Käsitteitä

Käyttöoikeus = Tekijän (tai muun oikeuksien haltijan) määrittelemä oikeus käyttää ja jakaa teoksia tai digitaalisia kappaleita. Teos (tai aineistotieto) voi myös olla kokonaan tekijänoikeuksista vapaa (Public Domain).

Pääsyoikeus  = Digitaalinen kappale (tai aineistotieto) voi olla avoimesti näkyvillä verkossa, vaikka sitä ei saisi jatkokäyttää. Vaihtoehtoisesti digitaaliseen kappaleeseen voidaan myöntää pääsy tietyille käyttäjäryhmille kuten tutkijoille.

Pääsyrajoitus (accessrestrict) = Kappale ( tai aineistotieto) ei ole avoimesti verkossa saatavilla.


Ohje käyttöoikeuksien merkintään Finnaan tulevissa EAD3-tietueissa


Käyttöoikeusmerkinnät Finnassa koskevat tyypillisesti digitaalista kappaletta tai digitaalisten kappaleiden joukkoa. Nämä merkitään EAD3-elementtiin userestrict (paremman elementin puuttuessa).

CC-lisenssien ja Rightsstatementsien käyttö EAD3-formaatissa Finnassa

<userestrict encodinganalog="https://creativecommons.org/" >
      <p>
           <ref href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY 4.0</ref>
     </p>
</userestrict>


<userestrict encodinganalog="https://rightsstatements.org/en/">
      <p>
              <ref href="http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/">InC</ref>
     </p>
</userestrict>


Tällöin digitaalinen kappale mappautuu Finna.fin Käyttöoikeus-rajaimeen (CC-lisenssit). Elementtiin on mahdollista merkitä lisätietoja attribuuttien (elementtien lisätiedot) avulla. Lisätietoja käyttöoikeus-rajaimesta. 

Tarkempia ohjeita käyttöoikeustiedon merkintöihin annetaan  ja tehdään tarpeen mukaan. Ota yhteyttä finna-postiin tarvittaessa.


Ohjeita muualla

Apua käyttöoikeusmerkinnän valitsemiseen

https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/IPR/Questions-to-clear-rights-and-label-works.pdf

Formaatin ohje

https://www.loc.gov/ead/EAD3taglib/index.html#elem-userestrict

  • No labels