You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Palveluun liittyminen edellyttää palvelusopimuksen tekemistä. Melindan palvelusopimuksessa sovitaan palvelun tarjoajan Kansalliskirjaston ja palvelun asiakkaan Melindan käyttöön ja yhteistyöhön liittyvistä tehtävistä ja vastuista. Melinda-palvelu on OKM:n hallinnonalan kirjastoille maksuton. Melindan palvelusopimuksen (pdf) esimerkkinä on OKM:n alaisten Linnea-konsortioon kuuluvien kirjastojen sopimus. Eri kirjastosektoreilla on osin toisistaan poikkeavat sopimukset.

Sopimukset lähetetään kirjastojen allekirjoitettaviksi. Sopimus tulostetaan ja lähetetään päivättynä ja allekirjoitettuna kahtena kappaleena Kansalliskirjastolle osoitteella:

Kansalliskirjasto, kirjastoverkkopalvelut
Jaana Routakangas
PL 26
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Kansalliskirjaston allekirjoituksella varustettu asiakkaan kappale lähetetään asiakkaalle.  

Palvelusopimuksen liitteet

Melindan palvelusopimukseen kuuluvat sen erottamattomana osana seuraavat liitteet:

Liite 1 (pdf) eli palvelinympäristön ylläpitosopimus (sopimus kirjastojärjestelmien laitteistoympäristöjen käyttöpalvelusta)

Vain Axiell Aurora -järjestelmää käyttävät yleiset kirjastot:

Liite 2 (pdf), Melinda-rajapinnat Axiell Aurora -kirjastoille


  • No labels