Johdanto

Nimitietopalvelu kerää yhteen muistiorganisaatiosektorin toimijatiedot mahdollistaen niiden käytön kaikilla sektoreilla ja toimijoihin liittyvien aineistojen hakemisen yli sektorirajojen.

Vuoden 2020 keskeisimpänä tavoitteena on palvelun pilottitoteutuksen pystyttäminen ja sen pohjalta jatkosuunnitelman työstäminen. Pilottitoteutukseen liittyen tehdään myös alustavaa eri sektorien toimijatietojen yhdistelyä.

Tavoitteet

 • Wikibasen pystyttäminen
  • Käyttö- ja näyttöoikeuksien hallinta
 • Tietomallin jatkokehittäminen esiselvityksissä tehdyn työn pohjalta
  • Heijastaminen uuteen RDA:han
  • Tietomalliin perustuvat skeeman luominen
 • Tietomallin vieminen Wikibaseen
  • Ensin osittain
  • Tietomallin/skeeman jatkosuunnittelu
 • Tietomalllin tarkistuspiste: palveleeko tietomalli nimitietopalvelun alkuperäisiä tavoitteita?
 • Asteri-tietueesta Wikibaseen konvertteri
 • Asterin toimijatietojen alustava vienti Wikibaseen
 • Päällekkäisten toimijaotosten hankkiminen osallistujatahoilta
 • Toimijatietojen alustava mäppäys yhteisteen tietomalliin
  • Selailumahdollisuus Finton Dev-puolella yhdistelytarpeen osoittamiseksi
 • ISNI- ja ORCID-tunnisteiden yhteentoimivuuden edistäminen Nimitietopalvelussa
 • AHAA-järjestelmän alustava arviointi Nimitietopalvelun yhteisenä ylläpitoalustana
 • Kuvailuprosessin, yhteiseditoinnin ja järjestelmäintegraatioiden vaatimusten alustava hahmottelu
  • Nimitietopalvelun  tuottama vaatimusmäärittely muille järjestelmille (esim. Melindan alustanvaihto)
 • Nimitietopalvelun tuontantoversion toteutuksen suunnitelman laatiminen
  • Suunnitelma Nimitietopalveluun liittyvien juridisten kysymysten käsittelystä

Tuotokset

 • Q1
  • Projektin hallintorakenteiden pystytys
  • Wikibase asennettuna
  • Nimitietopalvelun tuotantoversion toteutuksen alustava suunnitelma
 • Q2
  • Tietomallin ydin valmis
  • Alustava tietomalli Wikibasessa
  • Tietomallin ja Wikibasen editointikäyttöliittymän testaaminen datan avulla
 • Q3
  • Pilottitoteutuksen tietomalli valmis
  • Tietomalllin tarkistuspiste: palveleeko tietomalli nimitietopalvelun alkuperäisiä tavoitteita?
  • Asteri-tietueesta Wikibaseen konvertteri
  • Päällekkäisten toimijatietojen (kuolleita henkilöitä, yhteisöjä) hankkiminen
  • Wikibase-ratkaisun tarkistuspiste
 • Q4
  • Tietomallin julkaisu
  • Päällekkäisten toimijatietojen alustava mäppäys yhteiseen tietomalliin ja yhdistelytarpeen osoittaminen
  • Konkreettiset yhteistyösuunnitelmat Tutkimustietovarantoon ja CSC:n PID-palveluun
  • Projektin loppuraportti ja ehdotus jatkosta
 • No labels