Tjänstebeskrivning

Biblioteksnätverktjänsterna tillhandahåller ett system och stöd för webbpublicering av digitala material. Den grundläggande tjänsten omfattar verktyg för uppladdning, hantering och webbpublicering av material, användarstöd och säkerhetskopiering på band samt gränssnitt för manuell användning av publikationsarkivet i andra system.  Som kringtjänst konverterar vi data från kundens övriga system och förädlar dem till ett publikationsarkiv som utgör en enhetlig och välorganiserad helhet. Tjänsten omfattar tekniska lösningar och verktyg för webbpublikation. Kunden svarar för innehållet, som inmatning och hantering av material. 

Det enklaste sättet att ta vår tjänst i bruk är att ansluta sig till Doria, ett centraliserat publikationsarkiv som används av flera organisationer. Om kunden har många särskilda krav på publikationsarkivet, kan vi skapa ett eget, mer skräddarsytt publikationsarkiv till kunden. En central del av det tekniska utförandet görs med programmet DSpace som har öppen källkod och som vi har anpassat efter våra användningsändamål. Dessutom använder vi egna program som komplement. Utöver Doria upprätthåller vi Fenno-Ugrica, Fragmenta Membranea, Julkari, Jukuri, Kaisu, Lauda, LutPub, Osuva, OuluREPOTaju, Theseus, Trepo, UTUPub och Valto.

  • Uppladdning av material sker med formulär som har skräddarsytts efter kundernas behov eller manuellt med hjälp av gränssnitt direkt från kundens egna datasystem. I systemet går det att definiera användarrättigheter och uppladdningsskeden, som gör att man kan hantera materialens gång från inmatning till färdig nätpublikation. Exempelvis forskare och studerande kan själva mata in och beskriva sitt material, varefter organisationens personal granskar och redigerar det före den slutliga webbpubliceringen.
  • För att stödja materialhanteringen erbjuder vi kunderna verktyg för editering, masseditering, användningsbegränsning, statistikfunktioner, återanvändning av material och överföring av material till andra system. Kunden har full kontroll över sitt eget material under hela dess livscykel. Kunden har bl.a. alltid möjlighet att vid behov få sitt material kopierat eller överfört till ett annat system.
  • Det går att söka i material som publicerats på nätet med hjälp av skräddarsydda bläddrings- och sökfunktioner. I publikationer i textform, t.ex. pdf-filer, riktas sökningar till både beskrivningsinformation och heltext. Solr-sökmotorns syntax (på engelska) möjliggör såväl lättanvända som noggrannare definierade sökningar inuti publikationsarkiv och manuella sökningar i andra system med hjälp av gränssnitt. Sökningarna kan alltså integreras för till exempel nätbutiker eller egna sökportaler. Våra publikationsarkiv har stöd för OAI-gränssnitt, t.ex. OAI-PMH och OAI-ORE, med hjälp av vilka materialen kan skördas till sökportaler, som Finna, Base, OpenAIRE och Core. Materialet finns synligt och kan indexeras av sökmotorer, till exempel i Google indexeras även heltext vid sidan av beskrivningsinformation. I användargränssnittet har man beaktat att materialet ska vara enkelt att dela i sociala medier. Publicerat material kan tilldelas en permanent webbadress. Då har materialet samma adress även om postens underlag eller tjänsteleverantören ändras i framtiden.
  • Konversionstjänster behövs när material importeras retroaktivt till publikationsarkivet från ett gammalt system eller när ett system ska integreras. Konversion är en individuell process som planeras tillsammans med kunden. Vid konversioner finns det nästan alltid också behov av att korrigera brister eller inkonsekvenser som härstammar från de gamla systemen. I konverteringsarbetet ingår därför ofta även förenhetligande och berikning av data för att materialet ska bli lättare att hitta på nätet. I våra publikationsarkiv används metadataformatet Dublin Core (DC). Vi hjälper kunden att välja lämpliga DC-fält för materialen för att de ska vara så enhetliga som möjligt med de övriga publikationsarkiven och för att de ska ha önskade sök- och bläddringsmöjligheter.

Syftet med publikationsarkivtjänsten är att på lång sikt och enhetligt stödja open access till publikationer som skapas av den offentliga sektorn. Organisationen kan fokusera på sina kärnfunktioner och de som söker information drar nytta av att publikationerna är lätta att hitta och enhetligt beskrivna. Tjänsten är avgiftsbelagd affärsverksamhet med vilken kostnaderna för tjänsten finansieras. Kostnaderna är dock låga jämfört med om organisationen skulle sköta sitt publikationsarkiv själv. Ta närmare del av ibruktagandeskedena, avtalen och priserna för tjänsten här (på finska), eller ta kontakt via e-post: kk-julkaisuarkistot(at)helsinki.fi.


  • No labels