Kuvailuryhmien puheenjohtajien kokous

Aika: 4.6.2021 klo 14.00-15.30

Paikka: Zoom-osoite kokouskutsussa

Paikalla: Katja Hyvärinen, Nina Hyvönen (pj.), Marja-Liisa Seppälä, Liisa Hilander ja Katerina Sornova.

Poissa: Jaska Järvilehto

1. Kuvailun tiedotuspäivän palaute

 • webinaarissa 336 osallistujaa, runsas palaute
 • palaute pääasiassa hyvää 
 • jatkossa (jos etänä) kaksi kertaa vuodessa aamu-/iltapäivän verran, ei yhtä kokonaista päivää
 • esitys e-aineiston kuvailukäytännöistä on saanut erittäin hyvää palautetta 
 • tutkimusdataa koskenut työpajaosuus sai myös runsaasti positiivista palautetta
 • Flinga osallistavana työkaluna oli osallistujille mieluisa

2. Kuvailuryhmien työpajan 13.4. palaute

 • noin 30 osallistujaa
 • osallistumista toivottiin enemmän
 • Toikun kommentteja kaivattiin ISO 8601-standardin osalta, tässä lisätietoa:
 • kuvailijoille voisi järjestää koulutuksen ajan merkitsemisestä, palataan asiaan syksyllä

3. RDA-asiat

 • linjausten aikataulu:
  • ollaan aikataluissa myöhässä, hybridkoulutusten suunnittelua siirretään ensi vuoden puolelle, uudistuneen RDA:n käyttöönotto tulee todennäköisesti viivästymään vuoteen 2023
  • linjauksia voisi käydä mahdollisimman nopeasti läpi (manifestaatioon liittyvät linjaukset löytyvät osittain myös Guidance-osiossa)
 • RDA-esimerkit:
  • iso työmaa
  • esimerkit menevät vähän uusiksi (kansainvälisen työryhmän suositus: esimerkit poistetaan linjauksista ja sijoitetaan ne jokaisen luvun loppuun tai vaihtoehtojen kohdalle)
 • Resources-osio uudessa Toolkitissa:
  • tähän osioon tullaan todennäköisesti sijoittamaan monia esim. Muusan tekemiä linjauksia ohjeen muodossa
  • syksyllä katsotaan tätä tarkemmin, moni asia on ollut epäselvä RDA Toolkitissä

4. Syksyn työpaja kuvailuryhmille

 • syksyllä järjestetään kaksi aamu- tai iltapäivän mittaista työpajaa, noin 2-2,5 tuntia (alustavat päivämäärät: syyskuun viimeinen viikko tiistai 28.9. ja 30.11. klo 9.30-12)
 • Aiheita:
  • RDA-asiat (tunti)
  • Yhteenveto kuvailuryhmien yhteisestä keskustelusta entiteettirajoista
  • Uskonnollisten teosten kuvailu käytännössä (joko työpajassa tai koulutuksessa)
  • mahdollisia muita aihetoiveita olisi hyvä tiedustella kuvailuryhmiltä

5. Yhteiset MARC 21 -formaatin RDA:n sovellusohjeet

 • Sovellusohje mockup: MARC 21 -sovellusohje (RDA)
 • Kumea siirtää omat sovellusohjeet tähän alustalle, Muusan ohjeet omana kokonaisuutenaan
 • tavoitteena kaikki (Kumean, Muusan ja Siskun tekemät) ohjeet samalla sivustolla
 • syskyn aikana aloitetaan, ensi keväänä mahdollisesti julkaistaan

6. Muut asiat

 • Kumean tiedotusta sidosasujen osalta (Katja)
  • KUMEA on päättänyt tehdä muutoksen sidosasujen merkitsemiseen. Uutta tapaa ei oteta käyttöön vielä, vaan KUMEA tiedottaa ja ohjeistaa asiasta syksyllä.
  • Ennakkotietona pienryhmän päätös: sidosasujen muutos (esim. sidottu → kovakantinen, nidottupehmeäkantinen, rengaskirja → kierreselkä), Metatietosanastoon ilmoitetaan myöhemmin

7. Seuraava kokous 31.8. klo 9.30-11

 • No labels