Osallistujat

Veli-Matti Häkkinen
Sirpa Janhonen
Esa-Pekka Keskitalo
Minna Kivinen, puheenjohtaja
Mia Kujala
Joonas Kylmälä
Johanna Miettunen
Christian Nelson (poissa)


Asialista

1.Yhteenliittymän kokous 11.2.2020

 1. Yhteisöversioon siirtyminen hyväksyttiin tavoitteeksi asiantuntijaryhmän esityksen mukaisesti
 2. Palvelinratkaisun kehittämistä päätettiin siirtää myöhemmäksi ja keskittyä nyt versiopäivitykseen. CSC:ltä ja Kansalliskirjastosta pyydetään testiympäristön suunnitelma kustannuksineen.
  1. Testiympäristön hankintaa valmistellaan ohjausryhmän kokouksessa 24.2. ja yhteenliittymän päätöskokous on maanantaina 2.3.
 3. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin yhteenliittymän työjärjestys ja vuosikello toimintasuunnitelmana sekä kustannustenjakomallin periaatteet.

2.Tilannekatsaus kehitystöihin. Käydään läpi valittujen kehitystöiden tilanne:

 1. Konversion jälkityöt (n. 10 työpäivää jäljellä työtä jälkitöissä)
  1. Varastotietojen poistoja puuttuu vielä muutamalta kirjastolta 
  2. Ainakin yhdessä kirjastossa vielä poistettavia niteitä (oli merkitty Voyagerissa poistettavaksi)
  3. Joitakin muita siivoamisia on vielä kirjastojen tietokannoissa
  4. Pääkäyttäjille tehtäväksi: siivoustiketit pitää olla kaikilta kirjastoilta, määrittelyt siivouksille ja arvio työ tarpeellisuudesta.
 2.  Tilastopoiminta
  1. On siinä vaiheessa, että aletaan testaamaan uutta skriptiä
  2. Tarvittaneen ohjeet miten tiedot yhdistetään Voyagerin aikaisiin tilastoihin. Ohjeita kannattaa jakaa kirjastojen kesken.
 3. Tuudon tarvitsemat rajapintamuokkaukset
  1. Kaikki nykyiseen versioon tarvittavat muutokset on tehty
 4. Valitut virhekorjaukset:
  1. #3864 Gateway timeout mikäli virkailijakäyttöliittymässä yritetään tehdä varaus teokseen jolla runsaasti niteitä - korjattu

   • Virhe haittaa kirjastoissa, joissa on paljon niteitä yhdellä nimekkeellä. Varaus on mahdotonta normaalissa virkailijakäyttöliittymässä.

   #3559 Kuljetustilassa olevan varatun niteen voi lainata automaatilla - työn alla

   • Automaatti ei ilmoita, jos nide on kiinnitetty varaukseen, joka lähtee toiseen toimipaikkaan. Automaatti antaa lainata niteen, vaikka se on kiinnitetty varaajalle.

   #4302 Melindassa low-tagin poistaminen poistaa bib-tietueen Kohasta, vaikka sillä olisi niteitä tai varastotietueita - tehdään tilastopoimintaskriptin jälkeen

   #4157 Tietueeseen kohdistuu useita varauksia samalle varaajalle, vaikka varaus sallittu vain yhteen/tietue - korjattu

   • Asiakas pystyy tekemään uuden varauksen nimekkeeseen, joka on jo varattuna hänelle silloin, kun nide on jo odottamassa noutoa.

   #3398 Tiedonhaun tuloslistasta puuttuvat painotukset - työn alla, kaipaa vielä määritellyjä

   • Lisätään relevanssilajitteluun painotukset nimekkeelle ja tekijälle - Hakuasetuksista pitäisi voida säätää painotuksia (admin sivulla, search engine configuration)
   • Indeksointitarpeiden taulukkoon on merkitty nyt sekaisin kenttiä bib-tietueesta ja varastotietieueesta. Kentät tulisi käydä läpi ja tarkistaa mitkä kentät ovat bib-tietueen kenttiä. Ennen tätä Joonas poistaa listalta ne kentät, jotka on jo lisätty - Kansalliskirjastoon tarkistettavaksi

#4154 Finna ja nimeketietojen näyttämisen virheet - korjattu

Virhe esiintyi vain Diakilla (vain jos oli käytössä LocalHoldsPriority-asetus). Korjattu.

3.Versiopäivitys

 1. Testipalvelimien tilaus odottaa edelleen hintatietoja. CSC:ltä on pyydetty laskelmat siten, että asiasta saadaan päätettyä yhteisön kokouksessa 2.3. 
 2. Versiopäivityksestä tulee laatia vielä tarkempi suunnitelma vaiheistuksineen, jotta voidaan määritellä testipalvelimien tarve. Tässä vaiheessa on puhuttu 3:sta palvelimesta, joista yksi mahdollisimman pian ja 2 toukokuun alusta. 
  1. Palvelimia tarvitaan ainakin helmikuun 2021 loppuun asti (työn aloittaminen on viivästynyt testiympäristön puuttumisen vuoksi,
 3. Käydään läpi versiopäivityksen suunnitelmaa ja sovitaan sen tarkentamisesta
  1. Aloitetaan 1:llä testipalvelimella HAMKin testipalvelimella ja seuraavalle tilataan sen jälkeen.
  2. Testipalvelin siirretään tuotantopalvelimeksi ja entinen tuotantopalvelin vapautuu käyttöön
  3. HY:n palvelimille voidaan ehkä tehdä anonymisoitu yhteinen testiasennus.
  4. Jokaiselle kirjastolle 3 kuukautta aikaa testata oma tietokantansa ja toimintonsa ja sen jälkeen viikko aikaa pystyttää Finna näkymä.
  5. Kirjaston kiinnioloaika päivityksessä tunneista yhteen päivään.
  6. Testipalvelin 4 kuukautta testipalvelin yhdelle kirjastolle.

4.Muut asiat

 1. Koha-Suomen asiantuntijaryhmässä käsiteltyjä asioita:
  1. Koha-Suomen asiantuntijaryhmän pöytäkirjat ovat Redminessa; https://tiketti.koha-suomi.fi/documents/11
  2. Tieturva-auditointi Oulussa; ei mitään katastrofaalista mutta joitakin huomioita, odotamme vielä lisätietoja.
  3. Versionvaihdon valmistelu alkamassa. - Tavoitteena päästä "mahdollisimman lähelle" yhteisöversiota.
 • No labels