Emerald Premier - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Emerald

Linkki palveluun

https://www.emerald.com/insight

Lehtilista

https://www.kiwi.fi/display/finelibekstra/Emerald+Premier+lehtipaketti

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Emerald Premier -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2024-31.12.2024

Aineistokuvaus

Lehtipaketti:

http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/lehtilistat/Emerald_Premier_Title_Listing.xlsxAineiston aihealoja ovat johtaminen, talous, tekniikka ja yhteiskuntatieteet.

Sopimus sisältää rajoitetusti myös oikeuden avoimeen julkaisemiseen lehtipaketin nimekkeissä:

http://finelib.fi/oa-julkaiseminen-emeraldin-lehdissa/

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation (jäsenorganisaatio) opiskelijat, tutkijat, henkilökunta (myös väliaikainen, vieraileva ja eläköitynyt henkilökunta) eli auktorisoidut käyttäjät sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat eli paikalliskäyttäjät.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus- ja etäopiskelutarkoituksiin , henkilökohtaiseen opiskeluun sekä tiedonhakuun ja tutkimukseen.

Mitä saa tehdä:
Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät saavat:
- tehdä hakuja, selailla, katsella, näyttää aineistoa ruudulta
- tallentaa sähköisesti osia aineistosta
- tulostaa yksittäisiä kopioita aineiston osista
- ottaa tulosteesta kohtuullinen määrä valokopioita
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai sähköisessä muodossa toisille auktorisoiduille ja paikallisasiakkaille, mukaan lukien kopioiden jakaminen jäsenorganisaation opiskelijoille organisaatiossa tapahtuvaa opetusta varten.

Vain auktorisoidut käyttäjät saavat
- käyttää osia aineistosta elektronisten ja paperimuodossa olevien kurssipakettien ja aineistolistojen valmistamisessa käytettäväksi opetuksessa ja/tai virtuaaliympäristöissä suojatussa verkossa. Käytetyn aineiston tulee sisältää lähdeviitteet (lähde, nimeke, tekijänoikeuden haltija). Lukemisesteisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai sähköisessä muodossa jäsenorganisaation ulkopuolisille kollegoille tieteellistä tutkimusta ja kommunikointia varten tai käytettäväksi keskusteluryhmissä.
- esitellä julkisesti osia aineistosta osana esitystä seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- jäsenorganisaatiossa työskentelevä auktorisoitu käyttäjä, joka on kirjoittanut artikkelin Emeraldin lehteen, saa tallentaa artikkelista pre-print tai post-print kopion artikkelin virallisen julkaisemisen jälkeen omalle verkkosivulleen, jäsenorganisaation (työnantaja) julkaisuarkistoon tai ei-kaupalliseen tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon. Artikkeli ei saa olla Emeraldin lehdessä julkaistu pdf. Artikkelin metatietojen tulee sisältää DOI alkuperäiseen artikkeliin www.emeraldinsight.com sivuilla.

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:
- poistaa, peittää tai muuttaa aineistoon liittyviä tekijänoikeushuomautuksia tai vastuuvapauslausekkeita
- systemaattisesti tallettaa elektronisesti tai tulostaa paperille moninkertaisia poimintoja aineistosta (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- toimittaa käyttäjälle toisessa kirjastossa tai muualla elektroninen kopio aineiston osasta (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- näyttää tai levittää osioita aineistosta suojatun tietoverkon ulkopuolelle (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- sallia aineiston käyttö muille kuin sopimuksen sallimille käyttäjille (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu).

Palvelun tarjoajan kirjallinen lupa tarvitaan, jos halutaan:
- käyttää aineistoa kaupalliseen tarkoitukseen (myynti, jälleenmyynti, laina, siirto, vuokraus tai muu taloudellinen hyväksikäyttö). Kaupallisenä käyttönä ei pidetä aineiston käyttöä kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen.
- julkaista, jakaa tai asettaa saataville aineistoa, teos joka perustuu aineistoon tai teos jossa aineistoa on yhdistetty muuhun materiaaliin (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu).
- muuttaa, muokata, lyhentää, adaptoida aineistoa muutoin kuin mitä sen tarjoaminen auktorisoiduille käyttäjille ja kirjaston paikallisasiakkaille näyttöruudulta edellyttää (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu) Aineiston sisältämien sanojen tai niiden järjestyksen muuttaminen ei ole sallittua.

Open access

Ohjeet artikkelien vastaaville kirjoittajille:

http://finelib.fi/oa-julkaiseminen-emeraldin-lehdissa/

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on sallittua auktorisoiduille käyttäjille kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

Tutorials and quick guides

Lisätietoja

 

Emerald Premier - user rights and remote access

Publisher / Broker

Emerald

Link to the resource

https://www.emerald.com/insight

Journal list

https://www.kiwi.fi/display/finelibekstra/Emerald+Premier+lehtipaketti

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2024-31.12.2024

Description

Access to a journals package:

http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/lehtilistat/Emerald_Premier_2018_lehtilista.xlsxThe agreement includes a limited open access publishing option:

http://finelib.fi/oa-julkaiseminen-emeraldin-lehdissa/

Authorised users

Authorized Users: faculty and other staff members (also retired), students.
Walk-in-Users: members of the public who are permitted to access the Licensed Material within the Licensee’s physical premises.

Permitted use

Authorised Users and Walk-in-Users may:

- Search, download, view, retrieve and display the Licensed Material
- Electronically save copies of parts of the Licensed Material.
- Print off single copies of parts of Licensed Material.
- Make a reasonable number of photocopies of parts of the Licensed Material for Educational purposes.
- Distribute single copies of parts of the Licensed Material in print or electronic form to other Authorised and Walk-in-Users. This sub-clause shall include the distribution of a copy for teaching purposes to each individual student Authorised User in a class at the Licensee’s institution.


Authorised Users may:
- Incorporate parts of the Licensed Material in printed and electronic course packs, study packs, resource lists and in any other material (including but not limited to multi-media works) to be used in the course of instruction and/or in virtual and managed environments (including but not limited to virtual learning environments, managed learning environments, virtual research environments and library environments) hosted on a Secure Network. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner. Course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as Braille, may also be offered to Authorised Users who, in the reasonable opinion of the Licensee, are reading impaired.
- Distribute single copies of parts of the Licensed Material in print or electronic form to third party colleagues for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups.
- Publicly display or publicly perform a reasonable part of the Licensed Material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity.
- Authors affiliated with a Licensee whose work (Work) is accepted for publication within the Licensed Materials are permitted to upon official publication of their Work, deposit the pre-print or post-print version of their Work on their personal webpages or in their employer Licensee’s institutional repository, national repository or a non-commercial subject repository. Authors may not deposit the Version of Record, that is, the Emerald-branded pdf version of their Work; and the visible metadata for any Works deposited must include the Digital Object Identifier to the original Work on www.emeraldinsight.com

Prohibited use

The Licensee, Authorised Users or Walk-In-Users may not
- Remove or alter the authors’ names or the Publisher’s copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Licensed Material.
-Systematically make printed or electronic copies of multiple extracts of the Licensed Material, save as permitted elsewhere in this Agreement.
- Provide, by electronic means, to a user at another library or elsewhere, a retained electronic copy of any part of the Licensed Material, save as permitted elsewhere in this Agreement.
- Display or distribute any part of the Licensed Material on any electronic network, including without limitation the Internet and the World Wide Web, other than a Secure Network save as provided elsewhere in this agreement.
- Permit anyone other than Authorised or Walk-In-Users to access or use the Licensed Material, save as permitted elsewhere in this Agreement.

The Publisher’s explicit written permission must be obtained in order to:
- Use the whole or any part of the Licensed Material for any Commercial Use.
- Publish, distribute or make available the Licensed Material, works based on the Licensed Material or works which combine it with any other material, save as permitted in this Agreement.
- Alter, abridge, adapt or modify the Licensed Material, except to the extent necessary to make it perceptible on a computer screen, to Authorised and Walk-in Users save as permitted in this agreement. For the avoidance of doubt, no alteration of the words or their order is permitted.

Open access

 

Remote access

Remote access is permitted for Authorized Users via the Licensee institution's secure network.

Training material on web

Tutorials and quick guides

Additional information

 

  • No labels