Ohjausryhmän kokous (31.5.2023)

Ohjausryhmän kokous (8.2.2023)

Ohjausryhmän kokous (29.11.2022)

Ohjausryhmän kokous (28.9.2022)

Ohjausryhmän kokous (18.5.2022)

Ohjausryhmän kokous (16.3.2022)

Kick off -tilaisuus 2.2.2022


Projektin kick off -tilaisuus 2.2.2022

Projektille muodostettiin ohjausryhmä, jossa on edustajat kaikista järjestöistä ja Kansalliskirjastosta. Jokaisella edustajalla on varajäsen. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Tuomas Talonpoika Gramexilta. 

  • Gramex: Tuomas Talonpoika (puheenjohtaja), varahenkilö Anne Kujanpää
  • Kopiosto: Rainer Vallius, varahenkilö Kirsi Salmela
  • Kuvasto: Hanne Heinonen, varahenkilö Tommi Nilsson
  • Sanasto: Pentti Nieminen, varahenkilö Sasu Lintula
  • Teosto: Ano Sirppiniemi, varahenkilö Antti Rask
  • Kansalliskirjasto: Katerina Sornova (sihteeri), Nina Hyvönen

Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin projektin budjetti, raportointikäytännöt ja tämän vuoden toimintasuunnitelma.

Projekti aloitetaan sovitusti selvityksellä ISNI-tunnusten käyttöönottoon liittyvistä vaatimuksista ja tunnuksen suomista uusista käyttömahdollisuuksista. Selvityksen jälkeen siirrytään pilotoimaan tunnusten hankintaa eri järjestöjen tekijätiedoille. Tämän vuoden aikana tunnuksia hankitaan Gramexin, Kopioston ja Sanaston tietokannoissa oleville tekijöille, ensi vuonna mukaan tulevat myös Kuvasto ja Teosto.

Projektin viestintäperiaatteisiin liittyen sovittiin vielä erillinen kokous eri tahojen viestintäammattilaisten kesken.

Projektin ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 16.3.


Ohjausryhmän kokous 16.3.2022

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
4. Edellisen Kick off -tapaamisen diat ja liitteet
5. Ajankohtaiset asiat
     - Missä mennään
     - Sopimusasiat
     - Jatkorahoituksen haku lähestyy
     - Hankintalain tärkeimmät kohdat
6. Päätös: Järjestöjen avustukset (aikataulut ja määrät)
7. Valmistelu: Juridinen selvitys henkilötietojen käsittelystä (kysymykset)
8. Keskustelu: ISNI-hyötyjä tutkivan selvityksen runko
9. Seuraava kokous

Läsnä: Tuomas Talonpoika (puheenjohtaja, Gramex), Rainer Vallius (Kopiosto), Hanne Heinonen (Kuvasto), Pentti Nieminen (Sanasto), Ano Sirppiniemi (Teosto), Katerina Sornova (KK), Nina Hyvönen (KK)
Kutsutut asiantuntijat: Maarit Koskela (sihteeri, KK) ja Okko Vainonen (KK)

Kokous avattiin ja esityslista hyväksyttiin.

Todettiin, että edellisen Kick off -tapaamisen diat ja liitteet on lähetetty osapuolille sähköpostitse.

Kokouksessa sovittiin, että projektin ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Kokouksessa päätettiin, millä aikataululla ja millä osuuksilla avustuksia siirretään.  

Kokouksessa käytiin läpi ajankohtaiset asiat.

Kokouksessa keskusteltiin myös henkilötietojen käsittelyyn liittyvästä juridisesta selvityksestä ja ISNI-hyötyjä tutkivan selvityksen rungosta.

Projektin ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 4.5.2022.


Ohjausryhmän kokous 18.5.2022

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen (16.3.2022) pöytäkirja liitteineen ja esityksineen

5. Ajankohtaiset asiat

     - ISNI-tietopaketti ja viestintäsuunnitelma

     - ISNI-lähetykset

     - Sopimusasiat

     - Juridinen selvitys henkilötietojen käsittelystä (OKM)

     - ISNI-projektin selvitys ja ISNI-ohje (tekniset vaatimukset)

6. Keskustelu: Selvityksen aikataulut ja haastattelujen toinen kierros sekä projektin jatkorahoituksen haku

7. Seuraava kokous

Läsnä: Tuomas Talonpoika (puheenjohtaja, Gramex), Rainer Vallius (Kopiosto), Hanne Heinonen (Kuvasto), Sasu Lintula (Sanasto), Ano Sirppiniemi (Teosto), Katerina Sornova (KK), Nina Hyvönen (KK)

Kutsutut asiantuntijat: Maarit Koskela (sihteeri, KK) ja Okko Vainonen (KK)

Kokous avattiin ja todettiin päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin.

Todettiin, että edellisen kokouksen (16.3.2022) pöytäkirja liitteineen ja esityksineen on lähetetty osapuolille sähköpostitse.

Kokouksessa käytiin läpi ajankohtaiset asiat.

Kokouksen muut keskusteluun nousseet aiheet: toinen keskustelukierros jokaisen järjestön kanssa, yhteinen projektin live-tapaamisesta sekä järjestöjen ISNIin lähetettävän datan käsittelyyn tarvittava resurssointi.

Projektin ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 28.9.2022.


Ohjausryhmän kokous 28.9.2022

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen (18.5.2022) pöytäkirja liitteineen ja esityksineen

5. Ajankohtaiset asiat: Missä mennään

     - Jatkorahoitus

     - Verkostopäivä

     - Juridinen selvitys

     - Sopimusasiat

     - ISNI-lähetykset

     - Selvitys ja ISNI-ohje (tekniset vaatimukset)

6. Keskustelu: Oman datan osaamisen ja ymmärtämisen merkitys ja tekijänimet

7. Seuraava kokous

Läsnä: Tuomas Talonpoika (puheenjohtaja, Gramex), Rainer Vallius (Kopiosto), Hanne Heinonen (Kuvasto), Sasu Lintula (Sanasto), Heini Eskelinen-Räsänen (Sanasto), Ano Sirppiniemi (Teosto), Katerina Sornova (KK), Nina Hyvönen (KK)

Kutsutut asiantuntijat: Maarit Koskela (sihteeri, KK) ja Okko Vainonen (KK)

Kokous avattiin ja todettiin päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin.

Todettiin, että edellisen kokouksen (18.5.2022) pöytäkirja liitteineen ja esityksineen on lähetetty osapuolille sähköpostitse.

Kokouksessa käytiin läpi ajankohtaiset asiat.

Kokouksen muut keskusteluun nousseet aiheet: 

Kokouksessa nousi esille myös järjestöjen oman datan osaamisen ja ymmärtämisen merkitys ISNI-prosesseja kehitettäessä. Lisäksi keskusteltiin datan tekijänimien sisältömuodoista.

Projektin ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 29.11.2022.


Ohjausryhmän kokous 29.11.2022

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen (28.9.2022) pöytäkirja liitteineen ja esityksineen

5. Ajankohtaiset asiat: Missä mennään

     - Projektin jatkorahoitus

     - Sopimusasiat

     - ISNI-lähetykset, selvitys ja tekninen ISNI-ohje

     - Lähikuukausien ja ensi vuoden suunnitelmat

     - Muut ajankohtaiset asiat

6. Seuraava kokous

Läsnä: Tuomas Talonpoika (puheenjohtaja, Gramex), Heini Eskelinen-Räsänen (Sanasto), Hanne Heinonen (Kuvasto), Sasu Lintula (Sanasto), Antti Rask (Teosto), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto), Rainer Vallius (Kopiosto), Okko Vainonen (sihteeri, Kansalliskirjasto)

Kokous avattiin ja todettiin päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin.

Todettiin, että edellisen kokouksen (28.9.2022) pöytäkirja liitteineen ja esityksineen on lähetetty osapuolille sähköpostitse.

Kokouksessa käytiin läpi ajankohtaiset asiat.

Projektin ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 8.2.2023.


Ohjausryhmän kokous 8.2.2023

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen (29.11.2022) pöytäkirja liitteineen ja esityksineen

5. Ajankohtaiset asiat: Missä mennään

     - Ministeriön raportointipyyntö: tiedot toimeksisaajista ja alihankkijoista

     - Jatkoprojektin päivitetyn budjetin läpikäyminen ja hyväksyminen

     - Jatkoprojektin sopimusasiat

     - Jatkoprojektin päivitetyn toimintasuunnitelman läpikäyminen ja hyväksyminen

     - ISNI-lähetykset ja pilotoinnit

     - Muut ajankohtaiset asiat

6. Seuraava kokous

Läsnä: Tuomas Talonpoika (puheenjohtaja klo 13.30 saakka, Gramex), Hanne Heinonen (Kuvasto), Nina Hyvönen (Kansalliskirjasto), Anne Kujanpää (Gramex), Sasu Lintula (Sanasto), Ano Sirppiniemi (Teosto), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto), Rainer Vallius puheenjohtaja klo 13.30 jälkeen (Kopiosto), Okko Vainonen (Kansalliskirjasto)

Kutsutut asiantuntijat: Maarit Koskela (sihteeri, KK) ja Okko Vainonen (KK)

Kokous avattiin ja todettiin päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin.

Todettiin, että edellisen kokouksen (29.11.2022) pöytäkirja liitteineen ja esityksineen on lähetetty osapuolille sähköpostitse.

Kokouksessa käytiin läpi ajankohtaiset asiat.

Projektin ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 3.5.2023.


Ohjausryhmän kokous 31.5.2023

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

4. Edellisen kokouksen (8.2.2023) pöytäkirja liitteineen ja esityksineen

5. Ajankohtaiset asiat: Lyhyesti

     - Sopimusasiat

     - Ministeriön raportointipyynnöt on toimitettu

     - Pseudonyymi-työpaja

     - Opetus- ja kulttuuriministeriön rakennetuki

     - Kansalliskirjaston ISNI-palvelun resurssointi tulevaisuudessa

     - Viestintäpalaverin terveiset

     - Missä mennään: ISNI-lähetykset

     - Lähikuukausien suunnitelmat

     - Projektin 2. vaihdeen valmistelut: tekninen tapaaminen

6. Seuraava kokous

Läsnä: Tuomas Talonpoika (puheenjohtaja, Gramex), Hanne Heinonen (Kuvasto), Sasu Lintula (Sanasto), Ano Sirppiniemi (Teosto), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto), Rainer Vallius (Kopiosto)

Kutsutut asiantuntijat: Maarit Koskela (sihteeri, KK) ja Okko Vainonen (KK)

Poissa: Nina Hyvönen (Kansalliskirjasto)

Kokous avattiin ja todettiin päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin.

Todettiin, että edellisen kokouksen (8.2.2023) pöytäkirja liitteineen ja esityksineen on lähetetty osapuolille sähköpostitse.

Kokouksessa käytiin läpi ajankohtaiset asiat.

Kokouksessa päätettiin, että aloitetaan yhteisen ISNI-viestintämateriaalin suunnittelu- ja toteuttamistyö.

Projektin ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 24.10.2023.

  • No labels