Tästä ohjeesta näet, mitä digitaalisten aineistojen käyttöoikeusmerkintöjä Finna.fin käyttöoikeusfasetti Käyttöoikeudet tukee ja miten. Finna suosittelee Finnassa julkaistaville aineistoille samoja käyttöoikeuksia, joita Europeana tukee, ks.: Available Rights Statements

Taulukosta 1 löydät Finnan tukemat lisenssit ja käyttöoikeusmerkinnät, niiden paikat metadataformaateissa sekä eri metadataformaateista Finnaan tulevien käyttöoikeusmerkintöjen tilanteen.

Taulukko 2 kertoo, mitä lisenssityyppejä Käyttöoikeudet-fasetin eri hakuvaihtoehdoilla voi rajata.

Kaikki käyttöoikeustietoja koskevat tiedustelut pyydetään lähettämään finna-posti (at) helsinki.fi -palvelupostiin. Olethan yhteydessä aina, kun organisaatiosi on tuomassa Finnaan uutta käyttöoikeustietoa, etenkin jos organisaatiosi aineistoja ei haravoida säännöllisesti Finnaan. Teemme aineistoille uuden haravoinnin ja tarkistamme, että uusi käyttöoikeusmerkintä toimii halutulla tavalla.

Arkistojen, kirjastojen ja museoiden eri kuvailu- ja siirtoformaateilla on omat ohjeet käyttöoikeuksien metatiedolle:


Käyttöoikeuksien merkintätavat ja -paikat eri metadataformaateissa

Taulukkoon 1 on koottu Finnaan eri formaateista tällä hetkellä tulevat käyttöoikeuksien merkintätavat. Suosittelemme käyttämään standardoituja kirjoitusasuja. Huomioittehan isot ja pienet kirjaimet sekä välien ja välimerkkien paikat.

  • Standardinmukaiset kirjoitusasut mustalla
  • Standardista poikkeavat harmaalla
  • Tyhjänä tai punaisella on merkitty ne merkinnät, joita ei vielä tule Finnaan.

Jos aineistonne käyttöoikeutta ei taulukon mukaan tule vielä Finnaan, ilmoittakaa finna-postiin, kun kyseistä metatietoa on haravoitavana Finnan indeksiin. Tällöin voimme varmistaa, että käyttöoikeusmerkintä näkyy ja toimii oikein.


Taulukko 1: Finnan tukemat käyttöoikeusmerkintöjen arvot eri formaateissa

Lisenssityyppi (+ Linkkaus viralliseen selitteeseen)Lido: Arvot kentässä

administrativeMetadata/resourceWrap/resourceSet/

rightsResource/rightsType /conceptID

EAD + EAD3: Arvot kentässä

use restrict

EAD3: rightsdeclaration/ abbr + citation

MARC: Arvot kentässä 540 $cDublin Core: Arvot kentässä rights

Public Domain -merkintä (PDM, Public Domain 1.0)

PDM

Public Domain 1.0

Public Domain


PDM

Public Domain 1.0

Public domain

PDM

Public Domain 1.0

Public Domain

Public domain

CC0 1.0 Yleismaailmallinen (CC0 1.0)​ Public Domain -lausuma 

CC0 1.0

CC0
Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)

CC BY 4.0

CC BY


CC BY 4.0

CC BY 4.0

CC BY

Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen (CC BY-SA 4.0) 

CC BY-SA 3.0


Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-ND 4.0) 

CC BY-ND 4.0


Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC 4.0) 

CC BY-NC 4.0

CC BY -NC 4.0cc by-nc 4.0

cc by-nc

Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-SA 4.0) 

CC BY-NC-SA 4.0

CC BY -NC -SA 4.0CC BY-NC-SA 4.0

CC BY-NC-SA

cc by-nc-sa 4.0

cc by-nc-sa

Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen (CC BY-NC-ND 4.0)

CC BY-NC-ND 4.0

CC BY -NC -ND 4.0


CC BY-NC-ND 4.0

CC BY-NC-ND 

cc by-nc-nd 4.0

cc by-nc-nd

CC BY-NC-ND 4.0

CC BY-NC-ND

Ei tekijänoikeutta - vain ei-kaupalliseen käyttöön (NoC-NC )
Ei tekijänoikeutta - muita tunnettuja oikeudellisia rajoituksia (NoC-OKLR)
Tekijänoikeuden piirissä (InC)

InCIn Copyright 1.0

In Copyright

Tekijänoikeuden piirissä - käyttö opetustoiminnassa sallittu (InC-EDU)

InC-EDU


Tekijänoikeuden piirissä - EU-orpoteos (InC-EU-OW)

Tekijänoikeusstatusta ei arvioitu (CNE)

CNEKäyttöoikeudet-hakurajaimen toimintalogiikka


Taulukko 2: Käyttöoikeusmerkintöjen sijoittuminen Finnan Käyttöoikeudet-hakurajaimeen

*HUOM. Vaihtoehtoihin Tekijänoikeuden piirissä ja Käyttöoikeus ei tiedossa sisältyvät merkinnät poistavat aineiston latausnapin tietuesivulta.

KäyttöoikeudetLisenssityypit (ks. ylempi taulukko)
Täysin vapaat aineistot

CC0

Public Domain

Vapaat, lähde nimettäväCC BY

CC BY-SA

Ei kaupallista käyttöä

CC BY-NC

CC BY-NC-SA

Ei muokkauksia

CC BY-ND

Ei kaupallista käyttöä, ei muokkauksia

CC BY-NC-ND

Vain opetuskäyttöön

InC-EDU

*Tekijänoikeuden piirissäInC
*Käyttöoikeus ei tiedossa

CNE

Merkintä puuttuu tai ei ole tuetussa muodossa

  • No labels