Esimerkki 9xx Suomalaiset kentät


Wikissä 

https://wiki-emerita.it.helsinki.fi/x/Nt-kFw

Sisällysluettelo

900-kenttä

XWikissä

https://xwiki-qa.it.helsinki.fi/xwiki/bin/view/rdasovellusohje/RDA-kuvailu%20MARC%2021%20-formaatilla/RDA-sovellusohje/9XX%20Suomalaiset%20kent%C3%A4t/

Sisällysluettelo

900-kenttä


Virheen syy

Virheellinen migraatio johtuu ilmeisesti siitä, että ankkurilinkki sisältää muotoilua Wikissä

Wiki-datassa


Myös ankkurilinkissä on h2 otsikkomuotoilu

XWikiin migroituneena, edit-tila


Xwikiin migroituneena, source-tila

Korjaus

Wikissä

Menisikö migraatio oikein, jos korjauksen tekisi Wikissä (question)  

Menee oikein ks. otsikon Testimigraatio 1XX-kentät 20.12.2023

XWikiin migroituneena, edit-tila

macro:id900 - Viittaus - henkilön nimi - suomalainen kenttä (T)Käytössä kirjastojärjestelmissä, joissa ei ole auktoriteettivalvontaa. Voidaan käyttää myös silloin kun 245 c-kentässä on eri nimimuoto kuin 100- tai 700-kentässä.

→ Manuaalisesti → 

​<POISTETAAN TYHJÄ RIVI JOSA h2 MUOTOILU>

 macro:id

Käytössä kirjastojärjestelmissä, joissa ei ole auktoriteettivalvontaa. Voidaan käyttää myös silloin kun 245 c-kentässä on eri nimimuoto kuin 100- tai 700-kentässä.

Xwikiin migroituneena, source-tila

==   ==

{{id name="900"/}}900 - Viittaus - henkilön nimi - suomalainen kenttä (T)(% style="color:#000000" %)Käytössä kirjastojärjestelmissä, joissa ei ole auktoriteettivalvontaa. Voidaan käyttää myös silloin kun 245 c-kentässä on eri nimimuoto kuin 100- tai 700-kentässä.(%%)

→ Manuaalisesti → 

{{id name="900"/}}

== 900 - Viittaus - henkilön nimi - suomalainen kenttä (T) ==

(% style="color:#000000" %)Käytössä kirjastojärjestelmissä, joissa ei ole auktoriteettivalvontaa. Voidaan käyttää myös silloin kun 245 c-kentässä on eri nimimuoto kuin 100- tai 700-kentässä.(%%)

Huom. Yllä Wordistä tms. kopioitua tekstiä, värimääritys: (% style="color:#000000" %) ... (%%)

(error)  kokeilin tätä toisessa XWiki-instanssissa ja kaikki sivulla olleet kuva- sekä linkkiviittaukset menivät rikki (error) 


Testimigraatio 1XX-kentät 20.12.2023

  • Pia muutti Sovellusohjeen 1XX-kenttien sivua niin, että ankkurilinkit ja otsikot ovat eri riveillä. Huom! ankkurilinkkienmuotoilu korjattava Kappaleeksi jos muotoilu on otstikkotyyli
  • Migraatio voidaan tehdä vain kokonaiselle työtilalle, joten Minna kopioi tuon Pian muokkaaman sivun 20.12. siirrettävään Kirjastoaineistojen kuvailusäännöt –sivulle. Kopioitu sivu on viimeisenä nimellä Testi XWikiä varten
  • 20.12. testisivu siirtynyt ok 


  • No labels