Hyvät Finnaan osallistuvat organisaatiot,

tämä on kutsu osallistua Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden ohjausjärjestelmän (palveluiden ohjausryhmät ja muut palveluiden toimintaan vaikuttavat ryhmät) arviointikyselyyn. Finnan osalta tämä kattaa erityisesti Finnan konsortioryhmän toiminnan. Lisäksi palautetta voi antaa sektorikohtaisista tapaamisista ja temaattisista työpajoista.

Vastaathan kyselyyn 21.8. mennessä seuraavasta linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/kvpohjaus

Vastaaminen vie keskimäärin 7 min. Kysely huomioi tietosuojan eikä siinä kerätä yhteystietoja. Kyselyn toteuttaa Kansalliskirjaston toimeksiannosta WitMill Oy.

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut tuottavat yliopistokirjastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakoulukirjastoille ja erikoiskirjastoille, arkistoille, museoille sekä julkishallinnon organisaatioille yhteisiä keskitettyjä palveluita. Palveluiden ohjausjärjestelmä on palveluiden asiakasohjauksen kanava, jonka kautta asiakasorganisaatiot osallistuvat palveluiden toiminnan linjaamiseen. Ohjausjärjestelmä uudistettiin vuosina 2010-2011 ja uudistuksen onnistumista päätettiin tällöin arvioida muutaman vuoden kuluttua uudistuksesta. Arviointi toteutettiin viimeksi syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana.

Tänä vuonna arviointi halutaan ulottaa koskemaan FinELib, Finna ja Finto -palveluita sekä Tiedonhallinnan ohjausryhmää ja se kohdennetaan laajasti paitsi palveluiden ohjausryhmille, myös muille asiakas- ja sidosryhmille.


Lisätietoja ohjausjärjestelmän arvioinnista antaa: Kristiina Hormia-Poutanen, kristiina.hormia@helsinki.fi 

Lisätietoja kyselystä antaa: Heli Paavola, WitMill Oy, heli@witmill.fi


Kiitos arvokkaista näkemyksistäsi!

Maria Virtanen
johtava palvelusuunnittelija
Kansalliskirjasto, Finna-palvelut 

PL 15 (Unioninkatu 36), 00014 Helsingin yliopisto
Puh. 050 4487568
maria.virtanen@helsinki.fi