Blog

Toimijakuvailupalvelu on yhdessä toimijakuvailun asiantuntijaverkoston pienryhmän kanssa laatinut kuvailuohjeet fiktiivisille ja ei-inhimillisille entiteeteille. Fiktiivisiä ja ei-inhimillisiä entiteettejä ovat eläimet, fiktiiviset hahmot, taruhahmot ja jumalolennot. Fiktiivisellä hahmolla tarkoitetaan kaunokirjallisuudessa tai muussa taiteessa esiintyvää hahmoa, jonka keksinyt henkilö tai yhteisö on tiedossa. Taruhahmolla tarkoitetaan kansanperinteen hahmoa, joka ei ole historian tai pyhien kirjoitusten mukaan todellinen henkilö. Ja jumalolennolla puolestaan tarkoitetaan jonkin uskonnon tai mytologian jumalaksi määrittelemää yliluonnollista entiteettiä.

Uudistuneiden RDA-kuvailusääntöohjeiden mukaan fiktiivisiä ja ei-inhimillisiä entiteettejä ei jatkossa enää nähdä toimijoina. Suomalaisten linjausten mukaan niitä kuvaillaan jatkossakin toimijoina. Kuvailussa entiteetin tyyppinä käytetään ei-RDA-entiteetti.

Fiktiivisiä hahmoja, taruhahmoja ja jumalolentoja on tarpeen auktorisoida, jos:

 • hahmo esiintyy sekä kauno- että tietokirjallisuudessa (esim. Batman)
 • hahmolla on useita nimenmuotoja (esim. Paavo Pesusieni, SvampBob Fyrkant, Käsna-Kalle Kantpüks)
 • hahmolla on sama nimi kuin todellisella henkilöllä (esim. Antti Rokka)
 • nimi voi tarkoittaa eri asioita (esim. Isis (jumalolento) ja ISIS (järjestö))
 • hahmo esiintyy useissa teoksissa kuten sarjoissa (esim. Maria Kallio, Kurt Wallander).

Fiktiiviset yhteisöt eivät kuulu toimijakuvailun piiriin.

Kustantajien kuvailu

Toimijakuvailupalvelu kuvailee jatkossa kansallisbibliografiaan liittyvät kustantajat Asteriin. 

Suomen ISBN-keskuksen ylläpitämässä kustantajarekisterissä olevista kustantajista on viimeisen vuoden aikana tehty auktoriteettitietueita Asteri-nimitietokantaan. Lisäksi kustantajista on tehty takautuvasti lisäkirjauksia Suomen kansallisbibliografiaan liittyvän aineiston bibliografisten tietueiden 710-kenttään. Takautuvan linkittämisen osalta työ on vielä kesken. Tavoitteena on, että bibliografisissa tietueissa on tulevaisuudessa lisäkirjaus kustantajasta auktorisoidussa muodossa. Tämä parantaa kustantajien julkaisujen löydettävyyttä.

Asteriin kuvatuille kustantajille haettiin samalla ISNI-tunnukset, kuten muillekin kansallisbibliografiaan liittyville auktorisoiduille toimijoille. ISNI-tunnukset näkyvät Kantossa

Tietopaketti ISNIstä on nyt käännetty myös ruotsiksi (Om ISNI på svenska) ja englanniksi (About ISNI in English).

The information package About ISNI in English is now translated into English and updated! The new section is about using ISNI in Copyright Management Organisations. In this section you can find answers for such questions as What are ISNI identifiers needed for in Copyright Management Organisations? or Why is ISNI important for the creative industry and/or a copyright system?.

Informationspaket om ISNI är nu översatt till svenska och har uppdaterats! Den nya delen är om användningen av ISNI inom upphovsrättsorganisationer. I den här delen kan du hitta svar på frågor som Varför behövs ISNI-identifikatorer inom upphovrättsorganisationer? eller Varför är ISNI-identifikatorn viktig för den kreativa branschen och upphovsrättssystemet?.

Onko suomalaisilla luovan alan tekijöillä jo ISNI-tunnuksia? Mihin ISNI-tunnuksia tarvitaan tekijänoikeusjärjestöissä?

Tietopaketti ISNIstä on täydennetty kysymysosiolla, joka on tarkoitettu erityisesti tekijänoikeusjärjestöille ja järjestöjen asiakkaille.

Tietopakettiin pääset tästä linkistä: Tietopaketti ISNIstä, uusi osio on nimeltään ISNIn käytöstä tekijänoikeusjärjestöissä.

Kansalliskirjasto on mukana tekijänoikeusjärjestöjen ISNI-projektissa (lisätietoja projektista löydät Kansalliskirjaston sivuilla).

Kansalliskirjasto on mukana kansallisen ISNI-rekisteröintitoimiston roolissa tekijänoikeusjärjestöjen projektissa, jonka tarkoituksena on ottaa ISNI-tunnuksen laajasti käyttöön.

Uutinen projektin käynnistymisestä julkaistiin Kansalliskirjaston sivuilla 2.3.2022: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/isni-projekti-kaynnistyi-tekijanoikeusjarjestoissa.

Projektin etenemistä voi seurata sivuilla Tekijänoikeusjärjestöt ja ISNI.

Lisätietoja ISNI-tunnuksesta on kootu sivuille Tietopaketti ISNIstä.

Metatietosanaston lisäykset toimijoiden kuvailun näkökulmasta (joulukuu 2021)

Toimijakuvailun asiantuntijaverkoston toimesta Metatietosanastoon on lisätty uudet käsiteryhmät: suvun kategoriat (http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4865) ja hallintoalueen tyypit (http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4872).

Suvun tyypit merkitään MARC 21 -formaatissa 376-kenttään a-osakenttään. Sukuja on toistaiseksi kuvailtu aika vähän Kansalliskirjastossa.

Hallintoalueen tyypit merkitään MARC 21 -formaatissa 368-kenttän b-osakenttään.


Keväällä 2021 julkaistu tietopaketti Kansallisista toimijatiedoista eli Kantosta on saatavilla nyt myös ruotsiksi. Tietopaketti käännetään kuluvan vuoden aikana myös englanniksi.

Kansalliskirjasto avasi kansallisbibliografian toimijatiedot avoimena datana vuoden 2020 lopussa. Kokonaisuus sai nimekseen Kanto – kansalliset toimijatiedot ja se löytyy osoitteesta https://finto.fi/finaf/fi/. Kantosta löytyvät Suomessa julkaistujen aineistojen tekijänä ja kohteena olevien toimijoiden ohjeelliset nimenmuodot. Kotimaiseen julkaistutuotantoon liittyvien henkilöiden ja yhteisöjen kuvailujen lisäksi Kanto sisältää jonkin verran tietoja ulkomaalaisista henkilöistä ja yhteisöistä.

Toimijakuvailupalvelu on koonnut Kantosta tietopaketin, josta löytyy vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Tietopaketti Kantosta on nyt käännetty myös ruotsiksi. Tietopaketista löytyy tietoa mm. tietojen käsittelystä, henkilötietojen merkitsemiskäytännöistä sekä tietojen korjaamisesta ja täydentämisestä. Tietosuojaa koskevat vastaukset ovat Tietojen käsittelystä -osiossa.

Tutustu tietopakettiin toimijakuvailupalvelun sivuilla: Tietopaketti Kantosta ja Om Kanto på svenska. Kuluvan vuoden 2021 aikana tietopaketti käännetään myös englanniksi.

Kysymyksiä Kantoon liittyen tai palautetta tietopaketin sisällöstä voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.

Informationspaketet om tjänsten för nationella aktörsnamn Kanto är nu tillgänglig även på svenska. Informationspaketet översätts dessutom till engelska i år.

Nationalbiblioteket öppnade aktörsnamnen i nationalbibliografin som öppna data i slutet av år 2020. Helheten fick namnet Kanto – nationella aktörsnamn, och den finns på adressen https://finto.fi/finaf/fi/. Kanto innehåller de riktgivande namnformerna för aktörer som är upphov till eller som behandlas i material som publicerats i Finland. I Kanto finns beskrivningar på personer och sammanslutningar som förekommer i finländska publikationer, men också en del information om utländska personer och sammanslutningar.

Tjänsten för aktörsnamn har sammanställt ett informationspaket om Kanto. I informationspaketet finns svar på vanliga frågor. Informationspaketet har nu översatts till svenska. I informationspaketet finns tilläggsinformation om bland annat behandling av personuppgifter, praxis för införing av personuppgifter i databasen samt om möjligheter att korrigera och komplettera personuppgifter. Svar som gäller dataskyddet finns i avsnittet Behandling av uppgifter.

Ta del av informationspaketet på webbplatsen för tjänsten för aktörsnamn: Tietopaketti Kantosta och Om Kanto på svenska. Informationspaketet kommer att ges ut på engelska under år 2021.

Om du har frågor om Kanto eller respons på informationspaketets innehåll, skicka e-post till adressen toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.

Onko sinulla kysyttävää Kantosta? Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin on koottu tietopakettiin.


Vuoden ensimmäisessä Missä mennään -webinaarissa (16.2.2021) esitetään tarkemmin Kantoa.

Webinaarin esitykset löytyvät tapahtuman sivuilta.

Tietolinjan vuoden 2020 toisessa numerossa Kansalliskirjaston Jarmo Saarikko, Katerina Sornova ja Okko Vainonen kertovat Nimitietopalvelun projektin edistysaskeleista.
Artikkeli löytyy tämän linkin takana: Nimitietopalvelu edistyy: suunnitelmasta pilottitoteutukseen.

Toimijakuvailupalvelu

 • Kansalliskirjaston Asteri-auktoriteettitietokanta on avattu avoimena datana. KANTO - Kansalliset toimijatiedot löytyy Finto-palvelusta osoitteesta https://finto.fi/finaf/fi/. (Ks. myös tämän katsauksen Finto-osuus.)
  • Kuvailussa käytettävien nimenmuotojen lisäksi haettavissa ovat mm. tekijän käyttämät pseudonyymit ja nimen erikieliset versiot tai eri kirjoitusmuodot (ns. varianttinimet). Myös toimijaan liittyvät tunnukset (mm. ISNI, ORCID) ja toimijoihin liittyvät aineistot ovat nähtävissä.
  • Tietoja tekijään liittyvistä aineistosta haetaan kansallisbibliografiasta Finnan kautta. Linkitykset musiikkiaineistoon ovat toistaiseksi puutteellisia.
 • Suomalaisten yhteisönimien päivittäminen Fintoon omana kokonaisuutenaan loppui joulukuussa 2020. Yhteisöjen nimiä voi jatkossa etsiä Kantosta.
 • ISNI-projekti päättyy tämän vuoden lopussa. Toiminta jatkuu kuitenkin osana normaalia kuvailutyötä. ISNI-tunnuksia Kansallisbibliografiaan liittyville uusille toimijoille haetaan säännöllisesti kansainvälisesti ISNI-tietokannasta ja liitetään ne samalla Asteri-toimijoihin. Lisätietoja ISNI-toiminnasta löydät Toimijakuvailupalvelun sivuilta.

Nimitietopalveluprojekti

 • Nimitietopalvelun tietomallin lopullinen versio julkaistaan vuoden vaihteessa. Se julkaistaan sekä RDF-muodossa, että Y-välineessä käyttöönottojen helpottamiseksi. Lisäksi mallista julkaistaan kaaviokuva.
 • Nimitietopalvelun tietomalli on mapattu kirjasto-, arkisto- ja museosektorien järjestelmistä otettujen toimijatietojen tietomalleihin. Tämä mahdollistaa jatkossa konversiot eri sektorien toimijatietojen välillä.

Musiikkikirjastojen käytössä olleen Hankalat musiikkinimet -ohjeluettelon sisältämät henkilöt ja yhteisöt on kuvailtu Asteri-tietokantaan.

Asterin auktoriteetteja voi tarkastella KANTOssa (https://finto.fi/finaf/fi/) tai Kansalliskirjaston hakupalvelun Toimijat-hakua käyttäen (https://kansalliskirjasto.finna.fi/Authority/Home).

Hankalat musiikkinimet -luetteloa ei ole enää erillisenä, vaan nimet ovat osana Asteri-tietokantaa Kansalliskirjaston muiden auktoriteettien kanssa.

Hankalat musiikkinimet julkaistiin alun perin paperiversiona vuonna 1995. Sen sisällöstä vastasi Luumu-ryhmä. Myöhemmin luettelo siirrettiin verkkoon Musiikkikirjastot.fi-alustalle. Luettelo poistui käytöstä, kun kirjastot.fi-sivuston käyttämä julkaisualusta vaihdettiin vuonna 2018.

Ohjeluettelon sisältämät nimet on käyty läpi Kansalliskirjastossa nykyisten RDA-kuvailusääntöjen kannalta. Luumu-ryhmän tekemät ratkaisut on säilytetty siltä osin kuin ne ovat RDA:n mukaisia. RDA:n kanssa yhteensopimattomat hakutiedot on pyritty korjaamaan RDA:n mukaisiksi.

Tarkempia tietoja Hankaliin musiikkinimiin liittyen ja lisäohjeita muidenkin toimijoiden hakutietojen muodostamiseen saa Kansalliskirjaston toimijakuvailupalvelulta: toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.  

Lisätietoa KANTOsta löydät Kansalliskirjaston tiedotteesta: https://www.kiwi.fi/x/EoHPCw.

Suomalaisten yhteisönimien päivittäminen Fintoon omana kokonaisuutenaan loppui joulukuussa 2020. Yhteisöjen nimiä voi jatkossa etsiä KANTO-palvelusta (http://finto.fi/finaf/fi/).

KANTO - Kansalliset toimijatiedot on palvelu, jossa yhteisöjen ja henkilöiden tiedot ovat julkaistuja avoimena datana. KANTOsta löydät samat tiedot kuin Suomalaisista yhteisönimistä. Uutena lisäyksenä on ns. aineistoikkuna, jossa näkyvät toimijoihin liittyvät aineistot erillisenä listauksena. Lisätietoa KANTO-palvelusta löydät mm. Kansalliskirjaston Toimijakuvailupalvelun tiedotteesta: https://www.kiwi.fi/x/EoHPCw.

Jos on kysyttävää, ota yhteyttä: toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.  

Kansalliskirjasto on avannut kansallisbibliografian toimijatiedot avoimena datana 20.11.2020. KANTO - Kansalliset toimijatiedot löytyy Finto-palvelusta osoitteesta https://finto.fi/finaf/fi/.

Nimi Kanto kuvastaa tietovarannon luonnetta vakaana perustana, jonka varaan kirjastojen, arkistojen ja museoiden (KAM-sektorin) linkitettyjä tietoaineistoja on hyvä rakentaa. Kanton juuret ulottuvat laajalle – Kansalliskirjastosta ja kirjastokentältä KAM-sektorin kautta koko yhteiskuntaan – ja ne kuvastavat sitä laajaa luovan alan toimijoiden verkostoa, joka ympärillämme elää ja vaikuttaa.

Kantosta löydät kansallisbibliografian kuvailun yhteydessä tuottamat ohjeelliset nimenmuodot Suomessa julkaistujen aineistojen tekijänä ja kohteena olevista toimijoista mukaan lukien musiikkiaineiston tekijät. Kotimaiseen julkaisutuotantoon liittyvien henkilöiden ja yhteisöjen kuvailujen lisäksi Kanto sisältää jonkin verran tietoja ulkomaalaisista henkilöistä ja yhteisöistä.

Kuvailussa käytettävien nimenmuotojen lisäksi haettavissa ovat mm. tekijän käyttämät pseudonyymit ja nimen erikieliset versiot tai eri kirjoitusmuodot (ns. varianttinimet). Myös toimijaan liittyvät tunnukset (mm. ISNI, ORCID) ja toimijoihin liittyvät aineistot ovat nähtävissä. Tietoja tekijään liittyvistä aineistosta haetaan kansallisbibliografiasta Finnan kautta. Linkitykset musiikkiaineistoon ovat toistaiseksi puutteellisia.

Kantossa olevat erilaiset nimenmuodot ja tunnukset sekä tekijään linkitetyt aineistot auttavat paitsi kuvailijaa myös tiedonhakijaa identifioimaan tekijöitä yksiselitteisesti. Kanto on julkaistu käyttöön CC0-lisenssillä, jota tiedot tekijöistä voisi hyödyntää avoimena datana mahdollisimman laajasti KAM-sektorilla ja sen ulkopuolella.

Toimijanimien kuvailussa on noudatettu RDA:n kuvailusääntöjä ja suomalaisten kirjastojen tekemiä linjauksia vuodesta 2016. Tätä vanhemmat kuvailut noudattavat Suomalaisia luettelointisääntöjä.

Fintossa aiemmin julkaistu Suomalaiset yhteisönimet (http://finto.fi/cn/fi/) sisältyy Kantoon ja siksi resurssin päivittäminen omana kokonaisuutenaan loppui.

Lisätietoja henkilöiden ja yhteisöjen nimenmuodoista, puutteellisten tai virheellisten tietojen korjauspyyntöjä ja muuta palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.

Lisätietoja Kantosta löytyy tietopaketista.

Toimijakuvailupalvelu

 • Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämät ulkomaalaiset yhteisöt on kuvailtu Asteriin, mutta tarkistuksia ja linkkauksia tehdään vielä. Työ on viittä vaille valmis.
 • Loppusuoralla on myös Asteri-auktoriteettitietokannan avaaminen avoimena datana Fintossa. Lisätietoja tulossa.

 • Kansalliskirjaston toimijakuvailupalvelu yhdessä ISNI-projektin kanssa järjestävät ISNI-webinaarin kustantajille ke 11.11.2020. Webinaarin tarkoitus on lisätä tietoa ISNI-tunnuksen käyttömahdollisuuksista kustantajien ja Kansalliskirjaston välisessä yhteistyössä.

 • ISNI-toimintaan liittyvät sivut on päivitetty. Sivuille on lisätty tietopaketti ISNIstä ja tietoa Kansalliskirjaston toiminnasta ISNIn rekisteröintitoimistona.

 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Työn alla on yhteisötietueiden takautuva vienti (kahdelta vuodelta) ISNI-tietokantaan ja tulevien (säännöllisesti tapahtuvien) vientiprosessien suunnittelu.
  • Pilottiprojekti on käynistynyt: Kansalliskirjaston ylläpitämän Kustantajarekisterin kustantajille haetaan ISNI-tunnukset.


Nimitietopalvelu

 • Nimitetopalvelun tietomallista on laadittu uusi versio, johon on täydennetty RDA-ominaisuuksia.
  • Useista ominaisuuksista löytyy sekä attribuutti että assosiaatio-tyyppi.
  • Mallin tässä versiossa nimiin ja paikkoihin liittyvät ominaisuudet on liitetty luokkiin attribuutteina. Tietomallin entiteetit on viety paikalliseen Wikibase-kantaan.
  • Kirjastojen, arkistojen ja museoiden ylläpitämien auktoriteettitietojen siirtotiedostoissa olevat kentät on mapattu tietomallin kenttiin mikä mahdollistaa aineistojen tuonnin samaan Wikibase-instanssiin.  
 • Wikibase-yhteistyötä edistetään tänä vuonna käynnistyneessa IFLAn Wikidata työryhmässä
  • Saksan kansalliskirjaston (DNB) Wikibase-projektin tuloksia esiteltiin syyskussa IFLAn julkaisemassa videosarjassa.
  • Saksassa tavoitteet KAM-sektorin yhteistyölle ovat hyvin samantapaisia kuin nimitietopalvelussakin. Wikibase-ohjelmistoon halutaan täydentää KAM-sektorin kuvailua ja formaatteja tukevia ominaisuuksia.