Bibliografiset tietueet 

Pikaohje muutoksista (muuttuneista käytännöistä ja uusista MARC 21 -kentistä) musiikkiaineiston RDA:n mukaisessa kuvailussa (ohje täydennetään vielä ainakin kenttien 1XX ja 24X osalta). Muutokset sinisellä.

 


 RDA-luku

MARC 21 -kenttä

 Tiedonlähde Ohjeteksti, esimerkit, uudet tärkeät asiatEntiteetti 
2.15 Manifestaation tunniste
YDINELEMENTTI
 020 ISBN-tunnusManifestaation tunniste otetaan mistä tahansa lähteestä.

Tunnisteen lisäystä ei lyhennetä, vaan kirjoitetaan kuvailun kielellä auki kirjoitettuna.
020 ## ‡a 978-952-7012-24-6 ‡q nidottu

Manifestaatio
2.15 Manifestaation tunniste
YDINELEMENTTI
024 2# ISMN-tunnusManifestaation tunniste otetaan mistä tahansa lähteestä. 024 2# ‡a 979-0-55009-396-6Manifestaatio
2.15 Manifestaation tunniste
YDINELEMENTTI

028 Julkaisijan tunnus (T)
028 01 Tuotenumero (VAIN äänitteissä)
028 31 Tuotenumero nuottiaineistossa

Manifestaation tunniste otetaan mistä tahansa lähteestä.

 028 01 ‡b Kari Rantanen ‡a KR001
(äänitteen tuotetunnus)


028 31 ‡b Fazer ‡a FM06730-6
(nuotin tuotetunnus)

Manifestaatio
 040 Luetteloiva organisaatio (ET) 

Kansallisbibliografia tallentaa ISIL-tunnuksensa (Fennica: FI-NL tai Viola: FI-NLD) aina joko a-osakenttään tai d-osakenttään. Sitä ei saa poistaa. Melindaan tallentavat tahot voivat myös merkitä oman tunnuksensa näihin kenttiin formaatin mukaisesti.

Primääriluetteloinnissa tallennetaan aina b-osakenttään kuvailukieli (joko fin tai swe) ja e-osakenttään arvo rda, josta yksiselitteisesti käy ilmi, että tietue on RDA-tietue. BookWhere-ohjelmalla poimittuihin tietueisiin konvertoituu b-osakenttään arvo mul.

Jos hybriditietue (= RDA-konversion läpikäynyt ISBD-tietue, jossa sekä ISBD- että RDA-ominaisuuksia) korjataan RDA:n mukaiseksi, osakenttään e merkitään rda ja oma kirjastotunnus 040-kentän osakenttään d. Vain RDA-tietueissa saa olla e-osakentässä merkintä rda. 

Huom! 040-osakenttien järjestys: ‡a, ‡b, ‡e, ‡c, ‡d.

 

6.27.1.4 Useiden henkilöiden, sukujen tai yhteisöjen teoksia sisältävät kokoomateokset

6.28.1 Musiikkiteoksen auktorisoitu hakutieto

100 ja 110 PÄÄKIRJAUS
(kokoomanimekkeettömät musiikkiteosten koosteet)
 Kokoomanimekkeetön usean säveltäjän musiikkiteosten kooste: pääkirjauskenttään ei enää valita typografisesti korostetun tai ensimmäisen teoksen säveltäjää, vaan pääkirjauskenttänä käytetään 245-kenttää. Myös ensimmäisestä teoksesta tehdään joko analyyttinen kirjaus 7XX-kenttään tai osakohdekuvailu.

Jos koosteen kaikilla teoksilla on sama säveltäjä, tehdään pääkirjaus edelleen säveltäjästä.
 
 

100 ja 110 PÄÄKIRJAUS (nuottiaineisto)

 NUOTTIAINEISTO
Nuottiaineiston pääkirjaukseen ei enää merkitä esittäjää. (Jos teoksen tietyn esityksen ja kuvailtavan ekspression välillä katsotaan olevan selvästi määritettävä suhde, se voidaan merkitä kuvailuun erikseen lisäkirjauksena (ml. soveltuva suhteen määrite) tai huomautuksena.) Pelkkää esittäjäkirjausta ei siis nuottiaineistoon jatkossa merkitä.
Nimiösivulla oleva esittäjän nimi voidaan tulkita nimekkeen osaksi. Esittäjä voidaan tulkita myös kohdehenkilöksi tai -yhteisöksi ja merkitä 600/610-kenttään auktorisoidussa muodossa.

245 00 ‡a Anna vierellesi tulla : ‡b Joel Hallikainen. 
246 30 ‡a Joel Hallikainen
600 14 ‡a Hallikainen, Joel.
(Joel Hallikainen tulkittu nimekkeen osaksi ja kohdehenkilöksi) 

245 00 ‡a Kaikki laulut : ‡b Ultra Bra. 
246 30 ‡a Ultra Bra
610 14 ‡a Ultra Bra. 
(Ultra Bra tulkittu nimekkeen osaksi ja kohdeyhteisöksi) 

MUTTA 
100 10 ‡a Mononen, Unto, ‡e säveltäjä. 
245 10 ‡a Tähdet meren yllä / ‡c Unto Mononen. 
(Unto Mononen päänimekkeeseen liittyvänä vastuullisuustietona) 
 
6.15 Esityskokoonpano

130, 240, 600, 610, 630, 700, 710, 730

Osakentät
‡m - Esityskokoonpano
‡o ­- Sovitusmerkintö

 

Kamarimusiikin vakiokokoonpanotermit poistuvat. Yhtyeen soittimet merkitään yksitellen. Samoin soitinryhmää kuvaavat tiivistetyt ilmaisut ”puupuhaltimet”, ”vaskipuhaltimet”, ”puhaltimet”, ”näppäilysoittimet”, ”kosketinsoittimet” ja ”jouset” poistuvat, ja soittimet merkitään yksitellen. Esim. ENNEN 240 10 ‡a Triot, ‡m jouset → NYT ‡a Triot, ‡m viulu, alttoviulu, sello

Poikkeus: säestävä yhtye merkitään soittimen tai soitinryhmän mukaan yhdistettynä sanaan yhtye. Esim. ENNEN ”lauluääni, jousikvartetti” → NYT lauluääni, jousiyhtye

Säestävästä yhtyeestä, jossa on yksi esittäjä stemmaa kohti ja joka koostu kahden tai useamman soitinryhmän soittimista, käytetään tarkemman termin puuttuessa termiä soitinyhtye. Esim. 240 10 ‡a Lippulaulu; ‡o sovitettu, soitinyhtye

Termi orkesteri tarkoittaa nyt sekä sinfonia- että kamariorkesteria.

Kokoonpanotermejä ei enää lyhennetä.

Termiä soitinääni ei enää käytetä. Sen sijaan yleensä käytetään ilmaisua määrittämätön soitin (tarkemmat ohjeet ks. RDA 6.15.1.11).

Lyhenne ”sov.” avataan muotoon sovitettu. Myös ‡g-osakentässä muut aiemmin lyhenteinä merkityt tarkentavat lisäykset merkitään avatussa muodossa, jos niitä tarvitaan erottamaan teoksia toisistaan (esim. trad. → kansansävelmä).

 
 245 Nimeke ja vastuullisuusmerkintö

Tiedonlähde: aineisto itse

Nuottiaineiston ensisijainen tiedonlähde (tässä tärkeysjärjestyksessä): nimiösivu, kannet tai irtopäällys, seliteteksti, toimitustietolaatikko, kolofoni, muu aineistoon sisältyvä lähde, aineiston ulkopuolinen lähde.

Äänitteiden ensisijainen tiedonlähde (tässä tärkeysjärjestyksessä): aineistoon (ei tekstiliitteeseen tai koteloon) painettu etiketti, aineiston sisäinen lähde, aineiston liitteenä oleva kotelo (ml. kansilipuke), aineiston ulkopuolinen lähde.

Vastuullisuustietoon lisätty, aineiston ulkopuolelta otettu selventävä sana tai ilmaus merkitään aineiston kielellä hakasulkeisiin. 

100 10 ‡a Riihimäki, Matti, ‡e säveltäjä. 
245 10 ‡a Laula, ah, laulusi / ‡c [säveltäjä] Matti Riihimäki, [kirjoittaja] Einari Vuorela, [esittäjä] Ami Varjotie.
(Äänite)

Kokoomanimekkeettömät musiikkiteosten koosteet:
245-kenttään ei enää merkitä vain typografisesti korostettuun tai ensimmäiseen teokseen liittyviä tietoja, vaan kaikkien teosten tiedot merkitään. Myös ensimmäisestä teoksesta tehdään joko analyyttinen kirjaus 7XX-kenttään tai osakohdekuvailu.

ENNEN:
100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säv.
240 10 ‡a Sinfoniat, ‡n nro 2, op43, ‡r D-duuri
245 10 ‡a Symphony no. 2 in D, op. 43 / ‡c Jean Sibelius.
501 ## ‡a Sis. myös: The swan of Tuonela, op.22 no.2 ; Valse triste, op.44 ; Andante festivo.

NYT:

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Symphony no. 2 in D, op. 43 ; ‡b The swan of Tuonela, op.22 no.2 ; Valse triste, op.44 ; Andante festivo / ‡c Jean Sibelius.

 

2.5.2 Painostieto
YDINELEMENTTI Painostieto ja tieto nimetystä uudistetusta painoksesta ovat ydinelementtejä. Muut painostietojen elementit ovat valinnaisia.
2.5.3 Rinnakkainen painostieto
2.5.4 Painokseen liittyvä vastuullisuustieto
27 Manifestaatioiden väliset suhteet

250 Painosmerkintö (T)

Tiedonlähde: (tässä tärkeysjärjestyksessä): päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde.

Merkitään tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa. Ei tekstin lyhentämistä, ellei tiedonlähteessä itsessään ole lyhennetty

250 ## ‡a 2. painos.
250 ## ‡a 1st standard ed.
250 ## ‡a Edition for low voice.

250 ## ‡a 3th revised edition = ‡b 3. verbesserte Auflage.

Myös nuottijulkaisun julkaisumuoto (ennen 254-kentässä) merkitään 250-kenttään.
250 ## ‡a Klavierauszug zu 2 Händen mit Singstimme und Text.
250 ## ‡a Score and set of parts.

250 ## ‡a Piano/vocal score / ‡b by the composer.

 

Manifestaatio
 254 Nuottijulkaisun julkaisumuoto 

Kenttää ei enää käytetä. Nuottijulkaisun julkaisumuoto merkitään 250-kenttään.

 
 260 Julkaisutiedot Kenttää ei enää käytetä. Julkaisu- ja valmistustiedot merkitään omiin 264-kenttiinsä, samoin copyright-vuosi.  

2.8 Julkaisutiedot
2.8.2 Kustannuspaikka (YDINLEMENTTI)
2.8.3 Rinnakkainen kustannuspaikka
2.8.4 Kustantajan nimi (YDINELEMENTTI)
2.8.5 Kustantajan rinnakkainen nimi
2.8.6 Julkaisuaika (YDINELEMENTTI)
2.10 Valmistustiedot
2.10.2 Valmistuspaikka
2.10.3 Rinnakkainen valmistuspaikka
2.10.4 Valmistajan nimi
2.10.5 Valmistajan rinnakkainen nimi
2.10.6 Valmistusaika
2.11 Copyright-vuosi

264 Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista (T)Kustantajan nimi ja julkaisuaika otetaan (tässä tärkeysjärjestyksessä):
1) päänimekkeen tiedonlähteestä (mm. nimiösivu, nimiölehti)
2) jostakin muualta aineistosta
3) aineiston ulkopuolelta.
Uusi kenttä.
Julkaisutiedoille, valmistustiedoille ja copyright-vuodelle tulee kullekin oma 264-kenttänsä, tässä järjestyksessä.
 

 

Julkaisutiedot  Julkaisutietoja merkittäessä tulee toisen indikaattorin arvoksi 1. 

Kustannuspaikka 
Jos kustannuspaikka ei esiinny aineistossa, mutta tunnetaan jonkin muun lähteen perusteella, se ympäröidään hakasulkeilla. Esim. 264 #1 ‡a [Tampere] : … 

Epävarman, mutta todennäköisen paikan perään merkitään kysymysmerkki. Esim. 264 #1 ‡a [Helsinki?] : …
Jos kustannuspaikka ei ole tiedossa, merkitään kustannusmaa, -osavaltio, -maakunta tms., jos se tiedetään. Jos tämä on epävarma, merkitään nimen perään kysymysmerkki. Esim. 264 #1 ‡a [Suomi] : …
Jos ei voida määrittää edes maata tms., merkitään kuvailuun kustannuspaikka tuntematon. Esim. 264 #1 ‡a [Kustannuspaikka tuntematon] : …


Kustantajan nimi
 
Jos kustantajan nimeä ei voida identifioida julkaisusta eikä muista lähteistä, merkitään kuvailuun kustantaja tuntematon. Esim. 264 #1 ‡a … : ‡b [kustantaja tuntematon], … 

Julkaisuaika  P- tai c-merkintää ei enää merkitä julkaisuajaksi. Jos aineistosta tai muusta lähteestä ei löydy erikseen tietoa julkaisuvuodesta, voidaan sellaiseksi edelleen tulkita sama vuosi kuin copyright-merkinnässä. Julkaisuvuoden eteen ei tällöin kuitenkaan merkitä copyright-symbolia, ja ympärille tulee hakasulkeet.

264 #1 ‡a … : ‡b …, ‡c 2015. 
264 #1 ‡a … : ‡b …, ‡c [2015]
264 #1 ‡a … : ‡b …, ‡c [2012?] 
264 #1 ‡a … : ‡b …, ‡c [noin 2010]

Valmistustiedot  Valmistustietoja merkittäessä tulee toisen indikaattorin arvoksi 3.

Jos valmistuspaikka ei esiinny aineistossa, noudatetaan sen merkitsemisessä vastaavia periaatteita kuin julkaisupaikan merkitsemisessä.
Tarvittaessa käytetään ilmaisuja valmistuspaikka tuntematon, valmistaja tuntematon ja/tai valmistusaika tuntematon

264 #3 ‡a Porvoo : ‡b Bookwell, ‡c 2015 
264 #3 ‡a [Valmistuspaikka tuntematon] : ‡b Wilhelm Hansens Nodestik og tryk, ‡c 2013

Copyright-vuosi
 Copyright-vuotta merkittäessä tulee toisen indikaattorin arvoksi 4. 
Copyright-vuosi merkitään omaan kenttäänsä. Copyright-symbolin ja vuosiluvun väliin ei tule välilyöntiä. Loppuun ei tule pistettä. 
264 #4 ‡c ℗2009 
Manifestaatio
3.4 Laajuus
YDINELEMENTTI
300 Ulkoasutiedot (T)Laajuuden kuvailun perusta on aineisto itse (tai mikä tahansa liitteenä oleva materiaali tai kotelo). Jos halutaan, voidaan ottaa mikä tahansa muu lähde lisäperustaksi.

NUOTTIAINEISTO

Käytettäviä nuottiaineiston laajuuden yksiköitä: johtostemma, kuoropartituuri, laulunopas, partiselli, partituuri, partituurin tiivistelmä, pianojohtostemma, pianopartituuri, pienoispartituuri, soitonopas, soolonuotti, sävelmäkokoelma, sävelmänuotti, teorianopas, stemma, viulujohtostemma.

300 ## ‡a 4 stemmaa (11, 11, 11, 11 sivua)
300 ## ‡a 1 partituuri (38 lehteä)

ÄÄNITTEET

Käytettäviä äänitteiden laajuuden yksiköitä: C-kasetti, CD-äänilevy, DAT-kasetti, DCC-kasetti, DVD-äänilevy, MD-äänilevy, SACD-äänilevy, äänikela, äänilevy.

300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (74’42)
tai

300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (74 min 42 s)

Lyhenteet avataan
lukuun ottamatta mittayksiköiden lyhenteitä.
n. -> noin
s. -> sivu(a)
kuv. -> kuvitettu
vol. -> nide(ttä)
kartt. -> karttoja
vär. -> värillinen
Esim. 300 ## ‡a 1 CD-ROM-levy : ‡b kuvitettu, värillinen, ääni + ‡e tekstiliite (3 sivua)

Numeroimattomien sivujen lukumäärää
ei enää merkitä hakasulkeisiin, vaan käytetään ilmaisua numeroimatonta sivua.
300 ‡a 1 CD-äänilevy + ‡e tekstiliite (15 numeroimatonta sivua)

Levyn toistonopeus merkitään 344c-kenttään.

Manifestaatio
6.9 Sisältötyyppi
YDINELEMENTTI
 336 Sisältötyyppi (T)Tieto sisältötyypistä otetaan mistä tahansa lähteestä.

Suurin osa sisältötyyppitermeistä muuttuu. Sisältötyyppi merkitään myös koodimuotoisena osakenttään ‡b. Kentän loppuun tulee osakenttä ‡2 rdacontent.
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent

Yleisimpien termien muutokset ja ‡b-osakentän koodit:

Vanha termi / Uusi termi / ‡b-osakentän koodi
Musiikki (esitetty) / esitetty musiikki / prm
Musiikki (notatoitu) / nuottikirjoitus / ntm
Kuva (liikkuva ; kaksiulotteinen) / kaksiulotteinen liikkuva kuva / tdi
Kuva (still) / stillkuva / sti
Puhe / puhe / spw
Teksti / teksti / txt
Ääni / ääni / snd

Kaikki sisältötyyppitermit ks. taulukko (RDA Toolkit).

Ekspressio
3.2 Mediatyyppi 337 Mediatyyppi (T)Mediatyypin kuvailun perusta on aineisto itse (tai mikä tahansa liitteenä oleva materiaali tai kotelo). Jos halutaan, voidaan ottaa mikä tahansa muu lähde lisäperustaksi.

Jotkin mediatyyppitermit muuttuvat. Mediatyyppi merkitään myös koodimuotoisena osakenttään ‡b. Kentän loppuun tulee osakenttä ‡2 rdamedia.
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia

Yleisimpien termien muutokset ja ‡b-osakentän koodit:

Vanha termi / Uusi termi / ‡b-osakentän koodi
audio / audio / s
ei välittävää laitetta / käytettävissä ilman laitetta / n
elektroninen / tietokonekäyttöinen / c
video / video / v

Kaikki mediatyyppitermit ks. taulukko (RDA Toolkit).

Manifestaatio

3.3 Tallennetyyppi
YDINELEMENTTI

338 Tallennetyyppi (T)Tallennetyypin kuvailun perusta on aineisto itse (tai mikä tahansa liitteenä oleva materiaali tai kotelo). Jos halutaan, voidaan ottaa mikä tahansa muu lähde lisäperustaksi.

Uusi kenttä.
Kenttä 338 tallennetaan vain emotietueisiin. Tallennetyyppi merkitään myös koodimuotoisena osakenttään ‡b. Kentän loppuun tulee osakenttä ‡2 rdacarrier.
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier

Tallennetyyppitermit ks. luettelo (RDA Toolkit).

Manifestaatio 
3.16.4 Toistonopeus

344 Äänen ominaisuudet (T)
osakenttä ‡c (T)

Toistonopeuden kuvailun perusta on aineisto itse (tai liitteenä oleva materiaali tai kotelo). Mikä tahansa muu lähde voidaan ottaa lisäperustaksi.

Uusi kenttä.
Kentän 344 ‡c-osakenttään merkitään tarvittaessa äänitteen toistonopeus. Analogisen levyn toistonopeus merkitään ilmoittamalla kierrosluku minuutissa (kierr./min). Kentän loppuun ei lisätä pistettä.
300 ## ‡a 1 äänilevy
344 ## ‡c 45 kierr./min

300 ## ‡a 1 äänilevy
344 ## ‡c 33 1/3 kierr./min

Manifestaatio
3.16.8 Toistokanavien määrä344 Äänen ominaisuudet (T)
osakenttä ‡g (T)
Toistokanavien määrää koskevan kuvailun perusta on aineisto itse (tai liitteenä oleva materiaali tai kotelo). Mikä tahansa muu lähde voidaan ottaa lisäperustaksi.Uusi kenttä.
Äänitteen toistokanavien määrä merkitään, jos tieto on helposti saatavilla esim. kuvailtavasta aineistosta. Käytetään termejä stereo, mono, kvadrofoninen, surround tai muuta soveltuvaa termiä.

300 ## ‡a 1 CD-äänilevy
344 ## ‡g monikanavaääni (5.0)
538 ## ‡a Hybridi SACD, toistettavissa myös CD-soittimella.
(hybridi SACD -levy)
Manifestaatio

7.20 Nuottiaineiston muoto
LISÄYDINELEMENTTI

 

 348 Nuottiaineiston muoto (T)Tiedot nuottiaineiston muodosta otetaan mistä tahansa aineistoon sisältyvästä lähteestä.

Uusi kenttä.
Nuottiaineiston muoto merkitään yhdellä tai useammalla sopivalla termillä seuraavista:
partituuri
stemma
pianopartituuri
kuoropartituuri
partituurin tiivistelmä
pienoispartituuri
pianojohtostemma
viulujohtostemma
Tarvittaessa käytetään muita soveltuvia termejä: johtostemma, partiselli, soolonuotti ja sävelmänuotti.

348 ##
‡a partituuri ‡a stemma

Jos mikään näistä termeistä ei ole sopiva, merkitään tarvittaessa nuottiaineiston muodon tarkentavia tietoja kenttään 500.

Ekspressio
 382 Esityskokoonpano (T) 

Uusi kenttä.
Musiikkiteoksen ja -ekspression esityskokoonpano merkitään 382-kenttään. Mikäli samaan tietueeseen kuvailtavan teoksen ja ekspression esityskokoonpano poikkeavat toisistaan, jätetään alkuperäisteoksen kokoonpano merkitsemättä.
382 01 ‡b cembalo ‡n 4 ‡a jousiorkesteri 2 seko

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Julvisa, n op1, nro 4; ‡o sovitettu, jousiorkesteri 
382 01 ‡a jousiorkesteri ‡2 seko

Esityskokoonpano merkitään erillisenä elementtinä, kun tieto on helposti saatavana aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Termi valitaan Suomalaisesta esityskokoonpanosanastosta. Sanastosta otetun termin lähteeksi merkitään osakenttään ‡2 koodi seko. Osakenttä tallennetaan kentän loppuun.


Esityskokoonpano merkitään tässä järjestyksessä:
a)    lauluäänet
b)    kosketinsoitin, jos kokoonpanossa on lisäksi vähintään kaksi muuta soitinta
c)    muut soittimet partituurijärjestyksessä (ensisijaisesti noudatetaan teoksen omaa tai teoksen lajille tyypillistä partituurijärjestystä, mutta jos tällaista ei ole käytettävissä, noudatetaan vakiintunutta orkesterin partituurijärjestystä)
d)    continuo.
Esityskokoonpanotermit merkitään aina yksikkömuodossa.

Jos teoksella ei ole solistia tai solisteja, merkitään kaikki esityskokoonpanotermit omiin ‡a-osakenttiinsä. Myös solisti, jota säestää vain yksi soitin, merkitään ‡a-osakenttään.

382 01 ‡a piano ‡a klarinetti ‡a sello ‡2 seko
382 01 ‡a viulu ‡a piano ‡2 seko

Osakentässä ‡a (esityskokoonpano), ‡b (solisti), ‡d (kaksintava soitin/lauluääni) tai ‡p (vaihtoehtoinen esityskokoonpano) olevan soitinta tai lauluääntä merkitsevän esityskokoonpanotermin jälkeen merkitään esittäjien lukumäärä osakenttään ‡n. Osakenttä ‡n voidaan jättää tallentamatta, jos lukumäärä on 1.

Esittäjien  kokonaismäärä merkitään osakenttään ‡s.

382 01 ‡a klarinetti ‡n 1 ‡a fagotti ‡n 1 ‡a käyrätorvi ‡n 1 ‡a viulu ‡n 2 ‡a alttoviulu ‡n 1 ‡a sello ‡n 1 ‡a kontrabasso ‡n 1 ‡s 8 ‡2 seko

Osakentässä ‡a (esityskokoonpano) tai ‡p (vaihtoehtoinen esityskokoonpano) olevan samantyyppistä yhtyettä, orkesteria tai kuoroa merkitsevän esityskokoonpanotermin jälkeen voidaan merkitä yhtyeiden, orkestereiden tai kuorojen lukumäärä osakenttään ‡e.

Yhtyeiden, orkestereiden ja kuorojen kokonaismäärä voidaan merkitä osakenttään ‡t.

382 01 ‡a sekakuoro ‡e 2 ‡a orkesteri ‡e 1 ‡t 3 ‡2 seko

Jos esityskokoonpano koostuu ‡b-osakenttiin merkittävistä yksittäisistä esittäjistä sekä yhtyeistä, orkestereista ja/tai kuoroista, merkitään yksittäisten esittäjien kokonaismäärä osakenttään ‡r.

382 01 ‡b mezzosopraano ‡n 1 ‡b baritoni ‡n 1 ‡a orkesteri ‡e 1 ‡r 2 ‡t 1 ‡2 seko

Kenttää voidaan selvyyden vuoksi toistaa, jos esimerkiksi vaihtoehtoisten kokoonpanojen merkitseminen omissa kentissään auttaa hahmottamaan kokonaisuutta paremmin.

Osakentässä ‡v voidaan tarvittaessa ilmoittaa tietoja, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin. Tällaisia ovat esimerkiksi kuvaukset vaihtoehtoisen ja ensisijaisen esityskokoonpanon välisestä suhteesta.
100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Ödlan, n op8
245 10  ‡a Music for the play "The Lizard" : ‡b op. 8 for string ensemble = Musik till skådespelet "Ödlan" / ‡c Jean Sibelius.
382 0# ‡a viulu ‡n 2 ‡a alttoviulu ‡n 1 ‡a sello ‡n 1 ‡a kontrabasso ‡n 1 ‡s 5 ‡2 seko
382 0# ‡p jousiorkesteri ‡v vaihtoehto jousiyhtyeelle ‡2 seko

Kenraalibassosäestyksestä käytetään termiä continuo (EI basso continuo, kenraalibasso, figured bass, thorough bass). Continuosta ei tehdä merkintää, jos se on osa (jousi)orkesteria.

Muuten kuin kahdella kädellä soitettavasta soittimesta täsmennetään käsien lukumäärä.
382 01 ‡a piano, 4-kätisesti ‡2 seko

Soittimen viritys ja/tai soittimen äänialan osoittavat termit merkitään.
382 01 ‡a A-klarinetti ‡2 seko
382 01 ‡a tenorisaksofoni ‡2 seko

Vaihtoehtoinen soitin merkitään osakenttään ‡p ensisijaisen soittimen jälkeen.
382 01 ‡a klarinetti ‡p alttoviulu ‡a piano ‡2 seko

Sivusoitin merkitään osakenttään ‡d pääsoittimen jälkeen. Sivusoittimella tarkoitetaan soitinta, jota pääsoittimen lisäksi soittaa saman teoksen aikana yksi henkilö.
382 01 ‡a huilu ‡d piccolo ‡a piano ‡2 seko

Erityyppisistä orkestereista käytetään termejä orkesteri (tarkoittaa sekä sinfonia- että kamariorkesteria), jousiorkesteri ja puhallinorkesteri.

Termillä orkesteri tarkoitetaan yleensä yli kymmenen soittajan suuruista kokoonpanoa, jossa samaa stemmaa soittaa useampi kuin yksi soittaja. Termillä jousiorkesteri tarkoitetaan pääosin jousisoittimista koostuvaa orkesteria (voi sisältää continuon, muutamia lyömä-, kosketin- tai näppäilysoittimia). Termillä puhallinorkesteri tarkoitetaan pääosin vaskipuhaltimista koostuvaa orkesteria.

Säestävän yhtyeen kokoonpanotietoon merkitään sopiva termi jokaiselle soittimelle.
Säestävän kokoonpanon termit merkitään solistin tai solistien jälkeen ‡a-osakenttään tai -kenttiin. Solistit merkitään kentän alkuun omiin ‡b-osakenttiinsä.

382 01 ‡b huilu ‡n 1 ‡a viulu ‡n 2 ‡a alttoviulu ‡n 1 ‡a sello ‡n 1 ‡s 5 ‡2 seko
(konsertto huilulle ja jousikvartetille)

382 01 ‡b viulu ‡a orkesteri ‡2 seko
(viulukonsertto)

Soololauluäänien äänialasta käytetään sopivaa termiä seuraavista: sopraano, mezzosopraano, altto, tenori, baritoni, basso. Myös sanastosta löytyviä tarkempia termejä voidaan käyttää tarvittaessa (esim. kontratenori). Jos soololauluäänten äänialoja ei ole eritelty, käytetään seuraavia termejä: sekasooloäänet, miessooloäänet ja naissooloäänet. Myös muita termejä voidaan käyttää tarvittaessa (esim. lapsisooloäänet).

Kuoron ja lauluyhtyeen kokoonpanosta käytetään seuraavia termejä: sekakuoro, mieskuoro, naiskuoro, unisonokuoro. Myös muita sanastosta löytyviä termejä voidaan käyttää tarvittaessa (esim. lauluyhtye, kuoro, lapsikuoro, nuorisokuoro). Soololauluääni- ja kuoro-osuuksia sisältävän sävellyksen esityskokoonpanoksi merkitään soololauluäänet, kuoroa kuvaava termi ja mahdollinen säestys.

382 01 ‡b sopraano ‡b tenori ‡a sekakuoro ‡a orkesteri ‡2 seko

Täsmentämätön kokoonpano
Jos täsmällistä esityskokoonpanoa tai sen osaa ei saada selville, merkitään
1) soitinryhmää tai kokoonpanoa kuvaava kokoava termi (esim. puupuhallin, vaskipuhallin, puhallin, lyömäsoitin, näppäilysoitin, kosketinsoitin, jousisoitin)
382 01 ‡a harmonikka ‡a näppäilysoitin ‡a viulu ‡2 seko

2) soittimen tai lauluäänen ääniala tai yleinen tyyppi (esim. bassosoitin, korkeaääninen soitin, melodiasoitin, korkea lauluääni, naisääni, lauluääni).
382 01 ‡a lauluääni ‡a marimba ‡2 seko

3) sana määrittämätön ja mahdollinen tarkenne (esim. määrittämätön soitin) niille osille kokoonpanoa, jotka ovat määrittämättömiä
382 01 ‡a määrittämätön soitin ‡a piano ‡2 seko
(Aineistossa: Three carols for piano and solo instrument)

ja/tai

4) mikäli esityskokoonpano on kokonaan määrittämätön, käytetään termiä määrittämätön. Mikäli äänien lukumäärä on tiedossa, se voidaan merkitä osakenttään ‡n termin äänet jälkeen.

382 01 ‡a äänet ‡n 4 ‡2 seko
382 01 ‡a määrittämätön ‡2 seko

Tietyn ekspression esityskokoonpano merkitään, jos se poikkeaa teoksen alkuperäisestä esityskokoonpanosta ja se merkitään kuvailussa 382-kenttään/-kenttiin. Samaan tietueeseen ei tällöin merkitä teoksen alkuperäistä esityskokoonpanoa.

382 01 ‡b cembalo ‡n 4 ‡a jousiorkesteri ‡2 seko

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä.
240 10 Julvisa, n op1, nro 4; ‡o sovitettu, jousiorkesteri
382 01 ‡a jousiorkesteri ‡2 seko

Ekspressio
 6.16 Musiikkiteoksen numerointi383 Musiikkiteoksen numerointimerkintö (T) Kenttää suositellaan käytettäväksi ainoastaan auktoriteettitietueissa. Teos
 6.17 Sävellaji (teos)384 Sävellaji (ET) 

Teoksen alkuperäinen sävellaji suositellaan merkittäväksi vain auktoriteettitietueeseen. Ekspression sävellaji merkitään kenttään 384, jos se poikkeaa alkuperäisestä. Ensimmäisen indikaattorin arvoksi merkitään tällöin 1 (transponoitu sävellaji).

Ekspressio Teoksen alkuperäisestä sävellajista poikkeava sävellaji merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tieto merkitään myös osaksi ekspression auktorisoitua hakutietoa.
100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian, ‡d 1685-1750, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Konsertot, ‡m cembalot (2), jousiorkesteri, ‡n BWV1060, ‡r c-molli; ‡o sovitettu, viulu, oboe, jousiorkesteri, d-molli
384 1# ‡a d-molli

Teos
Ekspressio

2.17.3 Huomautus vastuullisuudesta
7.23 Esittäjä, kertoja ja/tai juontaja

511 Huomautus esittäjistä (T)Ensisijaisena tiedonlähteenä käytetään kuvailtavaa aineistoa, mutta tieto voidaan tarvittaessa ottaa myös aineiston ulkopuolelta. Kenttään tallennetaan tietoa osallistujista, esiintyjistä, kertojista, esittelijöistä ja esittäjistä. Esityskokoonpanotermit (soittimet, äänialat, yhtyeet, kuorot ym.) merkitään nimien perään sulkeisiin suomenkielisinä. Esityskokoonpanotermit valitaan Suomalaisesta esityskokoonpanosanastosta. Jos termiä ei löydy sanastosta, voidaan siitä käyttää aineistossa olevaa muotoa. 511-kentässä mainituista esittäjistä tehdään myös lisäkirjaukset 7XX-kentään. 
7.11.2 Tallennuspaikka
7.11.3 Tallennusajankohta

518 Huomautus tapahtuman ajasta ja paikasta (T)
uudet osakentät
‡o Lisätieto (T)
‡d Tapahtuman aika (T)
‡p Tapahtuman paikka (T)
‡3 Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Tieto tallennuspaikasta ja -ajankohdasta voidaan ottaa mistä tahansa lähteestä.

Hakasulkeista aineiston ulkopuolelta otetun tiedon ympärillä luovutaan. Luovutaan osakentän ‡a käytöstä, ja otetaan käyttöön uudet osakentät ‡d (tapahtuman aika), ‡p (tapahtuman paikka), ‡o (lisätieto) ja ‡3 (aineiston osa, jota tiedot koskevat) .

Tapahtuman aika ja paikka tekstimuodossa tallennettuna. Aika tallennetaan myös koodimuodossa kenttään 033. Äänityspaikka ilmoitetaan perusmuodossa paikkakunnan ja äänityspaikan tarkkuudella. Mikäli äänityspaikkakuntaa ei ole mainittu aineistossa, se pyritään selvittämään.

Kentässä käytetään joko otsikkoa Äänitys: (äänitteistä) tai Taltiointi: (videotallenteista). Lisäksi voidaan käyttää huomautuksia konserttitaltiointi, livetaltiointi, studiolivetaltiointi, radiolähetys tai lisä-äänitykset. Jos huomautus koskee ainoastaan aineiston osaa, osakentässä 3 tarkennetaan, mistä osasta on kyse.

Ensisijaisena tiedonlähteenä käytetään aineistoa, mutta tieto voidaan tarvittaessa ottaa myös aineiston ulkopuolelta. Kentässä ei käytetä hakasulkeita. 

ÄÄNITTEET
033 00 ‡a 200805--
518 ## ‡o Äänitys: ‡d toukokuu 2008.

033 00 ‡a 19971127
518 ## ‡o Äänitys: ‡d 27.11.1997, ‡p Helsinki, Uspenskin katedraali.

033 00 ‡a 20060428
518 ## ‡o Konserttitaltiointi: ‡d 28.4.2006, ‡p Helsinki, Semifinal. ‡3 CD2

033 20 ‡a 20060605 ‡a 20060609
518 ## ‡o Äänitys (rummut ja bassokitara): ‡d 5.-9.6.2006, ‡p Helsinki, Sonic Pump Studio.

033 20 ‡a 20060613 ‡a 20060902
518 ## ‡o Äänitys: ‡d 13.6.-2.9.2006, ‡p Espoo, Suomen Kongressitekniikka.

033 00 ‡a 20050410
518 ## ‡o Äänitys (lisä-äänitykset): ‡d 10.4.2005, ‡p Helsinki, Playground.

033 00 ‡a 19380210
518 ## ‡o Äänitys: ‡d 10.2.1938, ‡p Lontoo.

518 ## ‡o Äänitys: ‡p Joensuu.

VIDEOTALLENTEET
518 ## ‡o Konserttitaltiointi: ‡d 1.6.2006, ‡p Helsinki, Nosturi.

Ekspressio
7.10 Yhteenveto sisällöstä 520 Huomautus sisällöstä (T) Tieto sisällön yhteenvetoa varten voidaan ottaa mistä tahansa lähteestä.

Vapaamuotoinen kuvaus aineiston laajuudesta ja yleisestä sisällöstä (esim. aineistoon sisältyvien kappaleiden tai teosten lukumäärä).
520 2# ‡a 12 kappaletta.
520 2# ‡a 14 kappaletta ja 2 musiikkivideota.

Otetaan käyttöön osakenttä ‡3 Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET). Osakenttä ‡3 merkitään kentän alkuun. Moniviestimen osien sisältöhuomautukset tallennetaan omiin kenttiinsä:
520 2# ‡3 CD-levy: ‡a 20 kappaletta.
520 2# ‡3 DVD-levy: ‡a autoiluvideoita ja kuvia.

Ekspressio 
 7.12 Sisällön kieli546 Huomautus kielistä
osakenttä ‡a (ET)
Tieto sisällön kielestä otetaan mistä tahansa lähteestä.

Otetaan käyttöön osakenttä ‡3. Muutetaan tekstiliitteessä olevien laulun sanojen kielistä tehtävä huomautus seuraavaan muotoon.

Ennen: 546 ## ‡a Sanat tekstiliitteessä: suomi.
NYT:
546 ## ‡a Sanat: suomi. ‡3 Tekstiliite
tai
546 ## ‡3 Tekstiliite ‡a Sanat: suomi.


546 ## ‡a Sanat: englanti. ‡3 Levyn kansi

546 ## ‡a Sanat (kappaleet 1,3 ja 5): suomi. ‡3 Tekstiliite

546 ## ‡a Sanat: latina (esityskieli), suomi. ‡3 Tekstiliite
(tekstiliitteessä sanat esityskielen lisäksi myös toisella kielellä)

546 ## ‡a Sanat: suomi. ‡3 Tekstiliite
546 ## ‡a Esityskieli: venäjä.
(tekstiliitteessä vain suomennos)

Ekspressio
7.13.3 Nuottikirjoituksen tyyppi
LISÄYDINELEMENTTI

546 Huomautus kielistä (T)
osakenttä ‡b

Tiedot nuottikirjoituksen tyypistä otetaan mistä tahansa lähteestä.

Uusi osakenttä ‡b Tietoja aakkostosta, kirjoitusjärjestelmästä jne. (T)
Nuottiaineiston musiikillista sisältöä ilmaiseva nuottikirjoituksen tyyppi merkitään valitsemalla täsmällisin seuraavista termeistä:
viivastonuottikirjoitus
tabulatuuri
mensuraalinuottikirjoitus
graafinen nuottikirjoitus
kirjainnuottikirjoitus
neumikirjoitus
numeronotaatio
solmisaatio

tonic sol-fa
546 ## ‡b Viivastonuottikirjoitus.
546 ## ‡b Viivastonuottikirjoitus; ‡b tabulatuuri.

Jos mikään näistä termeistä ei ole sopiva, merkitään tarvittaessa nuottikirjoituksen tyypin lisätietoja.
546 ## ‡b Viivastonuottikirjoitus; ‡b sisältää sointumerkit.

Ekspressio 
     

Musiikkiosakohteiden kuvailun SUOSITUSTASO - päivitetty Muusan kokouksessa 22.8.2018

Periaate: Musiikkiaineisto kuvaillaan ensisijaisesti osakohteina. Vaihtoehtona on tehdä aineiston sisällöstä analyyttiset lisäkirjaukset 700/730-kenttiin. Tällöin tehdään myös 505-kentän sisältöhuomautus.

Harkinnan mukaan joissain tapauksissa voidaan tehdä pelkästään sisältöhuomautus 505-kenttään. Tietueita voidaan Melindassa päivittää myöhemmin. Näitä tapauksia voivat olla esim. kansansävelmäkokoelmat, soitonoppaiden harjoituskappaleet, poikkeuksellisen laajat kokoelmat ym.

Suositustaso: Nimiö mp 17 Kuvailutaso: 4 välitaso
Tarvittavat kentät: , , 041, 1XX, 240, 245, 336, 337, 348 (nuoteissa), 382 (taidemusiikissa), 546b (nuoteissa), 7xx, 773
Seuraavat tiedot merkitään: säveltäjä, yhtenäistetty nimeke (silloin kun se voidaan muodostaa) eli teoksen auktorisoitu hakutieto ja nimeke. Taidemusiikin kuvailussa merkitään myös tiedot sanoittajasta, sovittajasta ja esittäjästä. Esittäjä merkitään aina 7xx-kenttään. Jos esittäjätietoa ei ole, merkitään 245-kentän osakenttään ‡c ainakin ensimmäinen vastuuhenkilö. Ellei vastuuhenkilöäkään löydy, teos identifioidaan esim. merkitsemällä alkusanat tai huomauttamalla kappaleen alkuperästä. Sen sijaan ISRC-tunnus, kesto, erilaiset huomautukset alkuperästä ym. ovat vapaaehtoisia.

Jos Melindan emossa ja siihen myöhemmin yhdistyneissä osakohteissa on samoja tietoja, tietoja ei poisteta emotietueesta.

Minimitaso: Nimiö mp 17 Kuvailutaso: 7 vähimmäistaso (vain populaarimusiikissa)
Hyväksytään populaarimusiikin osakohde, jossa ei tarvitse olla 1xx-kentän säveltäjätietoa. Tässä tapauksessa esittäjä merkitään 7xx-kenttään, ei 1xx-kenttään. Jos esittäjätietoa ei ole, merkitään 245-kentän osakenttään $c ainakin ensimmäinen vastuuhenkilö. Ellei vastuuhenkilöäkään löydy, teos identifioidaan esim. merkitsemällä alkusanat tai huomauttamalla kappaleen alkuperästä.
Tarvittavat kentät: 007, 008, 041, 245a, 336, 337, 348 (nuoteissa), 546b (nuoteissa), (031t, 5xx), 7xx, 773.

 

 

 

  • No labels