LUONNOS

Johdanto

Nimitietopalvelu kerää yhteen muistiorganisaatiosektorin toimijatiedot mahdollistaen niiden käytön kaikilla sektoreilla ja toimijoihin liittyvien aineistojen hakemisen yli sektorirajojen.

Vuoden 2020 keskeisimpänä tavoitteena on palvelun pilottitoteutuksen pystyttäminen ja sen pohjalta jatkosuunnitelman työstäminen. Pilottitoteutukseen liittyen tehdään myös alustavaa eri sektorien toimijatietojen yhdistelyä.

Tavoitteet

Tuotokset