Jäsenet: Ari Muhonen (puheenjohtaja), Eeva Klinga-Hyöty, Sari Palén ja Pekka Uotila

Asiantuntijat: Mia Kujala (sihteeri, asiantuntijaryhmän pj.)

Aika: 29.3.2021 klo 8.30 - 8:58

Paikka: Teams-etäkokous


1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.32


2 Osallistujien toteaminen

Kaikki ryhmän jäsenet osallistuivat kokoukseen.


3 Kohan tilannekatsaus ja asiantuntijaryhmän kuulumiset

Esittely: Asiantuntijaryhmä keskusteli kehitystoiveista ja pääkäyttäjiä on pyydetty tekemään prioriteetilla 3 olevista kehitystoiveista tiketti Koha-yhteisön Bugzillaan.  Tietopyynnöstä on Koha-yhteisössä tiketti tilassa: Keskustelussa. https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20028

Keskustelu: Todettiin tietopyynnöstä olevan tiketti.


4 Yhteenliittymän tavoitteet vuodelle 2021 Koha-palvelun osalta

Esittely:  Kehitys ja ylläpito 2021

Keskustelu: Maaliskuu


5 ERM-kysely

Esittely: Lähetetään kaikille kysely ovatko kiinnostuneita a) hankkimaan ERMin b) osallistumaan sen testaukseen/edistämiseen. Tämän jälkeen ohjausryhmä miettii miten edetään.

Päätös: Eeva Klinga-Hyöty lähettää Koha-kirjastojen johtajille sähköpostitse kyselyn viimeistään huhtikuun puolen välin jälkeen.


5 Yhteenliittymän kokous ma 3.5.2021

Esittely: Yhteenliittymän seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 3.5.2021. 

Päätös: Koha-yhteenliittymän kokouksen asialista


6 Muut asiat


7 Seuraava kokous

ma 26.4.2021 klo 8.30-9.00