketti.


4 Yhteenliittymän tavoitteet vuodelle 2021 Koha-palvelun osalta

Esittely:  Kehitys ja ylläpito 2021

Keskustelu: Maaliskuu

 • Alustapalvelun kehittäminen CSC:n kanssa, suunnittelu:
  KK ja CSC ovat  aloittaneet keskustelun ja alustapalveluiden sekä muiden palveluiden kehittämisen tarkastelun. Asiaan palataan, kun tarkemmat vaihtoehdot ovat selvillä.  Myös reaaliaikasta palvelinten tilan seurantaa pyritään kehittämään niin, että myös KK voisi seurata sitä. Kohan vikatilaviestit laitetaan jatkossa myös Foorumille: https://foorumi.kiwi.fi/t/kohan-palvelukatkot-koha-service-breaks/1823, josta ne tulevat muidenkin kuin pääkäyttäjien tietoon.
 • Prioriteetti 1-kehitystehtävät:
  Elasticsearch-tiedonhaun parantaminen - indeksointi toteutettu ja nro 37 Elasticsearch-tiedonhaun parantaminen työn alla, Kuljetustilaisten varattujen niteiden lainaaminen automaatilla korjattu ja tulee seuraavassa päivityksessä.       
 • Formaattien automaattinen päivitys / myöhässä:
  Tulossa ennen kesää
 • EDI/EDI-X
  Esa-Pekka selvittää Melindan tilanteen


5 ERM-kysely

Esittely: Lähetetään kaikille kysely ovatko kiinnostuneita a) hankkimaan ERMin b) osallistumaan sen testaukseen/edistämiseen. Tämän jälkeen ohjausryhmä miettii miten edetään.

Päätös: Eeva Klinga-Hyöty lähettää Koha-kirjastojen johtajille sähköpostitse kyselyn viimeistään huhtikuun puolen välin jälkeen.


5 Yhteenliittymän kokous ma 3.5.2021

Esittely: Yhteenliittymän seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 3.5.2021. 

Päätös: Koha-yhteenliittymän kokouksen asialista


6 Muut asiat

 • Kysyttiin CSC:n laskujen tuloa. Laskut tulevat tämän viikon aikana (maaliskuun loppuun mennessä).
 • Signumiin tulossa juttu sekä Kohasta että Almasta


7 Seuraava kokous

ma 26.4.2021 klo 8.30-9.00

 • No labels