Pohjana Kumean ohje:  Uskonnolliset henkilöt ja yhteisöt toimijana


Uskonnollisessa asemassa olevan henkilön auktorisoitu hakutieto

HENKILÖ
RDA 9 Henkilöiden identifiointi

Noudata yleisiä ohjeita henkilöiden identifioinnissa ja ensisijaisen nimen valinnassa.

Nimenvalinta uskonnollisen nimen tai maallikkonimen mukaan

RDA 9.2.3.5 Maallikkonimi
RDA 9.2.3.6 Uskonnolliseen asemaan liittyvä nimi

Henkilön ensisijaisena nimenä käytetään joko uskonnollisen aseman mukaista nimeä tai maallikkonimeä. Toinen merkitään varianttinimeksi, jos se on tiedossa. Ensisijainen nimi valitaan samoilla perusteilla kuin nimenmuutoksen yhteydessä (RDA 9.2.2.7): viimeisimmissä aineistoissa käytetty nimi on ensisijainen, ellei ole aihetta uskoa, että henkilö tullaan tuntemaan paremmin toisella nimellä.

100 1# ‡a Seppälä, Serafim, ‡d 1970-
400 0# ‡a Serafim, ‡c munkki, ‡d 1970-
680 ## ‡i Uskonnollinen nimi: munkki Serafim
(Serafim Seppälä on hieman useammin ja myös uusimmissa aineistoissa käytetty nimenmuoto. Tässä kyse ei ole eri identiteeteistä, valitaan useimmiten käytetty muoto.)

100 0# ‡a Marina, ‡c nunna, ‡d 1930-2012
400 1# ‡a Iltola, Maria, ‡d 1930-2012
680 ## ‡i Maallikkonimi: Maria Iltola
(Nunna Marina on uusimmissa aineistoissa käytetty nimi.)

Varianttinimestä voi tehdä Asterissa myös huomautuksen 680-kenttään.

Henkilöiden arvonimet

Paavit

RDA 9.4.1.6 Paavit

Paavin arvonimeksi merkitään paavi. Vastapaavin arvonimeksi merkitään vastapaavi.

100 0# ‡a Pius ‡b XI, ‡c paavi, ‡d 1857-1939
400 1# ‡a Ratti, Achille, ‡d 1857-1939

Paavista tehdään kirjaus henkilönä muiden julkaisujen kuin virallisten tiedonantojen yhteydessä. Paavin virallisten tiedonantojen yhteydessä paavia käsitellään katolisen kirkon alayksikkönä. Katso ohjeet alempana yhteisöjen yhteydessä: Paavit ja Uskonnollisten yhteisöjen viranhaltijat tms. teoksen tekijöinä.

Piispat tms.

RDA 9.4.1.7 Piispat tms.

 • Arvonimi merkitään, kun piispan, kardinaalin, arkkipiispan, metropoliitan, apotin, abbedissan tai muun korkean kirkollisen viranhaltijan ensisijaisen nimen ensimmäiseksi elementiksi on merkitty etunimi. Arvonimi merkitään kuvailevan yhteisön käyttämällä kuvailun kielellä, mikäli kielessä on sille sopiva vastine. Jos henkilöllä on ollut useita arvonimiä, merkitään korkea-arvoisin.
 • Kardinaaleja lukuun ottamatta arkkipiispojen arvonimeksi merkitään arkkipiispa.
 • Kardinaaleja lukuun ottamatta piispojen arvonimeksi merkitään piispa.
 • Apulaispiispojen arvonimeksi merkitään apulaispiispa.
 • Kardinaalipiispojen, -pappien ja -diakonien arvonimeksi merkitään kardinaali.
 • Hiippakuntien piispojen, arkkipiispojen ja patriarkkojen arvonimiin lisätään viimeisin piispanistuin. Nimi merkitään kuvailevan yhteisön käytämällä kuvailun kielellä, jos kielessä on soveltuva ilmaus.

Jos kyseessä on Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan kirkkoruhtinas, merkitään soveltuva arvonimi (ruhtinaspiispa, ruhtinasarkkipiispa, arkkipiispa ja vaaliruhtinas) tms. Merkitään myös piispanistuimen nimi. Tarvittaessa arvonimeen lisätään kardinaali.


100 0# ‡a Leo, ‡c Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa, ‡d 1948-
374 ## ‡a arkkipiispa ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2901

100 0# ‡a Arseni, ‡c Kuopion ja Karjalan metropoliitta, ‡d 1957-
368 ## ‡d metropoliitta ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1235
374 ## ‡a piispa ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2638

100 0# ‡a Panteleimon, ‡c metropoliitta, ‡d 1949-
368 ## ‡d metropoliitta ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1235
374 ## ‡a piispa ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2638
(henkilö on siirtynyt eläkkeelle Oulun metropoliitan tehtävästä, metropoliitta-arvonimi säilyy)

Piispan arvonimi merkitään auktoriteettitietueessa 100-kentän lisäksi myös 368- tai 374-kenttään, jos se löytyy metatietosanastosta joko arvonimenä tai ammattina. Jos piispan hakutiedon ensimmäisenä elementtinä on sukunimi, arvonimi merkitään vain 368- ja 374-kenttiin.

Muut uskonnolliset tehtävät

RDA 9.4.1.8 Muut uskonnolliset tehtävät

Jos henkilöllä on muu uskonnollinen tehtävä kuin edellä mainitut paavi, piispa tms, ja henkilön etunimi on merkitty ensisijaisen nimen ensimmäiseksi elementiksi, silloin merkitään arvonimi, puhuttelusana tms. sillä kielellä, jolla se on myönnetty, tai sen maan kielellä, jossa henkilö asuu. Jos on käytetty erilaisia arvonimiä tms., merkitään nimeen useimmin liitetty tai tärkeimpänä pidetty arvonimi.

Kirjoitusasuksi valitaan kuvailevan yhteisön käyttämän kielen sanakirjoissa esiintyvä muoto. Mikäli arvonimi tms. on vakiintunut nimen kiinteäksi osaksi, sitä käsitellään sellaisena.

Metatietosanastossa on joitakin vain suomen- ja ruotsinkielisiä uskonnollisia arvonimiä: https://finto.fi/mts/fi/page/m3645.

100 0# ‡a Vivekananda, ‡c Swami, ‡d 1863-1902

Jos henkilö käyttää säännöllisesti kristillistä yhteisöä osoittavia lyhenteitä tai nämä lyhenteet esiintyvät säännöllisesti henkilöön liittyvissä manifestaatioissa, silloin merkitään kristillistä yhteisöä osoittavat lyhenteet arvonimen perään.

100 0# ‡a Mariano de San Juan de la Cruz, ‡c padre, O.C.D.
(Library of Congress Authorities)

Pyhimykset

RDA 9.6.1.4 Pyhimykset

Kristillisistä pyhimyksistä käytetään määritettä pyhä. Määrite merkitään, jos sitä on aineistoissa usein käytetty henkilön nimen yhteydessä.

100 0# ‡a Patrik, ‡c pyhä, ‡d noin 385-461


100 0# ‡a Henrik, ‡c Turun piispa, pyhä, ‡d noin 1100-1156


100 0# ‡a Johannes, ‡c Sonkajanrantalainen, pyhä, ‡d 1884-1918
400 0# ‡a Johannes, ‡c Ilomantsilainen, pyhä, ‡d 1884-1918
400 1# ‡a Karhapää, Johannes, ‡d 1884-1918

Pyhien kirjoitusten henkilöt

RDA 9.6.1.6 Pyhissä kirjoituksissa ja apokryfisissä kirjoissa mainitut henkilöt

Pyhissä kirjoituksissa ja apokryfisissä kirjoissa mainituille henkilöille merkitään soveltuva määrite. Raamatun henkilöille käytetään määritettä Raamatun henkilö tai tarkempaa määritettä. Määritettä Raamatun henkilö käytetään, kun Raamattu on pääasiallinen tietolähde kyseisestä henkilöstä eikä tarkempaa määritettä ole käytettävissä.
Jos henkilö esiintyy useamman uskonnon pyhissä kirjoituksissa, määrite merkitään niistä vanhimman mukaisesti.

100 0# ‡a Mooses ‡c (Raamatun henkilö)


100 0# ‡a Esau ‡c (Raamatun henkilö)
400 0# ‡a Eesau ‡c (Raamatun henkilö)
(ensisijaisena vuoden 1992 raamatunkäännöksen mukainen nimi)


100 0# ‡a Joosef ‡c (Jaakobin poika)
(Raamatussa useita samannimisiä henkilöitä)


100 0# ‡a Paavali, ‡c apostoli
400 0# ‡a Saul, ‡c Tarsolainen
400 0# ‡a Saulus, ‡c Tarsolainen
(tehtävä yleisesti käytössä henkilön identifioimiseksi)

Pyhien kirjoitusten henkilöistä ei tehdä tekijäkirjauksia. Raamatun osista tehdään teoskirjaukset ja muista Raamatun henkilöiden nimissä julkaistuista teoksista muodostetaan erilliset hakutiedot ilman tekijätietoa. Pyhien kirjoitusten henkilöistä tehdään auktoriteettitietueita kohdehenkilökirjauksia varten.

Uskonnollisen yhteisön auktorisoitu hakutieto

YHTEISÖ
RDA 11 Yhteisöjen identifiointi

Alayhteisön ja yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön merkitseminen hierarkkisesti

RDA 11.2.2.14

Joissakin tapauksissa alayhteisön tai yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön nimi merkitään pääyhteisön alaosastoksi. Tällöin yhteisön nimi merkitään muodossa pääyhteisön auktorisoitu hakutieto + alayhteisön nimi.

Ohjetta sovelletaan, jos nimen tyyppi on luonteltaan jokin seuraavista:

 • nimi, johon sisältyvä sana ilmaisee yhteisön olevan osa toista yhteisöä (esim. jaosto, osasto, laitos)
 • nimi, johon sisältyy sana, joka tavallisesti ilmaisee hallinnollista alistussuhdetta (esim. komitea, toimikunta)
 • nimi, joka on luonteeltaan yleinen (esim. nimi ei sisällä erisnimiä tai adjektiiveja eikä aihetermejä) tai ilmaisee vain pääyhteisön maantieteellistä, kronologista tai numeroin tai kirjaimin osoitettua jaottelua
 • nimi, josta ei käy ilmi, että kyseessä on yhteisö, eikä nimi sisällä pääyhteisön nimeä. (esim. taloushallinto)
 • ei-julkishallinnollisen yhteisön nimi, joka sisältää pääyhteisön tai yhteisöön läheisesti liittyvän yhteisön nimen kokonaisuudessaan.

Jos alayhteisön nimeen sisältyy nominatiivimuodossa oleva pääyhteisön nimi (tai sen lyhenne), voi sen jättää pois, ellei nimen ymmärrettävyys kärsi.

110 2# ‡a Suomen evankelis-luterilainen kirkko. ‡b Käsikirjavaliokunta
410 2# ‡a Suomen evankelis-luterilainen kirkko. ‡b Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käsikirjavaliokunta
410 2# ‡a Suomen evankelis-luterilaisen kirkon käsikirjavaliokunta

Uskonnollinen yhteisö merkitään myös pääyhteisön alayhteisöksi jos yhteisön tyyppi kuulu johonkin seuraavista kategorioista:

Yhden uskonnollisen yhteisön kokoukset tms.

RDA 11.2.2.25

Yhden uskonnollisen yhteisön papiston ja/tai jäsenten kokoukset tms. merkitään uskonnollisen yhteisön alaosastoiksi. Nimi merkitään uskonnollisen yhteisön auktorisoidun hakutiedon alayksikön muodossa, riippumatta siitä toimiiko kokous tms. kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla.
Jos kokouksen nimi on mainittu useammalla kuin yhdellä kielellä, valitaan ensimmäisenä vastaanotetusta manifestaatiosta ensimmäisenä esiintyvä muoto.

110 2# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Pohjoismaiden piispainkokous
110 2# ‡a Suomen evankelis-luterilainen kirkko. ‡b Kirkolliskokous
110 2# ‡a Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys. ‡b Suviseurat

Jos kokous on uskonnollisen yhteisön alueellisen osaston alainen, se merkitään alueen alaosastoksi. Nimi merkitään alueen auktorisoidun hakutiedon alayksikön muodossa. Jos nimi esiintyy useammalla kielellä, se merkitään alueen virallisella kielellä.

110 2# ‡a Suomen evankelis-luterilainen kirkko. ‡b Helsingin hiippakunta. ‡b Hiippakuntakokous
110 2# ‡a Suomen evankelis-luterilainen kirkko. ‡b Kuopion hiippakunta. ‡b Synodaalikokous

Uskonnolliset provinssit, hiippakunnat, synodit tms.

RDA 11.2.2.27 Provinssit, hiippakunnat, synodit tms.

Provinssien, hiippakuntien, synodien tai muiden tietyn maantieteellisen alueen kirkolliseen hallintoon liittyvien uskonnollisten alayhteisöjen nimet merkitään uskonnollisen yhteisön alaosastoksi. Nimi merkitään uskonnollisen yhteisön auktorisoidun hakutiedon alayksikön muodossa.

110 2# ‡a Suomen evankelis-luterilainen kirkko. ‡b Kuopion hiippakunta
110 2# ‡a Svenska kyrkan. ‡b Göteborgs stift


(red star) HUOM! Poikkeukset
: Katolisen patriarkaatin, hiippakunnan, provinssin tms. nimi merkitään katolisen kirkon alaosastoksi. Nimi merkitään katolisen kirkon auktorisoidun hakutiedon alayksikön muodossa. Nimi merkitään kuvailevan yhteisön käyttämällä kuvailun kielellä.

110 2# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Helsingin hiippakunta
110 2# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Würzburgin hiippakunta


Hallintoviranomaiset ja uskonnolliset virat, katso RDA 11.2.2.14.8.

Kansainvälisten tai hallitustenvälisten yhteisöjen valtuuskunnat, katso RDA 11.2.2.14.14.

Katolisen kirkon keskushallinto, katso RDA 11.2.2.14.17.

Pyhän istuimen suurlähettiläät tms., katso RDA 11.2.2.14.18.

Katolisen kirkon keskushallinto

YHTEISÖ
RDA 11.2.2.28 Katolisen kirkon keskushallinto (Rooman kuuria)
Kongregaation, oikeusistuimen tai muun katolisen kirkon keskushallinnon (Rooman kuurian) toimielimen nimi merkitään katolisen kirkon alaosastoksi. Nimi merkitään katolisen kirkon auktorisoidun hakutiedon alayksikön muodossa. Nimi merkitään latinankielisessä muodossa. Sana sacer jätetään pois, jos se esiintyy nimen alussa jossain muodossa.

Mikä on Rooman kuuria?

110 2# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Pontificium Consilium ad Christianorum Unitatem Fovendam
410 2# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Paavillinen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvosto
410 2# ‡a Paavillinen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvosto
410 2# ‡a Catholic Church.‏ ‎ ‡b Pontifical Council for Promoting Christian Unity‏


110 2# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Rota Romana
410 2# ‡a Tribunale della Rota Romana
410 2# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Sacra Rota Romana
410 2# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Rota Romana -oikeusistuin

Pyhän istuimen suurlähettiläät tms.

RDA 11.2.2.29

Pyhän istuimen lähetystön eli apostolisen nuntiatuurin nimi merkitään katolisen kirkon alaosastoksi. Nimi merkitään katolisen kirkon auktorisoidun hakutiedon alayksikön muodossa termillä Apostolinen nuntiatuuri tai Apostolinen internuntiatuuri, mikäli sovellettavissa. Lähetystön nimen jälkeen lisätään suluissa maan nimi, jossa lähetystö sijaitsee.


110 2# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Apostolinen internuntiatuuri (Kiina)
110 2# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Apostolinen nuntiatuuri (Etiopia)

Hierarkiatasot

RDA 11.2.2.15

Yleensä merkitään ainoastaan pääyhteisö ja alimmalla hierarkiatasolla oleva alayhteisö. Väliin jäävät hierarkiatasot jätetään merkitsemättä, paitsi jos alayhteisön (tai siihen läheisesti liittyvän yhteisön) nimi on sama tai todennäköisesti tulee olemaan sama kuin toisella yhteisöllä samassa organisaatiossa. Tällaisessa tapauksessa väliin merkitään hierarkian alin yksikkö, joka erottaa yhteisöt toisistaan.

110 2# ‡a Suomen ortodoksinen kirkko. ‡b Kirkollishallitus
110 2# ‡a Suomen evankelis-luterilainen kirkko. ‡b Espoon hiippakunta

MUTTA:
110 2# ‡a Suomen evankelis-luterilainen kirkko. ‡b Helsingin hiippakunta. ‡b Tuomiokapituli
110 2# ‡a Suomen evankelis-luterilainen kirkko. ‡b Kuopion hiippakunta. ‡bTuomiokapituli
(Tässä välihierarkia merkitään, koska joka hiippakunnassa on tuomiokapituli.)


Uskonnolliset virat

RDA 11.2.2.26

Piispat, rabbit, mullahit, patriarkat tms.

RDA 6.31.1 Virallisten tiedonannon auktorisoitu hakutieto
RDA 11.2.2.26.1 Piispat, rabbit, mullahit, patriarkat tms.

Uskonnollinen virkanimi (esim. piispa, apotti, rabbi, moderaattori, mullah, patriarkka) merkitään viranhaltijan toimivaltaan kuuluvan uskonnollisen yksikön alaosastoksi. Nimi merkitään uskonnollisen yksikön auktorisoidun hakutiedon alayksikön muodossa.

110 2# ‡a Fransiskaanit. ‡b Yleisesimies

Mikäli halutaan identifioida tietty viranhaltija, lisätään suluissa (tässä järjestyksessä):
a) vuodet, jolloin henkilö on ollut virassa
b) henkilön nimi lyhyessä muodossa sillä kielellä, jolla henkilön ensisijainen nimi on merkitty.
Vuodet erotetaan nimestä kaksoispisteellä, jota edeltää ja seuraa tyhjä väli.

110 2# ‡a Fransiskaanit. ‡b Yleisesimies (1947-1952 : Perantoni)

Paavit

RDA 11.2.2.26.2

Viranhaltijana olevan paavin arvonimi merkitään katolisen kirkon alaosastoksi. Nimi merkitään katolisen kirkon auktorisoidun hakutiedon alayksikön muodossa. Nimeke merkitään kuvailevan yhteisön käyttämällä kielellä.

110 2# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Paavi

Mikäli halutaan identifioida tietty viranhaltija, lisätään suluissa (tässä järjestyksessä):
a) vuodet, jolloin henkilö on ollut virassa
b) nimi paavina
Vuodet erotetaan nimestä kaksoispisteellä, jota edeltää ja seuraa tyhjä väli.

110 2# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Paavi (1878-1903 : Leo XIII)

Jos yksittäisestä paavista tehdään auktoriteetti sekä viranhaltijana että henkilönä (eli häneltä on tietokannassa sekä paavin virallisia tiedonantoja että muuta tuotantoa), tehdään viittaukset paavin henkilö- ja yhteisöauktoriteettien välille.

100 0# ‡a Johannes Paavali ‡b II, ‡c paavi, ‡d 1920-2005
368 ## ‡d paavi ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1655
510 2# ‡w r ‡i Pääjohtajana yhteisössä: ‡a Katolinen kirkko. ‡b Paavi (1978-2005 : Johannes Paavali II)


110 2# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Paavi (1978-2005 : Johannes Paavali II)
368 ## ‡a uskonnollinen yhteisö ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4734
368 ## ‡a alayksikkö ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4661
500 0# ‡w r ‡i Pääjohtaja: ‡a Johannes Paavali ‡b II, ‡c paavi, ‡d 1920-2005


Uskonnolliset yhteisöt toimijana

Yhteisötekijyys

YHTEISÖ

Yhteisöt katsotaan tekijöiksi, jos teos saa alkunsa tai se julkaistaan yhteisön toimesta ja teos kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:

 • a) teokset, jotka ovat luonteeltaan hallinnollisia ja käsittelevät yhteisöä itseään:
  • i) yhteisön sisäisiä toimintalinjoja, menetelmiä, taloutta ja/tai toimintoja
  • tai ii) yhteisön virkamiehiä, henkilökuntaa ja/tai jäseniä (esim. jäsenluettelot)
  • tai iii) yhteisön aineistoja (esim. kokoelma- tai varastoluetteloita)
 • b) teokset, jotka ovat yhteisön kollektiivisen ajattelun tulos (esim. toimikuntien, komiteoiden raportit tai yhteisön ulkoisia toimintalinjoja ja standardeja koskevat julkilausumat)
 • c) teokset, jotka dokumentoivat lainsäädännöllisten, oikeudellisten, hallinnollisten ja muiden yhteisöjen suorittamat oikeuskäsittelyt
 • d) teokset, jotka raportoivat yhteistoiminnasta, joka liittyy
  • i) konferenssiin (esim. konferenssijulkaisut, pöytäkirjat) – konferenssille
  • tai ii) tutkimusretkikuntaan (esim. tutkimusmatkojen tulokset, tutkimukset)
  • tai iii) tapahtumaan (esim. näyttely, messut, festivaali), jota voidaan pitää yhteisönä (katso 18.1.2 ) edellyttäen, että konferenssi, tutkimusretkikunta tai tapahtuma on mainittu nimeltä kuvailtavassa aineistossa.

Uskonnollisten yhteisöjen viranhaltijat tms. teoksen tekijöinä

RDA 6.31.1.1 Virallisten tiedonantojen auktorisoitujen hakutietojen muodostamisen yleiset suositukset

Hallinnollisten tai uskonnollisten yhteisöjen viranhaltijat tms. katsotaan teoksen tekijöiksi, jos ne ovat vastuussa seuraaviin ryhmiin kuuluvista virallisista tiedonannoista: paavien, patriarkkojen, piispojen tms. viralliset tiedonannot (esim. määräykset, asetukset, paimenkirjeet, bullat, ensyklikat, viralliset viestit kirkolliskokouksille).

Bib-tietueen esimerkki: Uskonnollinen henkilö viranhaltija, apostolinen kehotuskirje

110 2# ‡a Katolinen kirkko. ‡b Paavi (2013- : Franciscus), ‡e kirjoittaja.
240 10 ‡a Amoris laetitia, ‡l suomi
245 10 ‡a Rakkauden ilo / ‡c paavi Franciscus.

MUTTA:
100 0# ‡a Johannes Paavali ‡b II, ‡c paavi, ‡d 1920-2005, ‡e kirjoittaja.
245 14 ‡a The role of the Christian in the world / ‡c Pope John Paul II.
(Paavi henkilönä, ei viranhaltijana. Ei virallinen tiedonanto)

 • No labels