Etäkokous Zoomilla klo 13-14

Linkki lähetetty pääkäyttäjäpostituslistalle.

Edellinen kokous: 2020-01-30 Pääkäyttäjäryhmän kokous

Muistio

 • MPKK:n uusi pääkäyttäjä esittäytyi. Tervetuloa!


 • Tiedoksi:
  • Koha-yhteenliittymän kokous 1/2020 (11.2.2020) (pöytäkirja vielä tarkistamaton), Minna kertoo kuulumiset kokouksessa
   • hyväksytty mm. Koha-yhteenliittymän työjärjestysVuosikello 2020, joka toimii toimintasuunnitelmana
   • pääkäyttäjäryhmän nimi vaihdettu pääkäyttäjäverkostoksi
    • "Pääkäyttäjäverkosto koostuu kirjastojen Koha-pääkäyttäjistä sekä Kansalliskirjaston edustajista. Pääkäyttäjäverkosto kokoontuu tarvittaessa. Pääkäyttäjäverkosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii kokousten koollekutsujana. Pääkäyttäjäverkosto toimii keskinäisenä tukena päivittäisissä Kohaan liittyvissä asioissa sekä toimii asiantuntijaryhmän tukena."
   • Hyväksytty asiantuntijaryhmän esittämä tavoite siirtyä kv-yhteisöversioon
   • Päätettiin pitäytyä nykyisessä palvelinratkaisussa ja priorisoida yhteisöversioon siirtymistä
  • Asiantuntijaryhmän seuraava kokous on 18.2.2020: 2020-02-18 Asiantuntijaryhmän kokous
   • Keskusteltiin tilastoista ja mietittiin, viekö Kohan tilastopoiminta tiedot Voyagerista poimittujen tietojen päälle
   • Minna ottaa esiin seuraavassa asiantuntijaryhmässä
   • palataan tähän myös pääkäyttäjäkokouksessa, kun asiat ovat selvinneet


 • Lainaluvut Sanastolle
  • kirjastokorvauksia varten tarvittavat lainaluvut Sanastolle toimittaa Kohaa käyttävien korkeakoulukirjastojen osalta keskitetysti Kansalliskirjasto. Voyager-luvut on jo otettu ylös, Koha-skripti ei ole ihan vielä valmis
  • kirjastojen ei itse tarvitse niitä toimittaa


 • Versiopäivityksen tilanne
  • Testiympäristöä päästään tilaamaan vasta, kun sen kustannukset ovat selvillä. Yhteenliittymän kokouksessa 2.3. on tarkoitus päättää tilaamisesta.
 • HAMKissa pidetyn ERM-työpajan kuulumiset
  • HAMKissa järjestettiin ERM-työpaja sähköisen aineiston käsittelystä 30.1.2020. Työpajaan kutsuttiin yhteenliittymän kirjastoista edustajia. Minna kertoo työpajan tuloksista.
  • Työpaja oli oikein onnistunut, paikalla oli noin 20 asiantuntijaa kirjastoista. Mukana oli myös Finna- ja Melinda-asiantuntijoita Kansalliskirjastosta. Työpäivän aikana pohdittiin ERM-järjestelmää eri näkökulmista ja koottiin näkemystä siitä millaisia odotuksia järjestelmälle on. Päätettiin pyytää EBSCOlta Folio ERM-esittely. Kun esittely saadaan sovittua, tieto siitä lähetetään yhteenliittymän kokouksen postituslistalle ja ERM-työpajaan osallistuneille henkilöille.


 • Varauksen keskeytys -toiminto
  • Tritoniassa oli käytössä, ja jotkut asiakkaat käyttivät sitä vahingossa - on otettu pois
  • näyttää olevan käytössä OUTI-kimpalla, sieltä voi kysellä lisätietoja


 • Tiedoksi: Pääkäyttäjä vaihtumassa Humak:issa ensi viikolla. Humak ilmoittaa yhteystiedot.


 • Haaga-Heliassa otettu käyttöön Tuudo-appin kirjastolaajennus
  • Johanna Kertoi tarkemmin, Power Point -tiedosto lähetetty pääkäyttäjien sähköpostilistalle
  • ideana se, että opiskelija osoittaa Tuudon kautta aktiivisesti halunsa olla kirjaston asiakas, ei automaattisesti siirretä kaikkien opiskelijoiden tietoja kirjastolle
  • sovellus kertoo viestillä käyttäjälle esim. että lainat ovat myöhässä
  • työn alla vielä siirtymäprosessit, esim. opiskelu-oikeuden ja Tuudon käytön päättyminen kirjastoasiakkuuden jatkuessa


 • Koha-kehityksen kuulumiset (eli mitä kehittäjillä on työn alla) ja tekninen vartti
  • Kohaan tehty bugikorjauksia:
   • varaukset virkailijaliittymästä toimivat nyt nopeasti
   • useat varaukset nimekkeeseen (jos vain 1 sallittu): bugi korjattu, odottaa päivitystä
   • bugikorjaukset tulevat kirjastoille seuraavan Koha-päivityksen yhteydessä, pyritään tekemään kaikille lähiaikoina, aloitetaan tässä kuussa
  • tilastoskriptejä on edistetty Koha-toimistolla
  • Kohan kv-versiota työstetty eteenpäin


 • Pääkäyttäjien kysymyksiä:
  • holdingsien poisto: miten nopealla aikataululla onnistuu, jos Koha-toimistolta pyytää? vie noin tunnin per kirjasto, mutta joitakin on jonossa. Pyyntö tulee tehdä Redmineen, kannattaa katsoa mallia muista pyynnöistä.
  • auto renew -asetus: jos tämä on ollut päällä, kun aineistoja on lainattu, pitää odottaa, että lainat ovat palautuneet, että pääsee eroon automaattisesta uusinnasta
   • ko. kirjasto selvittelee asiaa Koha-toimiston kanssa tarkemmin


Seuraava etäkokous to 27. helmikuuta klo 13-14

 • No labels