You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 113 Next »

Yliopistokirjastot
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
Aalto - Aalto-yliopisto
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala

AMK-kirjastot
Pakk - Poliisiammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus

  • No labels