Kansalliskirjasto on valmistellut keväällä 2019 Melindan palvelusopimuksen muutossopimusta, jolla otetaan käyttöön aiemmin hyväksytty tietosuojaliite, CC0-lisenssiehdoista kertova liite sekä päivitetään muutamia määritelmiä ja vanhentuneita kohtia sopimustekstissä. Sopimuksen muuttamisen ehtoja halutaan yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa Finna-palvelusopimuksen ehtojen kanssa.

Tältä sivulta voi tutustua Tiedonhallinnan ohjausryhmän hyväksymiin sopimusasiakirjoihin ja muutossopimuksen valmistelun yhteydessä järjestetyn kommenttikierroksen tuloksiin.

Taustatietoa sivulla: Sopimusuudistus 2018-2019

Kommenttikierroksen jälkeen päivitetyt ja ohjausryhmän hyväksymät sopimusasiakirjat

Kommenttikierroksen jälkeen 1.4.14.4.2019 jälkeen muutossopimukseen tehtiin pieniä korjauksia, jotka eivät vaikuttaneet varsinaisesti sopimuksen sisältöön. Kierroksella saadut kommentit ja niihin laaditut vastaukset esiteltiin Tiedonhallinnan ohjausryhmälle. Ryhmälle esiteltiin myös sopimusasiakirjoihin kierroksen jälkeen toteutetut muutokset. Ohjausryhmä hyväksyi päivitetyt sopimusasiakirjat sähköpostikokouksessaan 22. - 29.5.2019.


Taulukosta pääset tutustumaan sopimusasiakirjoihin. Taulukossa on julkaistu sekä lopulliset, puhtaaksikirjoitetut sopimusdokumentit että sellaiset versiot dokumenteista, joissa erottuvat väreillä muutetut kohdat. Muutetut kohdat on merkitty asiakirjoihin sinisellä ja punaisella tekstillä.

SopimusasiakirjaLopullinen, puhtaaksi kirjoitettu asiakirjaVersio, jossa muutokset näkyvät
Melindan muutossopimusMelindan palvelusopimuksen muutossopimus 2019Melindan palvelusopimuksen muutossopimus 2019, muutoskirjauksin
Melindan palvelusopimusMelindan palvelusopimus 2019Melindan palvelusopimus 2019, muutoskirjauksin
Melindan palvelusopimus Asteri-tiedontuottajilleMelindan palvelusopimus, Asteri 2019Melindan palvelusopimus, Asteri 2019, muutoskirjauksin

Kommenttikierroksen tulokset

Kommenttikierroksella saapuneet palautteet ja niihin laaditut vastaukset löytyvät alla olevasta taulukosta.  

Sopimuksen tai Muutossopimuksen tekstiä koskevat korjauspyynnötKommentoijan sektoriVastausMuutos
Luvun 8. otsikossa "Kirjasto" tulisi vaihtaa sanaan "Organisaatio". Siis: 8. Organisaation velvollisuudet ja oikeudetErikoiskirjastoTämä on jäänyt huomaamatta, korjataan.Korjataan Melindan palvelusopimukseen, muutossopimuksessa ei korjaustarvetta.
Onko mahdollista kirjata sopimukseen, että mikäli Kansalliskirjasto irtisanoo sopimuksen, organisaatiolla on oikeus saada "omat" metatietonsa takaisin tiedostona jossain rakenteisessa muodossa. ErikoiskirjastoMuutossopimuksesta oli jäänyt puuttumaan varsinaisessa sopimuksessa oleva korjattu kohta: "Sopimuksen päättymisestä huolimatta Organisaation käytössä ollut metatieto jää pysyvästi Organisaation käytettäväksi samoin ehdoin kuin tämän sopimuksen voimassa ollessa." Tämä sisältää myös sen, että metatiedot voidaan tarvittaessa toimittaa Organisaatiolle dumppina.
Lisätään Muutiossopimukseen siitä puuttunut Sopimuksen päättymiseen viittaava kohta.
Onko tarkoitus, että muutossopimuksessa muutetaan systemaattisesti kaikki "kirjasto"-termit "organisaatio"-termeiksi? Jos näin on, muutos on jäänyt tekemättä näihin kohtiin: 5. Metatietovarantoon liittyvään sopimukseen sitoutuminen, 7.5. Metatiedon käyttöön asettaminen, alakohta 7.5.1., 8. Kirjaston velvollisuudet ja oikeudet, kaikki alakohdat, 10. Immateriaalioikeudet, 13. Sopimusrikkomus ja sen seuraamuksetYleinen kirjastoKyllä on. Nämä kohdat onkin sopimustekstissä jo muutettu, paitsi luvun 8. otsikko, joka korjataan.

Muutetaan uuteen Melindan palvelusopimukseen.

Sana "kirjasto" korjattiin "organisaatioksi" myös seuraavissa kohdissa:

  • Muutossopimuksen kohta 5.2, Sopimuksen kohta 2 (Määritelmiä: Kansalliskirjaston asiakastietojärjestelmällä...) muutettiin sana "asiakaskirjastojen" sanaksi "asiakasorganisaatioiden".
  • Muutossopimuksen kohta 5.3, Sopimuksen kohta 3, korjattu kohta: "muiden kirjastojen organisaatioiden tekemän kuvailutyön täysipainoinen hyödyntäminen helpottuu..."
Muutossopimuksesta puuttuu tämä kohta: "Sopimuksen päättymisestä huolimatta [Kirjaston] Organisaation käytössä ollut metatieto jää pysyvästi [Kirjaston] Organisaation käytettäväksi samoin ehdoin kuin tämän sopimuksen voimassa ollessa."Yleinen kirjastoTämä on jäänyt pois, lisätään.Lisätään Muutossopimukseen.


Yleiset tai vain tiettyjä organisaatioita koskevat kommentitKommentoijan sektoriVastausMuutos
Onko tarpeen muuttaa sopimuksen alussa olevaa kohtaa, joka alkaa "Maakuntakirjasto allekirjoittaa...", koska uuden kirjastolain myötä poistuivat maakuntakirjastot?Yleinen kirjastoSopimuksen kohdassa 1. Sopijaosapuolet määritellään sopimuksen osapuolet.

Tarvittaessa lisätään kohtaan 1. Sopijaosapuolet vastaavat lauseet uusittuna, jos on viitattu maakuntakirjastoon.

Uusissa sopimuksissa riittää, kun valtuutukset on sisällytetty liitteeseen 5.

Kommentointia helpottaisi, jos käytettävissä olisi ollut sopimusluonnos kokonaisuudessaan, johon olisi merkitty muutetut kohdat. Samoin olisi hyvä, jos kyselyyn annetut vastaukset voisi tallentaa itselleen vaikka pdf-muodossa. Näin olisi tieto siitä, että kyselyyn on vastattu ja miten on vastattu.Yleinen kirjasto

Sopimusluonnos muutosmerkinnöin oli ja on saatavilla sopimusuudistussivuilla Melindan asiakaswikissä.

Webropol-järjestelmässä ei valitettavasti ole mahdollista asiakkaan itse tulostaa vastauksiaan. Pyydettäessä voimme toimittaa kysyjälle omat vastaukset.

 
Miten uusittu Melinda-sopimus suhteutuu Alma-kirjastojärjestelmän hankkineisiin kirjastoihin ja Alman kuvailuprosesseihin?AmmattikorkeakoulukirjastoTässä vaiheessa sopimus allekirjoitetaan normaalisti, Alman käyttöönoton myötä tarkistetaan muutostarve. 


Asteri-tiedontuottajien Melindan palvelusopimuksen tekstiä koskevat korjauspyynnöt

Kommentoijan sektoriVastausMuutos

Kohta 8.1. “sekä kuvailla oman organisaationsa väittelijät ja tutkijat sekä..”

Organisaatiossa kuvailtu vain väittelijät.

Yliopistokirjasto

Kuvailu voidaan jatkossakin tehdä aiemmin sovitun mukaisesti.


Muutetaan sopimustekstin muotoon: "...

sekä kuvailla Asteriin oman organisaationsa väittelijät ja sovitusti myös tutkijat sekä laitokset tai muut erikseen sovitut auktoriteettitiedot."

Kohta 8.6. Tässä ei mainita mitään siitä, että Kansalliskirjasto antaa koulutusta toimijakuvailuun liittyen. Kohdassa 7.2 mainitaan, että Kansalliskirjasto antaa ohjeet toimijakuvailusta, mutta kyllä jonkinlaista koulutustakin annetaan. Tähän voisi lisätä esim.: Kansalliskirjasto kouluttaa organisaation toimijakuvailusta vastaavat henkilöt.YliopistokirjastoKoulutuksesta sovitaan erikseen orgaanisaatioiden kanssa, eikä sitä koeta tarpeelliseksi sisällyttää sopimustekstiin.Ei muutosta.


  • No labels