Filtteri, joka käsittelee osakenttä $5:n sisältäviä kenttiä.

Filtteri voidaan määritellä käsittelemään vain tiettyjä kenttiä, tai kaikkia niitä kenttiä, joissa on osakenttä 5. Filtteri joko säilyttää tai karsii osakenttä 5:n sisältävän kokonaisen kentän osakentän sisällön perusteella, ja säilytetyissä kentissä joko säilyttää tai karsii osakenttä 5:n kenttäkoodin ja/tai osakentän sisällön perusteella.

Filtterin varsinaiset asetukset

Asetus

Pakollisuus

Selitys

Esimerkki

use_for_defined_fields

Kyllä

Käytetäänkö filtteriä tietueessa vain erikseen määritellyille kentillä 
(0=ei, 1=kyllä)

0

fields_defined

Vain jos use_for_defined_fields=1

Kentät, joille filtteriä käytetään.
(Pilkuilla erotettu lista)

526,533,584

drop_no_subfield

Kyllä

Karsitaanko kenttä, jos siinä ei ole osakenttää 5 (0=ei, 1=kyllä)

0

keep_field_sources

 

Organisaatiotunnukset, joiden ollessa osakentässä 5 kenttä säilytetään.
(Pilkuilla erotettu RegExp -lista).

FENNI.*,FI-NL

drop_field_sources

 

Organisaatiotunnukset, joiden ollessa osakentässä 5 kenttä karsitaan.
(Pilkuilla erotettu RegExp -lista).


keep_field_other_sources

Kyllä

Säilytetäänkö kentät, joiden osakentässä 5 ei ole keep_fields_sources tai drop_field_sources parametrissa määriteltyä organisaatiotunnusta
(0=ei, 1=kyllä)

0

keep_subfield_fields

 

Kentät, joissa osakenttä 5 säilytetään.
(Pilkuilla eroteltu lista)


drop_subfield_fields

 

Kentät, joissa osakenttä 5 karsitaan.
(Pilkuilla eroteltu lista)


keep_subfield_other_fields

Kyllä

Säilytetäänkö osakenttä 5 niissä kentissä, joita ei ole listattu keep_subfield_fields tai drop_subfield_fields parametreissa.

(0=ei, 1=kyllä)

0

keep_subfield_contents

 

Organisaatiotunnukset, jotka sisältävät osakentät 5 säilytetään.

FENNI.*,FI-NL

drop_subfield_contents

 

Organisaatiotunnukset, jotka sisältävät osakentät 5 karsitaan.


keep_subfield_other_contents

Kyllä

Säilytetäänkö osakenttä niissä tapauksissa, joissa sen sisältöä ei ole listattu keep_subfield_contents tai drop_subfield_contents parametrissa.
(0=ei, 1=kyllä)

0

edit_subfield_contents_patterns

 

Lista muutoksista osakenttä 5:n sisältöön.
(Pilkuilla erotettu lista regexp-pattern-pareja, jossa korvattuva pattern ja korvaava pattern erotettu toisistaan kauttaviivalla) 

FENNI/FI-NL

Oletusasetukset

Näillä asetuksilla määritellään, mistä kenttään liittyvä metatieto haetaan. Näitä ei pääsääntöisesti tarvitse muokata, jollei halua muuttaa filtterin toimintaa radikaalisti.

Asetus

Pakollisuus

Selitys

Oletus

subfield

Kyllä

Osakenttä, josta organisaatiotunnus haetaan.

5

Lokiasetukset

Näillä asetuksilla määritellään, kuinka runsaasti tietoa filtteriplugin tulostaa replikoinnin lokiin toiminnastaan. Lokeja saatetaan tarvita kehityksessä, testauksessa ja mahdollisten virhetilanteiden ratkomisessa, mutta normaalitilanteessa loki-asetukset kannattaa pitää pois päältä.

Asetus

Pakollisuus

Selitys

Esimerkki

debug

 

Tulostaako filtteriplugin jatkuvaa lokia toiminnastaan? (1=kyllä, 0=ei)

0

debug_data


Tulostaako filtteriplugin lokiin käsittelemänsä datan? (1=kyllä, 0=ei)

0

  • No labels