Blog


Keväällä 2021 julkaistu tietopaketti Kansallisista toimijatiedoista eli Kantosta on saatavilla nyt myös ruotsiksi. Tietopaketti käännetään kuluvan vuoden aikana myös englanniksi.

Kansalliskirjasto avasi kansallisbibliografian toimijatiedot avoimena datana vuoden 2020 lopussa. Kokonaisuus sai nimekseen Kanto – kansalliset toimijatiedot ja se löytyy osoitteesta https://finto.fi/finaf/fi/. Kantosta löytyvät Suomessa julkaistujen aineistojen tekijänä ja kohteena olevien toimijoiden ohjeelliset nimenmuodot. Kotimaiseen julkaistutuotantoon liittyvien henkilöiden ja yhteisöjen kuvailujen lisäksi Kanto sisältää jonkin verran tietoja ulkomaalaisista henkilöistä ja yhteisöistä.

Toimijakuvailupalvelu on koonnut Kantosta tietopaketin, josta löytyy vastaukset useimmin kysyttyihin kysymyksiin. Tietopaketti Kantosta on nyt käännetty myös ruotsiksi. Tietopaketista löytyy tietoa mm. tietojen käsittelystä, henkilötietojen merkitsemiskäytännöistä sekä tietojen korjaamisesta ja täydentämisestä. Tietosuojaa koskevat vastaukset ovat Tietojen käsittelystä -osiossa.

Tutustu tietopakettiin toimijakuvailupalvelun sivuilla: Tietopaketti Kantosta ja Om Kanto på svenska. Kuluvan vuoden 2021 aikana tietopaketti käännetään myös englanniksi.

Kysymyksiä Kantoon liittyen tai palautetta tietopaketin sisällöstä voit lähettää sähköpostitse osoitteeseen toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.

Informationspaketet om tjänsten för nationella aktörsnamn Kanto är nu tillgänglig även på svenska. Informationspaketet översätts dessutom till engelska i år.

Nationalbiblioteket öppnade aktörsnamnen i nationalbibliografin som öppna data i slutet av år 2020. Helheten fick namnet Kanto – nationella aktörsnamn, och den finns på adressen https://finto.fi/finaf/fi/. Kanto innehåller de riktgivande namnformerna för aktörer som är upphov till eller som behandlas i material som publicerats i Finland. I Kanto finns beskrivningar på personer och sammanslutningar som förekommer i finländska publikationer, men också en del information om utländska personer och sammanslutningar.

Tjänsten för aktörsnamn har sammanställt ett informationspaket om Kanto. I informationspaketet finns svar på vanliga frågor. Informationspaketet har nu översatts till svenska. I informationspaketet finns tilläggsinformation om bland annat behandling av personuppgifter, praxis för införing av personuppgifter i databasen samt om möjligheter att korrigera och komplettera personuppgifter. Svar som gäller dataskyddet finns i avsnittet Behandling av uppgifter.

Ta del av informationspaketet på webbplatsen för tjänsten för aktörsnamn: Tietopaketti Kantosta och Om Kanto på svenska. Informationspaketet kommer att ges ut på engelska under år 2021.

Om du har frågor om Kanto eller respons på informationspaketets innehåll, skicka e-post till adressen toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.

Onko sinulla kysyttävää Kantosta? Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin on koottu tietopakettiin.


Vuoden ensimmäisessä Missä mennään -webinaarissa (16.2.2021) esitetään tarkemmin Kantoa.

Webinaarin esitykset löytyvät tapahtuman sivuilta.

Tietolinjan vuoden 2020 toisessa numerossa Kansalliskirjaston Jarmo Saarikko, Katerina Sornova ja Okko Vainonen kertovat Nimitietopalvelun projektin edistysaskeleista.
Artikkeli löytyy tämän linkin takana: Nimitietopalvelu edistyy: suunnitelmasta pilottitoteutukseen.

Toimijakuvailupalvelu

 • Kansalliskirjaston Asteri-auktoriteettitietokanta on avattu avoimena datana. KANTO - Kansalliset toimijatiedot löytyy Finto-palvelusta osoitteesta https://finto.fi/finaf/fi/. (Ks. myös tämän katsauksen Finto-osuus.)
  • Kuvailussa käytettävien nimenmuotojen lisäksi haettavissa ovat mm. tekijän käyttämät pseudonyymit ja nimen erikieliset versiot tai eri kirjoitusmuodot (ns. varianttinimet). Myös toimijaan liittyvät tunnukset (mm. ISNI, ORCID) ja toimijoihin liittyvät aineistot ovat nähtävissä.
  • Tietoja tekijään liittyvistä aineistosta haetaan kansallisbibliografiasta Finnan kautta. Linkitykset musiikkiaineistoon ovat toistaiseksi puutteellisia.
 • Suomalaisten yhteisönimien päivittäminen Fintoon omana kokonaisuutenaan loppui joulukuussa 2020. Yhteisöjen nimiä voi jatkossa etsiä Kantosta.
 • ISNI-projekti päättyy tämän vuoden lopussa. Toiminta jatkuu kuitenkin osana normaalia kuvailutyötä. ISNI-tunnuksia Kansallisbibliografiaan liittyville uusille toimijoille haetaan säännöllisesti kansainvälisesti ISNI-tietokannasta ja liitetään ne samalla Asteri-toimijoihin. Lisätietoja ISNI-toiminnasta löydät Toimijakuvailupalvelun sivuilta.

Nimitietopalveluprojekti

 • Nimitietopalvelun tietomallin lopullinen versio julkaistaan vuoden vaihteessa. Se julkaistaan sekä RDF-muodossa, että Y-välineessä käyttöönottojen helpottamiseksi. Lisäksi mallista julkaistaan kaaviokuva.
 • Nimitietopalvelun tietomalli on mapattu kirjasto-, arkisto- ja museosektorien järjestelmistä otettujen toimijatietojen tietomalleihin. Tämä mahdollistaa jatkossa konversiot eri sektorien toimijatietojen välillä.

Musiikkikirjastojen käytössä olleen Hankalat musiikkinimet -ohjeluettelon sisältämät henkilöt ja yhteisöt on kuvailtu Asteri-tietokantaan.

Asterin auktoriteetteja voi tarkastella KANTOssa (https://finto.fi/finaf/fi/) tai Kansalliskirjaston hakupalvelun Toimijat-hakua käyttäen (https://kansalliskirjasto.finna.fi/Authority/Home).

Hankalat musiikkinimet -luetteloa ei ole enää erillisenä, vaan nimet ovat osana Asteri-tietokantaa Kansalliskirjaston muiden auktoriteettien kanssa.

Hankalat musiikkinimet julkaistiin alun perin paperiversiona vuonna 1995. Sen sisällöstä vastasi Luumu-ryhmä. Myöhemmin luettelo siirrettiin verkkoon Musiikkikirjastot.fi-alustalle. Luettelo poistui käytöstä, kun kirjastot.fi-sivuston käyttämä julkaisualusta vaihdettiin vuonna 2018.

Ohjeluettelon sisältämät nimet on käyty läpi Kansalliskirjastossa nykyisten RDA-kuvailusääntöjen kannalta. Luumu-ryhmän tekemät ratkaisut on säilytetty siltä osin kuin ne ovat RDA:n mukaisia. RDA:n kanssa yhteensopimattomat hakutiedot on pyritty korjaamaan RDA:n mukaisiksi.

Tarkempia tietoja Hankaliin musiikkinimiin liittyen ja lisäohjeita muidenkin toimijoiden hakutietojen muodostamiseen saa Kansalliskirjaston toimijakuvailupalvelulta: toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.  

Lisätietoa KANTOsta löydät Kansalliskirjaston tiedotteesta: https://www.kiwi.fi/x/EoHPCw.

Suomalaisten yhteisönimien päivittäminen Fintoon omana kokonaisuutenaan loppui joulukuussa 2020. Yhteisöjen nimiä voi jatkossa etsiä KANTO-palvelusta (http://finto.fi/finaf/fi/).

KANTO - Kansalliset toimijatiedot on palvelu, jossa yhteisöjen ja henkilöiden tiedot ovat julkaistuja avoimena datana. KANTOsta löydät samat tiedot kuin Suomalaisista yhteisönimistä. Uutena lisäyksenä on ns. aineistoikkuna, jossa näkyvät toimijoihin liittyvät aineistot erillisenä listauksena. Lisätietoa KANTO-palvelusta löydät mm. Kansalliskirjaston Toimijakuvailupalvelun tiedotteesta: https://www.kiwi.fi/x/EoHPCw.

Jos on kysyttävää, ota yhteyttä: toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.  

Kansalliskirjasto on avannut kansallisbibliografian toimijatiedot avoimena datana 20.11.2020. KANTO - Kansalliset toimijatiedot löytyy Finto-palvelusta osoitteesta https://finto.fi/finaf/fi/.

Nimi Kanto kuvastaa tietovarannon luonnetta vakaana perustana, jonka varaan kirjastojen, arkistojen ja museoiden (KAM-sektorin) linkitettyjä tietoaineistoja on hyvä rakentaa. Kanton juuret ulottuvat laajalle – Kansalliskirjastosta ja kirjastokentältä KAM-sektorin kautta koko yhteiskuntaan – ja ne kuvastavat sitä laajaa luovan alan toimijoiden verkostoa, joka ympärillämme elää ja vaikuttaa.

Kantosta löydät kansallisbibliografian kuvailun yhteydessä tuottamat ohjeelliset nimenmuodot Suomessa julkaistujen aineistojen tekijänä ja kohteena olevista toimijoista mukaan lukien musiikkiaineiston tekijät. Kotimaiseen julkaisutuotantoon liittyvien henkilöiden ja yhteisöjen kuvailujen lisäksi Kanto sisältää jonkin verran tietoja ulkomaalaisista henkilöistä ja yhteisöistä.

Kuvailussa käytettävien nimenmuotojen lisäksi haettavissa ovat mm. tekijän käyttämät pseudonyymit ja nimen erikieliset versiot tai eri kirjoitusmuodot (ns. varianttinimet). Myös toimijaan liittyvät tunnukset (mm. ISNI, ORCID) ja toimijoihin liittyvät aineistot ovat nähtävissä. Tietoja tekijään liittyvistä aineistosta haetaan kansallisbibliografiasta Finnan kautta. Linkitykset musiikkiaineistoon ovat toistaiseksi puutteellisia.

Kantossa olevat erilaiset nimenmuodot ja tunnukset sekä tekijään linkitetyt aineistot auttavat paitsi kuvailijaa myös tiedonhakijaa identifioimaan tekijöitä yksiselitteisesti. Kanto on julkaistu käyttöön CC0-lisenssillä, jota tiedot tekijöistä voisi hyödyntää avoimena datana mahdollisimman laajasti KAM-sektorilla ja sen ulkopuolella.

Toimijanimien kuvailussa on noudatettu RDA:n kuvailusääntöjä ja suomalaisten kirjastojen tekemiä linjauksia vuodesta 2016. Tätä vanhemmat kuvailut noudattavat Suomalaisia luettelointisääntöjä.

Fintossa aiemmin julkaistu Suomalaiset yhteisönimet (http://finto.fi/cn/fi/) sisältyy Kantoon ja siksi resurssin päivittäminen omana kokonaisuutenaan loppui.

Lisätietoja henkilöiden ja yhteisöjen nimenmuodoista, puutteellisten tai virheellisten tietojen korjauspyyntöjä ja muuta palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.

Lisätietoja Kantosta löytyy tietopaketista.

Toimijakuvailupalvelu

 • Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämät ulkomaalaiset yhteisöt on kuvailtu Asteriin, mutta tarkistuksia ja linkkauksia tehdään vielä. Työ on viittä vaille valmis.
 • Loppusuoralla on myös Asteri-auktoriteettitietokannan avaaminen avoimena datana Fintossa. Lisätietoja tulossa.

 • Kansalliskirjaston toimijakuvailupalvelu yhdessä ISNI-projektin kanssa järjestävät ISNI-webinaarin kustantajille ke 11.11.2020. Webinaarin tarkoitus on lisätä tietoa ISNI-tunnuksen käyttömahdollisuuksista kustantajien ja Kansalliskirjaston välisessä yhteistyössä.

 • ISNI-toimintaan liittyvät sivut on päivitetty. Sivuille on lisätty tietopaketti ISNIstä ja tietoa Kansalliskirjaston toiminnasta ISNIn rekisteröintitoimistona.

 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Työn alla on yhteisötietueiden takautuva vienti (kahdelta vuodelta) ISNI-tietokantaan ja tulevien (säännöllisesti tapahtuvien) vientiprosessien suunnittelu.
  • Pilottiprojekti on käynistynyt: Kansalliskirjaston ylläpitämän Kustantajarekisterin kustantajille haetaan ISNI-tunnukset.


Nimitietopalvelu

 • Nimitetopalvelun tietomallista on laadittu uusi versio, johon on täydennetty RDA-ominaisuuksia.
  • Useista ominaisuuksista löytyy sekä attribuutti että assosiaatio-tyyppi.
  • Mallin tässä versiossa nimiin ja paikkoihin liittyvät ominaisuudet on liitetty luokkiin attribuutteina. Tietomallin entiteetit on viety paikalliseen Wikibase-kantaan.
  • Kirjastojen, arkistojen ja museoiden ylläpitämien auktoriteettitietojen siirtotiedostoissa olevat kentät on mapattu tietomallin kenttiin mikä mahdollistaa aineistojen tuonnin samaan Wikibase-instanssiin.  
 • Wikibase-yhteistyötä edistetään tänä vuonna käynnistyneessa IFLAn Wikidata työryhmässä
  • Saksan kansalliskirjaston (DNB) Wikibase-projektin tuloksia esiteltiin syyskussa IFLAn julkaisemassa videosarjassa.
  • Saksassa tavoitteet KAM-sektorin yhteistyölle ovat hyvin samantapaisia kuin nimitietopalvelussakin. Wikibase-ohjelmistoon halutaan täydentää KAM-sektorin kuvailua ja formaatteja tukevia ominaisuuksia. 

Toimijakuvailupalvelu

 • Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämät ulkomaalaiset henkilöt on kuvailtu Asteriin. Työ jatkuu luettelon sisältämien ulkomaalaisten yhteisöjen kuvailulla.
  • Kansalliskirjasto on jo aiemmin kuvaillut luettelossa olevat suomalaiset tekijät Asteriin.
  • Ulkomaalaisten yhteisöjen kuvailu valmistunee lähiviikkoina.
 • Toimijakuvailuasiantuntijaverkosto on käynyt valmiiksi uudistetun RDA-säännöstön linjauksia ennen kesälomien alkua.
 • Asterissa olevien henkilöiden datan avaamista avoimena datana valmistellaan. Data avataan yhteisöjen tavoin Fintossa. Lisätietoja myöhemmin.

 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Henkilöihin liittyvät ISNI-tunnukset näkyvät nyt Asterissa.
  • Kansainväliseen ISNI-tietokantaan alkukesästä vietyjen Asterin tietueiden jälkikäsittely jatkuu: väärin yhdistyneitä tietueita erotetaan ja epävarmat tapaukset mahdollisesti samoista identiteeteista yhdistetään.
  • Loppuvuoden aikana valmistellaan käytäntöjä Asterin toimijoiden säännölliseen ja jatkuvaan vientiin ISNI-tietokantaan.

Nimitietopalvelu

 • Nimitietopalvelun tietomallin keskeiset luokat ja ominaisuudet on julkaistu  Digi- ja väestötietoviraston yhteentoimivuusalustalla
  • Mallin seuraavaan versioon lisätään kaikki tietomallin luokat ja ominaisuudet syksyn aikana.

Toimijakuvailupalvelu

 • Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämien ulkomaalaisten tekijöiden kuvailu jatkuu Kansalliskirjastossa. Kirjaimilla A-P alkavat ulkomaalaiset henkilöt ovat nyt kuvailtu Asteriin.
 • Toimijakuvailuasiantuntijaverkosto on käynyt ahkerasti läpi uudistetun RDA-säännöstön linjauksia, työ on melkein valmis.
 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Henkilötietueiden ajo Asterista kansainväliseen ISNI-tietokantaan toteutettiin toukokuun lopulla. ISNI-tietokantaan vietiin 137 575 henkilötietuetta Asterista ja tietueajon seurauksena voi 124 258 henkilötietueeseen nyt liittää ISNI-tunnuksen. ISNI-tunnukset näkyvät Asteri-tietueissa lähiaikoina. Lukua voi pitää kaiken kaikkiaan hyvänä ja ISNI-tunnusten määrä tulee vielä hieman nousemaan erilaisten jälkikorjausten ansiota.
  • Pohjoismainen ISNI-tapaaminen järjestetään etäkonferenssina ke 10.6. Kansalliskirjasto esittelee tilaisuudessa oman ISNI-projektinsa etenemistä ja Ruotsin Kungliga biblioteket ja Norjan kansalliskirjasto, kertovat omat kuulumiset. Kokoukseen osallistuu myös ISNI International Agencyn ja British Libraryn edustajat, jotka kertovat ISNI-toiminnan kehittämisestä laajemmin.

Nimitietopalvelu

 • Nimitietopalvelun tämän vuoden suunnitelmaa on tarkennettu ja se löytyy projektin wikistä.
 • Nimitietopalvelun tietomallia on kehitetty tiiviisti kevään aikana ja malli alkaa olla valmis
  • Nyt eristetään keskeisimmät ominaisuudet, jotka muodostavat mallin ytimen omaksi kokonaisuudekseen
 • Wikibase-alustaa halutaan kokeilla yhtenä Nimitietopalvelun toteutusmahdollisuutena ja sen pystytys Kansalliskirjaston konttiympäristöön etenee. Kesän aikana tietomallin ydin toteutetaan Wikibase-testialustaamme, minkä jälkeen alustaa voidaan testata toimijatiedoilla.
 • Eri sektorien toimijatietojen yhdistelyn testaamista varten Kansalliskirjastoon toimitetaan otokset eri sektorien toimijatietojärjestelmistä. Yhdistelyn tuloksista saadaan tietoja syksyllä.


 • Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämien ulkomaalaisten tekijöiden kuvailu aloitettiin Kansalliskirjastossa. Kirjaimilla A-F alkavat ulkomaalaiset on kuvailtu Asteriin.
 • Henkilöauktoriteettien takautuva rikastaminen jatkuu. Asterissa oleviin auktoriteettitietueisiin tehdään viimeisiä täydennyksiä ennen varsinaista loadia kansainväliseen ISNI-tietokantaan.
 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Kansalliskirjasto on solminut ISNI-IA:n (ISNI International Agencyn) kanssa sopimuksen, jonka myötä Kansalliskirjasto voi ensimmäisenä suomalaisena organisaationa toimia ISNIn rekisteröintitoimistona (ISNI Registration Agency = ISNI RAG). ISNI rekisteröintitoimisto voi välittää ISNI-tunnusten hakemuksia muiden organisaatioiden puolesta kansainväliseen tietokantaan, jossa ISNI-tunnukset generoidaan. Sopimus astuu voimaan 1.5. ja toiminta aloitetaan pilotoinnilla tämän vuoden aikana.
  • Kansalliskirjaston loppukeväälle suunniteltu ISNI-aiheinen seminaari tekijänoikeusjärjestöille ja kustantajien edustajille siirtyy toistaiseksi tuntemattomaan ajankohtaan.
  • Henkilötietueiden ajo Asterista kansainväliseen ISNI-tietokantaan toteutetaan toukokuussa.
  • Huhtikuun loppupuolelle suunniteltu pohjoismainen ISNI-tapaaminen peruuntui koronapandemian takia.

Asteri on nyt yli 2600 henkilöauktoriteettia rikkaampi!

Asteriin on viety Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Arsca-tietokanassa olevat (ja Asterista ennestään puuttuvat) auktoriteettitietueet ulkomaalaisista musiikintekijöistä. Kiitämme yhteistyöstä! Erityisesti musiikkikirjastoille tämä on hyvä uutinen. Paketissa oli mukana paljon Hankalat musiikkinimet -luettelossa olevista ulkomaalaisista tekijöistä. 

Tuodut auktoriteettitietueet tunnistaa siitä, että 040-kentässä on tunnus ”FI-TaiY”. Nimet ovat haettavissa Asterin tekijäindeksistä. Auktoriteetteja ei toistaiseksi olla automaattisesti linkittämässä Melindan bib-tietueissa oleviin tekijäkirjauksiin virheellisten linkkausten välttämiseksi.

 • Toimijakuvailupalvelu valmistelee ahkerasti uudistuneen RDA:n linjauksia Toimijakuvailuasiantuntijaverkoston käsittelyyn. Verkosto kokoontuu säännöllisesti kahden viikon välein koko kevään ajan. Verkostossa on edustettuna kirjastosektorin toimijakuvailusta kiinnostuneet erityyppiset kirjastot ja arkisto. Verkostoon voi edelleen tulla mukaan, lisätietoja saa kysymällä (toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi).
 • Toimijakuvailupalvelun ylläpitämän toimijakuvailuohjeeseen on lisätty Asterin toimintaperiaatteet (katso tarkemmin asiakaswikistä).
 • Asterin tietueiden rikastaminen ja niissä olevan datan yhdenmukaistaminen jatkuu. Työn alla tiedon (mm. ammattitermit, toimiala, arvonimet) poimiminen huomautuskentistä ja siirtäminen 3XX-kenttiin. Lisäksi työn alla on edelleen suhdemääritteiden takautuva täydentäminen.
 • Toimijakuvailupalvelu on sopinut Muusa-kuvailuryhmän kanssa jäljellä olevien Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämien ulkomaalaisten toimijoiden kuvailusta Asteriin. Huhtikuussa järjestetään koulutusta työhön lupautuneille kuvailijoille. Tavoitteena on kuvailla puuttuvat nimet tämän vuoden aikana.
 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Loppukeväälle on suunnitteilla Kansalliskirjaston järjestämä ISNI-aiheinen seminaari tekijänoikeusjärjestöille ja kustantajien edustajille.
  • ISNIn kanssa solmittavaa RAG-sopimusta on edistetty mm. selvittämällä tietosuojaan liittyviä kysymyksiä. RAG-sopimuksen myötä Kansalliskirjasto voi välittää ISNI-tunnisteita muille organisaatioille. Kansalliskirjaston tavoitteena on allekirjoittaa sopimus ennen kesää.
  • Henkilötietueiden ajo Asterista kansainväliseen ISNI-tietokantaan valmistellaan aktiivisesti.
  • Huhtikuun loppupuolella järjestetään Trondheimissa pohjoismainen ISNI-tapaaminen, johon Kansalliskirjastokin osallistuu.
 • Asterin tietueisiin on tehty massakorjauksia, joiden tavoitteena oli rikastaa ja yhtenäistää toimijoihin liittyviä kuvailutietoja. Esimerkiksi 046-kentässä olevat ajankohdat on muutettu edtf-formaatin mukaiseksi, 372-kentässä olevat YSA- ja musa-termit on konvertoitu YSO-termeiksi ja 374-kentässä olevat ammattinimet on linkitetty metatietosanastoon.
  • Työn alla on vielä tekijän nimenmuotoihin liittyvien suhdemääritteiden rikastaminen huomautuskentissä olevan tiedon perusteella.
 • Valmistelu Asterin henkilöihin liittyvän kuvailutietojen avaamista avoimena datana Fintossa on alkanut auktoriteettitietueessa olevien elementtien mäppäyksestä.
  • Tiedottamme suunnitelmasta ja sen toteuttamisesta tarkemmin keväämmällä 2020.
 • Toimijakuvailupalvelu neuvottelee Muusa-kuvailuryhmän kanssa Hankalien musiikkinimien luettelon sisältämien ulkomaalaisten toimijoiden kuvailusta Asteriin.
  • Hankalat musiikkinimet -luettelon sisältämät suomalaiset toimijat ovat kuvailtu Asteriin Violan auktoriteettiprojektin yhteydessä tänä vuonna.
 • Perusteella olevan Toimijakuvailuverkoston ensimmäinen kokous järjestetään näillä näkymin joulukuun puolessa välissä.
  • Kysy tarvittaessa lisää toimijakuvailupalvelusta (toimijakuvailu-posti ( at ) helsinki.fi).
 • ISNI-projektin kuulumisia: Kansalliskirjasto on osallistumassa Consultation group for libraries -nimiseen kansainväliseen työryhmään, joka on tarkoitettu kirjastoille ja kirjastoverkoille, jotka käyttävät ISNI tunnusta tietokannoissaan.
  • Ryhmän tarkoitus on viestittää kirjastojen tarpeita ISNIn ylläpitäjien suuntaan ja edistää kirjastojen välistä yhteistyötä ISNI tunnukseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Noin puolet ISNIn tiedontuottajista on kirjastoja, joten kirjastoilla on tarve luoda yhteisiä käytänteitä ISNIn suhteen, koska muiden tiedontuottajien metadata saattaa poiketa kirjastojen toimittamista tiedoista.