Replikoinnin filtteröintipluginit mahdollistavat paikalliskantaan replikoituvien tietueiden monipuolisen muokaamisen.

Pluginit sijaitsevat replication/plugins/ -hakemistossa. Replikoinnissa käytettävät pluginit määritellään replikoinnin asetustiedostossa halutussa suoritusjärjestyksessä ja kunkin suoritettavan filtteripluginin tarkemmat asetukset sen omassa asetustiedostossa.

Filtteröintipluginien toiminnan lisäksi tulee ottaa huomioon käytettävien Voyagerin bulk import -sääntöjen asetukset. Replikoinnin ja bulk importin yhteistoiminnasta tarkemmin sivulla Kenttien käyttäytyminen replikoinnissa ja Voyagerin bulk importissa

 • plugin_strip_fieldsFiltteri, jolla voidaan yksinkertaisesti karsia tietueesta kenttiä kenttäkoodin perusteella.
 • plugin_handle_579Filtteri, jolla käsitellään tilastomerkinnän sisältävä kenttä 579.
 • plugin_organisationFiltteri, joka käsittelee osakenttä $5:n sisältäviä kenttiä.
 • plugin_strip_subfield_9Filtteri, jolla karsitaan luetteloinnin/filtteröinnin metatietoa (mm. replikoinnin ohjauskomennot) sisältävät $9 osakentät.
 • plugin_thesaurusFiltteri, joka säilyttää/karsii asiasanakenttiä 2. indikaattorin arvon, osakentässä $2 esiintyvän asiasanastolyhenteen, osakentässä $9 esiintyvän epävirallisen asiasanastolyhenteen sekä replikoinnin ohjauskomentojen perusteella. (Uusi versiossa 3.5.1)
 • plugin_classificationFiltteri, jolla karsitaan luokituskenttää 084 osakentässä $2 olevan luokituslyhenteen ja replikoinnin ohjauskomentojen perusteella. (Uusi versiossa 3.5.1)
 • plugin_convert_aleph_voyagerKäsittelee Alephin ja Voyagerin eroavaisuuksista johtuvia muutoksia. (Uusi versiossa 3.5.1)
 • plugin_remove_subfieldFiltteri, joka karsii tietyn osakentän halutuista kentistä ja muokkaa jäljellejäävien osakenttien välimerkitystä. (Uusi 23.8.2013, versiossa 3.5.2)
 • plugin_break_chainsFiltteri, joka purkaa asiasanaketjut yksittäisiksi asiasanoiksi. (Uusi 13.12.2013, ei toistaiseksi asennettu tuotantodomaineihin)
 • plugin_minimize_recordFiltteri, joka karsii/säilyttää kenttiä ja/tai päivittää tietueen koodaustason, kun tietueesta löytyy tietystä kentästä tietty sisältö. (Uusi 20.1.2014, ei toistaiseksi asennettu tuotantodomaineihin)
 • plugin_convert_metadataFiltteri, jolla voi muokata replikoinnin ohjauskomentoja. (Kehityksessä, ei toistaiseksi asennettu tuotantodomaineihin)
 • plugin_skip_mergeFiltteri, jonka avulla voidaan ohittaa niiden tietueiden replikoituminen, joita ei ole tallennettu Mergellä yhdistämisen jälkeen.
 • plugin_remove_subfield_conditionalFiltteri, jolla voidaan karsia tietueesta osakenttiä ehtolauseen perusteella.

Replikoinnin filttereiden yleisiä asetuksia voidaan lisäksi täydentää luetteloitaessa käytettävillä yksittäisiin kenttiin merkittävillä replikoinnin ohjauskomennoilla.

Filtteripluginien asetusten säätämisen jälkeen replikointi on käynnistettävä uudelleen, jotta muutokset tulisivat voimaan. Uudelleenkäynnistyminen tapahtuu automaattisesti jokailtaisen huoltokatkon aikana tai sitä voi pyytää palveluosoitteesta melinda-posti (at) helsinki.fi. Samasta osoitteesta voi myös pyytää apua asetusten säätämiseen ja uusien pluginien asennusta..

Käyttöönotto

Replikoinnin v. 3.4 toiminnallisuuden saa siirrettyä versioon 3.5 käyttämällä plugineita plugin_strip_fieldsplugin_handle_579 ja plugin_strip_subfield_9. Ensivaiheessa kannattaa ottaa käyttöön myös plugin_organisation, joka käsittelee osakentällä $5 organisaatiokohtaisiksi määriteltyjä kenttiä.

KVP määrittelee nämä pluginit käyttökuntoon kunkin paikalliskannan vanhan asetustiedoston perusteella versiopäivityksen yhteydessä.

 • No labels