Alephissa on mahdollista korjata otsikkomuotoja ja niihin liittyviä bib-tietueita massakorjauksena. Tämä tapahtuu *Search* > *Browse* -tilasta löytyvällä *Correct Heading* -toiminnolla. Toiminto on kaikkien käytettävissä, kunhan käyttäessä noudatetaan huolellisuutta. 

Ohjeen esimerkissä on ysa-termin 'postimerkkeily' päivitys ysa-termiksi 'filatelia'.

  

Hae muutettava otsikkomuoto ja ne Melindan tietueet, joihin se liittyy esiin *Search* > *Browse* -haulla.

  • ketjuttamattoman YSA-termin kyseessä ollessa käytettävä otsikkomuotohakuindeksi (*Headings List*) on 'Subjects (YSA)''

  • jos halutaan muokata myös asiasanaketjujen ensimmäistä termiä otsikkomuotohakuindeksiksi valitaan 'YSA 'main' subjects'
   • asiasanaketjujen myöhempiä termejä ei toistaiseksi voi muokata *Correct Heading* -toiminnolla

Halutetessasi voit tarkastella otsikkomuotoon liityviä tietueita *Show* -toiminnolla hakutulosnäkymässä tai *Catalog* -toiminnolla luettelointieditorissa.

Valitse otsikkomuoto, jonka haluat muutettavaksi indeksissä ja siihen liittyvissä tietueissa *Correct Heading* -painikkeella.

HUOM: *Correct Heading* -toimintoa käyttäessäsi valitse *Base*: Melinda, jotta näet kaikki tietueet, joita toiminto tulee muokkaamaan. Vaikka olisit valinnut suppeamman hakukohteen (esim. *Base*: *Melinda (ei osakohteita)), muutos kohdistuu myös tähän kohteeseen kuulumattomiin tietueisiin (esimerkissä siis osakohteisiin.)

Voit varmistaa, että koko muutettu tietuejoukko löytyy tarkasteltavaksi myös muutoksen jälkeen tallentamalla sen *Save as Set* -toiminnolla.

 

 

 

*Correct Heading* -painikkeella.

Aleph hakee näkyviin kaikki ne kenttäsisällöt, joista muutettavaksi valittu otsikkomuoto on indeksoitu.

  • Esimerkissä näkyvät sekä replikoinnin ohjauskomennolla varustettu kenttä, että ilman replikoinnin ohjauskomentoa oleva kenttä, koska molemman sisältöiset kentät indeksoidaan samaan, ohjauskomennottomaan otsikkomuotoon

  • Huom: jos tietueita on paljon, haku voi kestää jonkin aikaa

Käytä *Correct Heading* - toimintoa otsikkomuotoindeksin ja tietueiden päivittämiseen, vain jos *Old Lines* -listalla on ainoastaan sellaisia tekstejä, joihin haluat muutoksen bibliografisissa tietueissa tehdä.

 

 

Valitse *Old Lines* -listasta jokin muoto, jolloin se kopioituu yläosan laatikkoon muutettavaksi. Korjaa laatikossa oleva teksti haluamaasi uuteen muotoon.

  • asiasanamuutoksissa kannattaa valita sellainen muoto, jossa ei ole replikoinnin ohjauskomentoa, koska replikoinnin ohjauskomentoja sisältävä osakenttä $9 ei ole indeksoitu
  • ei-indeksoituvat (ja siten ei-muutettavat) osakentät jätetään uudesta muodosta kokonaan pois, jolloin ne pysyvät ennallaan tietueissa

Valitse *Correct Heading*, jolloin saat näkyviin esikatselulistat muutoksista.

Tarkista, että *New Lines* -listan uudet muodot ovat ovat oikein.

  • asiasanaindekseissä replikoinnin ohjauskomentoja sisältävä indeksoitumaton osakenttä $9 sijoittuu muutoksessa väärään kohtaan kenttää. Tästä ei kuitenkaan tarvitse välittää, sillä Alephille osakenttien järjestyksellä ei ole väliä, osakenttä $9 ei replikoidu paikalliskantoihin eikä näy OPACissa ja lisäksi seuraavan kerran kun kyseinen tietue tallennetaan, Aleph järjestää osakentät oikeaan järjestykseen

Halutessasi muokkaa yläreunan laatikon uutta muotoa, ja hae esikatselulistat uudelleen *Correct Heading* -valinnalla.

Kun olet tyytyväinen muutoksiin suorita varsinainen muutosajo *Accept* -valinnalla tai poistu toiminnosta muutoajoa tekemättä *Cancel* -valinnalla.

Muutosajon suorittaminen kestää jonkin aikaa.

Aleph tallentaa muutokset *Correct Heading* -toiminnon käyttäjän luetteloijatunnuksella ja tietueet replikoituvat muutoksen jälkeen paikalliskantoihin sen mukaisesti.

Voit tarkastella muutettuja tietueita *Search* > *Find* tilassa valitsemalla hakutuloslistasta ennen muutosta tallentamasi hakutulosjoukon ja viemällä sen viitelistaustilaan *Show*.valinnalla.
 • No labels