.

100 OTSIKKOMUOTO - HENKILÖNNIMI (ET)

 Indikaattorit:
1. indikaattori
0 - Nimen osien järjestys suora (Etunimi ennen sukunimeä tai nimi, joka koostuu sanoista, alkukirjaimista, kirjaimista jne. suorassa järjestyksessä. Tähän myös yksittäinen sana tai nimi, joka voi olla joko etu- tai sukunimi.)
1 - Nimen osien järjestys käänteinen (Sukunimi ennen etunimeä. Tähän myös yksittäinen nimi, joka varmasti tiedetään sukunimeksi.)
3 - Suvun nimi (Nimi edustaa perhettä, heimoa, hallitsijasukua, taloa tms. ryhmää ja voidaan tallentaa joko suorassa tai käänteisessä järjestyksessä.)

Osakentät (valikoima):
‡a - Henkilön ensisijainen nimi
‡b - Numerointi
‡c - Arvonimet, ammatti
‡d - Henkilöön liittyvät aikamääreet
‡q - Henkilönnimen täydellisempi muoto
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero ((warning) HUOM! Osakenttää ei ole formaatissa, kontrollinumero tuotetaan automaattisesti Asterin kuvailuympäristössä 1XX-kentissä. Osakenttää ei saa poistaa, eikä kontrollinumeroa saa muokata.)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Indikaattorien käytöstä

1. indikaattori on "1", kun nimi on käänteisessä järjestyksessä (eli sukunimi on ensin) tai nimestä on pelkkä sukunimi. Jos ei tiedetä, onko nimi sukunimi, indikaattori on 0.


100 1# ‡a Kuula, Toivo
(nimi järjestyksessä sukunimi, etunimi)

100 1# ‡a Bogomazov
(a-osakentässä pelkkä sukunimi)

100 0# ‡a Katri Helena
(a-osakentässä etunimet)


HENKILÖ
RDA 9.19.1 Henkilön auktorisoitu hakutieto

Henkilön yleisesti tunnettu nimi on auktorisoidun hakutiedon perusta. Yleisesti tunnetulla nimellä tarkoitetaan nimeä tai nimen muotoa, jota on useimmin käytetty henkilöön liittyvissä manifestaatioissa tai jota käytetään useimmin sen maan hakuteoksissa, johon henkilö liitetään. Nimi voi olla henkilön todellinen nimi, salanimi, lempinimi, aatelisnimi, taiteilijanimi tai nimen alkukirjaimet.


Erityishuomiota vaativat nimenmuodot
Joskus nimenmuodon valinta on vaikeata. Epävarmuutta voivat tuottaa esimerkiksi saman nimen eri muodot, nimeen kuuluvien osien järjestys, moniosaisten nimien kirjoitusmuoto tai vakiintuneet nimet (mm. taiteilijanimet suorassa järjestyksessä).

Henkilön ensisijaisen nimen merkitsemisessä noudatetaan yleisiä suosituksia (RDA 8.5), paitsi jos yleinen käytäntö ei vastaa henkilön omaa näkemystä nimen ensimmäisen elementin valinnasta. Tällöin noudatetaan henkilön omaa näkemystä (RDA 9.2.2.4 Poikkeus).

Saman nimen eri muodot
Jos henkilö tunnetaan useammalla kuin yhdellä saman nimen muodolla, joista osa on täydellisempiä, valitaan useimmin käytetty muoto. Jos mitään muotoa ei käytetä muita useammin, valitaan viimeisin käytetty muoto ensisijaiseksi nimeksi. Jos viimeisintä muotoa ei voida varmistaa, valitaan täydellisin muoto. Muut käytetyt nimen muodot merkitään varianttinimiksi 400-kenttiin.

100 0# ‡a Maarit
400 1# ‡a Hurmerinta, Maarit

(useimmiten käytetty muoto valittu ensisijaiseksi nimeksi)

Tarkemmat ohjeet saman nimen eri muotojen valitsemisesta ensisijaiseksi nimeksi, katso RDA 9.2.2.5.

Samalla henkilöllä useita nimiä

Jos henkilö tunnetaan useammalla kuin yhdellä nimellä, valitaan ensisijaiseksi nimeksi se nimi, jolla henkilö tunnetaan parhaiten.

Jos ensisijaisen nimen valinnassa on epävarmuutta (ja tapaukseen ei liity nimenmuutos eikä henkilöllä ole useita identiteettejä), valitaan tässä järjestyksessä:
1) henkilöön liittyvissä manifestaatioissa useimmiten käytetty nimi
2) hakuteoksissa/tietolähteissä useimmiten käytetty nimi tai
3) henkilön viimeisin käytetty nimi (ks. RDA 9.2.2.6).

Muut henkilöstä käytetyt nimet merkitään varianttinimiksi 400-kenttiin.

100 1# ‡a Hellén, Immi
400 1# ‡a Hellén, Ingeborg

(henkilö tunnetaan parhaiten hänen kutsumanimellään)

100 1# ‡a Wayne, John
400 1# ‡a Morrison, Marion Michael
400 1# ‡a Wayne, Duke

(henkilö on toiminut vain taiteilijanimellään)


Nimenmuutos

Jos henkilö vaihtaa nimensä, valitaan ensisijaiseksi nimeksi viimeisin nimi tai nimenmuoto. Jos kuitenkin on aihetta uskoa, että henkilö tullaan tuntemaan paremmin aikaisemmalla nimellä, se valitaan ensisijaiseksi nimeksi.

100 1# ‡a Ojonen, Maire
400 1# ‡a Valtonen, Maire

100 1# ‡a Sirén, Maynie
400 1# ‡w b ‡a Sirén-Englund, Maynie
400 1# ‡w a ‡a Smolander, Maynie

Tarkemmat ohjeet, katso RDA 9.2.2.7 Nimenmuutos.

Samalla henkilöllä useita identiteettejä
Jos samalla henkilöllä on useita identiteettejä, valitaan kuhunkin identiteettiin liittyvä nimi kyseisen identiteetin ensisijaiseksi nimeksi. Henkilöllä katsotaan olevan useita identiteettejä, jos hän käyttää yhtä tai useampaa pseudonyymiä (mukaan lukien yhteiset pseudonyymit) ja/tai jos henkilö käyttää pseudonyymin lisäksi myös todellista nimeään.

100 0# ‡a Stig
500 1# ‡a Siitonen, Pasi
+
100 1# ‡a Siitonen, Pasi
500 0# ‡a Stig

100 1# ‡a Ahti, Seppo
500 0# ‡a Bisquit
+
100 0# ‡a Bisquit
500 1# ‡a Ahti, Seppo

Kullekin aineistoissa käytetylle identiteetille muodostetaan itsenäinen auktorisoitu hakutietonsa. Yhdestä identiteetistä muodostetaan vain yksi auktorisoitu hakutieto.

(green star) HUOM! jos henkilö käyttää vain yhtä pseudonyymiä, eikä käytä lainkaan todellista nimeään teoksen tai ekspression tekijänä, ensisijaiseksi nimeksi valitaan pseudonyymi.

100 1# ‡a Röyhkä, Kauko
400 1# ‡a Välimaa, Jukka-Pekka

(henkilö ei käytä todellista nimeään)

100 1# ‡a Lassila, Maiju
400 1# ‡a Untola, Algot
400 1# ‡a Tietäväinen, Algoth
500 1# ‡a Rantamala, Irmari
500 1# ‡a Vatanen, J. I.

(Henkilö on käyttänyt useita pseudonyymeja, muttei todellisia nimiä. Tekijän todellinen nimi oli vuoteen 1901 Algoth Tietäväinen, myöhemmin Algot Untola.)

Tarkemmat ohjeet, katso RDA 9.2.2.8 Samalla henkilöllä useita identiteettejä.

Yhteinen identiteetti usealla henkilöllä
Jos kaksi henkilöä käyttää yhteistä pseudonyymiä, eivätkä he käytä lainkaan todellista nimeään teoksen tai ekspression tekijänä, ensisijaiseksi nimeksi valitaan pseudonyymi ja henkilöiden todellisista nimistä tehdään katso-viittaukset.

100 1# ‡a Rosslyn, Virginia
400 1# ‡a Riverbark, Isabelle
400 1# ‡a Luna, Claire D.
680 ## ‡i Isabelle Riverbarkin ja Claire D. Lunan yhteinen pseudonyymi

Jos kaksi henkilöä käyttää yhteistä pseudonyymiä ja he julkaisevat myös todellisilla nimillään, henkilöiden todellisista nimistä tehdään katso myös -viittaukset.

100 0# ‡a Outsider
500 1# ‡a Haapakoski, Aarne, ‡d 1904-1961
500 1# ‡a Löfberg, Martti, ‡d 1907-1969
500 1# ‡a Tuisku, Seppo, ‡d 1935-
680 ## ‡i Outsider on Aarne Haapakosken, Seppo Tuiskun ja Martti Löfbergin yhteinen salanimi
(todellisista nimistä viitataan vastaavasti yhteiseen pseudonyymiin)


Kutsumanimi

Jos tekijän etunimen sijasta tai sen lisäksi käytetään lisänimeä/kutsumanimeä (yleensä lainausmerkeissä), ensisijaiseksi nimeksi valitaan eniten käytetty muoto. Muut nimet tai nimenmuodot merkitään varianttinimiksi eli niistä tehdään katso-viittaukset.

100 1# ‡a Aaltonen, Tapio
400 1# ‡a Aaltonen, Mongo
400 1# ‡a Aaltonen, Tapio ”Mongo”

(todellinen nimi valittu ensisijaiseksi nimeksi)

100 1# ‡a Suvanto, Vando
400 1# ‡a Suvanto, Pekka
400 1# ‡a Suvanto, Wando

(kutsumanimi valittu ensisijaiseksi nimeksi)

Kutsumanimi voidaan harkitusti liittää hakutietoon silloin, kun kaksi muuten samanlaista nimeä täytyy erottaa toisistaan, eivätkä henkilöiden elinvuodet ole käytettävissä. Näin kuitenkin tehdään erittäin harvoin.

100 1# ‡a Nieminen, Jari ”Heinä”
400 0# ‡a Heinä

JA
100 1# ‡a Nieminen, Jari ‡c (rumpali)

Sukunimen sisältävien nimien merkitseminen
RDA 9.2.2.9
Sukunimi merkitään nimen ensimmäiseksi elementiksi. Sukunimen jälkeen merkitään pilkku ja sen jälkeen sukunimeä edeltävät nimen osat.

Sukunimen sisältävistä nimistä jätetään puhuttelusanat pois, paitsi jos nimi muodostuu pelkästä sukunimestä tai naimisissa olevan henkilön nimi muodostuu aviopuolison nimestä ja puhuttelusanasta.

Alkukirjain sukunimen sijasta
RDA 9.2.2.9.1
Jos sukunimeä edustaa pelkkä alkukirjain ja yksi tai useampi nimen muista osista on kirjoitettu kokonaan, merkitään sukunimen alkukirjain nimen ensimmäiseksi elementiksi.

100 1# ‡a G., Michael
100 1# ‡a A., Otto


Sukunimen kaltainen nimen osa

RDA 9.2.2.9.2
Jos nimi ei sisällä sukunimeä, mutta jokin nimen osa identifioi henkilön ja toimii sukunimen tavoin, tämä osa merkitään nimen ensimmäiseksi elementiksi.
100 1# ‡a Koo, Kaija

Nimenä pelkkä sukunimi

RDA 9.2.2.9.3
Pelkkä sukunimi merkitään, jos se on nimen ainoa osa. Jos nimi, jolla henkilö tunnetaan, koostuu pelkästä sukunimestä ja sukunimeen liitetään sana tai ilmaus, pidetään nimeen liittyvää sanaa tai ilmausta olennaisena osana nimeä. Sukunimen jälkeen merkitään pilkku ja sana tai ilmaus.
100 1# ‡a Ylppö, Herra
400 0# ‡a Herra Ylppö


Erillisistä kirjaimista ja numeroista tai ensisijaisesti alkukirjaimista koostuvat nimet
merkitään suorassa järjestyksessä (tarkemmat ohjeet, ks. RDA 9.2.2.21).

Fraasista tai muusta ilmauksesta koostuvat nimet
Tarkemmat ohjeet, ks. RDA 9.2.2.22
Suorassa järjestyksessä merkitään myös sellaiset henkilön ensisijaisena nimenä pidetyt nimet, jotka muodostuvat fraasista tai muusta ilmauksesta eivätkä sisällä etunimeä.
Tämä sääntö koskee myös sellaisia nimiä, jotka sisältävät yhden tai useampia etunimiä ja niitä edeltäviä sanoja, jotka eivät ole puhuttelusanoja, arvonimiä tai ammattinimikkeitä.

Jos tällainen nimi kuitenkin muistuttaa nimeä, joka muodostuu etunimestä tai alkukirjaimista ja sukunimestä, merkitään ensimmäiseksi elementiksi sukunimeä muistuttava sana.

Puhuttelusanasta tms. koostuvat nimet
Jos henkilö yleisesti tunnetaan nimellä, joka muodostuu puhuttelusanasta, arvonimestä tai ammattinimekkeestä ja etunimestä (tässä järjestyksessä), tällaista nimeä pidetään henkilön ensisijaisena nimenä. Etunimi merkitään ensimmäiseksi elementiksi. (Tarkemmat ohjeet, ks. RDA 9.2.2.23.)

‡a - Henkilön ensisijainen nimi
RDA 9.2.2 Henkilön ensisijainen nimi
Henkilön nimi on sana, merkki tai joukko sanoja ja/tai merkkejä, joilla henkilö tunnetaan. Henkilön ensisijainen nimi on nimi tai nimen muoto, joka on valittu henkilön identifioimiseksi.

Osakenttään ‡a merkitään henkilön sukunimi ja/tai etunimi.

100 1# ‡a Peltonen, Juhani
100 1# ‡a Kuula, Toivo
100 1# ‡a Hannikainen, P. J.
100 0# ‡a Saukki
100 0# ‡a Jyrki 69
100 0# ‡a DJ Orkidea
[DJ merkitään isoin kirjaimin ilman pistettä]
100 0# ‡a Katri Helena


‡b - Numerointi
Tähän osakenttään merkitään roomalainen numero tai roomalainen numero ja sitä seuraava etunimen osa, kun ensimmäisen indikaattorin arvo on 0.

100 0# ‡a Benedictus ‡b XVI, ‡c paavi
100 0# ‡a Kustaa ‡b III, ‡c Ruotsin kuningas


HENKILÖIDEN HAKUTIETOJEN LISÄELEMENTIT

Nimeen tehtävät lisäykset (osakentät ‡c, ‡d ja ‡q)


Lisäykset, joita käytetään erottamaan samannimisiä henkilöitä toisistaan (tässä tärkeysjärjestyksessä):

1) elinvuodet (osakenttä ‡d)
- Henkilöön liittyvä aika lisätään, vaikkei tarvittaisi erottamaan hakutietoja toisistaan.

2) nimen täydellisempi muoto (osakenttä ‡q)
- Lisäys tehdään, kun henkilön syntymä- tai kuolinaika ei ole käytettävissä.

3) ammatti tai tehtävä (osakenttä ‡c)
- Lisäys tehdään, kun henkilön syntymä- tai kuolinaika tai nimen täydellinen muoto ei ole käytettävissä.

‡c - Arvonimet ja tarvittaessa ammatti

RDA 9.19.1.2 Arvonimi tai muu henkilöön liittyvä määre

Ammatti tai tehtävä
Jos elinvuodet tai nimen täydellisempi muoto eivät ole käytettävissä hakutietojen erottamiseksi, nimeen lisätään henkilön ammatti tai tehtävä. Termi merkitään kaarisulkuihin ‡c-osakenttään. Henkilön ammattia tai tehtävää ilmaiseva termi lisätään nimen jälkeen myös silloin, kun nimestä ei ilmene, onko kyseessä henkilö vai yhteisö. Ammatti tai tehtävä merkitään erillisenä elementtinä myös kenttään 374.

100 0# ‡a Mitro ‡c (tuottaja)
100 0# ‡a Mitro ‡c (muusikko)

(samannimiset henkilöt, elinvuodet eivät ole käytettävissä)

100 1# ‡a Airola, Laura ‡c (viulisti)
100 1# ‡a Airola, Laura, ‡d 1987-

(samannimiset henkilöt, ensimmäisestä ei käytössä elinvuosia eikä täydellisempää nimenmuotoa)

100 0# ‡a A. K. ‡c (muusikko)

100 0# ‡a River ‡c (kirjailija)

100 0# ‡a Oriveden Kenkätehdas ‡c (lauluntekijä)
500 1# ‡a Numminen, M. A.

(nimestä ei ilmene, että kyseessä on henkilö)

100 0# ‡a G. A. Johanssonin perikunta ‡c (lauluntekijä)
500 1# ‡a Somerjoki, Rauli Badding

(nimestä ei ilmene, että kyseessä on henkilö)
Määre lauluntekijä merkitään, jos nimeä on käytetty sekä säveltäjänä, sanoittajana että mahdollisesti sovittajana. Myös määreitä säveltäjä, sanoittaja tai sovittaja voidaan käyttää, jos nimi on ollut käytössä lähinnä tietyssä funktiossa. Myös muita määreitä, kuten laulaja ja muusikko, voi käyttää.


Arvonimi tai uskontoon liittyvä titteli tai sana henki tai pyhä

Arvonimet tai uskontoon liittyvät tittelit merkitään pilkulla erotettuna nimen jälkeen osakenttään ‡c. Sana henki merkitään nimen jälkeen kaarisulkuihin osakenttään ‡c. Muita kuin kuninkaallisten, aatelisten tai uskonnolliseen asemaan liittyviä titteleitä/arvonimiä (esimerkiksi Fil. kand, Dipl. ins., metsäneuvos) ei suositella käytettäväksi.

100 0# ‡a Birgitta, ‡c pyhä
100 1# ‡a Keyrouz, Marie, ‡c sisar
100 0# ‡a Anastasia, ‡c sisar
100 0# ‡a Benedictus ‡b XV, ‡c paavi
100 0# ‡a Kaarle ‡b X Kustaa, ‡c Ruotsin kuningas, ‡d 1622-1660
100 0# ‡a William, ‡c prinssi, Cambridgen herttua
, ‡d 1982-
100 1# ‡a Parker, Theodore ‡c (henki)


Lisätietoja nimenmuodoista ja niiden merkitsemisestä
, ks. RDA 9.19.1.2–19.1.8.

‡d - Nimeen liittyvät aikamääreet

RDA 9.19.1.3 Syntymä- ja/tai kuolinaika
RDA 9.19.1.5 Henkilön toimintaan liittyvä ajanjakso

Elinvuodet ja toiminta-aika

Henkilön elinvuodet sisällytetään henkilön hakutietoon. Henkilön toimintaan liittyvä ajanjakso lisätään erottamaan auktorisoidut hakutiedot toisistaan, kun henkilön syntymä- tai kuolinaika ei ole käytettävissä. Elinvuodet ja toiminta-aika merkitään osaksi hakutietoa vuositarkkuudella.

100 1# ‡a Leskinen, Juice, ‡d 1950-2006

100 1# ‡a Salminen, Simo, ‡d 1932-
100 1# ‡a Salminen, Simo, ‡d 1956-
100 1# ‡a Salminen, Simo ‡q (Simo Tapani)

(samannimiset henkilöt, viimeisen elinvuodet eivät ole tiedossa)

100 0# ‡a Valentin, ‡d 1896-1977
100 0# ‡a Valentin, ‡d 1977-

(samannimiset henkilöt, erottavana lisäyksenä elinvuodet)

100 ‡a Johnson, Carl F., ‡d toiminta-aika 1893-1940

(vain henkilön toiminta-aika on tiedossa)

100 1# ‡a Mäki, Jukka, ‡d toiminta-aika 1917-1918
100 1# ‡a Mäki, Jukka ‡q (Jukka Markus)

(samannimiset henkilöt, elinvuodet eivät ole tiedossa, erottavana lisäyksenä toiminta-aika ja täydellinen nimenmuoto)

100 1# ‡a Tuuri, Väinö A., ‡d syntynyt 1886
(vain henkilön syntymävuosi on tiedossa)

100 1# ‡a Österling, Maria Elisabet, ‡d kuollut 1678
(vain henkilön kuolinvuosi on tiedossa)

100 1# ‡a Koljonen,Vilho, ‡d 1910-2000
500 0# ‡a Ville, ‡d 1910-2000
(


(green star) HUOM!
Jos hakutietoon sisällytetään elinvuodet takautuvasti, ne on sisällytettävä myös kyseisen henkilön tekijä-nimekeauktoriteetteihin ja bib-tietueiden tekijä-nimekekirjauksiin (kentissä 600 ja 700).

Todennäköisiä, arvioituja tms. täsmentämättömiä elinvuosia merkitään seuraavien esimerkkien mukaan:
‡d 1837?-1896                  
todennäköinen syntymävuosi                
‡d noin 1887-1896
            arvioitu syntymävuosi                             
‡d kuollut 1859                  syntymävuosi tuntematon                      
‡d 1600-luku                     
elinaika tiedetään vuosisadan tarkkuudella

‡q - Henkilönnimen täydellisempi muoto

RDA 9.19.1.4 Nimen täydellisempi muoto

Henkilön nimen täydellisempi muoto lisätään osaksi henkilön hakutietoa, kun syntymä- ja/tai kuolinaika ei ole käytettävissä erottamaan hakutietoja toisistaan. Selvyyden vuoksi voidaan täydellisempi nimenmuoto lisätä myös silloin, kun sitä ei tarvita erottamaan hakutietoja toistaan.

100 ‡a Virtanen, Kari H. ‡q (Kari Heikki)
100 ‡a Virtanen, Kari H. ‡q (Kari Henrikki)

100 0# ‡a E. M. ‡q (Einari Marvia)
100 1# ‡a Mäki, Jukka ‡q (Jukka Markus)


‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumer

Asterin kuvailuympäristössä järjestelmä tallentaa automaattisesti auktoriteettitietueen kontrollinumeron osakenttään ‡0 1XX-kentissä. Kontrollinumero rakentuu Asteri-prefiksistä ja tietueen ID-numerosta.

Aukt-tietue: 100 1# ‡a Kuusi, Aarne, ‡d 1881-1968 ‡0 (FIN11)000075152
Bib-tietue: 100 1# ‡a Kuusi, Aarne, ‡d 1881-1968. ‡0 (FIN11)000075152
(warning)
Osakenttää ei saa poistaa, eikä kontrollinumeroa saa muokata.

Kun tieto poimitaan Alephista paikalliskantaan, osakentässä ‡0 oleva tunniste muuttuu (FI-ASTERI-N)-alkavaksi.

↑ Sivun alkuun ↑


110 OTSIKKOMUOTO - YHTEISÖNNIMI (ET)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Nimikirjauksen muoto
0 - Nimen osien järjestys käänteinen
1 - Hallintoalueen nimi (HUOM! Käytetään julkishallinnollisissa yhteisöissä, mikäli a-osakenttään merkitään hallintoalueen nimi perusmuodossa)
2 - Nimen osien järjestys suora

Osakentät (valikoima):

‡a - Yhteisönnimi (ET)
‡b - Alayksikkö (T)
‡d - Kokouksen tai sopimuksen allekirjoittamisen aika (T)
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero (HUOM! Osakenttää ei ole formaatissa, kontrollinumero tuotetaan automaattisesti Asterin kuvailuympäristössä 1XX-kentissä. Osakenttää ei saa poistaa, eikä kontrollinumeroa saa muokata.)

Loppupiste:
Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

YHTEISÖ
RDA 11.2.2 Yhteisön ensisijainen nimi YDINELEMENTTI
RDA 11.13.1 Yhteisön auktorisoitu hakutieto


Yhteisö on organisaatio tai ryhmä henkilöitä ja/tai organisaatioita, jotka tunnetaan tietyllä nimellä ja jotka toimivat tai voivat toimia yhtenä kokonaisuutena. Yhteisöjä ovat esim. yhdistykset, (oppi)laitokset, yritykset, säätiöt, valtion- ja kunnallishallinnon elimet, kokoukset, kirkkokunnat ja uskonnolliset yhteisöt, taiteilijaryhmät ja projektiorganisaatiot.

Kokoukset, konferenssit, tapahtumat, urheilukilpailut, festivaalit yms. merkitään 111-kenttään (tarkempi ohje työn alla).

Yhteisön nimi on sana, merkki tai joukko sanoja, ja/tai merkkejä, joilla yhteisö tunnetaan. Yhteisön yleisesti tunnettu nimi on hakutiedon perusta.

Yhteisön nimen valinta ja merkitseminen

Ensisijaisen nimen valinta

RDA 11.2.2.3
Yhteisön ensisijaiseksi nimeksi valitaan nimi, jolla yhteisö yleisesti tunnetaan.

Ensisijaisen nimen merkitseminen

RDA 11.2.2.4
Yhteisön nimi merkitään siinä muodossa, missä se esiintyy yhteisöön liittyvissä manifestaatioissa. Epävarmoissa tapauksissa nimi merkitään tietolähteissä useimmin esiintyvässä muodossa.

110 2# ‡a Suomen kirjastoseura
110 2# ‡a Rauman Taidegraafikot
110 2# ‡a Hyvinkään taidekoulu
110 2# ‡a Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
110 2# ‡a Oulun Kärpät
110 2# ‡a Opetushallitus
110 2# ‡a Badding Rockers
110 2# ‡a Poko Rekords
110 2# ‡a
Iisalmen seurakunta
110 2# ‡a
Seinäjoen helluntaiseurakunta


Nimenmuutos

RDA 11.2.2.6
Jos yhteisön nimi on muuttunut, uusi nimi valitaan ensisijaiseksi nimeksi uuteen nimeen liittyvissä manifestaatioissa. Edeltävästä nimenmuodosta tehdään katso myös -viittaus 510-kenttään.

110 2# ‡a HAM - Helsingin taidemuseo
510 2# ‡w a ‡a Helsingin taidemuseo

110 2# ‡a Taiteen edistämiskeskus
510 2# ‡w a ‡a Taiteen keskustoimikunta


Saman nimen eri muodot

RDA 11.2.2.5
Jos yhteisön nimestä esiintyy eri muotoja, valitaan ensisijaisissa tiedonlähteissä esiintyvä nimi. Epävarmoissa tapauksissa valitaan se nimen muoto, joka on esitetty muodollisesti. Jos mitään nimenmuotoa ei ole esitetty muodollisesti tai jos kaikki eri nimenmuodot on esitetty muodollisesti, valitaan useimmiten esiintyvä muoto. Jos mikään nimenmuoto ei esiinny muita useammin, valitaan nimen lyhyt muoto. Nimen lyhyt muoto voi olla lyhenne alkukirjaimista tai kirjainsana.

110 2# ‡a Puistolan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys
410 2# ‡a Puistolan Demarit
410 2# ‡a Puistolan Sos.-dem. Työväenyhdistys
(Kuvailtavassa manifestaatiossa johdonmukaisesti käytetty yhteisön nimenmuoto on valittu ensisijaiseksi, vaikka nimenmuoto Puistolan Demarit esiintyy esim. facebook-sivuilla ainoana nimenmuotona ja Puistolan Sos.-dem. Työväenyhdistys on yhdistysrekisterissä oleva muoto.)


Eri kirjoitusasu

Jos nimi esiintyy manifestaatioissa useissa eri kirjoitusasuissa, valitaan ensimmäisessä manifestaatiossa esiintyvä kirjoitusasu. Yhteisön ensisijaiseksi nimeksi voidaan valita myös nimi, jolla yhteisö on tullut tunnetuksi ja joka poikkeaa todellisesta tai virallisesta nimestä, jos tätä vakiintunutta muotoa käytetään toistuvasti yhteisön kielellä kirjoitetuissa tietolähteissä. (ks. RDA 11.2.2.5.)

Avattu vrs. lyhennetty nimenmuoto

Jos nimestä käytetään sekä lyhennettä että avattua muotoa, valitaan nimestä yleisimmin käytetty muoto. Jos tällaista ei pystytä määrittämään, valitaan nimen lyhyt muoto.

110 2# ‡a Honey B & T-Bones
410 2# ‡a HBTB

110 2# ‡a Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
410 2# ‡a THL

(useimmin käytetty nimenmuoto valittu ensisijaiseksi nimeksi)

110 2# ‡a VTT
410 2# ‡a Teknologian tutkimuskeskus VTT

(muodollinen nimi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, mutta käyttää viestinnässään johdonmukaisesti lyhyttä muotoa VTT)


Isojen kirjainten käyttö

Erisnimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, ellei nimen kirjoitusasu ole vakiintunut muuhun muotoon. Yhteisön nimeen kuuluvien sanojen alkukirjaimien merkitsemisessä noudatetaan vakiintunutta kirjoitusasua. Yleensä alkukirjaimet kirjoitetaan isoilla alkukirjaimilla, paitsi kokoonpanoa osoittava lisämääre suomenkielisessä yhteisönimessä pienellä.

110 2# ‡a Asianajotoimisto Krogerus & Pirilä
110 2# ‡a Työväen Akatemian Toveriliitto
110 2# ‡a Vuosaaren lukio
110 2# ‡a ntamo
110 2# ‡a Ali ja Rosvot
110 2# ‡a J. Karjalainen ja Mustat Lasit

110 2# ‡a Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan Laulajat
110 2# ‡a Antti Sarpila Swing Band
110 2# ‡a And Then You Die

110 2# ‡a Keijon hanuritytöt & -pojat [vakiintunut muoto]

Alkukirjainten ja kirjainsanojen kirjoittaminen (RDA 8.5.6.2):

Merkittäessä yhteisön nimeä:
a) jos alkukirjainta seuraa toinen alkukirjain, ei ensimmäistä alkukirjainta seuraavan pisteen tms. jälkeen jätetä tyhjää väliä
b) erilliset kirjaimet tai alkukirjaimet merkitään ilman tyhjää väliä, jos niitä ei tiedonlähteessä eroteta pisteillä.

110 2# ‡a R.E. Westerlund (yhtiö)
110 2# ‡a J.G. Annalan säätiö


&-merkki yhteisön nimessä
Jos nimessä käytetään vaihtelevasti &-merkkiä tai sanaa and/ja, eikä kumpikaan ole vakiintunut, valitaan ensimmäisessä manifestaatiossa esiintyvä muoto.

110 2# ‡a Teddy & The Tigers
410 2# ‡a Teddy and The Tigers


Yhteisönimen alussa oleva artikkeli
jätetään pois (RDA 11.2.2.8 Vaihtoehto).

110 2# ‡a 69 Eyes


Yhtiötä tms. tarkoittavat sanat yhteisön nimessä
RDA 11.2.2.2.10
Yhtiötä tarkoittavat adjektiivit ja lyhenteet (esim. Incorporated, Ltd.), valtion omistusta osoittavat sanat ja yhtiön tyyppiä osoittavat sanat ja ilmaisut (esim. osakeyhtiö, Oy) jätetään pois.

Jos yhtiötä tms. tarkoittavat sanat ovat olennainen osa nimeä tai nimestä ei muuten käy ilmi, että kyseessä on yhteisö, nämä säilytetään.

110 2# ‡a Levy-yhtiö
410 2# ‡a Lahden Levy-yhtiö Oy

MUTTA

110 2# ‡a Business Finland Oy
(Oy-lyhenne säilytetään, koska nimestä ei muuten kävisi ilmi, että kyseessä on yhteisö

Joskus yhtiömuotoa tms. merkitsevä sana tai ilmaus saattaa esiintyä yhteisön nimen ensimmäisenä osana. Kyseinen sana tai ilmaisu siirretään nimen loppuun pilkulla erotettuna. Muista nimenmuodoista tehdään katso-viittaus. HUOM! 1. indikaattori tässä tapauksessa 0.

110 0# ‡a Pohjoinen, kustannusosakeyhtiö
410 2# ‡a Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen


Esityskokoonpanoa ilmaiseva termi yhteisön nimessä
Jos esityskokoonpanoa ilmaiseva termi (kuoro, duo tms.) on osa nimeä, se säilytetään ensisijaisessa nimessä (RDA 11.2.2.5), paitsi jos yhteisön nimi esiintyy useimmiten ilman esityskokoonpanoa ilmaisevaa termiä.

110 2# ‡a Helsingfors Café Duo
110 2# ‡a Mieskuoro Huutajat


MUTTA
110 2# ‡a Ässät (yhtye)
410 2# ‡a Tanssiorkesteri Ässät

(useimmin käytetty nimenmuoto valittu ensisijaiseksi nimeksi)


Nimet, joista ei ilmene että kyseessä on yhteisö

Jos yhteisön nimestä ei käy ilmi, että kyseessä on yhteisö, nimen jälkeen lisätään yhteisön tyyppi tai muu yhteisöön liittyvä määrite (esimerkiksi yhtiö, yhdistys, yhtye, kuoro tai orkesteri). Termit otetaan ensisijaisesti metatietosanastosta. Jos sanastosta puuttuu sopiva termi, voi tehdä ehdotuksia lisäyksistä sanastoon. Yhteisön tyyppi merkitään myös 368-kenttään.

110 2# ‡a Katharsis (ainejärjestö)
368 ## ‡a ainejärjestö ‡2 mts


Yhteisön nimi henkilönnimen kaltainen:
110 2# ‡a Elvis Breznev (yhtye)
110 2# ‡a Risto (yhtye)
110 2# ‡a Lehtovaara (ravintola)


Nimi voi tarkoittaa jotakin muuta kuin yhteisöä:
110 2# ‡a Radiopuhelimet (yhtye)
110 2# ‡a Lama (yhtye)
110 2# ‡a Mopo (yhtye)
110 2# ‡a Punainen mylly (teatteri)
110 2# ‡a Maatiainen (yhdistys)
110 2# ‡a Sea Horse (ravintola)


MUTTA
110 2# Levyn Hävittäjät
110 2# Ahkerat Simpanssit
110 2# Kemin Ahtaajat

(nimestä ilmenee, että kyseessä on yhteisö)


Sama tai samantapainen nimi

Yhteisön nimen jälkeen merkitään yksi tai useampi lisäys, jos niitä tarvitaan erottamaan samannimiset yhteisöt toisistaan. Nimen jälkeen merkitään tarvittaessa seuraavat lisäykset:

- yhteisön tyyppi (yhtiö, yhtye, orkesteri, kuoro tms.) (RDA 11.13.1.2)
Yhteisön tyyppiä kuvaileva sana merkitään tarvittaessa sulkeisiin yhteisön nimen jälkeen. Luettelo yhteisön tyyppiä määrittelevistä termeistä löytyy Metatietosanastosta.

110 2# ‡a Adastra (kuoro)
110 2# ‡a Adastra (yhtye)

110 2# ‡a Rytmi (levy-yhtiö)

110 2# ‡a Maaseudun Tulevaisuus (yhtye)
110 2# ‡a Maaseudun tulevaisuus (sanomalehti)


- yhteisöön liittyvä paikka (maa tai tarkempi paikka) (RDA 11.13.1.3)
Yhteisöön liittyvä paikan nimi merkitään sulkeisiin yhteisön nimen jälkeen.

110 2# ‡a Kesko (Lappeenranta, Suomi)
110 2# ‡a Kesko (Seinäjoki, Suomi)
110 2# ‡a Kesko (Tampere, Suomi)

110 1# ‡a Suomi. ‡b Suurlähetystö (Saksa)
110 1# ‡a Suomi. ‡b Suurlähetystö (Tanska)

110 2# ‡a Sounds (Ruotsi)
110 2# ‡a Sounds (Suomi)


- yhteisöön liittyvä laitos (RDA 11.13.1.4)
Yhteisöön liittyvän laitoksen nimi sisällytetään, jos laitoksen nimi yleisesti liitetään yhteisön nimeen. Yhteisöön liittyvä laitos merkitään mieluummin kuin paikan nimi, jos samannimisiä yhteisöjä pitää erottaa toisistaan.

110 2# ‡a Pohjalainen osakunta (Kuninkaallinen Turun akatemia)
110 2# ‡a Pohjalainen osakunta (Turun yliopisto)
110 2# ‡a Pohjalainen osakunta (Helsingin yliopisto)


- yhteisöön liittyvä aika (RDA 11.13.1.5)
Yhteisöön liittyvä aika merkitään, jos yhteisöön liittyvää paikkaa tai laitosta ei tiedetä. Se voi olla esim. yhteisön perustamisvuosi tai toiminta-aika.

110 2# ‡a Pohjois-Savon liitto (1991-1994)
110 2# ‡a Pohjois-Savon liitto (1998-)

110 2# ‡a Charlies (1969)
110 2# ‡a Charlies (1996)
(erottavana lisäyksenä yhtyeen ensimmäinen levytysvuosi)


Jos oppilaitoksen yhteydessä toimivalla esityskokoonpanolla ei ole erottuvaa nimeä, hakutieto muodostetaan oppilaitoksen nimestä. Samannimiset oppilaitokset erotetaan lisäämällä nimeen paikkakunnan nimi. Vakiintuneista kokoonpanoista käytetään kuitenkin niiden täsmällistä nimeä.

110 2# ‡a Varsinais-Suomen musiikkioppilaitos
110 2# ‡a Cygnaeuksen koulu (Pori, Suomi)

MUTTA
110 2# ‡a Klemetti-opiston sinfoniaorkesteri


Saman nimen erikieliset nimenmuodot

RDA 11.2.2.5.2 Kieli
Jos yhteisön nimi esiintyy eri kielillä, ensisijaiseksi nimeksi valitaan yhteisön virallisen kielen mukainen muoto. Jos virallisia kieliä on useita ja suomi on yksi niistä, käytetään suomenkielistä nimeä. Ahvenanmaalaisista yhteisöistä käytetään kuitenkin ruotsinkielistä nimeä. Jos virallista kieltä ei tiedetä, valitaan julkaisuissa eniten käytetyn kielen mukainen nimenmuoto.

110 2# ‡a Amos Andersonin taidemuseo
410 2# ‡a Amos Anderson Art Museum
410 2# ‡a Amos Andersons konstmuseum

110 2# ‡a Radion sinfoniaorkesteri
410 2# ‡a Finnish Radio Symphony Orchestra

110 2# ‡a Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
410 2# ‡a Signe and Ane Gyllenberg Foundation
410 2# ‡a Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö

(Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:n mukaan yhteisön kieli on ruotsi)


Kansainväliset yhteisöt
RDA 11.2.2.5.3 Kansainväliset yhteisöt
Jos kansainvälisen yhteisön nimi esiintyy yhteisöön liittyvissä manifestaatioissa suomeksi, se valitaan ensisijaiseksi nimeksi. Ensisijaiseksi nimeksi voidaan valita myös ruotsinkielinen muoto, jos suomenkielistä ei ole. Muussa tapauksessa valitaan yhteisön virallisen kielen mukainen muoto. Nimen muunkieliset muodot merkitään varianttinimiksi.

110 2# ‡a Pohjoismainen Wittgenstein-seura
410 2# ‡a Nordic Wittgenstein Society
410 2# ‡a Nordisk Wittgenstein selskab
410 2# ‡a Nordiska Wittgensteinsällskapet

(Yhdistyksen verkkosivut ja kokouspöytäkirjat ovat ruotsiksi ja englanniksi, mutta suomenkielinen nimenmuoto esiintyy yhdistyksen verkkosivuilla)


Alayhteisön merkitseminen
Alayhteisön tai yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön nimi merkitään yleensä soveltamalla perusohjeita, eli yhteisön nimi merkitään siinä muodossa, missä se esiintyy yhteisöön liittyvissä manifestaatioissa. Varianttinimeksi merkitään pää- ja alayhteisö hierarkkisessa muodossa. Esim. valtion- tai kaupunginhallinnollisissa yhteisöissä varianttinimeen lisätään maan, kaupungin, tms. nimi.

110 2# ‡a Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
410 1# ‡a Suomi. ‡b Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

110 2# ‡a Kansallisarkisto
410 1# ‡a Suomi. ‡b Kansallisarkisto

110 2# ‡a Turun suomenkielinen työväenopisto
410 1# ‡a Turun kaupunki. ‡b Suomenkielinen työväenopisto


(star) 1-indikaattorin merkitsemisestä: Julkishallinnollisen yhteisönnimen ensimmäinen indikaattori on "1", jos yhteisönnimen a-osakenttään merkitään hallintoalueen nimi perusmuodossa. Muissa tapauksissa ensimmäinen indikaattori on "2".

110 2# ‡a Vaasan lääninhallitus
410 1
# ‡a Vaasan lääni. ‡b Lääninhallitus

110 1
# ‡a Tampereen kaupunki. ‡b Aikuiskoulutusyksikkö
410 2
# ‡a Tampereen kaupungin aikuiskoulutusyksikkö


Alayhteisöt ja yhteisöön läheisesti liittyvät yhteisöt
RDA 11.2.2.14 Alayhteisön ja yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön merkitseminen hierarkkisesti

Hierarkkinen rakenne: yhteisöjen erityyppiset nimet

Jos yhteisön nimi kuuluu yhteen tai useampaan alla olevissa kohdissa lueteltuun nimen tyyppiin, merkitään alayhteisön tai yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön nimi pääyhteisön alaosastoksi. Pääyhteisö merkitään auktorisoidussa muodossa.

1) Yhteisön nimi, joka ilmaisee sen olevan osa toista yhteisöä (esimerkiksi jaosto, osasto, laitos) (RDA 11.2.2.14.1).

110 2# ‡a Yleisradio. ‡b Tutkimus- ja kehitysosasto
110 2# ‡a Suomen lääkäriliitto. ‡b Kliinisen kemian alaosasto

2) Yhteisön nimi ilmaisee hallinnollista alistussuhdetta (esim. toimikunta, valiokunta, komitea). Ohjetta sovelletaan vain, jos pääyhteisön nimi on välttämätön alayhteisön tunnistamiseksi. (RDA 11.2.2.14.2.)
110 1# ‡a Helsingin kaupunki. ‡b Kaupunginhallitus
410 2# ‡a Helsingin kaupunginhallitus

110 2# ‡a Suomen Akatemia. ‡b Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
410 2# ‡a Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta


MUTTA
110 2# ‡a
Suomen IIASA-toimikunta
410 2# ‡a Suomen Akatemia. ‡b Suomen IIASA-toimikunta
(alayhteisön nimi erottuu muista yhteisöistä ilman pääyhteisön nimeä)


3) Yhteisön nimi on luonteeltaan yleinen tai osoittaa vain pääyhteisön maantieteellistä, kronologista tai numeroin tai kirjaimin osoitettua jaottelua (RDA 11.2.2.14.3).

110 2# ‡a Turun yliopistollinen keskussairaala. ‡b Lastenklinikka
110 2# ‡a Suomen Punainen Risti. ‡b Länsi-Suomen piiri


4) Yhteisön nimestä ei käy ilmi, että kyseessä on yhteisö, eikä nimi sisällä pääyhteisön nimeä (RDA 11.2.2.14.4).

110 2# ‡a VTT. ‡b Liikenne ja kuljetukset


5) Yliopiston tai korkeakoulun tiedekunnan, koulun, laitoksen, instituutin, laboratorion tms. nimi, joka osoittaa ainoastaan tutkimuksen tai opiskelun alaa (RDA 11.2.2.14.5).

110 2# ‡a Helsingin yliopisto. ‡b Filosofian laitos
410 2# ‡a Helsingin yliopiston filosofian laitos

110 2# ‡a Vaasan yliopisto. ‡b Pohjoismaisten kielten laitos
110 2# ‡a Jyväskylän yliopisto. ‡b Pohjoismaisten kielten laitos


MUTTA
110 2# ‡a Aleksanteri-instituutti
410 2# ‡a Helsingin yliopisto. ‡b Aleksanteri-instituutti


6) Ei-julkishallinnollisen yhteisön nimi, joka sisältää pääyhteisön tai yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön nimen (RDA 11.2.2.14.6).

110 2# ‡a Akava. ‡b Laajennettu liittokokous
(aineistossa: Akavan laajennettu liittokokous)


Hierarkkinen rakenne: yhteisötyypit
Jos yhteisö kuuluu johonkin alla olevissa kohdissa lueteltuun yhteisötyyppiin, merkitään alayhteisön tai yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön nimi pääyhteisön alaosastoksi. Pääyhteisö merkitään auktorisoidussa muodossa.

1) Ministeriö tai vastaava korkea toimeenpanoelin (joka ei ole toisen viraston alainen) (RDA 11.2.2.14.7).

110 1# ‡a Suomi. ‡b Oikeusministeriö
110 1# ‡a Suomi (suuriruhtinaskunta). ‡b Keisarillinen Suomen senaatti


2) Lakiasäätävä yhteisö (RDA 11.2.2.14.9 ja 11.2.2.19) ja Perustuslakia säätävä kokous (RDA 11.2.2.14.10 ja 11.2.2.20)

110 1# ‡a Suomi. ‡b Eduskunta
110 1# ‡a Ruotsi. ‡b Valtiopäivät


3) Tuomioistuin (RDA 11.2.2.14.11 ja 11.2.2.21)

110 1# ‡a Suomi. ‡b Korkein hallinto-oikeus
110 1# ‡a Suomi. ‡b Hovioikeus (Kouvola)


4) Puolustuslaitos (RDA 11.2.2.14.12 ja 11.2.2.22)

Valtion puolustusvoimien puolustushaaran nimi merkitään valtion alaosastoksi:
110 1# ‡a Suomi. ‡b Ilmavoimat

Alaosaston (joukko-osasto, joukkoyksikkö, komentoalue) nimi merkitään puolustushaaran alaosastoksi:
110 1# ‡a Suomi. ‡b Ilmavoimat. ‡b Karjalan lennosto
410 2# ‡a Karjalan lennosto


Jos alaosasto tms. identifioidaan numerolla, noudatetaan nimessä käytettyä numerointitapaa (roomalainen tai arabialainen numero, avattu muoto). Jos numero esiintyy alaosaston tms. nimen alussa, numero merkitään nimen jälkeen pilkulla erotettuna.
110 1# ‡a Suomi. ‡b Maavoimat. ‡b Divisioona, 6.
410 2# ‡a 6. divisioona
410 2# ‡a Kuudes divisioona


Jos alaosaston nimi alkaa puolustushaaran nimellä tai siihen viittaavalla ilmaisulla, se merkitään valtion alaosastoksi.
110 1# ‡a Suomi. ‡b Ilmavoimien materiaalilaitos
410 2# ‡a Ilmavoimien materiaalilaitos
410 2# ‡a Puolustusvoimat. ‡b Ilmavoimien materiaalilaitos


5) Lähetystöt, konsulaatit tms. (RDA 11.2.2.14.13)

110 1# ‡a Suomi. ‡b Suurlähetystö (Japani)
410 2# ‡a Suomen suurlähetystö (Japani)


6) Yhden uskonnollisen yhteisön kokoukset tms. (RDA 11.2.2.14.15 ja 11.2.2.25)

110 2# ‡a Suomen evankelis-luterilainen kirkko. ‡b Kirkolliskokous
410 2# ‡a Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous

110 2# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Pohjoismaiden piispainkokous
410 2# ‡a Pohjoismaiden piispainkokous (Katolinen kirkko)


7) Uskonnolliset provinssit, hiippakunnat, synodit jne. (RDA 11.2.2.14.16 ja 11.2.2.27)

110 2#
‡a Suomen evankelis-luterilainen kirkko. ‡b Helsingin hiippakunta
410 2# ‡a Helsingin hiippakunta (evankelis-luterilainen)

110 2#
‡a Katolinen kirkko Suomessa. ‡b Helsingin hiippakunta
410 2# ‡a Helsingin katollinen hiippakunta

8) Muiden yhteisöjen osalta katso tarkempia RDA-ohjeita.

Hallintoviranomaiset ja uskonnolliset virat, katso RDA 11.2.2.14.8.

Kansainvälisten tai hallitustenvälisten yhteisöjen valtuuskunnat, katso RDA 11.2.2.14.14.

Katolisen kirkon keskushallinto, katso RDA 11.2.2.14.17.

Pyhän istuimen suurlähettiläät tms., katso RDA 11.2.2.14.18.


Hierarkiatasot
(RDA 11.2.2.15)
Väliin jäävät hierarkiatasot jätetään merkitsemättä, paitsi jos alayhteisön (tai siihen läheisesti liittyvän yhteisön) nimi on sama tai todennäköisesti tulee olemaan sama kuin toisella yhteisöllä samassa organisaatiossa. Tällaisessa tapauksessa väliin merkitään hierarkian alin yksikkö, joka erottaa yhteisöt toisistaan.


110 2# ‡a Turun yliopisto. ‡b Yleinen kirjallisuustiede

410 2# ‡a Turun yliopisto. ‡b Taiteiden tutkimuksen laitos. ‡b Yleinen kirjallisuustiede
410 2# ‡a Turun yliopisto. ‡b Humanistinen tiedekunta. ‡b Taiteiden tutkimuksen laitos. ‡b Yleinen kirjallisuustiede
↑ Sivun alkuun ↑


111 OTSIKKOMUOTO - KOKOUKSEN NIMI (ET) (TYÖN ALLA, lokakuu 2021)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Nimikirjauksen muoto
0 - Nimen osien järjestys käänteinen (Kokouksen nimi alkaa henkilönnimellä, joka esitetään käänteisessä järjestyksessä sukunimi ensin)
1 - Hallintoalueen nimi (HUOM! Käytetään julkishallinnollisissa yhteisöissä, mikäli a-osakenttään merkitään hallintoalueen nimi perusmuodossa)
2 - Nimen osien järjestys suora

Osakentät (valikoima):
‡a - Kokouksen tai hallintoalueen nimi (ET)
‡c - Kokouksen paikka (T)
‡d - Kokouksen aika (T)
‡e - Alayksikkö (T)
‡n - Kokouksen numero tai muu numerointitieto (T)
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero (HUOM! Osakenttää ei ole formaatissa, kontrollinumero tuotetaan automaattisesti Asteri-kuvailuympäristössä. Osakenttää ei saa poistaa, eikä kontrollinumeroa saa muokata.)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Osakenttäjärjestys: ‡a Kokouksen nimi. ‡e Alayksikkö ‡n (Kokouksen järjestysnumero. : ‡d Aika : ‡c Paikka) ‡0 Auktoriteettitietueen kontrollinumero

‡a - Kokouksen tai hallintoalueen nimi (ET)
RDA 11.2.2 Yhteisön ensisijainen nimi YDINELEMENTTI

‡e - Alayksikkö (T)
RDA 11.5 Yhteisöön liittyvä laitos. YDINELEMENTTI silloin, kun kyseessä on konferenssi tms. ja jos laitoksen nimi identifioi konferenssin tms. paremmin kuin paikannimi tai -nimet. Myös silloin, jos paikannimi tai -nimet eivät ole tiedossa eikä niitä voida helposti varmistaa.

‡n - Kokouksen numero tai muu numerointitieto (T)
RDA 11.6 Konferenssin tms. numero YDINELEMENTTI
Kokouksen tms. tapahtuman numero merkitään arabialaisin numeroin. Konferenssin tms. numero merkitään järjestysnumeroin. (Suomalaisten kirjastojen linjaukset, RDA 11.4.2.3).

‡d - Kokouksen aika (T)
RDA 11.4.2 Konferenssin tms. ajankohta YDINELEMENTTI
Osakenttään merkitään pelkkä vuosiluku.

‡c - Kokouksen paikka (T)
RDA 11.3.2 Konferenssin tms. paikka YDINELEMENTTI
Paikka merkitään mahdollisuuksien mukaan suomeksi.


YHTEISÖ

RDA 11.2.2 Yhteisön ensisijainen nimi. YDINELEMENTTI
RDA 11.13.1 Yhteisön auktorisoitu hakutieto
RDA 11.7 Muu yhteisöön liittyvä määrite. YDINELEMENTTI sellaisille yhteisöille, joiden nimestä ei käy ilmi, että kyseessä on yhteisö. Myös silloin, kun tarvitaan erottamaan samannimiset yhteisöt toisistaan.

111-kenttään kuvaillaan kokouksia, konferensseja, nimettyjä ja yksittäisiä tai toistuvia tapahtumia kuten urheilukilpailuja, festivaaleja, messuja, näyttelyitä ja muita vastaavia tapahtumia.

Kokousten, konferenssien tms. tapahtumien ensisijaisen nimen valinnassa ja auktorisoidun hakutiedon muodostamisessa noudatetaan suurelta osin yhteisöjä koskevia ohjeita (RDA 11). Tapahtumia auktorisoidaan, kun ne ovat vähintään aiheena/kohteena jossain aineestossa.

(star) HUOM! Jos yhteisö järjestää kokouksen, jonka nimi on luonteeltaan yleinen (esim. vuosikokous, puoluekokous), kokous merkitään yhteisön alayhteisöksi 110-kenttään.

110 2# ‡a Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö. ‡b Edustajakokous
(Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön edustajakokous)

110 2# ‡a Porotilamatkailu (yhdistys). ‡b Vuosikokous ‡d (2015 : ‡c Salla, Suomi)
(Porotilamatkailu-yhdistyksen vuosikokous)

MUTTA
Kansainvälisen työjärjestön järjestämä erisniminen konferenssi:
111 2# ‡a ILOn kansainvälinen työkonferenssi
410 2# ‡a International Labour Organization. ‡b International Labour Conference
410 2# ‡a Kansainvälinen työjärjestö. ‡b Kansainvälinen työkonferenssi
(Itse järjestön auktorisoitu muoto: 110 2# ‡a Kansainvälinen työjärjestö)

Jos kokouksen tms. tapahtuman nimestä ei käy ilmi, että kyseessä on yhteisö, nimen jälkeen lisätään yhteisön tyyppi tai muu yhteisöön liittyvä määrite.  Termit otetaan ensisijaisesti metatietosanastosta. Jos sanastosta puuttuu sopiva termi, voi tehdä ehdotuksia lisäyksistä sanastoon. Yhteisön tyyppi merkitään myös 368-kenttään.

111 2# ‡a Rakennusfysiikka (seminaari)

Jos on tarvetta erottaa samannimiset kokoukset tms. tapahtumat toisistaan, noudatetaan samaa perusohjetta kuin muidenkin yhteisöjen kohdalla (RDA 11.13.1.8.2). Eli yhteisön tyyppiä määrittävä termi lisätään tarvittaessa erottamaan auktorisoituja hakutietoja tosistaan (RDA 11.13.1.2).

PERUSESIMERKKEJÄ TÄHÄN

HUOM! jos tarvitsee erottamaan samannimisiä kokouksia, tms. tapahtumia, paikan nimi voidaan merkitä myös sulkeisiin osakentässä ‡a olevan ensisijaisen nimen jälkeen.

111 2# ‡a Conference on Fishing (Iso-Britannia)
111 2# ‡a Conference on Fishing (Australia)
(esimerkki lainattu englanninkielisten kirjastojen RDA-sovellusohjeesta ja suomennettu)

111 2# ‡a ATE (konferenssi : Kanada)
111 2# ‡a ATE (konferenssi : Etelä-Afrikka)
(esimerkki lainattu englanninkielisten kirjastojen RDA-sovellusohjeesta ja suomennettu)Toistuvat kokoukset, konferenssisarjat tms. toistuvat tapahtumat

Yksittäinen kokous tai muu tapahtuma

Kokouksen paikan merkitseminen

Konferenssiin liittyvä laitos

Esimerkit

Yleiset periaatteet (toistuva vai yksittäinen kokous)

yksittäinen ja Toistuva kokous/sarjakokous on...

Yleensä kokouksia tms. tapahtumia auktorisoidaan tapahtumasarjana. Tarvittaessa voi auktorisoida myös yksittäisen tapahtuman, kokouksen tms.


ESIMERKKI

Auktoriteettitietue linkitetään vain sellaisiin bib-tietueissa oleviin tekijäkirjauksiin, joissa on täsmälleen sama muoto. Tapahtumasarjan auktoriteettia ei voida linkittää yksittäiseen tapahtumaan. Eikä yksittäisen tapahtuman auktoriteettia voida linkittää tapahtumasarjaan.

auktori-tietue:
bib-tietue:
tarkistettava bib-kuvailuohjeita (Fennica, Kumea)

Kaikkia yksittäisiä kokouksia ei tarvitse auktorisoida. Jos kokouksesta on olemassa toistuvaan kokoukseen liittyvä auktoriteetti, kuvailija voi tarvittaessa muodostaa auktorisoidun hakutiedon yksittäisestä konferenssista bib-tietueeseen. (tarkista: FENNICA-ohje!).

Linjataanko myös meillä?: Collective authority records are created for a conference when the resource being cataloged is a continuing resource. Conference name changes may also be recorded in collective authority records.


Toistuvat kokoukset, konferenssisarjat tms. toistuvat tapahtumat

Yleensä auktorisoidaan toistuvan kokouksen tai tapahtuman nimi, josta jätetään pois järjestysnumeroa, kokoontumisvuotta tms. koskevat tiedot (RDA 11.2.2.11).

111 2# ‡a Pohjoiskalottikonferenssi
(EI 19. Pohjoiskalottikonferenssi 30.8.-1.9.1996)

111 2# ‡a Kielitieteen päivät
(EI XXVIII kielitieteen päivät Jyväskylä 17.-19.5.2001)

Toistuva kokous tai konferenssisarja merkitään siinä muodossa, missä se esiintyy kokoukseen liittyvissä aineistoissa. Jos kokouksen nimestä esiintyy eri muotoja, valitaan ensisijaisissa tiedonlähteissä useimmiten esiintyvä nimi.

MUISTA (RDA)

1) Jos yhteisön nimi esiintyy eri kielillä, valitaan ensisijaiseksi nimeksi yhteisön virallisen kielen mukainen muoto.
2) Jos virallisia kieliä on useita ja yksi niistä on kuvailevan yhteisön käyttämä kuvailun kieli, valitaan sen mukainen muoto ensisijaiseksi nimeksi.
3) Jos yhteisön virallisia kieliä on useita ja mikään yhteisön virallisista kielistä ei ole kuvailevan yhteisön käyttämä kuvailun kieli tai yhteisön virallista kieltä ei tiedetä silloin: valitaan ensisijaiseksi nimeksi sen kielen mukainen muoto, jota on eniten käytetty yhteisöön liittyvissä aineistoissa.

Kansainvälisen yhteisön, kokouksen tms. tapahtuman nimeksi valitaan vakiintunut tai käytössä oleva suomenkielinen nimimuoto, jos sellainen löytyy. Muunkieliset nimet ja muut varianttinimet merkitään 411-kenttiin.

111 2# ‡a Matematiikan päivät
411 2# ‡a Mathdays ‡9 eng
411 2# ‡a Finnish Mathematical Days ‡9 eng

111 2# ‡a European Conference on Machine Learning
411 2# ‡a ECML (European Conference on Machine Learning) ‡9 eng

111 2# ‡a YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi
410 2# ‡a Yhdistyneet kansakunnat. ‡b Ympäristö- ja kehityskonferenssi
411 2# ‡a United Nations Conference on Environment and Development ‡9 eng
411 2# ‡a FN:s världskonferens för miljö och utveckling ‡9 swe
(kansainvälisen konferenssin ensisijaiseksi nimeksi on valittu suomenkielinen nimi, koska tämä esiintyy yhteisöön liittyvissä aineistoissa)

Urheilutapahtumat ja festivaalit auktorisoidaan vastaavalla tavalla.

111 2# ‡a Kalevan kisat
411 2# ‡a Kalevaspelen ‡9 swe

111 2# ‡a Jyväskylän kesä
411 2# ‡a Jyväskylä Arts Festival ‡9 eng
411 2# ‡a Jyväskylä sommar ‡9 swe

111 2# ‡a Savonlinnan oopperajuhlat

Yksittäinen kokous tai muu tapahtuma

Jos on tarvetta auktorisoida yksittäistä kokousta tai tapahtumaa (MILLOIN ON TARVETTA, TARKENNA), kokouksen tms. numero merkitään osakenttään ‡n, ajankohta osakenttään ‡d ja paikka osakenttään ‡c (tässä järjestyksessä).

111 2# ‡a Kokouksen nimi ‡n (kokouksen järjestysnumero. : ‡d vuosi : ‡c paikka, maa/osavaltio)

Kokouksen paikan merkitseminen

RDA:n mukaan paikan ensisijaiseksi nimeksi valitaan joko kuvailevan yhteisön käyttämän kielen mukainen nimen muoto, jos sellainen on yleisesti käytössä, tai sen hallintoalueen virallisen kielen mukainen muoto, jolla paikka sijaitsee (ks. RDA 16.2.2.3). Paikan nimen jälkeen merkitään joko maa tai osavaltio, jossa paikka sijaitsee. Maan tai osavaltion nimi kirjoitetaan suomeksi.

111 2# ‡a Kokouksen nimi ‡n (kokouksen järjestysnumero. : ‡d vuosi : ‡c paikka, maa/osavaltio)

111 2# ‡a European Molecular Beam Epitaxy Workshop ‡n (17. : ‡d 2013 : ‡c Tampere, Suomi)

Useammassa paikassa järjestetyt konferenssit

Jos konferenssi järjestettiin useammassa paikassa, voi paikaksi merkitä joko konferenssiin ensisijaisesti liittyvän paikan tai paikkojen nimet (esim. isäntäkaupungin) tai laajemman paikannimen, jossa konferenssi pidettiin (RDA 11.3.2.3 Vaihtoehto).

111 2# ‡a Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists ‡n (8. : ‡d 2017 : ‡c Helsinki, Suomi ; ‡c Hanko, Suomi)

111 2# ‡a Peking to Paris Motor Challenge ‡n (5. : ‡d 2013 : ‡c Peking, Kiina ; ‡c Pariisi, Ranska)
(käännetty RDA-esimerkki)

111 2# ‡a Tour de France ‡d (1904 : ‡c Ranska)
(käännetty RDA-esimerkki; tähän selitys)

Verkossa järjestetyt konferenssit tms.

Verkon välityksellä pidetyn konferenssin tms. paikaksi merkitään ”verkossa”.

111 2# ‡a Electronic Conference on Land Use and Land Cover Change in Europe ‡d (1997 : ‡c verkossa)

111 2# ‡a World Library and Information Congress ‡d (2021 : ‡c verkossa)
411 2# ‡a IFLA WLIC ‡d (2021 : ‡c verkossa)
411 2# ‡a IFLA-konferenssi ‡d (2021 : ‡c verkossa)


Konferenssiin liittyvä laitos

Konferenssiin ensisijaisesti liittyvän laitoksen nimi (esim. järjestävä laitos, yliopisto tai instituutti) merkitään kuvailuun paikan sijasta, jos se identifioi konferenssin varmemmin kuin paikannimi (RDA 11.3.2.3 Poikkeuksen vaihtoehto).

111 2# ‡a International Conference on Georgian Psalmody ‡n (2. : ‡d 1997 : ‡c Colchester Institute)
(esimerkki lainattu englanninkielisten kirjastojen RDA-sovellusohjeesta)

LÖYTYYKÖ SUOMENKIELINEN ESIMERKKI?


Esimerkit

Konferenssit

111 2# ‡a Elektroniikan tuotanto- ja pakkaustekniikan konferenssi
(toistuva tapahtuma, useina vuosina järjestetty konferenssi)


111 2# ‡a International Conference on Applied Operational Research ‡n (2. : ‡d 2010 : ‡c Turku, Suomi

111 2# ‡a Algorithmic Information Theory Conference ‡d (2005 : ‡c Vaasa, Suomi)

Kokoukset

111 2# ‡a World Summit on the Knowledge Society
(useina vuosina järjestetty kokous)

111 2# ‡a International Workshop Architecture & Design ‡n (1. : ‡d 2019 : ‡c Dubai, Arabiemiirikunnat)
(yksittäisenä tapahtumana kuvailtu kokous)

Seminaarit

111 2# ‡a Journée d'études anglo-normandes
(useina vuosina järjestetty seminaari)

111 2# ‡a 60-luku-seminaari ‡d (1993 : ‡c Helsinki, Suomi)

111 2# ‡a Euroopan sosiaalirahasto tekee tulevaisuutta -seminaari ‡d (2003 : ‡c Helsinki, Suomi)

Urheilutapahtumat, turnaukset

111 2# ‡a UEFA Europa League (jalkapalloturnaus)

111 2# ‡a Olympialaiset ‡n (11. : ‡d 1936 : ‡c Berliini, Saksa)

111 2# ‡a Olympialaiset ‡n (15. : ‡d 1952 : ‡c Helsinki, Suomi)

111 2# ‡a Kalevan kisat ‡n (15. : ‡d 1921 : ‡c Kotka, Suomi)

111 2# ‡a Suomen suurkisat ‡n (3. : ‡d 1966 : ‡c Helsinki, Suomi)

Liikuntatapahtumat

111 2# ‡a Kesäyön marssi ‡d (2020 : ‡c Jyväskylä, Suomi)
111 2# ‡a Kesäyön marssi
‡d (2020 : ‡c Vaasa, Suomi)

111 2# ‡a Loppijärven valkeat yöt -soutu ‡d (2019 : ‡c Loppi, Suomi)
(vuotuisen soututapahtuman vuoden 2019 kerta)

Kilpa-ajot

111 2# ‡a Kesäyön marssi ‡d (2020 : ‡c Jyväskylä, Suomi)111 2# Royal Ascot (kilpa-ajot)
(vuotuiset laukkakilpailut Ascotissa)

111 2# ‡a Imatranajo ‡n (1. : ‡d 1962 : ‡c Imatra, Suomi)
(Imatran Moottorikerho ry:n järjestämien ratamoottoripyöräkilpa-ajojen ensimmäinen kerta)


111 2# ‡a Kuninkuusravit
‡n (3. : ‡d 1926 : ‡c Lahti, Suomi)

Kilpailut

111 2# ‡a Eurovision laulukilpailu ‡n (51. : ‡d 2006 : ‡c Ateena, Kreikka)

111 2# ‡a Kansainvälinen Jean Sibelius -viulukilpailu ‡n (11. : ‡d 2015 : ‡c Helsinki, Suomi)

Biennaalit (näyttelyt)
111 2# a Biennale di Venezia n (48. : d 1999 : c Venetsia, Italia)
Sotaretket, sotilasoperaatiot

111 2# ‡a Abyssinian Expedition ‡d (1867-1868)

111 2# ‡a Petsamon retki ‡d (1918)

111 2# ‡a Petsamon retki d (1920)

111 2# ‡a Operation Nanook d (1946-1950)

Tutkimusmatkat
111 2# ‡a Lewis and Clark Expedition ‡d (1804-1806)
Messut, markkinat tms.

111 2# ‡a Helsingin kansainväliset suurmarkkinat d (2020 : c Helsinki, Suomi)

111 2# ‡a Rovaniemen wanhat markkinat n (11. : d 2019 : c Rovaniemi, Suomi)

111 2# ‡a Helsingin venemessut n (1. : d 1975 : c Helsinki, Suomi)

111 2# ‡a Kauhajoen ruokamessut n (30. : d 2021 : c Kauhajoki, Suomi)

Festivaalit

111 2# ‡a Helsingin juhlaviikot
(monitaidefestivaali Helsingissä)

111 2# ‡a Sodankylän elokuvafestivaali

111 2# ‡a Kuhmon kamarimusiikki
(musiikkijuhlat Kuhmossa)

111 2# ‡a Kuurojen pohjoismainen kulttuurifestivaali

111 2# a Savonlinnan oopperajuhlat d (1999 : c Savonlinna, Suomi)

111 2# ‡a Koulun suurjuhlat n (19. : d 2005 : c Oulu, Suomi)
(valtakunnallisen koululaisten kulttuuritapahtuman vuoden 2005 tapahtumakerta)

111 2# ‡a Suolahden suuri höyryfestivaali n (1. : d 1995 : c Suolahti, Suomi)

Nimetyt juhlat, kansalaisjuhlat, vuosipäivät

111 2# ‡a Kalevalan juhlavuosi

111 2# ‡a Tampereen päivä ‡c (Tampere, Suomi)
(Tampereella vuosittain vietettävä kansalaisjuhla)

111 2# ‡a Tampereen päivä ‡n (60. : ‡d 2014 : ‡c Tampere, Suomi)
(Tampereella vuosittain vietettävän kansalaisjuhlan vuoden 2014 kerta)

111 2# ‡a Kalevalan riemuvuoden juhla d (1935 : c Helsinki, Suomi)

111 2# ‡a Aleksin joulukadun avajaiset n (71. : d 2019 : c Helsinki, Suomi)

111 2# ‡a Helsingin yliopiston 350-vuotisjuhlavuosi d (1990 : c Helsinki, Suomi)

111 2# ‡a Marquette University 75th Anniversary Celebration d (1956 : c Milwaukee, Wisconsin)

Kulkueet

111 2# ‡a Työväen vappumarssi d (2019 : c Helsinki, Suomi)

111 2# ‡a Ylioppilaiden soihtukulkue n (1. : d 1951 : c Helsinki, Suomi)

↑ Sivun alkuun ↑


368 HENKILÖN TAI YHTEISÖN OMINAISUUKSIA (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakentät (valikoima)
:
‡a - Yhteisön tyyppi (T)
‡b - Hallintoalueen tyyppi (T)
‡c - Muu tarkenne (T)
‡d - Arvonimi (T)
‡2 - Lähde (ET)
‡0 - Auktoriteettitietueen ID tai muu standardinumero (T)

Loppupiste:
Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Kenttään merkitään tarvittaessa termi, jolla erotetaan henkilö tai yhteisö muista henkilöistä tai yhteisöistä ja jolle ei ole määritelty erillistä sisältötarkennetta.

Henkilön arvonimi ja yhteisön tyyppi valitaan Metatietosanastosta (kohdat yhteisön tyyppi ja arvonimi), jos mahdollista. Termejä poimitaan metatietosanastosta (Melindassa osakenttien ‡2 (mts/fin) ja ‡0 (termin URI) arvot tulevat automaattisesti poiminnan yhteydessä). Metatietosanastossa olevia listauksia arvonimistä ja yhteisön tyypistä täydennetään tarvittaessa. Kenttään voidaan merkitä myös Yleisen suomalaisen ontologian termejä. YSOn termi merkitään tähän kenttään kuitenkin aina yksikkömuodossa pienellä alkukirjaimella (samassa muodossa kuin se olisi hakutiedossa). Eri lähteistä otetut termit merkitään erillisiin 368-kenttiinsä.

ASTERI:
Jotta pääset Asterissa poimimaan henkilön arvonimiä ja yhteisön tyyppejä Metatietosanastosta, tarkistathan, onko sinulla Asterin sanasto FIN12 käytössä. Ohjeet sanaston käyttöönottoon, löytyvät ohjesivuilta Asterin sanastojen (FIN10), nimien (FIN11), apuauktoriteettien (FIN12) ja teosten (FIN13) käyttöönotto Aleph-klientissä.HENKILÖ
RDA 9.4 Henkilön arvonimi

Henkilön arvonimi on YDINELEMENTTI, kun se on sana tai ilmaus, joka osoittaa kuninkaallista tai aatelisarvoa, kirkollista virkaa tai asemaa tai uskonnolliseen tehtävään liittyvää puhuttelua. Muut arvoa, kunnioitusta tai virka-asemaa osoittavat termit ovat ydinelementtejä, kun niitä tarvitaan erottamaan samannimisiä henkilöitä toisistaan.

Henkilön arvonimi on sana tai ilmaus, joka osoittaa kuninkaallista tai aatelisarvoa, kirkollista virkaa tai asemaa tai uskonnolliseen tehtävään liittyvää puhuttelua. Myös presidentin myöntämät arvonimet mielletään kuuluvan tähän joukkoon. Kentässä käytetään Metatietosanastossa olevia arvonimiä.

368 ## ‡d prinsessa ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1544

368 ## ‡d vuorineuvos ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m3681

ASTERI:
Asterissa henkilöiden arvonimiä haetaan Metatietosanastosta komennolla ctrl+F3. Kun termi poimitaan listalta, osakentät ‡2 ja ‡0 muodostuvat automaattisesti.

Arvonimiä haetaan Metatietosanaston arvonimi-ryhmästä (http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m121).

Tarkistathan poiminnan jälkeen, että termi on oikeassa osakentässä.


RDA 9.6 Muu henkilöön liittyvä määrite
Muu henkilöön liittyvä määrite on YDINELEMENTTI, kun kyseessä on kristillinen pyhimys, henki, henkilö, joka mainitaan pyhässä kirjoituksessa tai apokryfisessä kirjassa, fiktiivinen hahmo tai taruolento tai todellinen ei-inhimillinen entiteetti. Muissa tapauksissa muu henkilöön liittyvä määrite on ydinelementti, kun sitä tarvitaan erottamaan samannimisiä henkilöitä toisistaan
.


Muu toimijaan liittyvä määrite on jokin muu toimijan nimeen liittyvä ilmaus kuin arvonimi.

368 ## ‡c pyhimys
368 ##
‡c koira


YHTEISÖ
RDA 11.7.1.4 Yhteisön tyyppi

Yhteisön tyyppi merkitään aina kuin mahdollista, ja se merkitään kuvailevan yhteisön käyttämällä kuvailun kielellä.

Dalsbruks byalag
368 ## ‡a yhdistys (rekisteröity) ‡2 mts/fin


Neste Oil (yhtiö)
368 ## ‡a yhtiö ‡2 mts/fin

368 ## ‡a osakeyhtiö ‡2 mts/fin

Seminaarinmäen mieslaulajat
368 ## ‡a mieskuoro ‡2 mts/fin

Stromsdal (yhtiö)
368 ## ‡a yhtiö ‡2 mts
/fin

Ilona (yhtye)
368 ## ‡a yhtye ‡2 mts/fin

Adastra (kuoro)
368 ## ‡a sekakuoro ‡2 mts/fin

Finndisc
368 ## ‡a musiikkikustantamo ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1875
368 ## ‡a levy-yhtiö ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1881


Lappi
368 ## ‡b maakunta
(muita b-osakenttään merkittäviä tyyppejä ovat maakunnan lisäksi kaupunki, kunta ja lääni)


Kamarimusiikin vakiintuneiden kokoonpanojen termit valitaan Metatietosanastosta (kohta soitinyhtye). Samasta ryhmästä löytyvät myös termejä, joita käytetään muista tietystä soitinryhmästä koostuvista yhteyeistä (esim. vaskipuhallinyhtye, lyömäsoitinyhtye, jousiyhtye).

Myös tietystä soittimennimestä muodostetut ilmaisut, kuten kitarayhtye, balalaikkayhtye jne. ovat mahdollisia.

Muista yhtyeistä käytetään termejä yhtye, soitinyhtye ja lauluyhtye.

Erityyppisistä orkestereista käytetään termejä orkesteri, kamariorkesteri (yleensä enintään 25 soittajaa), jousiorkesteri ja puhallinorkesteri.

Erityyppisistä kuoroista käytetään termejä kuoro, sekakuoro, mieskuoro, naiskuoro, unisonokuoro, lapsikuoro ja nuorisokuoro.

RDA 11.7.1.6 Muu määrite

Muu määrite merkitään, mikäli yhteisöön liittyvä paikka, aika, yhteisön tai hallintoalueen tyyppi eivät riitä tai sovellu erottamaan samannimisiä yhteisöjä toisistaan.


↑ Sivun alkuun ↑


370 PAIKANNIMI (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakentät (valikoima)
:
‡a - Syntymäpaikka (ET)
‡b - Kuolinpaikka (ET)
‡c - Maa (T)
‡e - Asuinpaikka, toimipaikka tms. (T)
‡f - Muu paikka (T)
‡s - Alkamisaika (ET)
‡t - Loppumisaika (ET)

Loppupiste:
Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Suomen- ja saamenkielisten paikannimien merkitsemisessä noudatetaan Kotimaisten kielten keskuksen suosituksia (ks. Asutusnimihakemisto http://kaino.kotus.fi/asutusnimihakemisto/ tai Maat, pääkaupungit ja kansalaisuudet http://www.kotus.fi/index.phtml?s=7477).

370 ## ‡a Ivalo, Suomi


Paikannimeksi merkitään se muoto, joka oli käytössä ko. henkilön syntymä- ja kuolinaikana tai yhteisön toiminta-aikana (maiden historialliset nimet, ks. esim. https://www.kansalliskirjasto.fi/extra/marc21/maat#nimet.htm).

043 ## ‡c RU

110 2# ‡a Viipurin kaupunginkirjasto‏
370 ## ‡e Viipuri, Suomi ‡s 1935 ‡t 1944
370 ## ‡e Viipuri, Venäjä ‡s 1944


Seuraavien maiden yhteydessä käytetään koko maan nimen sijaan osavaltion, territorion tms. nimeä: Australia, Kanada, Neuvostoliitto, Jugoslavia ja Yhdysvallat (nimet lyhennetään liitteen B.11 taulukon B.1 mukaisesti (http://access.rdatoolkit.org/rdaappb-fi#rdab-389.html).

370 ## ‡a New York, NY ‡b Washington, DC
‡c Yhdysvallat

Ison-Britannian yhteydessä käytetään koko maan nimen sijaan Ison-Britannian osan nimeä (Englanti, Pohjois-Irlanti, Skotlanti, Wales).

370 ## ‡a Lontoo, Englanti ‡b Glasgow, Skotlanti


Laajemman hallintoalueen nimeä ei merkitä merentakaisen alueen, alusmaan tms. ensisijaisen nimen osaksi.

370 ## ‡a Nuuk, Grönlanti ‡b Kööpenhamina, Tanska


Kenttää 370 toistetaan, kun alkamis- ja loppumisajat osakentissä ‡s ja ‡t liittyvät eri paikkaan.

HENKILÖ
RDA 9.8 Syntymäpaikka
RDA 9.9 Kuolinpaikka
RDA 9.10 Henkilöön liittyvä maa

RDA 9.11 Asuinpaikka tms.

Syntymä- ja kuolinpaikka on se mm. kunta, kaupunki tai maa, jossa henkilö on syntynyt tai kuollut. Syntymä- ja kuolinpaikat merkitään, jos ne ovat helposti saatavilla. Syntymä- tai kuolinpaikkaan lisätään maan nimi pilkulla erotettuna.

Henkilöön liittyvä maa on maa, jonka kansalainen henkilö on ollut tai jossa hän on asunut vakituisesti. Jos maata ei enää ole olemassa, merkitään nykyvaltio, jonka kulttuuriin henkilö ensisijaisesti liittyy. Antiikin ja keskiajan ajan ihmisistä voidaan käyttää YSO-paikoissa olevia maita, joille ei ole osoittaa suoraan valtiollista jatkumoa (esim. Rooman valtakunta, Bysantti, Juudea, Assyria). Henkilöön liittyviä maita voi olla useampi. Henkilöön liittyvä maa merkitään aina. Maakoodin merkitsemisessä käytetään ISO 3166-1 -koodeja ja koodi merkitään 043-kentän osakenttään c.

Asuinpaikka on se kunta, kaupunki, maakunta (tms.) ja/tai maa jossa henkilö asuu tai on asunut.

Jean Sibelius
370 ## ‡a Hämeenlinna, Suomi ‡b Järvenpää, Suomi ‡c Suomi

Hella Wuolijoki
370 ## ‡a Helme, Viro ‡b Helsinki, Suomi ‡c Suomi
(Hella Wuolijoki syntyi Virossa, Helmessä, kuoli Helsingissä, toimi Suomessa)

Georg Ots
370 ## ‡a Petrograd, Venäjä ‡b Tallinna, Viro


Bernhard Henrik Crusell (säveltäjä)
370 ‡a Uusikaupunki, Suomi ‡b Tukholma, Ruotsi
370 ‡e Ruotsi ‡s 1791

(Crusell syntyi Suomessa Uudessakaupungissa ja asui Ruotsissa vuodesta 1791)

Edith Södergran
370
## ‡a Pietari, Venäjä b Kivennapa, Suomi c Suomi
(Södergran syntyi Pietarissa, kuoli Kivennavalla, toimi pääasiassa Suomessa)

Jean-Jacques Rousseau
370 ‡a Geneve, Sveitsi ‡b Ranska ‡c Ranska
(Rousseau syntyi Genevessä, kuoli Ranskassa, teki elämäntyönsä pääasiassa Ranskassa)

Fritz Lang
370 ‡a Wien, Itävalta ‡b Beverly Hills, CA ‡c Saksa ‡c Yhdysvallat

(Lang syntyi Itävallassa, kuoli Yhdysvalloissa, teki elokuvia Saksassa ja Yhdysvalloissa)

Nicole Willis
370 ‡a New York, NY ‡c Yhdysvallat ‡c Suomi
(syntymäpaikka ja henkilöön liittyvä maa)

Martti Ahtisaari (suomalainen poliitikko)
043 ## ‡c FI
370 ## ‡a Viipuri, Venäjä ‡c Suomi

Fridrich Bruk (ukrainalaislähtöinen suomalainen säveltäjä)
043 ## ‡c UA ‡c FI
370 ## ‡a Harkova, Ukraina ‡e Tampere, Suomi ‡c Ukraina ‡c Suomi

Mooses Putro (inkerinsuomalainen säveltäjä, joka asui Pietarissa ja katosi siellä)
043 ## ‡c RU
370 ## ‡a Tuutari, Venäjä ‡e Pietari, Venäjä ‡c Venäjä


Jenny Carlstedt (Ahvenanmaalta kotoisin oleva ja siellä asuva laulaja, joka on syntynyt Ruotsissa)
043 ## ‡c AX ‡c FI
370 ## ‡a Järfälla, Suomi ‡c Ahvenanmaa ‡c Suomi

Immanuel Kant (preussilainen filosofi)
043 ## ‡c DE
370 ## ‡a Kaliningrad, Venäjä ‡b Kaliningrad, Venäjä ‡e Kaliningrad, Venäjä ‡c Saksa


YHTEISÖ

RDA 11.3 Yhteisöön liittyvä paikka

Muu yhteisöön liittyvä paikka on osavaltio, maakunta, kaupunki tms., joka liittyy yhteisöön ja yhteisön pääkonttorin sijaintipaikkaan.

Osakenttään ‡e merkitään organisaation pääkonttoriin tai toimintaan liittyvät paikat, tarvittaessa tarkennetaan ajanjaksolla.

VLMedia
370 ## ‡e Vihti, Suomi

Neste Oil (yhtiö)
370 ## ‡e Espoo, Suomi ‡s 2005 ‡t 2015


Yhteisöön jollakin tavalla liittyvä paikka (esim. yhtyeen perustamispaikkakunta) voidaan puolestaan merkitä ‡f-osakenttään.

Big Deal (yhtye)
370 ## ‡f Vaasa, Suomi

↑ Sivun alkuun ↑


372 HENKILÖN TAI YHTEISÖN TOIMINTA-ALA (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakentät (valikoima):

‡a - Toiminta-ala (T)
‡s - Alkamisaika (ET)
‡t - Loppumisaika (ET)
‡2 - Termin lähde (ET)
‡0 - Auktoriteettitietueen ID tai muu standardinumero (T)

Loppupiste:
Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

HENKILÖ

RDA 9.15 Henkilön toiminta-alue
Henkilön toiminta-alue
on ala, jolla henkilö toimii tai on toiminut.

YHTEISÖ

RDA 11.10 Yhteisön toiminta-alue
Yhteisön toiminta-alue
on yhteisön liiketoiminnan ala, vastuualue, hallinnonala tms.

Henkilön tai yhteisön toiminta-ala merkitään, erityisesti jos tieto on helposti saatavilla tai sillä on merkitystä henkilön tai yhteisön tunnistamisen kannalta. Henkilön toiminta-alaa voi tarkentaa ammatilla tai tehtävällä 374-kentässä.

Termi merkitään pienellä alkukirjaimella. Suositellaan, että kentässä käytetään YSO-sanaston termejä suhteellisen yleisellä tasolla. Kenttään voidaan merkitä myös suoraan YTJ:sta, itse aineistosta tms. poimittuja toimialatermejä. Termit merkitään aina erillisiin 372-kenttiinsä.


372 ## ‡a lastenpsykiatria ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4373
372 ## ‡a lastenkirjallisuus ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4742

372 ## ‡a käsityöt ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4923
372 ## ‡a kirjallisuuskritiikki ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3536
372 ## ‡a politiikka ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p454

372 ## ‡a
mediatutkimus ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p14168
372 ## ‡a viestintätutkimus ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p21539
372 ## ‡a
media- ja viestintätutkimus

372 ## ‡a
termodynamiikka ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p14558
372 ## ‡a
kemiallinen termodynamiikka

Kimmo Pietilä
372 ## ‡a tietokirjallisuus ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p12202


Veikko Hursti
372 ## ‡a hyväntekeväisyys ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3846

Juha Hakala
372 ## ‡a informaatioala ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p5711
372 ## ‡a kirjastoala ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p14700


Jaakko Salo
372 ## ‡a viihdemusiikki ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8434

Teemu Berglund
372 ## ‡a punk rock ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p29762

Seremoniamestari
372 ## ‡a rap ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10871


Sakari Lehtinen
372 ## ‡a rock ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p1882
372 ## ‡a laulelmat ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p16293
372 ## ‡a tähtitiede ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3754

Tapiola Sinfonietta
372 ## ‡a taidemusiikki ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p18434


Finndisc
372 ## ‡a ääniteteollisuus ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8351


Suomen matemaattinen yhdistys
372 ## ‡a matematiikka ‡2 yso/fin ‡0
http://www.yso.fi/onto/yso/p3160
372 ## ‡a tutkimustoiminta ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2040
372 ## ‡a järjestötoiminta ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4785


Valveen sanataidekoulu
372 ## ‡a sanataide ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p7969
372 ## ‡a taidekasvatus ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p37827
372 ## ‡a sanataidekasvatus ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p37827


KakkuHelmi (yhtiö)
372 ## ‡a vähittäiskauppa ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p14002
372 ## ‡a leipomotuotteet ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4088


Suomenkielisten YSO-termin kohdalla merkitään "yso/fin" ja ruotsinkielisten "yso/swe" osakenttään ‡2.

Osakenttään ‡0 merkitään YSO-termin URI.


Asterissa YSO-termejä voi hakea erillisestä indeksistä komennolla ctrl+F3. Kun termi on valittu, osakentät ‡2 ja ‡0 muodostuvat automaattisesti.373 YHTEYS RYHMÄÄN (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakentät (valikoima):

‡a - Ryhmän tai yhteisön nimi (T)
‡s - Alkamisaika (ET)
‡t - Loppumisaika (ET)

Loppupiste:
Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

HENKILÖ
RDA 9.13 Viiteryhmä tai -yhteisö

Kenttään merkitään ensisijainen nimi ryhmästä tai yhteisöstä (esim. yhtye, kuoro, orkesteri, organisaatio), jonka jäsenenä auktorisoitava henkilö on toiminut. Mahdollinen artikkeli sisällytetään yhteisön ensisijaiseen nimeen (linjaus tulossa kohtaan 9.13.1.3). Tiedot viiteryhmästä tai -yhteisöstä merkitään, jos tieto on helposti saatavilla ja/tai sillä on merkitystä henkilön tunnistamisen kannalta.

Kenttää toistetaan, jos henkilö on vaikuttanut useissa yhteisöissä eri aikoina. Tällöin alkamis- ja loppumisvuosi merkitään ‡s- ja ‡t-osakenttiin. Yhteisöt pyritään merkitsemään liittymisajan mukaisessa järjestyksessä. Esityskokoonpanoja, joilla ei ole julkaisuhistoriaa, ei tarvitse merkitä. Alkamis- ja loppumisajankohdat merkitään, jos nämä ovat yksiselitteisiä ja helposti saatavilla.

Teivo Teivainen
373 ## ‡a Helsingin yliopisto. Valtio-opin laitos ‡s 2006


Jari Sinkkonen
373 ## ‡a Pelastakaa Lapset ry.


Frank Johansson
373 ## ‡a Amnesty International. Suomen osasto


Erkki Korhonen
373 ## ‡a Sibelius-Akatemia
373 ## ‡a Suomen Kansallisooppera ‡s 2001 ‡t 2007


Arthur Fuhrmann
373 ## ‡a Ruotsalainen teatteri ‡a Filharmooninen Viihdejousikko
373 ## ‡a Helsingin Kaupunginteatteri ‡s 1969 ‡t 1972
373 ## ‡a Helsingin Poliisisoittokunta ‡s 1972 ‡t 1992


Ismo Alanko
373 ## ‡a Hassisen Kone ‡s 1979
373 ## ‡a Sielun Veljet ‡s 1982
373 ## ‡a Ismo Alanko Säätiö ‡s 1997
373 ## ‡a Ismo Alanko Teholla ‡s 2007


Heikki Tikka
373 ## ‡a Kauko Röyhkä & Narttu ‡a The Hangovers ‡a Hearthill ‡a The Krispies ‡a Joulumantelit ‡a The Tunes


Frank Churchill
373 ## ‡a The Walt Disney Company

↑ Sivun alkuun ↑

374 (HENKILÖN) AMMATTI (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakentät (valikoima):

‡a - Ammatti (T)
‡s - Alkamisaika (ET)
‡t - Loppumisaika (ET)
‡2 - Termin lähde (ET)

Loppupiste:
Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

HENKILÖ
RDA 9.16 Henkilön ammatti tai tehtävä


Henkilön ammatilla tarkoitetaan työtä, jolla hän tekee tai on tehnyt. Ammatti ymmärretään väljästi. Ammattinimikkeinä ei käytetä henkilölle myönnettyjä arvonimiä (esim. valtioneuvos, professori, ministeri), paitsi niissä tapauksissa kun on kyse tehtävistä. Henkilön ammatti merkitään, jos tieto on helposti saatavilla tai sillä on merkitystä henkilön tunnistamisessa.

Henkilön ammattia tai tehtävää kuvaava termi valitaan Metatietosanastosta (ryhmä ammatti tai tehtävä), jos mahdollista, ja osakenttään ‡2 merkitään metatietosanaston lyhenne mts. Metatietosanaston ammattitermit on alun perin poimittu YSOsta ja niitä on tarpeen mukaan täydennetty vastaamaan paremmin toimijakuvailuun liittyviä tarpeita.

Ammattitermit merkitään erillisiin 374-kenttiinsä (tulevaisuudessa näihin lisätään automaattisesti termien URIt). Jos henkilö on toiminut useissa tehtävissä eri aikoina, alkamis- ja loppumisvuosi merkitään s- ja t-osakenttiin kunkin tehtävän kohdalle.

Jari Sinkkonen
372 ## ‡a lastenpsykiatria ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4373
374 ## ‡a psykiatri ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2725


Jari Sinkkonen
374 ## ‡a muusikko ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2356


Pekka Kuusisto
374 ## ‡a muusikko ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2356
374 ## ‡a viulisti ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2458


Sinikka Nopola
374 ## ‡a lastenkirjailija ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2669


Jörn Donner
374 ## ‡a kirjailija ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m3004
374 ## ‡a elokuvaohjaaja ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m3002
374 ## ‡a kansanedustaja ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2518

Urho Kekkonen
374 ## ‡a Suomen presidentti ‡s 1956 ‡t 1982


Erkki Korhonen
374 ## ‡a soitonopettaja ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m3163
374 ## ‡a pianonsoitonopettaja ‡s 1982
374 ## ‡a pääjohtaja ‡s 2001 ‡t 2007 ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2943

Jorma Weneskoski
374 ## ‡a muusikko ‡2 mts/fin ‡0
374 ## ‡‡a kontrabasisti ‡2 mts/fin ‡0
374 ## ‡a manageri ‡2 mts/fin ‡0


Pave Maijanen
374 ## ‡a laulaja ‡2 mts/fin ‡0
374 ## ‡a muusikko ‡2 mts/fin ‡0
374 ## ‡a lauluntekijä ‡2 mts/fin ‡0
374 ## ‡a tuottaja ‡2 mts/fin ‡0


Karita Mattila
374 ## ‡a laulaja ‡2 mts/fin ‡0
374 ## ‡a sopraano ‡2 mts/fin ‡0


Hemminki Maskulainen
374 ## ‡a pappi ‡2 mts/fin ‡0
374 ## ‡a kääntäjä ‡2 mts/fin ‡0
374 ## ‡a virsirunoilija ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4135


Rauhatäti (rap-artisti)
374 ## ‡a rap-artisti ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4155

Arthur Kylander
374 ## ‡a muusikko ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2356

374 ## ‡a mandoliininsoittaja ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4136

Asterissa ammattitermejä haetaan Metatietosanastosta komennolla ctrl+F3 (haku kohdistuu ryhmässä arvonimi oleviin termeihin). Kun termi poimitaan listalta, osakentät ‡2 ja ‡0 muodostuvat automaattisesti.

Jotta Metatietosanastossa olevien termien poimiminen listalta onnistuisi, otathan käyttöön apuauktoriteettikannan (FIN12): Asterin sanastojen (FIN10), nimien (FIN11), apuauktoriteettien (FIN12) ja teosten (FIN13) käyttöönotto Aleph-klientissä


↑ Sivun alkuun ↑


375 SUKUPUOLI (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakentät (valikoima):
‡a - Sukupuoli (T)
‡s - Alkamisaika (ET)
‡t - Loppumisaika (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

HENKILÖ
RDA 9.7 Sukupuoli

Tieto henkilön sukupuolesta sekä soveltuvat ajanmääreet. Alkamis- ja loppumisvuosi merkitään tarvittaessa s- ja/tai t-osakenttiin.

Tieto sukupuolesta merkitään vain itsenäisenä elementtinä pienellä alkukirjaimella. Sukupuoli merkitään, jos tiedolla on merkitystä henkilön tunnistamisen kannalta.

375 ## ‡a mies
375
## ‡a nainen
375 ## ‡a ei tiedossa

↑ Sivun alkuun ↑


377 KIELI (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.
Toinen indikaattori - Kielikoodin lähde
# - MARC-kielikoodi (koodi otetaan listalta MARC 21 Kielikoodit)

Osakentät (valikoima):

‡a - Kielikoodi (T)
‡l - Kielen nimi (T)

Loppupiste:
Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

HENKILÖ
RDA 9.14 Henkilön käyttämä kieli

YHTEISÖ

RDA 11.8 Yhteisön käyttämä kieli

Kenttään merkitään kielikoodeja, jotka liittyvät tietueessa kuvailtuun entiteettiin. Esimerkiksi henkilön tai yhteisön käyttämä kieli kirjoittaessaan, sanoittaessaan tai esittäessään.

Kielikoodi merkitään a-osakenttään ja se otetaan MARC 21 Kielikoodit -listalta. Osakenttään ‡l voidaan merkitä kielen nimi auki kirjoitettuna.

Jos kieliä on useita, mutta jokin on selvästi hallitsevin, riittää, että tämä merkitään. Useita kieliä merkittäessä noudatetaan tärkeysjärjestystä.

Henkilön tai yhteisön käyttämä kieli merkitään, jos tieto on helposti saatavilla ja/tai sillä on merkitystä toimijan tunnistamisen kannalta. Kielen merkitsemistä pidetään kuitenkin suositeltavana.

Pentti Saarikoski
377 ## ‡a fin


Tove Jansson
377 ## ‡a swe


Vladimir Nabokov
377 ## ‡a rus ‡a eng
Agents (yhtye)
377 ## ‡a fin ‡a eng ‡l suomi ‡l englanti


Hurriganes (yhtye)
377 ## ‡a eng ‡l englanti


Insinööriupseeriliitto
377 ## ‡a fin


Dalsbruks byalag
377 ## ‡a swe ‡a fin


Mikäli kielelle ei ole omaa koodiaan, merkitään ‡a-osakenttään kyseisen kielen sisältävä ryhmäkoodi ja tämän jälkeen ‡l-osakenttään kielen nimi auki kirjoitettuna.
377 ## ‡a fiu ‡l vepsä

377 ## ‡a smi ‡a smn ‡l saame ‡l inarinsaame

(saamelaiskielten ryhmäkoodi ja inarinsaamen kielikoodi)
 

↑ Sivun alkuun ↑


378 HENKILÖNNIMEN TÄYDELLISEMPI MUOTO (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakentät (valikoima):

‡q - Henkilönnimen täydellisempi muoto (ET)

Loppupiste:
Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

HENKILÖ
RDA 9.5 Nimen täydellisempi muoto
Nimen täydellisempi muoto on avattu muoto henkilön nimestä, jota ensisijaisessa nimenmuodossa edustaa alkukirjain tai lyhenne tai sellainen nimen osa, joka ei sisälly ensisijaiseksi nimeksi valittuun muotoon.

Nimen elementti, jota käytetään erottamaan henkilö toisesta samannimisestä henkilöstä. Sitä voidaan tarvita, kun käytettävässä nimenmuodossa on vain nimikirjaimet, nimen lyhenne tai jokin nimen osa ei ole käytössä. Tämä kenttä liittyy vain 1XX-kentässä olevaan nimeen.

Henkilönnimen täydellisempi muoto merkitään, jos nimi on tiedossa ja tiedolla voisi ollamerkitystä henkilön tunnistamisen kannalta. Nimen täydellisempi muoto tallennetaan erillisenä elementtinä, vaikka tämä ei olisi osa hakutietoa.

100 1# ‡a Heinonen, Juha ‡q (Juha Petri), ‡d 1964-
378 ## ‡q Juha Petri

100 1# ‡a Virtanen, Kauko, ‡d 1933-
378 ## ‡q
Kauko Kalevi

100 1# ‡a Virtanen, M. H., ‡d 1956-
378 ## ‡q Matti Heikki

100 1# ‡a Virtanen, Matti H., ‡d 1958-
378 ## ‡q Matti Henrikki

100 1# ‡a
Lahtinen, J. N.
378 ## ‡q
Juho Nesto

  ↑ Sivun alkuun ↑

  • No labels