Missä mennään ATT-, Finna-, Finto-, Kilda- ja Melinda-hankkeissa 2/2016
07.04.2016

Tästä Kansalliskirjaston tilannekatsauksesta saat uusimmat tiedot ATT-hankkeen, Finnan, Finton, Kildan sekä Melindan kuulumisista.Tulevia tilaisuuksia

 • Seuraavat Missä mennään -webinaarit järjestetään syksyllä: to 29.9.2016 ja ti 22.11.2016.

Finna
Finto
Kilda
Melinda
ATT/Tajua 


Finna

Finna on tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

Tuotantoon tai betatuotantoon alkukeväästä siirtyneet:

 • Haaga-Helia AMK:n kirjasto

Kevään ilmoittautuneet ja käyttöönoton aloittaneet:

 • Suomen urheilumuseo
 • Tornionlaakson maakuntamuseo
 • Kuopion kaupunginkirjasto
 • Rautalammin kirjasto

 Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Finna 2.0 julkaistiin ja otettiin käyttöön 22.3.
  • Versionvaihto sujui ilman erityisiä ongelmia
  • Uudistus näkyy palvelun käyttäjille entistä sujuvampana aineistojen hakemisena ja selailuna
  • Finnan ohjelmiston pääkomponentti VuFind on päivitetty uusimpaan versioon ja sidottu tiiviimmin kansainväliseen kehitykseen.
 • Kehittämisyhteistyö Finnan aineistojen saamiseksi peruskoulujen sähköisille oppimisalustoille on alkanut
  • Kehitystä tehdään yhteistyössä EduCloud hankkeen ja Haltu Oy:n kanssa
  • Oppimisalustalla toimiviin Finna-työkaluihin pääsee tutustumaan jo ennen kesälomia. Toteutus julkaistaan avoimella lähdekoodilla. 

Viimeisimmät ohjeet

Ryhmien kokoukset

 • Finnan kauden 2016-2017 konsortioryhmä on nimitetty. Puheenjohtajana toimii arkistonjohtaja Outi Hupaniittu Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta ja varapuheenjohtajana kirjastonjohtaja Minna Niemi-Grundström Tampereen yliopiston kirjastosta. Konsortioryhmän toimintaa määrittelevät säännöt on saatettu ajan tasalle uuden ryhmän aloittaessa ja samoin on otettu käyttöön päivitetty versio koko Finna-konsortion toimintaperiaatteista.
 • Uusi konsortioryhmä piti ensimmäisen kokouksensa 17.2. Aiheina olivat mm. Finnan vuosiraportti 2015, projektisuunnitelma 2016, Käyttö ja trendit -raportti, asiakastyytyväisyyskysely Finna-organisaatioille, työryhmäkyselyt ja viestinnän laaja suunnitelma. Kokouksessa päätettiin luopua pysyvistä Finna-työryhmistä ja edistää jatkossa yhteisiä kehittämiskohteita temaattisin työpajoin, seminaarein, käyttäjäfoorumeita järjestämällä, määräaikaisten työryhmien avulla ja foorumikeskusteluilla.
 • Konsortioryhmä jatkoi Finnan vuosiraportin ja projektisuunnitelman käsittelyä sähköpostikokouksessa 9.3.-17.3.2016. 

Henkilöstöuutisia

 • Tietojärjestelmäasiantuntija Arto Kärkkäinen aloitti työskentelyn Finnassa 14.3.

Tapahtumat ja koulutukset 

 • Finnan tapahtumat ja koulutukset löytyvät kootusti täältä. 

Lisätietoja:

Finna-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Erkki Tolonen.


Finto

Finto on suomalainen palvelu sanastojen, ontologioiden ja luokitusten julkaisua ja käyttöä varten.

Ajankohtaista

 • Fiktiivisen aineiston ontologiasta KAUNOsta on julkaistu Fintossa uusi päivitetty versio. Päivityksen yhteydessä  KAUNOon on tullut noin tuhat uutta käsitettä, mm. "uuskumma". KAUNO on nyt ajantasainen Kaunokki-asiasanaston kanssa. KAUNOa ylläpitää Helsingin kaupunginkirjasto.
 • Julkishallinnon ontologiasta JUHOsta on julkaistu päivitetty versio uusine käsitteineen, mm. "cleantech". JUHOa ylläpitää eri ministeriöiden edustajista koostuva asiantuntijaryhmä Kansalliskirjaston avustamana.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Finto-palvelun ohjelmiston Skosmos 1.5-versio on julkaistu ja otettu käyttöön Finto-palvelussa. Siinä on mm. parannettu käyttäjille annettavaa palautetta tilanteessa, jossa sivun lataus kestää normaalia pidempään, parannettu tukea suurille sanastoille ja tehty paljon pieniä teknisiä korjauksia.
 • Fintoon on seuraavan Skosmos-version 1.6:en myötä tulossa Finna-integraatio. Uuden ominaisuuden myötä YSO/YSA/Allärs/KOKO -sanastojen käsitesivuilla on jatkossa mahdollista nähdä käsitteellä kuvailtuja aineistoja.
 • Finto on liitetty Kansallisen palveluväylän kehitysympäristöön, joten Finton hakurajapintaa voi nyt käyttää myös palveluväylän kautta. Kuulemme mieluusti organisaatioista, jotka haluaisivat käyttää Fintoa tätä kautta.

Sisältötyön kuulumiset

 • YSOon on lisätty taas joukko uusia käsitteitä. Uusia ilmiöitä kuvaavat mm. käsitteet ”hakukonerunous”, ”kiusoitteluperinne” ja ”nollatyösopimukset”.   Uudet käsitteet ovat löydettävissä Finton sanastosivun "Uudet"-välilehdeltä. Uusia käsitteitä lisätään YSOon jatkossa säännöllisesti, noin kuukauden-parin välein.
 •  YSOssa vanhastaan olleet termien monimerkityksisyydestä johtuvat käsitejaot on arvioitu uudelleen kuvailun ja tiedonhaun näkökulmasta (esim. kaakao juomana ja raaka-aineena). Arvionnin  yhteydessä poistettiin tarpeettomana nähdyt jaot, yhteensä 707 käsitettä. Läpikäynnin jälkeen YSOon jäi 212 jaettua käsitettä, jotka edelleen koettiin tarpeellisina.
 • Suomalaiset yhteisönimet on päivitetty Fintoon. Jatkossa yhteisönimet pysyvät myös ajan tasalla Asteri-auktoriteettien suhteen.
 • Kansallisen palvelutietovarannon tarvitsema Julkisten palveluiden luokitus on julkaistu Fintossa. Sitä käytetään palvelutietojen luokittelussa ja kuvailussa.

Kokoukset

 • Finto-projektin ohjausryhmä kokoontui 21.3. Kokouksessa esiteltiin mm. suunnitelmaa Finto-projektin jatkosta Yhteiset tiedon hallinnan sanastopalvelut -tutkimus- ja kehittämishankkeena, YSAsta YSOon siirtymisen valmistelua sekä Finton Finna-integraatiota.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Järjestimme kaksi kansainvälistä webinaaria SKOS-työkaluista. Webinaarien esitykset tullaan julkaisemaan verkossa myöhemmin.
   

Lisätietoja:

 


Finto-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Matias Frosterus.


Kilda

 

Kilda eli Kirjastometatieto linkitetyksi dataksi -projekti (2014-2016) tukee siirtymistä kirjastometatiedon tuotannossa linkittyvään dataan. Ensimmäinen askel linkittyvän ja yhteentoimivan metatiedon suuntaan on kansainvälisen RDA-kuvailustandardin käyttöönotto Suomen kirjastoissa. Kilda edistää myös uusien tunnisteiden käyttöönottoa ja sanastojen julkaisemista avoimena datana.

Ajankohtaista

 • Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä suunnittelee tämän vuoden aikana, miten suomalaisten kirjastojen ja kuvailijoiden osallistuminen kansainväliseen RDA-kommentointiin olisi järkevintä organisoida. Tänä vuonna kommentointi hoidetaan kuvailun kansallisten yhteistyöryhmien kautta ja vasta ensi vuonna käynnistetään kommentointiprosessin testaaminen koko kirjastoverkossa. Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun sivujen ohjeet-osiosta löytyy RDA-kommentointiin liittyvä sivusto, jossa ovat alustavat ohjeet kommentointiin sekä tietoa aikatauluista, kommentointiväylistä ja prosesseista.

Viimeisimmät ohjeet

 • RDA-linjaukset julkaistaan RDA Toolkit –palvelussa huhtikuun aikana. Julkaisun myötä linjausten PDF-tiedostot poistetaan Kuvailusääntöpalvelun sivulta.

Tapahtumat ja koulutukset

Lisätietoja:


Kilda-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä.


Melinda

Melinda on kansallinen metatietovaranto, joka kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan.

Ajankohtaista mukana olevista organisaatioista

 • Melindan tietokantaan on tehty RDA-konversio 18-20.3. Tämän jälkeen on konvertoitu Voyager-paikalliskannat. Jälkityöt ovat käynnissä. Lue lisää konversioista.

Yliopisto- ja yhteiskirjastot, ammattikorkeakoulukirjastot:

 • Melindan laatuohjelma ja siihen liittyvät kehittämistoimet sekä talonmiestoiminta käynnistyivät noin vuosi sitten.Viime vuonna pidettiin kolme talonmiehen tuokiota, joissa oli yli 340 osallistujaa. Palaute on ollut postiivista. Tämän vuoden ensimmäinen tuokio oli 10.2.2016 ja seuraava on 21.4.2016. Ilmoittautumisohjeet Melinda-wikissä.
 • RDA-kuvailusääntöön siirtyminen tuo uudenlaisia haasteita Melindan laadunparannustyöhön. Pyrimme huomioimaan nämä kehittämistoimissa ja ohjeistuksissa. Melindan toimintaohje ja muut ohjeistukset päivitetään uusien RDA-kuvailuohjeiden mukaisiksi. Verkossa pidettävillä RDA-kyselytunneilla käsitellään myös Melinda-asioita.

Yleiset kirjastot:

 • Kokkolan seudun Anders-kirjastot ovat aloittaneet Melinda-kuvailun toisena yleisenä kirjastona PIKI-kirjastojen ohella. Anders-kirjastojen aineistosiirtojen myötä Melindaan on tullut mm. uutta ruotsinkielistä aineistoa. Aineistosiirroissa on pidetty taukoa RDA-konversioon liittyvien toimien takia viime aikoina, mutta siirtoja pyritään jatkamaan taas lähiaikoina.
 • Varsinais-Suomen Vaski-kirjastot ovat päättäneet liittyä Melindaan. Mukaan tulon valmistelu on alkanut.
 • Aurora-kirjastojen ohella myös Koha-kirjastojen kanssa neuvottelut Melindaan liittymisestä etenevät.

Teknisen kehitystyön kuulumiset

 • Automaattisten massakorjausten neljäs erä ajettiin joulukuussa. Seuraavassa ajossa keskitytään RDA-konversiosta tulleisiin tarpeisiin. Ajot pyritään tekemään kevään aikana. Lisätietoa korjausajoista löydät Melinda-wikistä.
 • Uusia korjauksia voi myös ehdottaa osoitteeseen melinda-posti [AT] helsinki.fi.

Ryhmien kokoukset

Tapahtumat ja koulutukset

 • Melindan koulutuksista ja muista tapahtumista tiedotamme erikseen.
 • Tilaisuuksien ja koulutusten materiaalit löydät wikistä.

Lisätietoja:


Melinda-tilannekatsauksen kokosi kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru.


ATT - Avoin tiede ja tutkimus

Tajua

Tajua-hanke edistää tieteen tuotosten avointa saatavuutta. Se on Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen osahanke Kansalliskirjastossa.

Avoimen julkaisemisen tuki -selvitys julkaistu

Selvitys kartoittaa avoimen tieteellisen julkaisemisen tilannetta Suomessa ja sisältää ehdotuksia avoimen julkaisemisen prosessien ja roolien järjestämiseksi.

Avoimen julkaisemisen keskustelualue

Kansalliskirjaston keskustelufoorumille on avattu uusi Avoin julkaiseminen -keskustelualue, jossa kaikki tieteen ja tutkimuksen avoimuudesta kiinnostuneet voivat esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun. Keskustelualueen käyttöönotto tukee TAJUA-projektiin liittyvän kansallisen yhteistyöverkoston toimintaa.

Avoimen tieteen osaajakoulutus

Kevään aikana järjestettävät avoimen tieteen osaajakoulutukset:

 • 8.4.2016 Open data and open access publishing / Avatun tutkimusaineiston hyödyntäminen, Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä, paikkana Design Factory, Betonimiehenkuja 5, Espoo
 • 20.4.2016 Open Publishing / Tutkimustuotosten avoin julkaiseminen, Oulun yliopiston kanssa yhteistyössä, paikkana Linnanmaan kampus, Oulun yliopisto
 • 10.5.2016 Tutkimusprosessin avaaminen, yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa, ilmoittautuminen avautuu lähiaikoina

Osaajakoulutuksen ohjelma ja ilmoittautuminen: http://avointiede.fi/osaajakoulutuksen-ohjelma 

Osaajakoulutukset jatkuvat syksyllä 2016. Syksyn osaajakoulutusten erityisenä painopistealueena on tukea korkeakouluja avoimen tieteen opetuksen jalkauttamisessa eri vaiheen opintoihin. Lue lisää aiheesta http://portti.avointiede.fi/yleista/avoin-tiede-osaksi-korkeakoulujen-opetusta

Avoimen tieteen koulutukseen liittyvissä asioissa ota yhteyttä: koulutuskoordinaattori sari.raisanen@helsinki.fi tai att-koulutus@postit.csc.fi.

Lisätietoja

 


ATT- ja Tajua-tilannekatsauksen kokosivat kehittämispäällikkö Esa-Pekka Keskitalo ja koulutuskoordinaattori Sari Räisänen.Kuvatiedot:
Ilmapallot. Kuvaaja: Jukka Pennanen
Finnan markkinointityöpaja helmikuussa 2016. Kuvaaja: Jukka Pennanen
Missä mennään -webinaarin valmistelua. Kuvaaja: Heidi Mustajoki
Sivun alkuun

 • No labels