YSAsta ja Allärsistä YSOon siirtymän vaikutukset yleisemmällä tasolla on kuvattu tarkemmin siirtymän taustadokumentissa.

Olemassa olevien bibliografisten tietueiden konvertointi

Kaikilla YSA- ja Allärs-termeillä on yksiselitteinen YSO-vastine, jonka avulla YSAlla kuvaillut bibliografisten tietueiden sisällökuvailukenttien (65X) termit voidaan muuntaa YSO-termeiksi.

Käytännössä siis kuvailussa käytetyn termin perusteella etsitään YSA- tai Allärs-vastine Fintosta, ja seurataan sieltä saatua linkkiä YSO-käsitteeseen.

Termien muunnoksen lisäksi tulee sanastotunnus (65X, osakenttä 2) muuntaa ysasta ysoksi. YSOn sanastotunnus on vahvistettu Kongressin kirjaston rekisterissä.

Muunnoksen yhteydessä 65X kenttään tulee lisätä YSO-termin URI-tunniste osakenttään 0.

 

Muunnos näyttäisi näyttäisi siis bibliografisessa tietueessa esim. tältä:

Nykyinen YSA-termi:

|a Artemis (atk-ohjelma) |2 ysa

Uusi YSO-käsite:

|a Artemis (tietokoneohjelmat) |2 yso |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p21663


Jos monikielisyyttä halutaan YSO-siirtymän yhteydessä tietueisiin mukaan, voidaan 650-kenttiä toistaa:

Nykyinen YSA-termi:

|a Artemis (atk-ohjelma) |2 ysa

Uusi monikielinen YSO-käsite:

|a Artemis (tietokoneohjelmat) |2 yso |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p21663

|a Artemis (datorprogram) |2 yso |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p21663


Asiasanaketjujen tapauksessa täytyy päätää halutaanko URI-tunnisteet erikseen ketjun jokaiselle asiasanalle.

YSAn maantieteellisille käsitteille haetaan uudet monikieliset vastineet YSOa täydentävästä YSO-paikat -ontologiasta, joka YSOn tapaan löytyy Fintosta.


YSOn käyttöönotto kuvailussa

Suositeltava tapa YSOn hyödyntämiseen kuvailussa on Finton rajapinnan kytkeminen kirjastojärjestelmään (REST-rajapinta). Rajapinnan kautta on mahdollista hakea käsitteitä monipuolisesti eri tavoilla, sekä kysyä tiettyyn käsitteeseen liittyviä termejä, tunnisteita, ominaisuuksia ja linkityksiä. 

Jos rajapintaa ei voida hyödyntää, voidaan YSO tuoda MARC21-auktoriteettitietueina järjestelmän sisään samaan tapaan kuin YSA. Finto-projekti tuottaa YSOsta MARC21-auktoriteettitietueet niitä tarvitseville.

Monet kuvailijat käyttävät YSAa myös "copy-paste"-menetelmällä, jossa tapauksessa siirtymä YSOn käyttöön ei vaadi käytännössä mitään muutosta järjestelmätasolla, koska YSOnkin termit ovat yksilöiviä. Toki myöskään YSOn käyttöönoton mahdollistamat edut eivät tällöin materialisoidu.

 

  • No labels

1 Comment

  1. Pitäiskö ton " Artemis (datorprogram)" sanastokoodin olla allfo ?