Julkarissa haet julkaisuja selaamalla tai kirjoittamalla hakusanoja hakukenttään. Hakua voi rajata ja tarkentaa eri tavoin, esim. kohdistaen tiettyyn kokoelmaan tai kenttään tai yhdistelemällä hakutermejä Boolen operaattoreilla (AND, OR, NOT). 

Julkari lajittelee hakutulokset oletusarvoisesti relevanssin mukaan. Klikkaamalla ratas-symbolia  voit lajitella tuloksen nimekkeen, julkaisuajan tai syöttöajan mukaan, tai valita kuinka monta viitettä sivulla näytetään. 

Hakuesimerkkejä

author:taipale, v AND dc.date.issued:2005

author:taipale, v AND dc.date.issued:[2005 TO 2018] 

dc.relation.ispartofseries:(bmj OR lancet OR nature OR cell)

author:hämeen-anttila, k AND dc.type.okm:A1 (A1=alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä) 

Hakusanojen katkaiseminen ja merkkien korvaaminen

Hakusanan lopusta tai keskeltä voi jättää osan kirjaimista avoimeksi ja korvata *-merkillä.

maahanmuuttaj* 
Jons*on (tuloksena viitteitä joissa Jonson, Jonsson, Jonston…)
säteily* (tuloksena viitteitä joissa esim. säteilyn, säteilyvaara, säteilyvammat, säteilyturvallisuus)

Haku julkaisuvuodella

Haluttu vuosi (tai vuodet) haetaan dc.date.issued-kentästä

dc.date.issued:2017 
dc.date.issued:[2015 TO 2018]
lapsiperh* AND perusturva* AND dc.date.issued:[2015 TO 2018]

Fraasihaku

Fraasi ilmaistaan lainausmerkkien sisällä.

welfare state”

Perushaku

Perushaussa voit hakea yhdellä tai useammalla hakusanalla. Jos hakukenttään kirjoitetaan useampi hakusana, ne yhdistyvät oletuksena AND-operaattorilla, eli kaikki haetut sanat esiintyvät tuloksessa.

maahanmuuttaj* työmarkkin*
maahanmuuttaj* työmarkkin* suom*

Hakusanoja voi myös yhdistää AND, OR, NOT-sanoilla (Boolen operaattoreilla). Katso esimerkit ja ohjeet kohdasta Boolen haku.

Haku kohdistuu oletuksena kaikkiin kenttiin (esim. otsikkokenttä, asiasanakenttä, kustantajakenttä, kokoteksti…). Jos tulos on liian laaja tai epätarkka, kokeile kenttähakua.

Boolen haku (hakusanojen yhdistäminen)

Hakusanoja voi yhdistää Boolen operaattoreilla ANDORNOT. Huomioi isot kirjaimet!


AND tarkentaa. Kun haluat kaikkien hakutermien esiintyvän hakutuloksen viitteissä, käytä AND-operaattoria.

maahanmuuttaj* AND työmarkkin* AND suom*
(tai maahanmuuttaj* työmarkkin* suom*)


OR laajentaa. Yhdistä synonyymeja tai merkitykseltään lähekkäisiä termejä OR-operaattorilla. Mukaan tulee kaikki viitteet, joissa esiintyy yksi tai useampi hakutermeistä.

uupumu* OR stress* OR työstress* OR burnout


NOT rajoittaa. Käytä NOT-operaattoria kun haluat rajata tietyn hakusanan pois tuloksista. Käytä NOT-operaattoria harkiten, ettet rajaa vahingossa pois hyödyllisiä viitteitä. Hausta jäävät pois myös ne viitteet, joissa on mainittu molemmat käsitteet.

stress* NOT (työstressi* OR työuupumu* OR työky*)

OR ja AND-operaattorit samassa hakulausekkeessa

(uupumu* OR stress*) AND (työ* OR opiskelu*)

Kenttähaku: hae otsikolla, tekijällä, julkaisijalla, julkaisutyypittäin…

Haun voi kohdistaa tiettyihin kuvailutietokenttiin, kuten tekijä-, otsikko- tai asiasanakenttään. Kenttähaussa voit yhdistää hakusanoja Boolen operaattoreilla, ja samassa haussa voi myös hakea eri kentistä. Huom.! Kenttähaun otsikot kirjoitetaan pienillä kirjaimilla.

Tekijähaku

author:taipale, vappu
author:taipale, v

Huom! Tieteellisten lehtien artikkeleissa käytetään usein vain tekijän etunimen ensimmäistä kirjainta. Molempien vaihtoehtojen mukaan saamiseksi, voit yhdistää haut näin:

author:taipale, vappu OR author:taipale, v

Otsikkohaku

title:perustulo*
title:(perustulo* AND suom*) 
title:(perustulo* OR toimeentulotu*) AND title:(suom* OR ruots* OR pohjoisma*) TAI näin:
title:”perustulon kannatus suomessa”

Asiasanahaku

Asiasanahaku kohdistuu julkaisujen asiasanakenttään.  Asiasanat kuvaavat julkaisun keskeisen sisällön. Kaikkia Julkarin julkaisuja ei asiasanoiteta, mutta asiasanahaku on silti hyvä vaihtoehto jos haluat vapaasanahakua tarkemman ja rajatumman haun otsikkohaun lisäksi. Julkarissa käytettyjä asiasanoja voit selata pääsivun oikean laidan Asiasana-listauksesta. 

subject:(köyhyy* AND lapsiperhe*)

Haku tietystä sarjasta/lehdestä

dc.relation.ispartofseries:(Nature)
dc.relation.ispartofseries:(Nature OR BMJ OR Lancet)

Julkaisijahaku 

dc.publisher:WHO

Julkaisutyyppihaku

dc.type.okm:A1

dc.type.okm:(A1 OR A2 OR A3 OR A4)

(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä...jne)

Katso kaikki OKM:n julkaisutyyppiluokitukset 

Muut kentät

dc.department: (osasto)
dc.unit: (yksikkö)
dc.contributor: (muu tekijä)
dc.projectid: (projektin numero)
dc.rights.accesslevel: (esim openAccess)
dc.format.content:fulltext: (esim fulltext)

Läheisyyshaku

Jos halutaan hakea dokumenttia, jossa tiettyjen sanojen tulee esiintyä tekstissä lähellä toisiaan, käytetään tilde (~) merkkiä. Tässä haussa hakusanoja ei voi katkaista.

"sosiaalityö vaikuttavuus"~4            

Viitteiden jakaminen somessa tai vienti RefWorksiin

Voit jakaa yksittäisen julkaisun viitetiedot sosiaalisessa mediassa tai viedä RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan (punainen symboli). Jakaminen/vienti on mahdollista kun olet klikannut julkaisun otsikon linkkiä.

  • No labels