Filtteri, joka säilyttää/karsii asiasanakenttiä 2. indikaattorin arvon, osakentässä $2 esiintyvän asiasanastolyhenteen, osakentässä $9 esiintyvän epävirallisen asiasanastolyhenteen sekä replikoinnin ohjauskomentojen perusteella. (Uusi versiossa 3.5.1)

Toiminta

Filtteri voidaan määritellä käsittelemään joko tiettyjä tai kaikkia asiasanakenttiä. Lisäksi se voidaan määritellä ajettavaksi useamman kerran peräkkäin eri asetustiedostolla, mikä on (toistaiseksi) tarpeen esim. tapauksissa, joissa 600, 610, 611 ja 630 kentistä halutaan säilyttää myös ne, joissa 2. indikaattorin arvo on 4, mutta muissa asiasanakentissä nämä halutaan karsia.

Varsinaiset asetukset

Selitteissä käytetty oletusasetuksissa määriteltyjä, normi-MARC 21 -käytön mukaisia, osakenttä-, indikaattori- yms. parametrien arvoja lukemisen helpottamiseksi. Tälläiset arvot on merkitty kursiivilla ja tähdellä.

Asetus

Pakollisuus

Selite

Sisältö

Esimerkki

thesaurus_fields_defined

Kyllä

Kentät, joita filtterillä käsitellään

Pilkuilla erotettu lista kenttäkoodeja

600,610,611,630,648,650,651,653,654,655,656,657,658,662

keep_sources

 

Asiasanastolyhenteet, joiden ollessa osakentässä $2*, kenttä säilytetään.

Pilkuilla erotettu lista asiasanastolyhenteitä

ysa,allars

keep_other_sources

Kyllä

Säilytetäänkö kentät, joiden osakentässä $2*, kun 2.* indikaattori on "7"* ei ole keep_sources tai drop_sources parametrissä määriteltyä asiasanastolyhennettä

0=ei, 1=kyllä

0

drop_sources

 

Asiasanastolyhenteet, joiden ollessa osakentässä $2*, kenttä karsitaan

Pilkuilla erotettu lista asiasanastolyhenteitä

 

keep_indicators

 

Ne 2.* indikaattorin arvot, joilla kenttä säilytetään.

Pilkuilla erotettu lista indikaattoriarvoja

 

keep_other_indicators

Kyllä

Säilytetäänkö kenttä, jos sillä ei ole keep_indicators tai drop_indicators parametrissä määriteltyä 2.* indikaattorin arvoa

0=ei, 1=kyllä

1

drop_indicators

 

Ne 2.* indikaattorin arvot, joilla kenttä karsitaan

Pilkuilla erotettu lista indikaattoriarvoja

 

keep_organisations

 

Ne organisaatiotunnukset, joiden ollessa osakentässä $5.*, kun osakentässä $2* on asiasanastolyhenne "local"*, kenttä säilytetään.

Pilkuilla erotettu lista ISIL-tunnuksia ja/tai tietokantatunnuksia (LOW-tagejä)

XXXLOW*.**,XXXISIL.

keep_other_organisations

Kyllä

Säilytetäänkö kentät, joiden osakentässä $5* ei ole keep_organisations tai drop_organisations parametreissä määriteltyjä organisaatiotunnuksia, kun osakentässä $2* on asiasanastolyhenne "local"*

0=ei, 1=kyllä

0

drop_organisations

 

Ne organisaatiotunnukset, joiden ollessa osakentässä $5*, kun osakentässä $2* on asiasanastolyhenne "local"*, kenttä karsitaan.

Pilkuilla erotettu lista ISIL-tunnuksia ja/tai tietokantatunnuksia (LOW-tagejä)

 

keep_extra_sources

 

Epäviralliset asiasanastolyhenteet, joiden ollessa osakentässä $9* kenttä säilytetään.

Pilkuilla erotettu lista (epävirallisia) asiasanastolyhenteitä

tech

keep_other_extra_sources

Kyllä

Säilytetäänkö kenttä, jos siinä ei ole keep_extra_source tai drop_extra_source parametreissä määriteltykä epävirallisia asiasanalyhenteitä.

0=ei, 1=kyllä

 

drop_extra_source

 

Epäviralliset asiasanastolyhenteet, joiden ollessa osakentässä $9* kenttä karsitaan.

Pilkuilla erotettu lista (epävirallisia) asiasanastolyhenteitä

 

keep_no_extra_source_subfield Säilytetäänkö epävirallisia asiasanastolyhenteitä sisältäväksi määritelty kenttä 653*, jos siinä ei ole osakenttää 9* lainkaan0=ei, 1=kyllä0

use_metadata_exceptions

Kyllä

 

0=ei, 1=kyllä

1

lows

Kyllä, jos use_metadata_exceptions on aktivoitu

tietokantatunnukset (LOW-tagit), jotka sisältävät ohjauskomennot otetaan huomioon

Pilkuilla erotettu lista tietokantatunnuksia (LOW-tagejä)

XXXLOW

Oletusasetukset

Näillä asetuksilla määritellään, mistä kenttään liittyvä metatieto haetaan. Näitä ei pääsääntöisesti tarvitse muokata, jollei halua muuttaa filtterin toimintaa radikaalisti.

Asetus

Selite

Sisältö

Oletus

thesaurus_fields_with_just_subfield

Kentät, joissa ei käytetä indikaattoria määrittelemään asiasanastoa

Pilkuilla erotettu lista kenttäkoodeja

654,658,652

source_subfield_indicator

2.* indikaattorin arvo, joka kertoo, että asiasanasto määritellään osakentässä $2*.

Pilkuilla erotettu lista indikaattoriarvoja

7

source_subfield

Osakenttä, jossa määritellään asiasanasto.

Osakenttäkoodi

2

use_extra_source_subfield

Käytetäänkö osakenttää $9* epävirallisen asiasanaston määrittelemiseen.

0=ei, 1=kyllä

1

thesaurus_fields_with_extra_source_subfield

Kentät, joissa käytetään osakenttää 9* määrittelemään epävirallinen asiasanasto.

Pilkuilla erotettu lista kenttäkoodeja

653

extra_source_subfield

Osakenttä, jossa määritellään epävirallinen asiasanasto.

Osakenttäkoodi

9

extra_source_code

Replikoinnin ohjauskomento, jolla määritellään osakentän $9* sisällön olevan epävirallinen asiasanastolyhenne.

Replikoinnin ohjauskomento

<SOURCE>

extra_source_no_code

Voiko osakentässä $9* esiintyvä epävirallinen asiasanastolyhenne esiintyä ilman extra_source_code parametrissä määriteltyä replikoinnin ohjauskomentoa.

0=ei, 1=kyllä

1

thesaurus_fields_with_indicators_and_subfields

Kentät joissa käytetään indikaattoria ja osakenttää $2* määrittelemään asiasanasto.

Pilkuilla erotettu lista kenttäkoodeja

600,610,611,630,648,650,651,655,656,657

source_indicator

Indikaattori, jossa määrittellään asiasanasto.

Indikaattoriarvo

local_source

Asiasanastolyhenne,  joka määrittelen asiasanan olevan paikallisorganisaation omasta asiasanastosta.

Asiasanastolyhenne

local

organisation_subfield

Osakenttä, jossa määritellään minkä organisaation paikallisesta asiasanastosta on kyse.

Osakenttäkoodi

5

metadata_subfield

Osakenttä, josta kenttään liittyvä replikoinnin ohjauskomento haetaan.

Osakenttäkoodi

9

keep_code

Replikoinnin ohjauskomento, jonka ollessa metatieto-osakentässä kenttä säilytetään.

Replikoinnin ohjauskomento

<KEEP>

drop_code

Replikoinnin ohjauskomento, jonka ollessa metatieto-osakentässä kenttä karsitaan.

Replikoinnin ohjauskomento

<DROP>

Lokiasetukset

Näillä asetuksilla määritellään, kuinka runsaasti tietoa filtteriplugin tulostaa replikoinnin lokiin toiminnastaan. Lokeja saatetaan tarvita kehityksessä, testauksessa ja mahdollisten virhetilanteiden ratkomisessa, mutta normaalitilanteessa loki-asetukset kannattaa pitää pois päältä.

Asetus

Pakollisuus

Selite

Esimerkki

debug

 

Tulostaako filtteriplugin jatkuvaa lokia toiminnastaan? (1=kyllä, 0=ei)

0

debug_data

 

Tulostaako filtteriplugin lokiin käsittelemänsä datan? (1=kyllä, 0=ei)

0

debug_subroutines

 

Tulostaako filtteriplugin lokiin aliohjelmiensa debug-tiedot? (1=kyllä, 0=ei)

0

  • No labels