Luumu ja MusaMelinda yhdeksi ryhmäksi

 

Tiedote 10.1.2018, päivitetty 19.2.2018

Kansalliseksi musiikin luetteloinnin ja sisällönkuvailun kehittämisen ja ongelmanratkaisun ryhmäksi musiikkikirjastolaisten vuonna 1994 perustama Luumu-ryhmä ja vuonna 2012 yhtenä Kansalliskirjaston kuvailun yhteistyöryhmistä toimintansa aloittanut, erityisesti Melindan musiikkikuvailukysymyksiin keskittynyt MusaMelinda päättivät yhteiskokouksessaan 6.9.2017, että ryhmät lakkauttavat toimintansa vuoden 2017 loppuun mennessä.

Tilalle muodostettiin yksi musiikkiaineistojen ja musiikkia käsittelevien aineistojen (aineistot, toimijat, auktoriteetit, hakutiedot ym.) kuvailua ohjeistava, Kansalliskirjaston alaisuudessa ja KUMEA-ryhmän ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän rinnalla toimiva ryhmä. Uusi ryhmä aloitti toimintansa helmikuussa 2018. Ryhmä on nimeltään Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä Muusa.


MusaMelinda on Melinda-metatietovarannon musiikkiaineiston kuvailua ohjaava työryhmä, joka toimi vuosina 2012-2017. Se toimi Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (KUMEA-ryhmän) rinnalla ja keskittyi käytännön formaatti- ja sääntökysymyksiin.

Työryhmän tavoitteet

  • Melindan musiikkiaineiston kuvailun periaatteiden määrittely ja kehittäminen sekä suositusten ylläpito
  • Datamallien, formaattien, luettelointisääntöjen ja vastaavien metatieto-osa-alueiden (RDA, Bibframe ym.) kehityksen seuraaminen ja kehittämiseen osallistuminen musiikkiaineiston kannalta
  • Musiikin luetteloinnin koulutustarpeiden kartoitus ja mahdollinen kouluttaminen

 

Musiikkikuvailijoiden keskustelulista on musa-cat (at) helsinki.fi - liittymisohjeet

 

Musiikkiaineiston MARC 21 -sovellusohje (RDA)


 

 

Recent space activity

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":50171081}

 

  • No labels