Blog from June, 2019

Pääkaupunkiseudun kirjastojen Helmet-tietokannasta tuodaan rajapinnan kautta päivittäin uusien aineistojen metatietoja (pl. musiikki) Melindaan, josta tiedot ovat edelleen muiden kirjastojen hyödynnettävissä. Ratkaisu edesauttaa osaltaan kansallisen kuvailun ekosysteemin kehittymistä ja metatietoprosessien tehostumista.

”Toivomme, että yhteistyömme mahdollistaa mahdollisimman laajan metatietojen käytön koko kirja-alalle, ja on yhtenä steppinä kohti monialaista metatiedon ekosysteemiä.”, sanoo kirjastoverkon yhteisten palveluiden päällikkö Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjastosta.

Yleisten kirjastojen Melinda

Yleisistä kirjastoista Melinda-yhteistyössä ovat jo mukana Pirkanmaan PIKI-kirjastot, Kokkolan seudun Anders-kirjastot, Varsinais-Suomen Vaski-kirjastot, Kuopion kaupunginkirjasto, Etelä-Pohjanmaan Eepos-kirjastot ja Keski-Suomen Keski-kirjastot. Koha-Suomen kanssa rakennetaan Melindan ja Koha/Täti-järjestelmän integraatiota. Useita uusia kirjastokimppoja on tulossa mukaan Melindaan vuosien 2019-2020 aikana. Uudet liittyvät kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen tietueiden siirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia.

Melinda kuvailun ekosysteemin keskiössä

Metatietovaranto Melinda kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan ja tarjoaa tiedontuottamiseen tarkoitetun yhteisen ympäristön Suomen kirjastoille. Melindan laatutyöllä pyritään varmistamaan metatiedon standardinmukaisuus ja vaihdettavuus eri tietokantojen välillä. Kansalliskirjasto kehittää Melindaa jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen ja koko kansallisen kuvailun ekosysteemin tulevia tarpeita.

Melinda sisältää edellä mainittujen yleisten kirjastojen kokoelmien lisäksi Suomen kansallisbibliografian (Fennica) ja Arto artikkelitietokannan sekä tietokanta-aineistojen metatiedot seuraavista kirjastoista: korkeakoulukirjastot, Eduskunnan kirjasto, Tilastokirjasto, Arkistolaitoksen kirjasto ja Varastokirjasto. Parhaillaan siirretään kansallisdiskografian (Viola) kuvailutuotantoa Melindaan.


Lisätietoja:
Helsingin kaupunginkirjasto:
Suunnittelija Marjut Puominen
marjut.puominen (at) hel.fi

Yleisten kirjastojen Melinda:
Tietoasiantuntija Eeva-Riitta Peltonen, Kansalliskirjasto,
eeva-riitta.peltonen (at) helsinki.fi

Kansallinen metatietovaranto:
Kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto,
minna.olkinuora-tauru (at) helsinki.fi

Melindan YSAsta YSOon -konversiolle on alustavasti sovittu katkopäiviksi 3. - 5.7.2019. Näiden päivien aikana Melindan kuvailutoiminnot (sekä Alephilla että luettelointirajapinnan kautta mm. Auroran kuvailutyökalulla) ja replikointi ovat pois käytöstä. Myös Melindan OPACissa ja poimintarajapinnoissa (Z39.50 ja SRU) saattaa esiintyä toimintakatkoja.


Tietoa konversiosta löytyy konversion wikisivuilta: YSAsta ja Allärsista YSOon siirtymä


Lue myös uutinen YSAsta YSOon siirtymästä Kansalliskirjaston verkkosivuilta: Kirjastot siirtyvät YSAsta YSOon - mikä muuttuu?

 


Korkeakoulukirjastojen kirjastojärjestelmämuutokset ovat käynnissä, ja osa kirjastoista ottaa käyttöön Ex Libriksen Alma-kirjastojärjestelmän. Viime viikolla aloitti työskentelyn tekninen työryhmä, joka ratkoo kansallisten palveluiden Finnan ja Melindan integrointia Almaan. Ryhmä koostuu Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Åbo Akademin ja Kansalliskirjaston asiantuntijoista. Ryhmä toimii mm. seuraavien tehtävien parissa:

 • edistää Alman ja kansallisten palveluiden välistä yhteentoimivuutta
 • ratkoo kysymyksiä yhdessä Ex Libriksen asiantuntijoiden kanssa
 • edistää Alman pilotti-integraatioita Finnaan (Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Åbo Akademi)

Finna- ja Melinda-palveluista tullaan viestimään ryhmän työn ja integraatioiden etenemisestä säännöllisesti. Seuraavan kerran välitämme ryhmän kuulumisia kirjastojen asiantuntijoille elokuussa.

Lisätietoja:
Finnan kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, erkki.tolonen(at)helsinki.fi. 26.6.-7.8.2019 välisenä vastaamme palvelupostissamme finna-posti@helsinki.fi
Melindan kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, minna.olkinuora-tauru(at)helsinki.fi (28.6.2019 saakka). Heinäkuussa vastaamme palvelupostissamme melinda-posti@helsinki.fi

Melindan palvelusopimus uudistui

Melindan palvelusopimusta on päivitetty mm. EU:n tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaiseksi. Kyseessä on sopimusuudistus, joka koskee kaikkia Melindassa mukana olevia organisaatioita. Tiedonhallinnan ohjausryhmä hyväksyi Melindan muutossopimuksen ja samalla uudistetun Melindan palvelusopimuksen liitteineen sähköpostikokouksessaan 22.–29.5.2019. Taustatietoa sopimusuudistuksesta: Muutossopimuksen kommenttikierroksen tulokset ja sopimuksen muutokset


Sopimusuudistuksessa tehdyt muutokset edellyttävät muutossopimuksen allekirjoittamista kaikilta Melindassa mukana olevilta organisaatioilta 15.9.2019 mennessä. Organisaatiot, joissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, voivat allekirjoittaa uuden palvelusopimuksen.  

Toimi näin

Sopimusdokumentit ja ohjeet löytyvät Melindan asiakaswikistä: Palvelusopimus. Täydennä sopimukseen organisaatiotasi koskevat tiedot ja tulosta sekä allekirjoita dokumentit sivulta löytyvän ohjeen mukaisesti.

 • HUOM. Liite 1 Palvelinympäristön ylläpitosopimus ei ole julkinen
  • liite on toimitettu asiakkaille alkuperäisen palvelusopimuksen allekirjoituksen yhteydessä
  • liitteeseen ei ole tullut muutoksia
  • liite mukana tässä viestissä

 

Varmistathan, että nämä vaiheet on tehty ennen sopimuksen postittamista:

 • Täydennä organisaatiokohtaiset tiedot sopimusdokumentteihin, lisää myös sopimusyhteyshenkilön tiedot kohtaan 7.
 • Tulosta muutossopimus kahtena kappaleena
 • Allekirjoita ja päivää muutossopimus
 • Säilytä organisaatiotasi koskevat liitteet
 • Lähetä kaksi allekirjoitettua kappaletta muutossopimuksesta Kansalliskirjastoon allekirjoitettavaksi. HUOM. Muista merkitä kuoreen vastaanottajaksi Melinda/ Jaana Routakangas

Muutossopimuksen toimittaminen Kansalliskirjastoon

Muutossopimus lähetetään Kansalliskirjastoon sopimusasioita hoitavalle suunnittelija Jaana Routakankaalle osoitteella:

 

 

Kansalliskirjaston allekirjoituksella varustettu asiakkaan kappale muutossopimuksesta palautetaan asiakkaalle.

Kysyttävää?

Vastaa tähän viestiin tai ota yhteys Melindan palvelupostiin: melinda-posti@helsinki.fi

Otsikoi viesti näin: Melinda-muutossopimus 2019 Organisaation nimi

 

Muista pitää organisaatiosi Melinda-yhteyshenkilöiden tiedot ajan tasalla!

Kansalliskirjasto valmisteli syksyllä 2018 uuden liitteen lisäämistä Melindan palvelusopimukseen EU:n tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti. Tiedonhallinnan ohjausryhmä hyväksyi tietosuojaliitteen kokouksessaan 28.11.2018. Tietosuojaliitteestä järjestettiin kommenttikierros syys-lokakuussa 2018: Tietosuojaliitteen kommenttikierroksen tulokset ja liitteen muutokset

Tietosuojaliite otetaan käyttöön muutossopimuksella. Samalla muutossopimuksella sopimukseen liitetään CC0-lisenssiehdoista kertova liite sekä päivitetään muutamia määritelmiä ja vanhentuneita kohtia sopimustekstissä. Sopimuksen muuttamisen ehtoja halutaan yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa Finna-palvelusopimuksen ehtojen kanssa.  

Muutossopimusta varten järjestettiin vielä kommenttikierros huhtikuussa 2019. Uusille sopimuskumppaneille muutokset viedään suoraan sopimukseen. Asteri-tiedontuottajille  on tehty laajempi palvelusopimus, jossa on pieniä lisäyksiä Melindan yleiseen palvelusopimukseen. Tutustuaksesi muutossopimuksen kommenttikierroksen tuloksiin siirry sivulle: Muutossopimuksen kommenttikierroksen tulokset ja sopimuksen muutokset

Uudet sopimusdokumentit otetaan käyttöön kesäkuusta 2019 lähtien. Käyttöönotosta tiedotetaan ja annetaan ohjeita erikseen.

Kiitos kaikille sopimuskommentointiin osallistuneille!

Kirjastopäivät kokoavat alan ammattilaiset tällä viikolla Kulttuuritalolle Helsinkiin 5.-7.6.

Tervetuloa piipahtamaan osastolla, keskustelemaan Melindasta ja teille ajankohtaisista teemoista!

Melinda Kirjastopäivillä

Olemme mukana valtakunnallisten toimijoiden yhteisellä osastolla Puoli valtakuntaa kirjastojen palveluksessa (Osasto 31) torstaina 6.6. klo 12.00–13.00 ja 14.45-16.15 Kulttuuritalolla. Tutustu koko osaston ohjelmaan Kirjastot.fi:n sivuilla.

Pidämme Kirjastopäivillä myös tietoiskun IIK! Kuka pelkää Melindaa? torstaina 6.6. klo 10.00 Aino-salissa. Tietoiskuja on monista muistakin Kansalliskirjaston palveluista, ja niiden tiedot näet Kirjastopäivien sivuilta.