Kokous 1 (10.1.2023)

Kokous 2 (31.1.2023)

Kokous 3 (21.2.2023)

Kokous 4 (14.3.2023)

Kokous 5 (4.4.2023)

Kokous 6 (25.4.2023)

Kokous 7 (16.5.2023)

KOKOUS 1 (10.1.2023)

Aika: klo 13-14.33
Paikka: Zoom-etäyhteys
Paikalla: Jerry Jantunen (puheenjohtaja), Jaakko Tuohiniemi, Ilkka Haataja, Päivi Wendelius, Tuula Harmoinen, Anssi Lampela, Auli Hoffren, Saijamari Pakkala, Marja Puntalo, Kari Ahola, Samu Virokannas, Ilona Leppänen (sihteeri)
Poissa: Reeta Niemi, Salla Rimpinen, Miia Herrala, Sirpa Tuomisto


1. YSOon kuvailtujen tapahtumien siirto Kantoon

 • Kantoon on jo viety suurin osa YSOon kuvailluista tapahtumista. 
  Käytiin läpi epäselviä tapauksia:    
  Mir iskusstva -> Kantoon Mir iskusstva (taiteilijaryhmä)
  Taiteiden yö -> Kantoon esim. Taiteiden yö (Helsinki, Suomi)
  Ehdotetaan YSO-termin muuttamista Taiteiden yö -> Taiteiden yö -tapahtumat
  Nälkäpäivä -> Jää YSOon, teemapäivä/varainkeruukampanja
  Kunniakierros-tapahtuma -> Jää YSOon, varainkeruukampanja
  Euroopan rasismin vastainen vuosi -> Jää YSOon, teemavuosi
  Euroopan vammaisten vuosi -> Jää YSOon, teemavuosi
  Kalevalan juhlavuosi -> Kantoon 
  Uuden Kalevalan juhlavuosi -> Kantoon 
  itsenäisyyden juhlavuosi -> Kantoon eriteltyinä 
  Ehdotetaan YSO-termin muuttamista itsenäisyyden juhlavuosi -> YSOon monikkomuotoon
  The X Factor  -> Jää YSOon, televisio-ohjelma
  Syksyn sävel -kilpailu -> Kantoon
  Hyvän toveruuden kilpa -> Jää YSOon, palkitseminen ei tapahtuma
  Hans Ruin-tävlingen -> Kantoon, kirjoituskilpailu
  suomalaisen kirjan juhlavuosi -> Tutkitaan tätä vielä tarkemmin

2. Pientä viilausta uskonnollisten tekijöiden ohjeeseen ja metatietosanastoon?

 • Uuden RDA Toolkitin osiossa "Termit suomen kielessä" ja vanhan RDA:n liitteessä A.39.3 maininta: "Pyhimykseen yhdistetty sana pyhä aloitetaan isolla kirjaimella." RDA:n toimijaosioissa tämä kuitenkin pienellä p:llä, samoin toimijakuvailuohjeessa ja metatietosanastossa. Yhtenäistäminen voisi olla tarpeen. Lähteenä ilmeisestikin
  http://kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/713
 • Aiheesta käytiin keskustelua, jota päätettiin jatkaa vielä seuraavalla kerralla. Keskustelussa tuotiin esille esim. Kielikellon artikkeli https://www.kielikello.fi/-/pyhat-nimet

3. Huomioita RDA:n tarkennetuista ohjeista

 • Henkilöitä koskeva ohje on viety RDA Toolkitiin vuodenvaihteessa. Ohjeessa on kuitenkin vielä joitakin teknisistä ongelmista johtuvia puutteita.
 • Yhteisöjä koskevassa ohjeessa lienee tarve tehdä vaihtoehtoja, ainakin puolustusvoimien ja niiden alayksiköiden hakutietoja on tehty eri tavalla kirjastoissa (joissa on käytetty pitkään RDA:ta edeltäneisiin AACR-sääntöihin perustuvia luettelointisääntöjä) ja arkistoissa. Kuvailusääntöpalvelusta on varmistettu, että vaihtoehdot ovat sallittuja.
  Esimerkkeinä:
  Suomi. Ilmavoimat. Satakunnan lennosto (käytetty kirjastoissa)
  Satakunnan lennosto (käytetty arkistoissa)
  Suomi. Maavoimat. Divisioona, 6. (käytetty kirjastoissa)
  6. divisioona (käytetty arkistoissa)

  Jerry, Anssi ja Ilona jatkavat yhteisöjen ohjeiden tarkista.
   

4. Muut asiat

 • Seuraava kokous on tiistaina 31.1.2023 klo 13-14.30.


KOKOUS 2 (31.1.2023)

Aika: klo 13-14.30
Paikka: Zoom-etäyhteys
Paikalla: Jerry Jantunen (puheenjohtaja), Jaakko Tuohiniemi, Ilkka Haataja, Päivi Wendelius, Tuula Harmoinen, Anssi Lampela, Auli Hoffren, Saijamari Pakkala, Marja Puntalo, Kari Ahola, Samu Virokannas, Sirpa Tuomisto, Ilona Leppänen (sihteeri)
Poissa: Reeta Niemi, Salla Rimpinen, Miia Herrala


1. Kuvailuryhmien työpaja 21.3. klo 13-15.30

 • Erityisesti ollaan kiinnostuneita mahdollisista ristiriitaisuuksista eri ryhmien sovellusohjeissa. Esille tuli havainnot Kumean ja Siskun erilaisista ohjeistuksista kohdehenkilö/yhteisön tunnisteiden käytöstä. Lisäksi artikkelityökalu tarjoaa monenlaisia tunnisteita esim. virheellisen URIn, vaikka toimija löytyisi Kannosta.
 • Ehdotuksia työpajan aiheiksi tai lisähavaintoja ristiriitaisuuksista voi lähettää Jerrylle.

2. RDA:n tarkennetut ohjeet (yhteisö)

 • Aloitettiin käymään läpi hankalia kohtia ohjeluonnoksesta, jota pienryhmä (Anssi, Ilona, Jerry) on valmistellut.
 • Ohjeluonnoksessa on käytetty sanaa "hallintoalue" hiukan liikaa, monessa tapauksessa kyseessä on "julkishallinnollinen yhteisö" tms. (government). Pitää vielä tutkia termien hallintoalue, julkishallinnollinen yhteisö ja soveltava lainkäyttöalue käyttöä ohjeessa. 
  Uudessa RDAssa termien käännökset:
  government  -> julkishallinnollinen yhteisö 
  jurisdiction -> hallintoalue
  jurisdiction governed -> soveltava lainkäyttöalue
  Lisäksi category of government -> julkishallinnollisen yhteisön kategoriat on liian väljä. Julkishallinto olisi vähän parempi. Tämä vastaa nykyisen Metatietosanaston termiä hallintoalueen tyyppi.

 • Pienryhmä jatkaa ohjeen käsittelyä, mutta muidenkin kommentit ohjeeseen ovat tervetulleita. Yhdessä ohjeen läpikäyntiä jatketaan ensi kokouksessa.
   

3. Jatkokeskustelua termistä "pyhä" (ei ehditty käsitellä)


4. Muut asiat

 • Seuraava kokous on tiistaina 21.2.2023 klo 13-14.30.


KOKOUS 3 (21.2.2023)

Aika: klo 13-14.35
Paikka: Zoom-etäyhteys
Paikalla: Jerry Jantunen (puheenjohtaja), Jaakko Tuohiniemi, Ilkka Haataja, Päivi Wendelius, Tuula Harmoinen, Auli Hoffren, Saijamari Pakkala, Marja Puntalo, Sirpa Tuomisto, Kari Ahola, Samu Virokannas, Ilona Leppänen (sihteeri)
Poissa: Reeta Niemi, Salla Rimpinen, Miia Herrala, Anssi Lampela


1. RDA:n osion "Termit suomen kielessä" ja RDA:n toimijaohjeiden yhteensovittaminen

 • Aihetta on käsitelty aikaisemmin vuoden ensimmäisessä kokouksessa 10.1.2023 ja nyt jatkettiin keskustelua.
 • "Termit suomen kielessä" ohjeistetaan:
  • Pyhimykseen yhdistetty sana pyhä aloitetaan isolla kirjaimella. 
   • Pyhä Pietari
   • Pyhä Birgitta
   • Erik Pyhä
 • Mutta RDA:n toimijaosiossa puolestaan ohjeistetaan merkitsemään hakutietoon määrite pyhä pienellä p:llä, esim. Birgitta, pyhä
  Huom. Erik Pyhä on erilainen tapaus, koska "Pyhä" ei ole siinä erillinen määrite, vaan sisältyy hallitsijan ensisijaiseen nimeen, Eerik IX Pyhä)
 • Aikaisemmassa kokouksessa tarkastellut lähteet:
  RDA Toolkit: Termit suomen kielessä
  http://kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/713
  https://www.kielikello.fi/-/pyhat-nimet
 • Muuta huomioitavaa: vanhoissa suomalaisissa luettelointisäännöissä pyhä on pienellä p:llä, eli kirjastoilla on tässä jonkin verran perinnettä takana. Lisäksi ortodoksinen kirkko käyttää termiä "pyhittäjä" pienellä p:llä.

 • Päätettiin ehdottaa muutosta RDA:n osion "Termit suomen kielessä” ohjeistukseen:
  Pyhimykseen yhdistetty sana pyhä aloitetaan isolla kirjaimella -> 
  Pyhimykseen yhdistetty sana pyhä aloitetaan pienellä kirjaimella.

2. RDA:n tarkennetut ohjeet (yhteisö)

 • Jatkettiin ohjeluonnoksen läpikäyntiä, jota pienryhmä (Anssi, Ilona, Jerry) on valmistellut. Ohjeeseen tehtiin muutamia tarkennuksia ja todettiin, että se on nyt valmis vietäväksi RDA:n Toolkitiin seuraavan päivityksen yhteydessä. 
 • Jos ohje vaatii korjauksia tai tarkennuksia, niin niitä voidaan lisätä päivitysten yhteydessä.

3. Muut asiat

 • Seuraava kokous on tiistaina 14.3.2023 klo 13-14.30.


KOKOUS 4 (14.3.2023)

Aika: klo 13-14.31
Paikka: Zoom-etäyhteys
Paikalla: Jerry Jantunen (puheenjohtaja), Jaakko Tuohiniemi, Ilkka Haataja, Päivi Wendelius, Tuula Harmoinen, Auli Hoffren, Saijamari Pakkala, Marja Puntalo, Sirpa Tuomisto, Reeta Niemi, Anssi Lampela, Kari Ahola, Samu Virokannas, Ilona Leppänen (sihteeri)
Poissa: Salla Rimpinen, Miia Herrala


1. Kuvailuryhmien työpaja 21.3. klo 13-15.30

 • Riittävän hyvä kuvailu: KK on työstänyt kolme eri vaihtoehtoa. 

  https://www.kiwi.fi/display/kuvailuyhteistyo/2023+toimintasuunnitelma

  • Todettiin, etteivät nämä liity suoraan toimijoihin eikä toimijakuvailuverkosto ota vaihtoehtoihin kantaa. Osallistutaan työpajaan ja keskusteluun siellä.
 • tunnisteet (varsinkin kohteena olevan toimijan)
  • On huomattu erilaisia virheellisiä kirjauksia, esim. 0-osakentässä on Kanton urn-osoite, Asteri-ID ja nimi tai yso-termi ja 0-osakenttä eivät täsmää (kopiontivirhe?)

  • Iso erä uusia tietueita (Bach, Johann Sebastian), joista puuttuu d-osakentän elinvuodet (Asteri-ID on) ja omistava kirjasto
  • Puuttuvat elinvuodet herättivät keskustelua, koska tähän liittyy epäselvyyttä ja eroja käytännöissä. Monet paikalliskirjastot eivät ota vuosilukuja tietosuojasyistä tai saa teknisistä syistä (Aurora-kirjastot) omaan tietokantaansa ja näin vuosiluvuttomat tietueet voivat päätyä Melindaan. Hoitaako Caretaker nämä kuntoon? Entä jos ei ole omistavaa kirjastoa?
  • Finnassa tekijään liittyvät vuosiluvut ovat epäloogisesti vasta roolin jälkeen. Tähän toivotaan muutosta. Esim. Hirvisaari, Laila , kirjoittaja, 1938-2021
  • Todettiin, että toimijoiden kuvailussa käytetään tunnisteita: Orcid, ISNI ja Viaf. Lisäksi käytetään yhteisöjen kuvailussa y-tunnusta määrittelemättömänä tunnuksena. Ehdotettiin, että tälle haettaisiin oma tunnus.

2. RDA Toolkitin tarkennetut ohjeet (yhteisön hakutieto)

 • Käsiteltiin ohjetta: Useampi kuin yksi julkishallinnollinen yhteisö, jotka vaativat nimiinsä samaa aluetta
 • Ohje on ymmärrettävä, mutta joidenkin tapausten kohdalla hankala soveltaa. Jatketaan seuraavalla kerralla ohjeen tarkennusta ja esimerkkien lisäämistä.

3. Toimintasuunnitelma 2023

4. Muut asiat

 • Seuraava kokous on tiistaina 4.4.2023 klo 13-14.30.

KOKOUS 5 (4.4.2023)

Aika: klo 13-14.33
Paikka: Zoom-etäyhteys
Paikalla: Jerry Jantunen (puheenjohtaja), Jaakko Tuohiniemi, Ilkka Haataja, Päivi Wendelius, Tuula Harmoinen, Auli Hoffren, Saijamari Pakkala, Marja Puntalo, Reeta Niemi (klo 14 asti), Anssi Lampela (n.13.15-), Samu Virokannas, Ilona Leppänen (sihteeri)
Poissa: Salla Rimpinen, Miia Herrala, Kari Ahola, Sirpa Tuomisto


1. Metatietosanasto

 • Metatietosanaston kehityssuunnitelma
  • Kommentoitiin, että Finton yhteys metatietosanastoon puuttuu sekä kehitysnäkökulma jäi vähän ohueksi. Tähän palataan seuraavassa kokouksessa, jolloin on mahdollista vielä kommentoida suunnitelmaa.
 • Metatietosanaston käyttöohje 
  • Henkilöt: Jerry ja Kari valmistelevat ohjeet
   Suvut ja Yhteisöt (hallintoalueen tyyppi): ei tarvetta ohjeille tällä hetkellä 
   Ehdotettiin lisättäväksi seutukunta hallintoalueen tyypiksi
   Yhteisön tyyppi: ohje valmis
   Yhteisön toimiala: ohje valmis

   Käyttöohjeen valmistuttua, se tullaan linkittämään Metatietosanastoon. Lisäksi ohjeita kehitetään jatkossa tarpeen mukaan.


2. RDA Toolkitin tarkennetut ohjeet (yhteisön hakutieto)

 • Jatkettiin edellisellä kerralla aloitettua ohjeen käsittelyä: Useampi kuin yksi julkishallinnollinen yhteisö, jotka vaativat nimiinsä samaa aluetta
 • Tarkasteltiin RDAn hakutietojen välimerkitys -ohjetta E.1.2. Keskusteltiin alueiden nimeämisen hankaluudesta joissakin tapauksissa esim. Vichyn Ranska.

3. Uudesta RDA:sta puuttuu välimerkitysohjeita

 • Vanha RDA 9.2.2.18: Jos henkilö liitetään yleisesti syntymä- tai kotipaikkaan, ammattiin tai muihin luonnehdintoihin (tietolähteissä tai henkilöön liittyvissä aineistoissa), sisällytetään nämä sanat tai ilmaisut osaksi nimeä. Tällaisia sanoja tai ilmaisuja edeltää pilkku. Esim. Theofanes, Kreikkalainen ym. (LC:llä on linjauksena tämä uudessa RDA:ssa)
 • Päätettiin pitää tämä käytäntö ja tehdä siitä linjaus RDAhan. Käytännössä käännetään LCn linjaus suomeksi.
 • Lisää vastaavia tapauksia käsitellään myöhemmin.

4. Toimintasuunnitelma 2023

3. Muut asiat

 • Seuraava kokous on tiistaina 25.4.2023 klo 13-14.30.

KOKOUS 6 (25.4.2023)

Aika: klo 13-14.31
Paikka: Zoom-etäyhteys
Paikalla: Jerry Jantunen (puheenjohtaja), Jaakko Tuohiniemi, Ilkka Haataja, Päivi Wendelius, Tuula Harmoinen, Auli Hoffren, Saijamari Pakkala, Reeta Niemi, Anssi Lampela, Sirpa Tuomisto, Kari Ahola, Ilona Leppänen (sihteeri)
Poissa: Salla Rimpinen, Miia Herrala, Marja Puntalo, Samu Virokannas


1. Metatietosanaston kehityssuunnitelma

 • Ei tullut uusia kommentteja

2. Toimijakuvailuverkoston toimintasuunnitelma 2023

 • Kirjattiin toimintasuunnitelmaan tämän vuoden tavoitteet https://www.kiwi.fi/display/TOIKU/Toimintasuunnitelma
 • Keskusteltiin erityisesti teosauktoriteettien vaikutuksesta henkilöiden auktorisointiin tulevaisuudessa. Kansalliskirjaston nykyisillä resursseilla ei onnistu eli pitää pohtia erilaisia toimintatapoja kuten muidenkin kirjastojen osallistumista.

3. RDA Toolkitin tarkennetut ohjeet (yhteisön hakutieto)

 • Jatkettiin edelleen ohjeen käsittelyä: Useampi kuin yksi julkishallinnollinen yhteisö, jotka vaativat nimiinsä samaa aluetta
 • Ohjeen soveltaminen ei ole yksiselitteistä ja tutkittiin taas erilaisia tapauksia.
 • Ohje on nyt valmis vietäväksi RDA Toolkitiin ja näkyy siellä todennäköisesti heinäkuussa.

4. Muut asiat

 • Seuraava kokous on tiistaina 16.5.2023 klo 13-14.30.

KOKOUS 7 (16.5.2023)

Aika: klo 13-14.30
Paikka: Zoom-etäyhteys
Paikalla: Jerry Jantunen (puheenjohtaja), Auli Hoffren, Ilkka Haataja, Kari Ahola, Marja Puntalo, Päivi Wendelius, Reeta Niemi, Saijamari Pakkala, Sirpa Tuomisto, Tuula Harmoinen, Samu Virokannas (sihteeri)
Poissa: Ilona Leppänen, Anssi Lampela, Jaakko Tuohiniemi, Salla Rimpinen, Miia Herrala


1. Metatietosanasto: ammatti tai tehtävä

 • Kävimme läpi metatietosanaston ohjeen ammatti tai tehtävä -osion (https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=260440555#Metatietosanastonk%C3%A4ytt%C3%B6toimijoidenkuvailussa-Henkil%C3%B6nammattitaiteht%C3%A4v%C3%A4) ja teimme pieniä lisäyksiä ja tarkennuksia. Kirjastojen tarpeisiin ohje vaikuttaa nyt hyvältä, mutta arkistojen käytännöistä ja tarpeista voi olla hyvä jatkaa keskustelua myöhemmin.

  Keskustelua herätti mm. se, että metatietosanaston termit ja henkilöiden omat näkemykset eivät aina ole yhteneväisiä. Metatietosanastoon voidaan lisätä termejä, joita koetaan tarvittavan, mutta kaikkia ammattinimikkeitä ei sinne lisätä. Esim. erilaisia päälliköitä on liian paljon sisällytettäväksi sanastoon, ja myös opetusalan tittelit työpaikoilla voivat olla erilaisia kuin mts:ssa. Jos sanastosta puuttuu tarkempi ammattitermi, usein kuitenkin yleisempi termi yhdessä toimialan kanssa lienee toimijakuvailun kannalta riittävä tarkkuus.

  Totesimme, että joissain tapauksissa voisi olla tarvetta muokata ohjaustermejä. Lisäksi kaikki nykyiset termit eivät välttämättä ole varsinaisia ammattia tai tehtävää kuvaavia termejä (esim. olympiavoittaja).

 • Sanastoon päätettiin lisätä piika ja palvelija. Työläiskirjailija päätettiin muuttaa kirjailijan ohjaustermiksi.

2. Hallintoalueen tyyppi

 • Uudessa RDA:ssa ei ole enää elementtiä "hallintoalueen tyyppi" (type of jurisdiction), vaan sitä vastaa "julkishallinnollisen yhteisön kategoria" (category of government). Termien "government" ja "jurisdiction" käyttöä on eriytetty: edellinen on yhteisö, jälkimmäinen paikka. 

  Kun hallintoalueen tyyppiä kuvaava termi korvataan uuden RDA:n mukaisella termillä, pitää tarkistaa, että uusi termi on oikeantyyppinen. Jatkamme aiheesta keskustelua seuraavassa kokouksessa.

3. RDA Toolkitin tarkennetut ohjeet (yhteisön hakutieto)

 • Finnan hakutoimintoja on kehitetty toimijoiden varianttinimien osalta. Nyt Finna löytää oikean toimijan haettaessa 400-kenttään kirjatulla varianttinimellä (esim. Tšaikovski-tietueet tarttuvat myös tekijähakuun Cajkovskij).

4. Muita asioita

 • Keskustelimme lyhyesti fiktiivisten hahmojen kuvailusta; esim. Aku Ankan asianmukainen järjestys on käänteinen, Ankka, Aku, koska Ankan tiedetään olevan hahmon sukunimi. Pekka Töpöhäntä puolestaan on suorassa järjestyksessä, koska Töpöhäntä on ”kiinteä osa nimeä”, liikanimi. Fiktiiviset hahmot eivät ole uuden RDA:n mukaisia toimijoita, joten niihin voidaan soveltaa erilaisia sääntöjä. Sisällönkuvailuryhmä käsittelee fiktiivisiä hahmoja, ja aihe on tulossa myös toimijakuvailuverkostonkin käsittelyyn.
 • Seuraava kokous on tiistaina 6.6.2023 klo 13-14.30.
 • No labels