• Aikatauluttamatta vielä: varastotietueisiin liittyvät tarpeet
 • Epävarmaa: Yhteistilastoinnin jatkon aiheuttamat mahdolliset työt
 • Jos aikaa jää, edetään 3-prioriteetin tehtävillä.
 • Huomaa, että yhteisön hyväksymisprosessi voi viivyttää tulosten käyttöön saamista

Vuosikello

Tammikuu

 • Kansalliskirjaston päivitys > tehty
 • Tilastot: KITT, yhteenliittymän kustannustenjako, Sanasto, julkaisutilasto > Muut tehty, julkaisutilasto odottaa
 • Alustapalvelun kehittäminen CSC:n kanssa, suunnittelun aloittaminen > aloitettu
 • Ylläpitotehtäviä

Helmikuu

 • Prioriteetti 1 -kehitystehtävät: dependenssien tarkistukset ja korjaukset > työn alla
 • Alustapalvelun kehittäminen CSC:n kanssa, suunnittelu > kesken
 • Formaattien automaattinen päivitys > ei tehty
 • Tilastointihackathon >pidettiin 17.2.2021
 • Ylläpitotehtäviä

Maaliskuu

 • Prioriteetti 1-kehitystehtävät > työn alla
 • Alustapalvelun kehittäminen CSC:n kanssa, suunnittelua tehty
 • Formaattien automaattinen päivitys > ei ole tehty. Tämä on virheellisesti tällä listalla, on alunperin määritelty prioriteetti 2 -tehtäväksi: Kehitystoiveet
 • Ylläpitotehtäviä

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

 • Lomakuukausi

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Kehitystehtävät

Päälista, ks. https://www.kiwi.fi/display/KK/Kehitystoiveet

Prioriteetti 1

 • #10 - Elasticsearch-indeksoinnit 90% DONE
 • #16 - Virhe: Fines.pl -cronjob ei noudata FinesCalendar-järjestelmäasetusta (jos edelleen ajankohtainen) 
 • SOLVED
 • #29 - Kuljetuksessa olleen niteen varauksen perumisen jälkeen kuljetuksen kohdepaikaksi pitäisi vaihtua kotikirjasto 
 • SOLVED
 • #37 - Elasticsearch-tiedonhaun parantaminen

Prioriteetti 2.1

 • # 24: Asiakkaan kaikki maksut -kenttä kuitteihin ja viesteihin - OK
 • # 12: MARC-luettelointipohjiin oletusindikaattori - 3.5. toimii bibeissä, ei holdingseissa
 • # 2: Varauksen noutopaikan rajoittaminen Finnassa OPACHoldsIfAvailableAtPickup -asetuksen mukaisesti 

Prioriteetti 2.2

Vaativat vielä lisätutkimusta: mikä on paras tapa toteuttaa.

 • # 39: Asiakastietojen katsomisen lokittaminen
 • # 34: Osakohteiden käsittelyn kehittäminen- Kun Melindasta poimitaan BIB-tietue pitäisi kaikkien osakohteiden replikoitua samalla Kohaan
 • # 7: Holdingia ei voi muokata lehtien saapumisvalvonnassa
 • # 26: Hyllyvarauslistaan tarvitaan mahdollisuus suodattaa myös noutopaikan mukaan.

Ylläpitoluonteiset tehtävät

Tietoturva

Useita tietoturvaa parantavia toimenpiteitä (ei avata tässä)

Erillisen lokituspalvelimen pystyttäminen

Tuotteenhallinta

Ansiblen (konfiguraatioidenhallintatyökalun) asetusten perusteellinen läpikäynti ja dokumentaation päivittäminen

Ansiblen käyttäjienhallinnan ja käyttöoikeuksien uudelleenjärjestely

Kaikki Kohan pakettitiedostojen dependenssit siirretään Kansalliskirjasto repoon. Poistetaan dependenssit, joita ei enää pidetä yllä.

Poistetaan ohjelmat, joita ei enää käytetä.

Kaikkiin uusiin dependensseihin automaatio

Koha-päivitykset automatisoidaan (plack- ja SIP2 -palvelinten uudelleenkäynnistys)

Testauksen automatisointi: Get rid of manual testing now needed eoth biblio modification plugin, and Tuudo plugin, 

Koha

Käytännöt

Selvennetään pääkäyttäjäkäytäntöjä, luodaan pääkäyttäjät uudestaan.

Pääkäyttäjien tietokantaoikeuksien hallintaprosessit

Laatu, suorituskyky

Kohan ohjelmaprosessien hallinta: määritellään enimmäisresurssinkäyttö, ensisijaisuudet.

Lokien analyysi ja havaittujen ongelmien korjaaminen

Koodin perusteellista uudelleenkirjoitusta: C4/Circulation.pm ja C4/Reserves.pm

Toteutetaan rest-biblios-rajapinta toisella tavalla (eroon manuaalisesta testauksesta)

Toteutetaan Tuudo-plugin toisella tavalla (eroon manuaalisesta testauksesta)

Trakastellaan sähköpostien oikeaa lähtemistä ja korjataan tarvittaessa

Automatisointi

Elastic Search: automaattinen uudelleenkäynnistyminen

Elastic Searchin ja Analysis-icu-lisäosan päivitysten automatisointi

HAMKin kulunvalvontatiedoston tuottamisen automatisointi

Tietokantaoikeuksien poistamisen automatisointi

Tietokanta

Kohan tietokantaskeema yhteisöversion mukaiseksi.

Tietokantojen korruptioiden korjaaminen.

Tietokannan siivous ajastetuksi toiminnoksi

Palvelimet, levyt

Otetaan Swap-partitiointi pois päältä, tehdään levyjen repartitio.

Palvelimen käyttäjähallinnan dokumentointi ja prosessiin mahdollisesti parannuksia

Yhteisössä toimiminen

Osallistutaan bugikorjauksiin ja niiden tarkastukseen.

 • No labels