YSAsta ja Allärsistä YSOon siirtymän vaikutukset yleisemmällä tasolla on kuvattu tarkemmin siirtymän taustadokumentissa.

Olemassa olevien bibliografisten tietueiden konvertointi

Kaikilla YSA- ja Allärs-termeillä on yksiselitteinen YSO-vastine, jonka avulla YSAlla kuvaillut bibliografisten tietueiden sisällökuvailukenttien (65X) termit voidaan muuntaa YSO-termeiksi.

Käytännössä siis kuvailussa käytetyn termin perusteella etsitään YSA- tai Allärs-vastine Fintosta, ja seurataan sieltä saatua linkkiä YSO-käsitteeseen.

YSA-YSO linkitys.jpg

 

Termien muunnoksen lisäksi tulee sanastotunnus (65X, osakenttä 2) muuntaa ysasta ysoksi. YSOn sanastotunnus on vahvistettu Kongressin kirjaston rekisterissä.

Muunnoksen yhteydessä 65X kenttään tulee lisätä YSO-termin URI-tunniste osakenttään 0.

Muunnos näyttäisi näyttäisi siis bibliografisessa tietueessa esim. tältä:

Nykyinen YSA-termi:

|a kissa  |2 ysa

Uusi YSO-käsite:

|a kissa  |2 yso  |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p19378

YSOn käyttöönotto kuvailussa

Suositeltava tapa YSOn hyödyntämiseen kuvailussa on Finton rajapinnan kytkeminen kirjastojärjestelmään (REST-rajapinta). Rajapinnan kautta on mahdollista hakea käsitteitä monipuolisesti eri tavoilla, sekä kysyä tiettyyn käsitteeseen liittyviä termejä, tunnisteita, ominaisuuksia ja linkityksiä. 

Jos rajapintaa ei voida hyödyntää, voidaan YSO tuoda MARC21-auktoriteettitietueina järjestelmän sisään samaan tapaan kuin YSA. Finto-projekti tuottaa YSOsta MARC21-auktoriteettitietueet niitä tarvitseville.

Monet kuvailijat käyttävät YSAa myös "copy-paste"-menetelmällä, jossa tapauksessa siirtymä YSOn käyttöön ei vaadi käytännössä mitään muutosta järjestelmätasolla, koska YSOnkin termit ovat yksilöiviä. Toki myöskään YSOn käyttöönoton mahdollistamat edut eivät tällöin materialisoidu.

Kehittyneemmissä järjestelmissä pitää pohtia mitä tietoa kuvailutietueeseen tallennetaan.

  • No labels