2020
  • kansalliset linjaukset liittyen toimijoiden kuvailuun
    • vastuualue (luvut 8, 9 ja 11 + viittaukset/suhteet toimijoiden välillä luvut 29, 30, 31 ja 32)
    • vanhojen RDA:n linjausten läpikäynti
    • uusien linjausten lisääminen
  • RDA:n käännöksen mahdollinen kommentointi ja tekstin kipukohdat
2021
  • toiminnan vakiinnuttaminen
  • No labels