Valotamme tällä tekstillä hieman tarkemmin mitä YSO-kokouksissa tapahtuu, jatkaen viime toukokuun kokouksen katsauksen linjoilla. Vuoden 2022 toinen hankalampiin käsitemuutoksiin keskittyvä YSO-kokous pidettiin aamupäivällä 1.9.2022. Osallistujia oli 15. Asialistalla oli 37 ehdotusta, joista käsittelyyn otettiin tässä kokouksessa 28. Nämä kaikki tiedettiin lähtökohtaisesti haastaviksi muutoksiksi. Kokonaan uusia käsite-ehdotuksia oli käsittelyssä 6, muiden ehdotusten sisältäessä erilaisia muutoksia. Kokouksessa käsiteltiin 19 käsitettä, joten käsittelemättä jäi vielä kaikkiaan 18. Uusia hyväksyttyjä käsitteitä ovat muun muassa pölynsidonta, vihkiminen käyttöön sekä manipulaatio (psykologia). Muutokset koskivat usein tarkenteita, esimerkiksi käsite soidin rajattiin muotoon soidin (linnut), ja muissa tapauksissa ohjeistetaan käyttämään käsitettä lisääntymiskäyttäytyminen. Käsitteet transsendentalismi ja transsendentaalifilosofia täsmennettiin muotoihin amerikkalainen transsendentalismi sekä  transsendentaalinen idealismi.

Kokouksessa poistettuja käsitteitä ovat emigrantit, kansalaismedia ja kohdentaminen. Hierarkian muutoksia aiheitui käsitteestä opiaatit, joka siirrettiin opioidien alakäsitteeksi. Käsitteen avaruusteleskoopit yläkäsite kaukoputket muutettiin muotoon kaukoputket ja teleskoopit. Osa käsitteistä tai niiden tarkenteista jäi vielä myöhempään harkintaan, tällainen oli esimerkiksi seuraavaan ongelmakokoukseen siirretty vihkiminen tehtävään.

Seuraava YSO-kokous on syyskuun puolivälissä.