Julkarissa voi etsiä julkaisuja selaamalla tai kirjoittamalla hakusanoja hakukenttään. Hakua voi rajata ja tarkentaa eri tavalla, esim. kohdistaen tiettyyn kokoelmaan tai kenttään tai yhdistelemällä hakutermejä Boolen operaattoreiden (AND, OR, NOT) avulla. 

Oletuksena Julkari lajittelee hakutulokset relevanssin mukaan. Klikkaamalla ratas-symbolia* voit lajitella tuloksen nimekkeen, julkaisuajan tai syöttöajan mukaan, tai valita kuinka monta viitettä sivulla näytetään.

*

Hakusanojen katkaiseminen ja merkkien korvaaminen

Hakusanan lopusta tai keskeltä voi jättää osan kirjaimista avoimeksi ja korvata *-merkillä.

maahanmuuttaj* 
Jons*on (tuloksena viitteitä joissa Jonson, Jonsson, Jonston…)
säteily* (tuloksena viitteitä joissa esim. säteilyn, säteilyvaara, säteilyvammat, säteilyturvallisuus)


Haku julkaisuvuodella

Haluttu vuosi (tai vuodet) haetaan dc.date.issued-kentästä

dc.date.issued:2017 
dc.date.issued:[2015 TO 2018]


Fraasihaku

Fraasi ilmaistaan lainausmerkkien sisällä.

welfare state”

Sanahaku

Sanahaussa voit hakea yhdellä tai useammalla hakusanalla. Jos hakukenttään kirjoitetaan useampi hakusana, ne yhdistyvät oletuksena AND-operaattorilla, eli kaikki haetut sanat esiintyvät tuloksessa.

maahanmuuttaj* työmarkkin*
maahanmuuttaj* työmarkkin* suom*

Hakusanoja voi myös yhdistää AND, OR, NOT-sanoilla (Boolen operaattoreilla). Katso esimerkit ja ohjeet kohdasta Boolen haku.

Sanahaun oletushaku kohdistuu kaikkiin kenttiin (esim. otsikkokenttä, asiasanakenttä, kustantajakenttä, kokoteksti…). Jos tulos on liian laaja tai epätarkka, kokeile kenttähakua.

Boolen haku (hakusanojen yhdistäminen)

Hakusanoja voi yhdistää Boolen operaattoreilla ANDORNOT. Huomioi isot kirjaimet!


AND tarkentaa. Kun haluat kaikkien hakutermien esiintyvän hakutuloksen viitteissä, käytä AND-operaattoria.

maahanmuuttaj* AND työmarkkin* AND suom*
(tai maahanmuuttaj* työmarkkin* suom*)


OR laajentaa. Yhdistä synonyymeja tai merkitykseltään lähekkäisiä termejä OR-operaattorilla. Mukaan tulee kaikki viitteet, joissa esiintyy yksi tai useampi hakutermeistä.

uupumu* OR stress* OR työstress* OR burnout 


NOT rajoittaa. Käytä NOT-operaattoria kun haluat rajata tietyn hakusanan pois tuloksista. Käytä NOT-operaattoria harkiten, ettet rajaa vahingossa pois hyödyllisiä viitteitä. Hausta jäävät pois myös ne viitteet, joissa on mainittu molemmat käsitteet.

stress* NOT (työstressi* OR työuupumu* OR työky*) 

OR ja AND-operaattorit samassa hakulausekkeessa

(uupumu* OR stress*) AND (työ* OR opiskelu*) 

Kenttähaku: hae otsikolla, tekijällä, julkaisijalla, julkaisutyypittäin…

Haun voi kohdistaa tiettyihin kuvailutietokenttiin, kuten tekijä-, otsikko- tai asiasanakenttään. Kuten sanahaussa kenttähaussa voi yhdistää hakusanoja. Samassa haussa voi myös hakea eri kentistä.  
Huom! Kenttähaun otsikot (tai ns "aliakset") eli author, title jne kirjoitetaan pienillä kirjaimilla.

Tekijähaku

author:taipale, vappu

Tieteellisten lehtien artikkeleissa käytetään usein vain tekijän etunimen ensimmäistä kirjainta. Varmin tapa löytää kaikki tekijän julkaisut on katkaista tekijän etunimeä ensimmäisen kirjaimen jälkeen.

author:taipale, v*

Otsikkohaku

title:perustulo*
title:(perustulo* AND suom*) 
title:(perustulo* OR toimeentulotu*) AND title:(suom* OR ruots* OR pohjoisma*) 
TAI näin:
title:”perustulon kannatus suomessa”

Haku tietystä sarjasta/lehdestä tai useammasta

dc.relation.ispartofseries:nature
dc.relation.ispartofseries:(Nature OR BMJ OR Lancet) 
 

Julkaisijahaku  

publisher:WHO 

Julkaisutyyppihaku 

dc.type.okm:A1 

dc.type.okm:(A1 OR A2 OR A3 OR A4) 

(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä...jne)

Katso kaikki OKM:n julkaisutyyppiluokitukset 

Muut kentät

subject: (asiasanakenttä)
contributor: (muu tekijä)
department: (osasto)
unit: (yksikkö)
projectid: (projektin numero)

Läheisyyshaku

Jos halutaan hakea dokumenttia, jossa tiettyjen sanojen tulee esiintyä tekstissä lähellä toisiaan, käytetään tilde (~) –merkkiä. Tässä haussa hakusanoja ei voi katkaista.

"sosiaalityö vaikuttavuus"~4            

Viitteiden jakaminen somessa tai vienti RefWorksiin


Voit jakaa yksittäisen julkaisun viitetiedot sosiaalisessa mediassa tai viedä RefWorks-viitteidenhallintaohjelmaan (punainen symboli). Jakaminen/vienti on mahdollista kun olet klikannut julkaisun otsikon linkkiä. 

  • No labels