Yliopistokirjastot
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Aalto - Aalto-yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
JY - Jyväskylän yliopisto

AMK-kirjastot
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Pakk - Poliisiammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus

  • No labels