SIVU TEKEILLÄ

Työryhmän tehtävät

 • Kohteena kirjastoaineistojen linkitetyn datan tietomalli, kansallinen BIBFRAME-versio
 • Tietomallityötä tehdään Kansalliskirjaston Linkitetty kirjastodata -projektissa ja työn tueksi tarvitaan kirjastokentän näkemyksiä, koska
  • Kansalliskirjasto tekee esim. massakorjaukset Melindan dataan, jotka aiheutuvat tietomallin muutoksista
  • Kansalliskirjasto ylläpitää suomalaista RDA:ta, joka muodostaa raamit tietomallille
  • Kansalliskirjastosta edustus kansainvälisissä yhteistyöryhmissä linkitetyn datan malliin liittyen
 • Ryhmän toiminnan ytimessä on esittelyt suunnitelluista muutoksista ja kommentit sekä hyväksyntä yhteistyöryhmältä
  • Tärkeä osa uuden tietomallin jalkauttamista ja viestintää
 • Ryhmä voi esittää toiveita ja näkemyksiä siitä, miten (mistä kohtaa) tietomallia pitäisi kehittää
  • Esimerkiksi aineistokohtaisia laajennoksia tarvittaessa
 • Ryhmä voi pohtia ja esittää näkemyksiä siihen, miten nykykuvailua pitäisi kehittää ja muokata, jotta linkitetty data otetaan paremmin huomioon
 • No labels