Tällä sivulla kerrotaan, mitkä organisaatiot voivat liittyä mukaan Finnaan, miten liittyminen tapahtuu ja miten sopimusten teko tapahtuu. Lisäksi osiosta selviää nykyisten organisaatioiden mukaantulo-aikataulu.

Ketkä voivat liittyä mukaan?

Finnaan voivat osallistua opetus- ja kulttuuriministeriön Finnalle myöntämällä keskitetyllä rahoituksella seuraavat organisaatiot (OKM 14.11.2018):


Finnaan voivat jatkossa liittyä myös opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen ulkopuoliset organisaatiot. Lisätietoa ja palvelun hinnastoa voi tiedustella Finna-postista: finna-posti [AT] helsinki.fi (Kansalliskirjaston tietosuojaseloste).

Finnan maksullisen palvelun malli (.pdf)

Finnan maksullisen palvelun esittely (.pdf)

Mitä liittyminen edellyttää organisaatiolta:

Finnaan liittyminen ja siinä mukana oleminen eivät aiheuta OKM:n Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen piiriin kuuluville organisaatioille suoria rahallisia kustannuksia mutta vaativat henkilöresursseja. Välillisiä kustannuksia voi koitua esim. taustajärjestelmien rajapintojen tekemisestä tai tiedon siirtämisestä taustajärjestelmästä. Keskitetyn rahoituksen ulkopuoliset organisaatiot vastaavat Finnaan liittymisen ja siinä mukana olemisen kustannuksista kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

Liittyminen edellyttää:

Finnan asiakaswikin Ohjeet -osiosta löytyy tarkempaa tietoa mukaantulijoille, muun muassa, mistä taustajärjestelmistä on jo toteutettu rajapinta Finnaan.

Museoille ohjeistusta antaa myös museovirasto: Museoiden Finna.

Milloin Finnaan voi tulla mukaan?

Finnaan voi ilmoittautua mukaan joustavasti Finna-postin kautta: finna-posti [AT] helsinki.fi (Kansalliskirjaston tietosuojaseloste). Mukaan ilmoittautuneille lähetetään asiakastietolomake täytettäväksi.

Finna-palvelun käyttö edellyttää myös palvelusopimuksen allekirjoittamista. Palvelusopimukseen ja siihen liittyviin asioihin voi jo tutustua täällä: Sopimukset. Palvelusopimus pitää olla allekirjoitettuna viimeistään, kun aineistoja siirretään tuotantoon Finnaan. Tuotanto-käyttö tarkoittaa että aineistoja näkyy jossain julkisessa näkymässä esimerkiksi kansallisessa näkymässä (finna.fi).

Kevään ja syksyn mukaantuloon ja koulutuksiin osallistuville organisaatioille ilmoitetaan asiakastietolomakkeen palautuksen takaraja. Lomakkeen palauttamisen jälkeen sovitaan testi-haravoinneista. Kun omia aineistoja on Finnan testi-indeksissä, on siitä hyötyä etenkin omaa näkymää/verkkokirjastoa tekeville suunnatuissa hallintaliittymän koulutuksissa.

Koulutuksen jälkeen mukaantuloa jatketaan työstämällä omien aineistojen näkymistä ja käyttöä Finnassa. Sen jälkeen myös oman Finna-näkymän tekeminen on mahdollista. Mukaantuloa työstetään yhdessä, mutta koulutuksen jälkeen se tapahtuu organisaation omien tavoitteiden ja suunnitelmien mukaan. Etenemistä seurataan neljä kertaa vuodessa pidettävissä sektorikohtaisissa Finna-kokouksissa.