You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

LUONNOS

Johdanto

Nimitietopalvelu kerää yhteen muistiorganisaatiosektorin toimijatiedot mahdollistaen niiden käytön kaikilla sektoreilla ja toimijoihin liittyvien aineistojen hakemisen yli sektorirajojen.

Vuoden 2020 keskeisimpänä tavoitteena on palvelun pilottitoteutuksen pystyttäminen ja sen pohjalta jatkosuunnitelman työstäminen. Pilottitoteutukseen liittyen tehdään myös alustavaa eri sektorien toimijatietojen yhdistelyä.

Tavoitteet

 • Wikibasen pystyttäminen
  • Käyttö- ja näyttöoikeuksien hallinta
 • Tietomallin jatkokehittäminen esiselvityksissä tehdyn työn pohjalta
  • Heijastaminen uuteen RDA:han
  • Tietomalliin perustuvat skeeman luominen
 • Tietomallin vieminen Wikibaseen
  • Ensin osittain
  • Tietomallin/skeeman jatkosuunnittelu
 • Tietomalllin tarkistuspiste: palveleeko tietomalli nimitietopalvelun alkuperäisiä tavoitteita?
 • Asteri-tietueesta Wikibaseen konvertteri
 • Asterin toimijatietojen alustava vienti Wikibaseen
 • Päällekkäisten toimijaotosten hankkiminen osallistujatahoilta
 • Toimijatietojen yhdistely
  • Hyödynnetään soveltuvilta osin Wikibasen omia työkaluja
 • Toimijoiden tunnisteiden saannin prosessi
  • URN
  • ISNI
  • ORCID
  • Muut
 • Wikidata-mappausten mahdollisuuksien tutkiminen
 • AHAA-järjestelmän vertailu Wikibase-ratkaisuun
 • Kuvailuprosessin, yhteiseditoinnin ja järjestelmäintegraatioiden vaatimusten alustava hahmottelu
 • Toimijatietojen Finto-julkaisu soveltuvilta osin
  • Automaattinen päivitysputki
  • Tarvitaanko useita versioita esim. kuvailijoille?
 • Nimitietopalvelun tuontantoversion toteutuksen suunnitelman laatiminen
 • Suunnitelma Nimitietopalveluun liittyvien juridisten kysymysten käsittelystä

Tuotokset

 • Q1
  • Projektin hallintorakenteiden pystytys
  • Wikibase asennettuna
  • Nimitietopalvelun tuotantoversion toteutuksen alustava suunnitelma
 • Q2
  • Tietomallin ydin valmis
  • Alustava tietomalli Wikibasessa
  • Tietomallin ja Wikibasen editointikäyttöliittymän testaaminen datan avulla
 • Q3
  • Pilottitoteutuksen tietomalli valmis
  • Tietomalllin tarkistuspiste: palveleeko tietomalli nimitietopalvelun alkuperäisiä tavoitteita?
  • Asteri-tietueesta Wikibaseen konvertteri
  • Päällekkäisten toimijatietojen (kuolleita henkilöitä, yhteisöjä) hankkiminen
  • Wikibase-ratkaisun tarkistuspiste
 • Q4
  • Wikibasen vertailu muihin mahdollisiin järjestelmiin (esim. AHAA-järjestelmä)
  • Päällekkäisten toimijatietojen mäppäys yhteiseen tietomalliin ja yhdistelytarpeen osoittaminen
  • Konkreettiset yhteistyösuunnitelmat Tutkimustietovarantoon ja CSC:n PID-palveluun
  • Nimitietopalvelun tuotantoversion toteutuksen suunnitelma
 • No labels