Finländsk genre- och formlista (FGF) är en tvåspråkig vokabulär med termer för genrer och former inom såväl facklitteratur som skönlitteratur och musik. FGF har sammanställts och upprätthålls av en arbetsgrupp för genre- och formtermer som verkar inom Expertgruppen för innehållsbeskrivning, och till vilken medlemmar från bibliotekssektorns olika områden hör. För termer gällande musik svarar också Muusa-gruppen. Vokabulären är avsedd att användas vid beskrivning av genre och/eller form för material.

Vokabulären är tillgänglig i Finto http://finto.fi/slm/sv/