YSAsta ja Allärsistä YSOon siirtymän vaikutukset yleisemmällä tasolla on kuvattu tarkemmin siirtymän taustadokumentissa.

Olemassa olevien bibliografisten tietueiden konvertointi

Kaikilla YSA- ja Allärs-termeillä on yksiselitteinen YSO-vastine, jonka avulla YSAlla kuvaillut bibliografisten tietueiden sisällökuvailukenttien (65X) termit voidaan muuntaa YSO-termeiksi.

Käytännössä siis kuvailussa käytetyn termin perusteella etsitään YSA- tai Allärs-vastine Fintosta, ja seurataan sieltä saatua linkkiä YSO-käsitteeseen.

Termien muunnoksen lisäksi tulee sanastotunnus (65X, osakenttä ‡2) muuntaa muodosta ysa muotoon yso/fin. Allärsin asiasanojen kohdalla muunnetaan muodosta allars muotoon yso/swe.  YSOn sanastotunnus on vahvistettu Kongressin kirjaston rekisterissä.  Kielitarkennetta käytetään aina, sillä muuten MARC kentässä ei voida ilmaista termin kieltä.

Muunnoksen yhteydessä 65X kenttään tulee lisätä YSO-termin URI-tunniste osakenttään ‡0.

 

Muunnos näyttäisi näyttäisi siis bibliografisessa tietueessa esim. tältä:

Nykyinen YSA-termi:

a Artemis (atk-ohjelma) 2 ysa

Uusi YSO-käsite:

a Artemis (tietokoneohjelmat) 2 yso/fin 0 http://www.yso.fi/onto/yso/p21663


Jos monikielisyyttä halutaan YSO-siirtymän yhteydessä tietueisiin mukaan, voidaan 650-kenttiä toistaa:

Nykyinen YSA-termi:

a Artemis (atk-ohjelma) 2 ysa

Uusi monikielinen YSO-käsite:

a Artemis (tietokoneohjelmat) 2 yso/fin 0 http://www.yso.fi/onto/yso/p21663

a Artemis (datorprogram) 2 yso/swe 0 http://www.yso.fi/onto/yso/p21663

Ketjutus

Sisällönkuvailuoppaan mukaan Aihe-kentässä tulee välttää eri sanastoista otettujen keskenään samaa tarkoittavien samankielisten termien käyttöä ja asiasanaketjujen rakentamista. Riippumatta kuvailtavan aineiston kielestä voidaan kuitenkin käyttää erikielisiä asiasanoja. On myös asiasanastoja joiden rakenteeseen ja/tai indeksointikäytäntöön kuuluvat ketjut, esimerkeinä LCSH, MeSH ja Svenska ämnesord.

Asiasanaketjujen tapauksessa täytyy päättää halutaanko URI-tunnisteet erikseen ketjun jokaiselle asiasanalle. 

YSOa käytettäessä kukin asiasana talletaan omalle rivilleen osakentään a ja URI osakenttään Koska URI viittaa aina osakenttään a, ketjutettaessa URIsta tulee virheellinen, sillä se ei viittaa tuota ketjua vastaavaan käsitteeseen.  Sen vuoksi YSOa käytettäessä ei käytetä osakenttiä (yleinen lisämääre/asiasana) eikä  

YSOn käyttöönotto kuvailussa

Suositeltava tapa YSOn hyödyntämiseen kuvailussa on Finton rajapinnan kytkeminen kirjastojärjestelmään (REST-rajapinta). Rajapinnan kautta on mahdollista hakea käsitteitä monipuolisesti eri tavoilla, sekä kysyä tiettyyn käsitteeseen liittyviä termejä, tunnisteita, ominaisuuksia ja linkityksiä. 

Jos rajapintaa ei voida hyödyntää, voidaan YSO tuoda MARC21-auktoriteettitietueina järjestelmän sisään samaan tapaan kuin YSA. Finto-projekti tuottaa YSOsta MARC21-auktoriteettitietueet niitä tarvitseville. 

  • YSO ja YSO-paikat lisätään Asterin auktoriteettitietokantoihin keväällä 2018.

Monet kuvailijat käyttävät YSAa myös "copy-paste"-menetelmällä, jossa tapauksessa siirtymä YSOn käyttöön ei vaadi käytännössä mitään muutosta järjestelmätasolla, koska YSOnkin termit ovat yksilöiviä. Toki myöskään YSOn käyttöönoton mahdollistamat edut eivät tällöin materialisoidu.

 

Sisällönkuvailuoppaan mukaan ketjutusta käyttävien asiasanastojen osalta aihetta kuvailevia asiasanoja voi esiintyä myös kentissä 600610611630647 ja 651.

 

1 Comment

  1. Pitäiskö ton " Artemis (datorprogram)" sanastokoodin olla allfo ?